Zaloguj się

Problem techniczny. Akcja nie została wykonana. Przepraszamy - spróbuj ponownie.

Download

Zarejestruj się

Problem techniczny. Akcja nie została wykonana. Przepraszamy - spróbuj ponownie.

Download

Dziękujemy za zainteresowanie

Wiadomość e-mail umożliwiająca dokończenie rejestracji konta została wysłana do

Powrót do strony internetowej

uzyskaj bezpośredni dostęp

Wypełnij poniższe pola i uzyskaj bezpośredni dostęp do zawartości tej strony

Text error notification

Text error notification

Checkbox error notification

Checkbox error notification

Problem techniczny. Akcja nie została wykonana. Przepraszamy - spróbuj ponownie.

Download

Dziękujemy za zainteresowanie

Masz teraz dostęp do Blog firmy OMRON poświęcony automatyce

Wiadomość e-mail z potwierdzeniem została wysłana do

Przejdź do strony

Teraz lub uzyskaj bezpośredni dostęp, aby pobrać ten dokument

Blog poświęcony automatyce

Sustainable Manufacturing
green factory green bboard misc

Inteligentna automatyzacja jako czynnik zmian

31 maja 2024 Przemysł wytwórczy jest odpowiedzialny za około jedną czwartą globalnej emisji gazów cieplarnianych¹, co stawia go na równi z transportem jako drugie co do wielkości źródło emisji dwutlenku węgla. Oznacza to, że zmniejszenie emisji dwutlenku węgla przez sektor wytwórczy będzie miało zasadnicze znaczenie dla złagodzenia naszego wpływu na zmiany klimatu.Nadszedł czas, aby branża produkcyjna przestała być źródłem problemów, i zaczęła wykorzystywać swój potencjał oraz stała się jednym ze źródeł rozwiązań problemu zmian klimatycznych i zaczęła wykorzystywać automatyzację jako czynnik zmian w procesie.Od samego początku nasz założyciel był przekonany, że jako firma mamy obowiązek wspomagać społeczeństwo, w którym działamy. Ponad 90 lat Kazuma Tateishi założył firmę OMRON, by realizować swoją wizję zastosowania technologii do tworzenia lepszego świata.Etos Tateishiego polegający na „poprawie jakości życia i wkładzie w lepsze społeczeństwo” nigdy nie był bardziej istotny niż w obecnie, biorąc pod uwagę wyzwania klimatyczne, z jakimi mierzymy się jako społeczeństwo. Asle w jaki sposób produkcja może wywrzeć pozytywny wpływ?
CZYTAJ WIĘCEJ
Sustainable Manufacturing
women-in-automation-factory bboard sol

Automatyka przemysłowa i robotyka: czy to wciąż męski świat?

7 lutego 2024 Jak czują się dzisiaj kobiety w świecie automatyki? Trzy kobiety z firmy OMRON Europe mówią o swoich doświadczeniach w dziedzinie automatyki przemysłowej, stojących przed nimi wyzwaniach oraz o narzędziach i wsparciu, które pomogły im w rozwoju.Kiedy Wendy Tonks po raz pierwszy rozpoczęła karierę w obszarze inżynierii w Wielkiej Brytanii nieco ponad 20 lat temu, jedną z pierwszych rzeczy, które musiała uzmysłowić swojemu otoczeniu, było to, że nie jest panią od parzenia herbaty.
CZYTAJ WIĘCEJ
Flexible Manufacturing
flexible manufacturing for-at-in-the machine bboard sol

Czas na zmiany: analiza procesu elastycznej produkcji

30 stycznia 2024 Szybko zmieniający się rynek towarów konsumenckich przechodzi transformację napędzaną przez czynniki, takie jak wzmocnienie pozycji konsumentów, wymagania dotyczące personalizacji, preferencje prozdrowotne, weganizm, kwestie etyczne i zrównoważonego rozwoju. Przewiduje się, że w następnej dekadzie nastąpi więcej zmian niż w ciągu poprzednich 50 lat. Wymaga to dostosowania procesów produkcji i łańcuchów dostaw w celu wyjścia naprzeciw wyłaniającym się tendencjom. Przyszłość fabryk produktów szybkozbywalnych będzie prawdopodobnie związana z mniejszymi, inteligentniejszymi zakładami obejmującymi autonomiczny przepływ towarów i wzajemnie połączone ze sobą układy.Maszyny, niezależnie od tego, czy są autonomiczne, czy wzajemnie połączone, muszą być bardziej elastyczne niż kiedykolwiek wcześniej, aby zapewnić terminowe dostawy odpowiednich materiałów i opakowań. Produkcja również musi być bardziej elastyczna, zapewniając towary gotowe do sprzedaży detalicznej z zastosowaniem podejścia skoncentrowanego na małych wolumenach o dużej różnorodności produktów bez przypadków wycofania. Pytanie brzmi: jak to osiągnąć przy minimalnych kosztach i szybkim zwrocie z inwestycji?
CZYTAJ WIĘCEJ
Operational Excellence
fernando colas trends 2024 image bboard en peop

Co 2024 rok przyniesie w zakresie automatyzacji? Firma OMRON Europe ujawnia sześć prognoz

13 grudnia 2023 Niedawne niedobory podażowe ujawniły niestabilność globalnych łańcuchów dostaw, co skłoniło wielu producentów do zakwestionowania zasadności korzystania z długich, złożonych łańcuchów dostaw i rozproszonej geograficznie produkcji. W związku z tym firmy obecnie są zarówno na etapie ugruntowywania swojej działalności w obrębie kraju, jak i lokalizowania swoich zdolności produkcyjnych, izolując je przed przyszłymi wstrząsami i zmniejszając odległość od klientów. Producenci chcą wdrożyć tę zmianę w strategii poprzez transgraniczne wsparcie ze strony swoich partnerów w zakresie automatyzacji — chcą możliwych do przeniesienia, uniwersalnych rozwiązań, które można powielać w różnych regionach geograficznych i dążą do ustandaryzowanej produkcji, aby ich klienci mieli gwarancję nabycia spójnych i identycznych produktów niezależnie od miejsca ich produkcji. Wymaga to dużych inwestycji w innowacje, połączonego, transgranicznego podejścia do projektowania i silnej sieci integratorów systemów.
CZYTAJ WIĘCEJ
Industry 4.0
emobility b bboard misc

Łatwe przejście na pojazdy elektryczne: trzy najważniejsze wyzwania do przezwyciężenia w branży motoryzacyjnej

23 listopada 2023 Przejście na pojazdy elektryczne to trudna droga dla producentów samochodów. Firmy o długoletniej obecności na rynku, które tradycyjnie produkowały pojazdy z silnikami spalinowymi, wkraczają obecnie w obszar zupełnie nowych platform pojazdów. Przeanalizujmy najważniejsze wyzwania stojące przed branżą produkcji pojazdów elektrycznych i przyjrzyjmy się najnowszym, dostępnym innowacyjnym rozwiązaniom.
CZYTAJ WIĘCEJ
Operational Excellence
automotive-line-robot-simulation-side bboard sol

Spotkanie umysłów: konwergencja IT/OT w automatyce przemysłowej

22 września 2023 Ukierunkowani na przyszłość producenci coraz bardziej zbliżają się do własnych ideałów elastycznej, wydajnej i zrównoważonej produkcji, z zapałem badając transformację cyfrową. Jednak w wraz z rosnącym zainteresowaniem digitalizacją oczywistym staje się fakt istnienia ogromnej przepaści między światami technologii operacyjnej (OT) i informacyjnej (IT). Jeśli dzisiejsze wizje fabryk przyszłości mają stać się jutrzejszą rzeczywistością, nad tą przepaścią należy zbudować most. Zanim jednak przyjrzymy się, dlaczego konwergencja IT i OT jest konieczna, oraz jak można ją osiągnąć, wróćmy do podstaw i wyjaśnijmy kilka niejasności dotyczących terminologii.
CZYTAJ WIĘCEJ
Flexible Manufacturing
people puzzle bboard en misc

Cztery najlepsze sposoby na rozwiązanie problemu z niedoborem pracowników poprzez automatyzację

6 września 2023 Automatyzacja to droga do wspierania pracowników wykonujących zadania ręczne — nie do ich zastępowania.Niedobory siły roboczej w branży produkcyjnej stają się coraz bardziej niepokojące na całym świecie. Podczas gdy zachęty finansowe i ukierunkowane kwalifikacje pracowników są wykorzystywane w ramach środków zaradczych, potrzebne są bardziej innowacyjne rozwiązania. Wielu producentów decyduje się na automatyzację powtarzalnych zadań, ale w jakim stopniu wspiera ona istniejące zespoły pracowników, a w jakim zabiera im miejsca pracy?W 2023 roku Reuters ujawnił alarmujący trend: trudności związane zatrudnieniem zgłosiło aż 53% firm, co jest rekordowo wysokim poziomem. Niedobory personelu i rosnące koszty energii w połączeniu z dążeniem do osiągnięcia neutralności klimatycznej stwarzają nowe wyzwania. Na drodze do zrównoważonej produkcji innowacyjne strategie radzenia sobie z brakami kadrowymi i wzmacniania istniejących talentów stanowią oznakę postępu.Przyjrzyjmy się czterem najlepszym sposobom na rozwiązanie problemu z niedoborem siły roboczej i wspierania już zatrudnionych pracowników za pomocą automatyzacji:
CZYTAJ WIĘCEJ
AI
i-bots teamkids bboard event

Uwolnienie potencjału pracowników: podejście firmy OMRON do rozwoju możliwości produkcji w Europie

6 września 2023 Poznaj niezachwiane zaangażowanie firmy OMRON w doskonalenie umiejętności, które zwiększają możliwości kolejnego pokolenia w czasie, gdy branża rozpoczyna transformację — podróż, która otwiera pełen potencjał Czwartej rewolucji przemysłowej (4IR), jednocześnie odważnie przechodząc w kierunku Piątej rewolucji przemysłowej (5IR).W salach akademickich, biurach zarządu wizjonerskich liderów biznesu, a także w gabinetach polityków myślących przyszłościowo budzi się gorliwa debata. Toczy się ona wokół głębokiego przejścia od Czwartej rewolucji przemysłowej, 4IR, lub inaczej Przemysłu 4.0, do Przemysłu 5.0, który zmieni świat, w którym żyjemy.Historycznie Rewolucja przemysłowa była Pierwszym wiekiem maszyn, elektryczność Drugim, następnie elektronika stała się Trzecim, a Internet jako platforma to Czwarty wiek maszyn. Obecnie wkraczamy w Piąty wiek maszyn, który opiera się na harmonijnej współpracy między ludźmi i maszynami oraz wkładzie przemysłu w społeczeństwo. Jest to moment, aby nie tylko przystosować się do nowych rozwiązań, ale także objąć pozycję lidera, pioniera i stworzyć przyszłość, w której innowacja nie zna granic. Klaus Schwab, założyciel i prezes Światowego Forum Ekonomicznego, zauważył, że: „Stoimy na skraju rewolucji technologicznej, która zasadniczo zmieni nasze życie, pracę i relacje. W swojej skali, zakresie i złożoności transformacja ta będzie niepodobna do czegokolwiek, co ludzkość doświadczyła wcześniej. Nasz świat przechodzi transformacyjną zmianę. Globalna produkcja ewoluuje dzięki automatyzacji tradycyjnych praktyk przemysłowych poprzez inteligentne technologie, komunikację M2M i integrację Internetu rzeczy (IoT). Ta synergia zapewnia większą automatyzację, bezproblemową komunikację i inteligentne maszyny, które autonomicznie analizują i diagnozują wyzwania.Rozwój sztucznej inteligencji pobudza debaty, uwypuklając głębsze przemiany w naszym społeczeństwie. Poruszając się po tym dynamicznym krajobrazie, jesteśmy gotowi do przyjęcia innowacji i całkowitej zmiany naszej przyszłości. 
CZYTAJ WIĘCEJ
AI
omron-founders-day-france-2023 b bboard event

Od czerwonych świateł po roboty: firma OMRON świętuje 90 lat innowacji

6 czerwca 2023 W ramach tegorocznego dnia założyciela wspominamy 90 lat wyznaczania nowych granic technologii i wyczekujemy kolejnych postępów w dziedzinie automatyzacji kształtowanych przez zrównoważony rozwój, cyfryzację i współpracę między ludźmi a maszynami.Moc jest silna 10 maja… 10 maja jest prawdopodobnie najważniejszym dniem roku w kalendarzu firmy OMRON. Tego dnia 30 000 pracowników OMRON na całym świecie celebruje życie i dziedzictwo założyciela firmy, Kazuma Tateishiego. Robią to poprzez zachowanie wierności wizji Tateishiego dotyczącej wykorzystania technologii do stworzenia lepszego świata i przynoszenia pożytku społeczeństwu — często poprzez udział w projektach wolontariackich i charytatywnych swoich lokalnych społeczności. Kamienie milowe w zakresie innowacji Historia nowatorstwa firmy OMRON rozpoczęła się w 1933 roku wraz z opracowaniem wysoce precyzyjnego czasomierza do fotografii rentgenowskich. Był to pierwszy przykład wkładu firmy w zaspokajanie społecznych potrzeb. W 1960 roku firma OMRON zaprezentowała pierwszy na świecie bezstykowy przełącznik zbliżeniowy, rewolucjonizując możliwości zaawansowanej produkcji masowej. Od tego czasu OMRON nieustannie wprowadza na rynek przełomowe technologie, w tym pierwszy automatyczny drogowy sygnalizator świetlny, autonomiczny system stacji kolejowej, przenośny ciśnieniomierz, ultraszybki sterownik wykorzystujący logikę rozmytą oraz automatyczny sprzęt do diagnostyki komórek nowotworowych.
CZYTAJ WIĘCEJ
Operational Excellence
buying leasing bboard comp

Kupno czy leasing? Jak sfinansować nowego kobota?

26 kwietnia 2023 Kwestie do przemyślenia dla MŚP przy finansowaniu projektów automatyzacjiBraki w umiejętnościach, cyfryzacja, zrównoważony rozwój i plany oszczędzania energii przyspieszają realizację projektów automatyzacji w wielu firmach. Po zidentyfikowaniu procesów manualnych, które nadają się do automatyzacji, pojawia się zwykle kolejne pytanie: ile to wszystko kosztuje?Warto rozważyć takie opcje, jak leasing lub robot-as-a-service (robot-jako-usługa). Jednym z przykładów narzędzi, które dają w szczególności małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP) lepszy wgląd w finansowe aspekty automatyzacji, jest kalkulator zwrotu z inwestycji firmy OMRON. Każdy, kto rozważa zakup kobota lub AMR może skorzystać z tego narzędzia, aby sprawdzić zwrot z inwestycji.
CZYTAJ WIĘCEJ
Operational Excellence
fernando colas trends 2024 image bboard en peop

Co 2024 rok przyniesie w zakresie automatyzacji? Firma OMRON Europe ujawnia sześć prognoz

13 grudnia 2023 Niedawne niedobory podażowe ujawniły niestabilność globalnych łańcuchów dostaw, co skłoniło wielu producentów do zakwestionowania zasadności korzystania z długich, złożonych łańcuchów dostaw i rozproszonej geograficznie produkcji. W związku z tym firmy obecnie są zarówno na etapie ugruntowywania swojej działalności w obrębie kraju, jak i lokalizowania swoich zdolności produkcyjnych, izolując je przed przyszłymi wstrząsami i zmniejszając odległość od klientów. Producenci chcą wdrożyć tę zmianę w strategii poprzez transgraniczne wsparcie ze strony swoich partnerów w zakresie automatyzacji — chcą możliwych do przeniesienia, uniwersalnych rozwiązań, które można powielać w różnych regionach geograficznych i dążą do ustandaryzowanej produkcji, aby ich klienci mieli gwarancję nabycia spójnych i identycznych produktów niezależnie od miejsca ich produkcji. Wymaga to dużych inwestycji w innowacje, połączonego, transgranicznego podejścia do projektowania i silnej sieci integratorów systemów.
CZYTAJ WIĘCEJ
AI
i-bots teamkids bboard event

Uwolnienie potencjału pracowników: podejście firmy OMRON do rozwoju możliwości produkcji w Europie

6 września 2023 Poznaj niezachwiane zaangażowanie firmy OMRON w doskonalenie umiejętności, które zwiększają możliwości kolejnego pokolenia w czasie, gdy branża rozpoczyna transformację — podróż, która otwiera pełen potencjał Czwartej rewolucji przemysłowej (4IR), jednocześnie odważnie przechodząc w kierunku Piątej rewolucji przemysłowej (5IR).W salach akademickich, biurach zarządu wizjonerskich liderów biznesu, a także w gabinetach polityków myślących przyszłościowo budzi się gorliwa debata. Toczy się ona wokół głębokiego przejścia od Czwartej rewolucji przemysłowej, 4IR, lub inaczej Przemysłu 4.0, do Przemysłu 5.0, który zmieni świat, w którym żyjemy.Historycznie Rewolucja przemysłowa była Pierwszym wiekiem maszyn, elektryczność Drugim, następnie elektronika stała się Trzecim, a Internet jako platforma to Czwarty wiek maszyn. Obecnie wkraczamy w Piąty wiek maszyn, który opiera się na harmonijnej współpracy między ludźmi i maszynami oraz wkładzie przemysłu w społeczeństwo. Jest to moment, aby nie tylko przystosować się do nowych rozwiązań, ale także objąć pozycję lidera, pioniera i stworzyć przyszłość, w której innowacja nie zna granic. Klaus Schwab, założyciel i prezes Światowego Forum Ekonomicznego, zauważył, że: „Stoimy na skraju rewolucji technologicznej, która zasadniczo zmieni nasze życie, pracę i relacje. W swojej skali, zakresie i złożoności transformacja ta będzie niepodobna do czegokolwiek, co ludzkość doświadczyła wcześniej. Nasz świat przechodzi transformacyjną zmianę. Globalna produkcja ewoluuje dzięki automatyzacji tradycyjnych praktyk przemysłowych poprzez inteligentne technologie, komunikację M2M i integrację Internetu rzeczy (IoT). Ta synergia zapewnia większą automatyzację, bezproblemową komunikację i inteligentne maszyny, które autonomicznie analizują i diagnozują wyzwania.Rozwój sztucznej inteligencji pobudza debaty, uwypuklając głębsze przemiany w naszym społeczeństwie. Poruszając się po tym dynamicznym krajobrazie, jesteśmy gotowi do przyjęcia innowacji i całkowitej zmiany naszej przyszłości. 
CZYTAJ WIĘCEJ
AI
omron-founders-day-france-2023 b bboard event

Od czerwonych świateł po roboty: firma OMRON świętuje 90 lat innowacji

6 czerwca 2023 W ramach tegorocznego dnia założyciela wspominamy 90 lat wyznaczania nowych granic technologii i wyczekujemy kolejnych postępów w dziedzinie automatyzacji kształtowanych przez zrównoważony rozwój, cyfryzację i współpracę między ludźmi a maszynami.Moc jest silna 10 maja… 10 maja jest prawdopodobnie najważniejszym dniem roku w kalendarzu firmy OMRON. Tego dnia 30 000 pracowników OMRON na całym świecie celebruje życie i dziedzictwo założyciela firmy, Kazuma Tateishiego. Robią to poprzez zachowanie wierności wizji Tateishiego dotyczącej wykorzystania technologii do stworzenia lepszego świata i przynoszenia pożytku społeczeństwu — często poprzez udział w projektach wolontariackich i charytatywnych swoich lokalnych społeczności. Kamienie milowe w zakresie innowacji Historia nowatorstwa firmy OMRON rozpoczęła się w 1933 roku wraz z opracowaniem wysoce precyzyjnego czasomierza do fotografii rentgenowskich. Był to pierwszy przykład wkładu firmy w zaspokajanie społecznych potrzeb. W 1960 roku firma OMRON zaprezentowała pierwszy na świecie bezstykowy przełącznik zbliżeniowy, rewolucjonizując możliwości zaawansowanej produkcji masowej. Od tego czasu OMRON nieustannie wprowadza na rynek przełomowe technologie, w tym pierwszy automatyczny drogowy sygnalizator świetlny, autonomiczny system stacji kolejowej, przenośny ciśnieniomierz, ultraszybki sterownik wykorzystujący logikę rozmytą oraz automatyczny sprzęt do diagnostyki komórek nowotworowych.
CZYTAJ WIĘCEJ
AI
ai manufacturing conveyor belt bboard sol

Czy sztuczna inteligencja (SI) w systemach robotycznych może zarządzać elementami bezpieczeństwa funkcjonalnego?

13 kwietnia 2023 Autorzy: Josep Plassa, kierownik ds. marketingu systemów bezpieczeństwa w firmie OMRON Europe; Atsushi Oshiro, kierownik w centrum rozwoju firmy OMRONRoboty i systemy sztucznej inteligencji stały się integralną częścią przemysłowych zakładów produkcyjnych. Aby zapewnić bezpieczeństwo pracowników podczas korzystania z robotów, konieczne jest przeprowadzenie szczegółowej oceny ryzyka. Ocena ta jest prowadzona z perspektywy bezpieczeństwa funkcjonalnego, która skupia się na badaniu pięciu głównych elementów stosowanych przez roboty w celu określenia autonomicznych działań kontrolnych: rozpoznawanie środowiska, planowanie działań, generowanie trajektorii, sterowanie ruchem i pomiary.
CZYTAJ WIĘCEJ
Operational Excellence
robot whispering secret bboard comp

Sztuczna inteligencja: tylko nie mów, że jestem głupi

8 lutego 2023 Dziesięć lat temu byłem bardzo dumny z tego, jak inteligentne były maszyny w naszej fabryce. Dziś, biorąc pod uwagę obecne pojmowanie inteligencji, zdaję sobie sprawę, że tak naprawdę są one dość głupie.Dlaczego? Bo mimo, że robią to, do czego zostały zaprojektowane, to w chwili, gdy napotkały coś niespodziewanego lub nietypowego, przerywały pracę. Nie pozostawało im nic innego, jak zapytać operatora: „Co jest ze mną nie tak?”.Rozwiązywanie problemów, przywracanie maszyn do pracy i obsługa urządzeń wymagały zaangażowania inteligentnych ludzi. Wysoko wykwalifikowanych operatorów. Doświadczonych inżynierów ds. oprogramowania i sprzętu. Problem polega na tym, że w ciągu ostatnich dziesięciu lat ludzie ci stawali się coraz trudniej dostępni. Do branży nie trafia dostatecznie dużo nowych talentów, aby zrównoważyć liczbę pracowników osiągających wiek emerytalny. Kiedy opuszczają firmę, emeryci zabierają ze sobą swoją ciężko zdobytą wiedzę na temat pracy, która jest kulminacją wieloletniego doświadczenia. W przypadku każdego odchodzącego pracownika firmy mają do czynienia z perspektywą mniej produktywnej i mniej wykwalifikowanej siły roboczej. 
CZYTAJ WIĘCEJ
Sustainable Manufacturing
circular economy concept b bboard sol

Droga do zerowej emisji dwutlenku węgla netto: planowanie strategii

1 lutego 2023 Kluczem do przyszłości zerowej emisji dwutlenku węgla netto w produkcji jest przekształcenie łańcucha wartości poprzez automatyzację.W czerwcu 2022 r. tygodnik New Scientist poinformował, że celem jednej trzeciej największych na świecie firm jest osiągnięcie zerowej emisji dwutlenku węgla netto — znacznie więcej niż w ubiegłym roku.Choć jest to pozytywna wiadomość, że tempo to przyspiesza, w artykule stwierdzono, że szczegóły dotyczące tego, jak firmy planują osiągnąć zerową emisję dwutlenku węgla netto, są nieskładne.Co w gruncie rzeczy nie jest zaskakujące. Stworzenie i wdrożenie strategii zerowej emisji dwutlenku węgla netto to ogromne przedsięwzięcie dla każdej firmy, zwłaszcza że 80% emisji gazów cieplarnianych należy do zakresu 3 — emisji występujących na początkowym lub końcowym etapie łańcucha wartości. Jest to szczególne wyzwanie dla firm z branży produktów szybkozbywalnych (FMCG), których łańcuchy dostaw i dalsza logistyka są długie i złożone.Większość z tych przedsiębiorstw wie, co musi zrobić: osiągnąć dekarbonizację i cyrkularność łańcucha wartości. Dysponują też strategią na to, która ogólnie będzie obejmować: optymalizację wykorzystania zasobów i energii, zastąpienie produktów i procesów o wysokiej emisji dwutlenku węgla oraz eliminację odpadów.Jednak przełożenie intencji na działania jest głównym wyzwaniem. To właśnie tutaj automatyzacja ma do odegrania kluczową rolę.Gromadzenie i analiza danych ma zasadnicze znaczenie dla udanego przejścia na poziom zerowej emisji dwutlenku węgla netto. Bez tego, skąd firmy mają wiedzieć, jaki jest ich punkt wyjścia, które obszary wymagają poprawy, czy się poprawiły i o ile? Solidne dane są podstawą do przekształcenia zobowiązania w realną zmianę, a także wiarygodnej i pewnej komunikacji z zainteresowanymi stronami oraz realizacji ambicji związanych z klimatem.
CZYTAJ WIĘCEJ
AI
factory mobile robot delivery bboard sol

Wzmacnianie pozycji pomimo kryzysu energetycznego i paliwowego dzięki automatyzacji

7 grudnia 2022 Aby przeciwdziałać wzrostowi cen i osiągnąć cele środowiskowe, przedsiębiorstwa przemysłowe powinny zbadać, w jaki sposób technologie automatyzacji z jednego źródła mogą przyczynić się do realizacji strategii zrównoważonego rozwoju.Wysokie ceny energii i paliwa obciążają zarówno gospodarstwa domowe, jak i przemysł. Sytuacja ta nie tylko negatywnie wpływa na plany finansowe i portfele, lecz również nadmierne ceny zmuszają niektóre przedsiębiorstwa do zaprzestania produkcji. Według Make UK 42% badanych producentów stwierdziło, że ich rachunki za prąd wzrosły o 100% w ciągu ostatnich 12 miesięcy, a 32% stwierdziło, że ceny gazu wzrosły o ponad 100% w ciągu ostatniego roku. Niepokojący odsetek 12% producentów już ograniczył zatrudnienie w wyniku wzrostu rachunków za energię.Wojna w Ukrainie, pandemia Covid-19 i ceny gazu to tylko kilka przyczyn kryzysu, który ma wpływ na wszystkie sektory i oddziałuje na wszystko — od cen energii po łańcuchy dostaw. Co należy teraz rozważyć w przypadku firm produkcyjnych? Kompleksowe strategie automatyzacji mają zasadnicze znaczenie dla zapewnienia większej elastyczności i efektywności energetycznej. Obejmuje one innowacyjną robotykę w połączeniu z technologią czujników i systemów wizyjnych, a także sztuczną inteligencję — AI na brzegu sieci. Ponadto zbierane w czasie rzeczywistym dane z zakładów produkcyjnych mogą pomagać w wykrywaniu nieprawidłowości i poprawie ogólnej efektywności sprzętu (OEE).
CZYTAJ WIĘCEJ
AI
automotive bboard sol

Jaka jest przyszłość logistyki wewnętrznej? Wskazówki dla zwiększonej wydajności

15 listopada 2022 Czasami tak bardzo skupiamy się na szerszej perspektywie, że zapominamy o mniej widocznych, a jednocześnie ważnych procesach charakteryzujących inteligentną produkcję. Jednym z przykładów jest logistyka wewnętrzna, tj. przepływy materiałów i towarów, które odbywają się w siedzibie firmy lub w hali produkcyjnej. Ostatnie badanie wykazało, że ponad 80 procent firm uważa, że zwiększone wykorzystanie sztucznej inteligencji i automatyzacji w logistyce wewnętrznej jest konieczne do sprostania wyzwaniom, takim jak niedobór wykwalifikowanych pracowników lub plany wzrostu.Firmy motoryzacyjne, które chcą spełnić wymagania rynku i klientów, zwiększyć wydajność i stać się bardziej zrównoważonymi, muszą wdrażać nowe pomysły. Koszty energii, kryzys gazowy i rosnąca inflacja sprawiają, że to zadanie staje się jeszcze trudniejsze. Inteligentne koncepcje fabryk, które łączą innowacyjną automatyzację, cyfryzację i inteligentne podejścia do kwestii logistyki wewnętrznej, mogą stanowić cenne wsparcie. Niektórzy mówią w tym kontekście o koncepcji Przemysłu 4.0, inni o „fabryce przyszłości”, jeszcze inni wolą Przemysłowy Internet Rzeczy (IIoT). Ale bez względu na to, który termin wybierzemy, najważniejsze jest podjęcie działań już teraz i poleganie na wiarygodnych partnerach. Logistyka wewnętrzna jest dobrym punktem wyjścia do szybkiego rozpoczęcia zmian. Kluczowe jest pilne podjęcie działań: wiele przedsiębiorstw boryka się obecnie z poważnymi ograniczeniami z powodu niedoborów wykwalifikowanych pracowników. Nowoczesne technologie, takie jak roboty mobilne, mogą stanowić idealne remedium.
CZYTAJ WIĘCEJ
AI
adaptive inspection bottles bboard sol

W jaki sposób kontrola adaptacyjna z wykorzystaniem sztucznej inteligencji może przyczynić się do elastycznej produkcji?

4 października 2022 Obecnie konsumenci oczekują produktów dostosowanych do indywidualnych potrzeb i gustów. Zamiast produkować artykuły „zrobione pod półki sklepowe” i „skierowane do magazynów” producenci muszą spersonalizować artykuły „zrobione pode mnie” i „skierowane do mnie”. To rewolucjonizuje produkcję i zmusza firmy do przemyślenia ich procesów. Koniecznością jest zagwarantowanie braku reklamacji i braku wad.Sokole oko doświadczonego inspektora jest wyszkolone do szybkiego dostrzegania błędów, jednak takie rutynowe zadanie jest męczące i nie może być przeprowadzone na każdym etapie produkcji, szczególnie ze względu na obecny niedobór siły roboczej w wielu branżach. Ale czy to zadanie może zostać zautomatyzowane również w produkcji niskonakładowej o wysokim stopniu przetwarzania? Czy inteligentny system wizyjny lub „elektroniczne oko” może powielać zdolności ludzkiego oka, z dodatkową korzyścią w postaci powtarzalności i wytrzymałości? Najnowsza kontrola adaptacyjna z wykorzystaniem sztucznej inteligencji może sprostać wyzwaniom związanym z automatyczną inspekcją jakości, z większą elastycznością, wydajnością i możliwością adaptacji.   
CZYTAJ WIĘCEJ
AI
ai article bboard sol

Sztuczna inteligencja: nadzieje, oczekiwania i FOMO

22 września 2022 Dziesięć lat temu, kiedy otrzymywaliśmy zapytania dotyczące projektów opartych na sztucznej inteligencji, motywowały je głównie ekscytacja lub FOMO (lęk przed wypadnięciem z obiegu). Kiedy pytałem o powód zainteresowania SI, odpowiedź najczęściej brzmiała „bo szef mi kazał”, „bo mamy dużo danych” lub „bo wydaje się to interesującym obszarem”. Żaden z tych powodów nie był szczególnie przekonujący i z pewnością nie uzasadniał ogromnych inwestycji, jakie w tamtym czasie wymagałyby zastosowania ze sztuczną inteligencją.To się zmienia — motorem napędowym nie są już wysokie oczekiwania czy FOMO, jest nim nadzieja. Klienci nie pytają już, czy możemy pomóc im z SI. Pytają nas, czy możemy pomóc w serwisie predykcyjnym, kontroli jakości czy optymalizacji procesów. Przychodzą z problemem, który chcą rozwiązać wspólnie z nami. Wdrożenie sztucznej inteligencji nie jest już celem samym w sobie. Zamiast tego SI stała się „aktywatorem”.Niezależnie od tego, czy jest to branża spożywcza, farmaceutyczna, elektroniczna czy motoryzacyjna — cel końcowy jest ten sam: wytwarzanie wysokiej jakości produktów pozbawionych wad przy niższych kosztach, mniejszym zużyciu energii i mniejszym nakładzie pracy. Sztuczna inteligencja może być jednym z rozwiązań umożliwiających osiągnięcie tych celów.
CZYTAJ WIĘCEJ
Sustainable Manufacturing
europe battery industry 1 background bboard misc

Napędzanie rozwoju europejskiego przemysłu motoryzacyjnego

29 stycznia 2021 Europejski przemysł motoryzacyjny mierzy się z silną konkurencją ze strony rynku azjatyckiego, jak również z wyzwaniami gospodarczym związanymi z obecną pandemią. W związku z tym musi opracować innowacyjne, przyszłościowe strategie i technologie, które zarówno zwiększą wydajność, jak i zapewnią zrównoważony rozwój. Tony Seba, wykładowca Uniwersytetu Stanforda, uważa, że do 2025 roku nastąpi całkowite zaprzestanie sprzedaży nowych pojazdów wyposażonych w (wyłącznie) silniki spalinowe na rzecz przejścia na wodorowe ogniwa paliwowe lub akumulatory. Tymczasem branża boryka się ze spadkiem sprzedaży, coraz bardziej rygorystycznymi przepisami dotyczącymi emisji zanieczyszczeń, nowymi technologiami, digitalizacją i zmieniającymi się potrzebami klientów. W odpowiedzi na te problemy firmy muszą przekształcić swoje linie produkcyjne, stać się bardziej elastyczne i wprowadzić innowacje, które zwiększą ich konkurencyjność na rynku.
CZYTAJ WIĘCEJ
Flexible Manufacturing
flexible manufacturing for-at-in-the machine bboard sol

Czas na zmiany: analiza procesu elastycznej produkcji

30 stycznia 2024 Szybko zmieniający się rynek towarów konsumenckich przechodzi transformację napędzaną przez czynniki, takie jak wzmocnienie pozycji konsumentów, wymagania dotyczące personalizacji, preferencje prozdrowotne, weganizm, kwestie etyczne i zrównoważonego rozwoju. Przewiduje się, że w następnej dekadzie nastąpi więcej zmian niż w ciągu poprzednich 50 lat. Wymaga to dostosowania procesów produkcji i łańcuchów dostaw w celu wyjścia naprzeciw wyłaniającym się tendencjom. Przyszłość fabryk produktów szybkozbywalnych będzie prawdopodobnie związana z mniejszymi, inteligentniejszymi zakładami obejmującymi autonomiczny przepływ towarów i wzajemnie połączone ze sobą układy.Maszyny, niezależnie od tego, czy są autonomiczne, czy wzajemnie połączone, muszą być bardziej elastyczne niż kiedykolwiek wcześniej, aby zapewnić terminowe dostawy odpowiednich materiałów i opakowań. Produkcja również musi być bardziej elastyczna, zapewniając towary gotowe do sprzedaży detalicznej z zastosowaniem podejścia skoncentrowanego na małych wolumenach o dużej różnorodności produktów bez przypadków wycofania. Pytanie brzmi: jak to osiągnąć przy minimalnych kosztach i szybkim zwrocie z inwestycji?
CZYTAJ WIĘCEJ
Operational Excellence
fernando colas trends 2024 image bboard en peop

Co 2024 rok przyniesie w zakresie automatyzacji? Firma OMRON Europe ujawnia sześć prognoz

13 grudnia 2023 Niedawne niedobory podażowe ujawniły niestabilność globalnych łańcuchów dostaw, co skłoniło wielu producentów do zakwestionowania zasadności korzystania z długich, złożonych łańcuchów dostaw i rozproszonej geograficznie produkcji. W związku z tym firmy obecnie są zarówno na etapie ugruntowywania swojej działalności w obrębie kraju, jak i lokalizowania swoich zdolności produkcyjnych, izolując je przed przyszłymi wstrząsami i zmniejszając odległość od klientów. Producenci chcą wdrożyć tę zmianę w strategii poprzez transgraniczne wsparcie ze strony swoich partnerów w zakresie automatyzacji — chcą możliwych do przeniesienia, uniwersalnych rozwiązań, które można powielać w różnych regionach geograficznych i dążą do ustandaryzowanej produkcji, aby ich klienci mieli gwarancję nabycia spójnych i identycznych produktów niezależnie od miejsca ich produkcji. Wymaga to dużych inwestycji w innowacje, połączonego, transgranicznego podejścia do projektowania i silnej sieci integratorów systemów.
CZYTAJ WIĘCEJ
Flexible Manufacturing
people puzzle bboard en misc

Cztery najlepsze sposoby na rozwiązanie problemu z niedoborem pracowników poprzez automatyzację

6 września 2023 Automatyzacja to droga do wspierania pracowników wykonujących zadania ręczne — nie do ich zastępowania.Niedobory siły roboczej w branży produkcyjnej stają się coraz bardziej niepokojące na całym świecie. Podczas gdy zachęty finansowe i ukierunkowane kwalifikacje pracowników są wykorzystywane w ramach środków zaradczych, potrzebne są bardziej innowacyjne rozwiązania. Wielu producentów decyduje się na automatyzację powtarzalnych zadań, ale w jakim stopniu wspiera ona istniejące zespoły pracowników, a w jakim zabiera im miejsca pracy?W 2023 roku Reuters ujawnił alarmujący trend: trudności związane zatrudnieniem zgłosiło aż 53% firm, co jest rekordowo wysokim poziomem. Niedobory personelu i rosnące koszty energii w połączeniu z dążeniem do osiągnięcia neutralności klimatycznej stwarzają nowe wyzwania. Na drodze do zrównoważonej produkcji innowacyjne strategie radzenia sobie z brakami kadrowymi i wzmacniania istniejących talentów stanowią oznakę postępu.Przyjrzyjmy się czterem najlepszym sposobom na rozwiązanie problemu z niedoborem siły roboczej i wspierania już zatrudnionych pracowników za pomocą automatyzacji:
CZYTAJ WIĘCEJ
Flexible Manufacturing
vr data science & cell line control collaboration bboard new en sol

5 prognoz dotyczących automatyzacji na rok 2023 firmy OMRON Europe

1 lutego 2023 W nowym roku wraz ze wszystkimi nowymi możliwościami chciałbym wskazać pięć najważniejszych trendów, które będą miały wpływ na automatyzację przemysłową w 2023 roku i kolejnych latach. Przemysł wytwórczy będzie w dalszym ciągu stawiał czoła wielu wyzwaniom, a uporanie się z nimi będzie związane z budowaniem odpornych i elastycznych modeli biznesowych. Jednocześnie firmy muszą korzystać z nowych technologii — czujników, robotyki, 5G i sztucznej inteligencji — aby sprostać problemom, z którymi borykają się z powodu wyzwań społecznych.
CZYTAJ WIĘCEJ
Industry 4.0
iab prioduct portfolio bboard sol

Pokonywanie niepewności gospodarczej dzięki zamienianiu wyzwań w możliwości

6 grudnia 2022 Jednym z pytań, które często mi się zadaje, jest pytanie o to, jaką strategię obraliśmy jako przedsiębiorstwo automatyki przemysłowej w celu utrzymania stabilnego wzrostu w niestabilnej i coraz bardziej nieprzewidywalnej gospodarce światowej. Moja odpowiedź, jak można sobie wyobrazić, nie zawiera się w jednym zdaniu, choć jest zakorzeniona w jednej koncepcji: SINIC. SINIC pochodzi od pierwszych liter nazwy modelu „Seed-Innovation to Need-Impetus Cyclic Evolution” i jest teorią, którą opracował założyciel firmy OMRON, dr Kazuma Tateisi, w 1970 r. Zgodnie z tą filozofią nauka, technologia i społeczeństwo mają wspólne cykliczne powiązania, oddziałujące i wpływające na siebie nawzajem. Przełom naukowy pomaga społeczeństwu w rozwijaniu się i zaspokajaniu potrzeb społecznych sprzyjających rozwojowi technologicznemu. Firma OMRON Europe zawsze postępowała zgodnie z tą filozofią i przez ostatnie dziesięć lat stworzyła podstawy do tworzenia rozwiązań zwiększających wartość dodaną, aby sprostać obecnym wyzwaniom społecznym i gospodarczym.
CZYTAJ WIĘCEJ
Flexible Manufacturing
topcustom cobot a bboard sol

Cztery wskazówki dotyczące automatyzacji dla firm z sektora MŚP

25 listopada 2022 Liderzy przedsiębiorstw na całym świecie stoją obecnie przed kolejnym wyzwaniem: oprócz dynamicznie rosnących kosztów spowodowanych kryzysem energetycznym pojawiają się problemy z łańcuchem dostaw, niedobory wykwalifikowanych pracowników, wymogi w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz pogłębianie cyfryzacji. W szczególności małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) muszą szybko znaleźć sposoby poradzenia sobie z tymi przeszkodami. Rozwiązanie stanowi automatyzacja – obejmuje ona robotykę, taką jak koboty i AMR (autonomiczne roboty mobilne), a także czujniki, systemy wizyjne i technologię sztucznej inteligencji. Chociaż firmy są w pełni świadome korzyści wynikających z takich technologii, badania pokazują również, że wiele z nich pozostaje sceptycznie nastawionych do ich rzeczywistego wykorzystania.Firmy bez doświadczenia w stosowaniu takich rozwiązań obawiają się, że używaniu robotów mogą towarzyszyć wysokie koszty. Jeśli więc zastanawiasz się, czy zakup robota współpracującego czy mobilnego jest opłacalny dla Twojej firmy, pomoże Ci nowy kalkulator zwrotu z inwestycji firmy OMRON. Narzędzie to zapewnia szybki przegląd zwrotu z inwestycji i pokazuje, kiedy inwestycja w robotykę pokryje jej koszty.
CZYTAJ WIĘCEJ
Sustainable Manufacturing
dassault vaf fuel cell stacking c bboard en sol

Cyfryzacja w przemyśle motoryzacyjnym: siedem porad dotyczących inteligentnych rozwiązań produkcyjnych

2 listopada 2022 Aby rozwijać działalność i opanować kryzysy, warto wdrażać rozwiązania cyfrowe — dotyczy to również sektora motoryzacyjnego. Nie ma innego sposobu na obsługę klientów, czy zwiększenie wydajności niż narzędzia cyfrowe. Sztuczna inteligencji (SI) i zrównoważony rozwój są kluczowymi czynnikami i zagadnieniami w tym procesie, jak wykazuje badanie wykonane przez Capgemini. Eksperci z firmy Gartner podkreślają znaczenie współpracy na bazie open source, przy wykorzystaniu holistycznych ekosystemów i partnerstw technologicznych. Ale na co powinniśmy zwrócić uwagę w cyfryzacji i logistyce wewnętrznej w aspekcie produkcji przyszłości? Chcemy odpowiedzieć na to pytanie w dwóch częściach. Zaczynamy od wskazówek na temat digitalizacji w inteligentnej fabryce. Jako ekspert w dziedzinie automatyzacji, firma OMRON od wielu lat wspiera producentów i dostawców na drodze do stworzenia bardziej wyrafinowanych metod digitalizacji.
CZYTAJ WIĘCEJ
Flexible Manufacturing
flexible manufacturing roadshow barcelona bboard event

Objazdowe pokazy produkcji elastycznej: europejskie tournée fabryki przyszłości

16 czerwca 2022 A gdyby można było zobaczyć, poczuć i dotknąć fabryki przyszłości? Co należy zrobić, aby uzyskać elastyczną, wydajną i zrównoważoną produkcję? Właśnie to jest tematem przewodnim tegorocznych objazdowych pokazów produkcji elastycznej firmy OMRON w Europie. Podczas pokazu zaprezentowane zostaną wyjątkowe rozwiązania oparte na współpracy człowiek-maszyna, których nie można zwykle zobaczyć poza fabryką ze względu na ich rozmiar i skalę. 
CZYTAJ WIĘCEJ
Flexible Manufacturing
automotive bboard sol

Identyfikowalność w motoryzacji: na czym powinni obecnie koncentrować się decydenci i eksperci

23 maja 2022 Od e-mobilności do autonomicznej jazdy, od niedoborów umiejętności po cyfryzację: w przemyśle motoryzacyjnym następują kluczowe zmiany. Na przykład przechodzenie na globalne platformy i wprowadzanie standardowej architektury pojazdów. Z jednej strony produkcja staje się coraz bardziej wydajna, ale z drugiej strony zastosowanie nawet jednej wadliwej części może mieć znacznie bardziej dalekosiężne skutki niż kiedykolwiek wcześniej. W obliczu kosztownych napraw producenci samochodów muszą sprostać coraz bardziej złożonym wymaganiom i coraz bardziej rygorystycznym specyfikacjom. Czy warto zapewnić identyfikowalność, jeśli wymaga to etykietowania nawet 20 000 części w jednym pojeździe? Na pewno tak, ale aby wszystkie dane były użyteczne, potrzebne są zaawansowane technologie odczytu i weryfikacji oraz zaawansowane oprogramowanie.Istnieje wiele powodów, dla których producenci muszą prowadzić dokładne rejestry części i podzespołów składających się na nowy samochód. Na przykład, z punktu widzenia jakości, śledzenie kodów kreskowych pomaga upewnić się, że części zostały zmontowane odpowiednio. Jeszcze ważniejsza jest jednak możliwość śledzenia każdej części samochodu, począwszy od pierwotnego dostawcy. W przypadku wycofania lub wykrycia wadliwej części producenci muszą być w stanie szybko i kompleksowo ustalić jej pochodzenie. Ważnym uzupełnieniem są takie informacje, jak numer partii, data produkcji i inne, umożliwiające identyfikację pojazdów, których jakość może być obniżona przez wadliwą część. Szczegółowe informacje można znaleźć w zaleceniach i normach AIAG, VDA, ANSI i ISO. W związku z globalizacją przemysłu motoryzacyjnego oczekuje się, że do 2023 r. światowa produkcja pojazdów lekkich osiągnie około 96 mln sztuk. Oznacza to, że nawet użycie tylko jednej wadliwej części może mieć bardzo poważne konsekwencje, dlatego należy za wszelką unikać takich sytuacji.
CZYTAJ WIĘCEJ
Operational Excellence
fernando colas trends 2024 image bboard en peop

Co 2024 rok przyniesie w zakresie automatyzacji? Firma OMRON Europe ujawnia sześć prognoz

13 grudnia 2023 Niedawne niedobory podażowe ujawniły niestabilność globalnych łańcuchów dostaw, co skłoniło wielu producentów do zakwestionowania zasadności korzystania z długich, złożonych łańcuchów dostaw i rozproszonej geograficznie produkcji. W związku z tym firmy obecnie są zarówno na etapie ugruntowywania swojej działalności w obrębie kraju, jak i lokalizowania swoich zdolności produkcyjnych, izolując je przed przyszłymi wstrząsami i zmniejszając odległość od klientów. Producenci chcą wdrożyć tę zmianę w strategii poprzez transgraniczne wsparcie ze strony swoich partnerów w zakresie automatyzacji — chcą możliwych do przeniesienia, uniwersalnych rozwiązań, które można powielać w różnych regionach geograficznych i dążą do ustandaryzowanej produkcji, aby ich klienci mieli gwarancję nabycia spójnych i identycznych produktów niezależnie od miejsca ich produkcji. Wymaga to dużych inwestycji w innowacje, połączonego, transgranicznego podejścia do projektowania i silnej sieci integratorów systemów.
CZYTAJ WIĘCEJ
Industry 4.0
emobility b bboard misc

Łatwe przejście na pojazdy elektryczne: trzy najważniejsze wyzwania do przezwyciężenia w branży motoryzacyjnej

23 listopada 2023 Przejście na pojazdy elektryczne to trudna droga dla producentów samochodów. Firmy o długoletniej obecności na rynku, które tradycyjnie produkowały pojazdy z silnikami spalinowymi, wkraczają obecnie w obszar zupełnie nowych platform pojazdów. Przeanalizujmy najważniejsze wyzwania stojące przed branżą produkcji pojazdów elektrycznych i przyjrzyjmy się najnowszym, dostępnym innowacyjnym rozwiązaniom.
CZYTAJ WIĘCEJ
Operational Excellence
automotive-line-robot-simulation-side bboard sol

Spotkanie umysłów: konwergencja IT/OT w automatyce przemysłowej

22 września 2023 Ukierunkowani na przyszłość producenci coraz bardziej zbliżają się do własnych ideałów elastycznej, wydajnej i zrównoważonej produkcji, z zapałem badając transformację cyfrową. Jednak w wraz z rosnącym zainteresowaniem digitalizacją oczywistym staje się fakt istnienia ogromnej przepaści między światami technologii operacyjnej (OT) i informacyjnej (IT). Jeśli dzisiejsze wizje fabryk przyszłości mają stać się jutrzejszą rzeczywistością, nad tą przepaścią należy zbudować most. Zanim jednak przyjrzymy się, dlaczego konwergencja IT i OT jest konieczna, oraz jak można ją osiągnąć, wróćmy do podstaw i wyjaśnijmy kilka niejasności dotyczących terminologii.
CZYTAJ WIĘCEJ
AI
i-bots teamkids bboard event

Uwolnienie potencjału pracowników: podejście firmy OMRON do rozwoju możliwości produkcji w Europie

6 września 2023 Poznaj niezachwiane zaangażowanie firmy OMRON w doskonalenie umiejętności, które zwiększają możliwości kolejnego pokolenia w czasie, gdy branża rozpoczyna transformację — podróż, która otwiera pełen potencjał Czwartej rewolucji przemysłowej (4IR), jednocześnie odważnie przechodząc w kierunku Piątej rewolucji przemysłowej (5IR).W salach akademickich, biurach zarządu wizjonerskich liderów biznesu, a także w gabinetach polityków myślących przyszłościowo budzi się gorliwa debata. Toczy się ona wokół głębokiego przejścia od Czwartej rewolucji przemysłowej, 4IR, lub inaczej Przemysłu 4.0, do Przemysłu 5.0, który zmieni świat, w którym żyjemy.Historycznie Rewolucja przemysłowa była Pierwszym wiekiem maszyn, elektryczność Drugim, następnie elektronika stała się Trzecim, a Internet jako platforma to Czwarty wiek maszyn. Obecnie wkraczamy w Piąty wiek maszyn, który opiera się na harmonijnej współpracy między ludźmi i maszynami oraz wkładzie przemysłu w społeczeństwo. Jest to moment, aby nie tylko przystosować się do nowych rozwiązań, ale także objąć pozycję lidera, pioniera i stworzyć przyszłość, w której innowacja nie zna granic. Klaus Schwab, założyciel i prezes Światowego Forum Ekonomicznego, zauważył, że: „Stoimy na skraju rewolucji technologicznej, która zasadniczo zmieni nasze życie, pracę i relacje. W swojej skali, zakresie i złożoności transformacja ta będzie niepodobna do czegokolwiek, co ludzkość doświadczyła wcześniej. Nasz świat przechodzi transformacyjną zmianę. Globalna produkcja ewoluuje dzięki automatyzacji tradycyjnych praktyk przemysłowych poprzez inteligentne technologie, komunikację M2M i integrację Internetu rzeczy (IoT). Ta synergia zapewnia większą automatyzację, bezproblemową komunikację i inteligentne maszyny, które autonomicznie analizują i diagnozują wyzwania.Rozwój sztucznej inteligencji pobudza debaty, uwypuklając głębsze przemiany w naszym społeczeństwie. Poruszając się po tym dynamicznym krajobrazie, jesteśmy gotowi do przyjęcia innowacji i całkowitej zmiany naszej przyszłości. 
CZYTAJ WIĘCEJ
AI
omron-founders-day-france-2023 b bboard event

Od czerwonych świateł po roboty: firma OMRON świętuje 90 lat innowacji

6 czerwca 2023 W ramach tegorocznego dnia założyciela wspominamy 90 lat wyznaczania nowych granic technologii i wyczekujemy kolejnych postępów w dziedzinie automatyzacji kształtowanych przez zrównoważony rozwój, cyfryzację i współpracę między ludźmi a maszynami.Moc jest silna 10 maja… 10 maja jest prawdopodobnie najważniejszym dniem roku w kalendarzu firmy OMRON. Tego dnia 30 000 pracowników OMRON na całym świecie celebruje życie i dziedzictwo założyciela firmy, Kazuma Tateishiego. Robią to poprzez zachowanie wierności wizji Tateishiego dotyczącej wykorzystania technologii do stworzenia lepszego świata i przynoszenia pożytku społeczeństwu — często poprzez udział w projektach wolontariackich i charytatywnych swoich lokalnych społeczności. Kamienie milowe w zakresie innowacji Historia nowatorstwa firmy OMRON rozpoczęła się w 1933 roku wraz z opracowaniem wysoce precyzyjnego czasomierza do fotografii rentgenowskich. Był to pierwszy przykład wkładu firmy w zaspokajanie społecznych potrzeb. W 1960 roku firma OMRON zaprezentowała pierwszy na świecie bezstykowy przełącznik zbliżeniowy, rewolucjonizując możliwości zaawansowanej produkcji masowej. Od tego czasu OMRON nieustannie wprowadza na rynek przełomowe technologie, w tym pierwszy automatyczny drogowy sygnalizator świetlny, autonomiczny system stacji kolejowej, przenośny ciśnieniomierz, ultraszybki sterownik wykorzystujący logikę rozmytą oraz automatyczny sprzęt do diagnostyki komórek nowotworowych.
CZYTAJ WIĘCEJ
Operational Excellence
robot whispering secret bboard comp

Sztuczna inteligencja: tylko nie mów, że jestem głupi

8 lutego 2023 Dziesięć lat temu byłem bardzo dumny z tego, jak inteligentne były maszyny w naszej fabryce. Dziś, biorąc pod uwagę obecne pojmowanie inteligencji, zdaję sobie sprawę, że tak naprawdę są one dość głupie.Dlaczego? Bo mimo, że robią to, do czego zostały zaprojektowane, to w chwili, gdy napotkały coś niespodziewanego lub nietypowego, przerywały pracę. Nie pozostawało im nic innego, jak zapytać operatora: „Co jest ze mną nie tak?”.Rozwiązywanie problemów, przywracanie maszyn do pracy i obsługa urządzeń wymagały zaangażowania inteligentnych ludzi. Wysoko wykwalifikowanych operatorów. Doświadczonych inżynierów ds. oprogramowania i sprzętu. Problem polega na tym, że w ciągu ostatnich dziesięciu lat ludzie ci stawali się coraz trudniej dostępni. Do branży nie trafia dostatecznie dużo nowych talentów, aby zrównoważyć liczbę pracowników osiągających wiek emerytalny. Kiedy opuszczają firmę, emeryci zabierają ze sobą swoją ciężko zdobytą wiedzę na temat pracy, która jest kulminacją wieloletniego doświadczenia. W przypadku każdego odchodzącego pracownika firmy mają do czynienia z perspektywą mniej produktywnej i mniej wykwalifikowanej siły roboczej. 
CZYTAJ WIĘCEJ
Sustainable Manufacturing
circular economy concept b bboard sol

Droga do zerowej emisji dwutlenku węgla netto: planowanie strategii

1 lutego 2023 Kluczem do przyszłości zerowej emisji dwutlenku węgla netto w produkcji jest przekształcenie łańcucha wartości poprzez automatyzację.W czerwcu 2022 r. tygodnik New Scientist poinformował, że celem jednej trzeciej największych na świecie firm jest osiągnięcie zerowej emisji dwutlenku węgla netto — znacznie więcej niż w ubiegłym roku.Choć jest to pozytywna wiadomość, że tempo to przyspiesza, w artykule stwierdzono, że szczegóły dotyczące tego, jak firmy planują osiągnąć zerową emisję dwutlenku węgla netto, są nieskładne.Co w gruncie rzeczy nie jest zaskakujące. Stworzenie i wdrożenie strategii zerowej emisji dwutlenku węgla netto to ogromne przedsięwzięcie dla każdej firmy, zwłaszcza że 80% emisji gazów cieplarnianych należy do zakresu 3 — emisji występujących na początkowym lub końcowym etapie łańcucha wartości. Jest to szczególne wyzwanie dla firm z branży produktów szybkozbywalnych (FMCG), których łańcuchy dostaw i dalsza logistyka są długie i złożone.Większość z tych przedsiębiorstw wie, co musi zrobić: osiągnąć dekarbonizację i cyrkularność łańcucha wartości. Dysponują też strategią na to, która ogólnie będzie obejmować: optymalizację wykorzystania zasobów i energii, zastąpienie produktów i procesów o wysokiej emisji dwutlenku węgla oraz eliminację odpadów.Jednak przełożenie intencji na działania jest głównym wyzwaniem. To właśnie tutaj automatyzacja ma do odegrania kluczową rolę.Gromadzenie i analiza danych ma zasadnicze znaczenie dla udanego przejścia na poziom zerowej emisji dwutlenku węgla netto. Bez tego, skąd firmy mają wiedzieć, jaki jest ich punkt wyjścia, które obszary wymagają poprawy, czy się poprawiły i o ile? Solidne dane są podstawą do przekształcenia zobowiązania w realną zmianę, a także wiarygodnej i pewnej komunikacji z zainteresowanymi stronami oraz realizacji ambicji związanych z klimatem.
CZYTAJ WIĘCEJ
AI
factory mobile robot delivery bboard sol

Wzmacnianie pozycji pomimo kryzysu energetycznego i paliwowego dzięki automatyzacji

7 grudnia 2022 Aby przeciwdziałać wzrostowi cen i osiągnąć cele środowiskowe, przedsiębiorstwa przemysłowe powinny zbadać, w jaki sposób technologie automatyzacji z jednego źródła mogą przyczynić się do realizacji strategii zrównoważonego rozwoju.Wysokie ceny energii i paliwa obciążają zarówno gospodarstwa domowe, jak i przemysł. Sytuacja ta nie tylko negatywnie wpływa na plany finansowe i portfele, lecz również nadmierne ceny zmuszają niektóre przedsiębiorstwa do zaprzestania produkcji. Według Make UK 42% badanych producentów stwierdziło, że ich rachunki za prąd wzrosły o 100% w ciągu ostatnich 12 miesięcy, a 32% stwierdziło, że ceny gazu wzrosły o ponad 100% w ciągu ostatniego roku. Niepokojący odsetek 12% producentów już ograniczył zatrudnienie w wyniku wzrostu rachunków za energię.Wojna w Ukrainie, pandemia Covid-19 i ceny gazu to tylko kilka przyczyn kryzysu, który ma wpływ na wszystkie sektory i oddziałuje na wszystko — od cen energii po łańcuchy dostaw. Co należy teraz rozważyć w przypadku firm produkcyjnych? Kompleksowe strategie automatyzacji mają zasadnicze znaczenie dla zapewnienia większej elastyczności i efektywności energetycznej. Obejmuje one innowacyjną robotykę w połączeniu z technologią czujników i systemów wizyjnych, a także sztuczną inteligencję — AI na brzegu sieci. Ponadto zbierane w czasie rzeczywistym dane z zakładów produkcyjnych mogą pomagać w wykrywaniu nieprawidłowości i poprawie ogólnej efektywności sprzętu (OEE).
CZYTAJ WIĘCEJ
Industry 4.0
iab prioduct portfolio bboard sol

Pokonywanie niepewności gospodarczej dzięki zamienianiu wyzwań w możliwości

6 grudnia 2022 Jednym z pytań, które często mi się zadaje, jest pytanie o to, jaką strategię obraliśmy jako przedsiębiorstwo automatyki przemysłowej w celu utrzymania stabilnego wzrostu w niestabilnej i coraz bardziej nieprzewidywalnej gospodarce światowej. Moja odpowiedź, jak można sobie wyobrazić, nie zawiera się w jednym zdaniu, choć jest zakorzeniona w jednej koncepcji: SINIC. SINIC pochodzi od pierwszych liter nazwy modelu „Seed-Innovation to Need-Impetus Cyclic Evolution” i jest teorią, którą opracował założyciel firmy OMRON, dr Kazuma Tateisi, w 1970 r. Zgodnie z tą filozofią nauka, technologia i społeczeństwo mają wspólne cykliczne powiązania, oddziałujące i wpływające na siebie nawzajem. Przełom naukowy pomaga społeczeństwu w rozwijaniu się i zaspokajaniu potrzeb społecznych sprzyjających rozwojowi technologicznemu. Firma OMRON Europe zawsze postępowała zgodnie z tą filozofią i przez ostatnie dziesięć lat stworzyła podstawy do tworzenia rozwiązań zwiększających wartość dodaną, aby sprostać obecnym wyzwaniom społecznym i gospodarczym.
CZYTAJ WIĘCEJ
AI
automotive bboard sol

Jaka jest przyszłość logistyki wewnętrznej? Wskazówki dla zwiększonej wydajności

15 listopada 2022 Czasami tak bardzo skupiamy się na szerszej perspektywie, że zapominamy o mniej widocznych, a jednocześnie ważnych procesach charakteryzujących inteligentną produkcję. Jednym z przykładów jest logistyka wewnętrzna, tj. przepływy materiałów i towarów, które odbywają się w siedzibie firmy lub w hali produkcyjnej. Ostatnie badanie wykazało, że ponad 80 procent firm uważa, że zwiększone wykorzystanie sztucznej inteligencji i automatyzacji w logistyce wewnętrznej jest konieczne do sprostania wyzwaniom, takim jak niedobór wykwalifikowanych pracowników lub plany wzrostu.Firmy motoryzacyjne, które chcą spełnić wymagania rynku i klientów, zwiększyć wydajność i stać się bardziej zrównoważonymi, muszą wdrażać nowe pomysły. Koszty energii, kryzys gazowy i rosnąca inflacja sprawiają, że to zadanie staje się jeszcze trudniejsze. Inteligentne koncepcje fabryk, które łączą innowacyjną automatyzację, cyfryzację i inteligentne podejścia do kwestii logistyki wewnętrznej, mogą stanowić cenne wsparcie. Niektórzy mówią w tym kontekście o koncepcji Przemysłu 4.0, inni o „fabryce przyszłości”, jeszcze inni wolą Przemysłowy Internet Rzeczy (IIoT). Ale bez względu na to, który termin wybierzemy, najważniejsze jest podjęcie działań już teraz i poleganie na wiarygodnych partnerach. Logistyka wewnętrzna jest dobrym punktem wyjścia do szybkiego rozpoczęcia zmian. Kluczowe jest pilne podjęcie działań: wiele przedsiębiorstw boryka się obecnie z poważnymi ograniczeniami z powodu niedoborów wykwalifikowanych pracowników. Nowoczesne technologie, takie jak roboty mobilne, mogą stanowić idealne remedium.
CZYTAJ WIĘCEJ
Sustainable Manufacturing
dassault vaf fuel cell stacking c bboard en sol

Cyfryzacja w przemyśle motoryzacyjnym: siedem porad dotyczących inteligentnych rozwiązań produkcyjnych

2 listopada 2022 Aby rozwijać działalność i opanować kryzysy, warto wdrażać rozwiązania cyfrowe — dotyczy to również sektora motoryzacyjnego. Nie ma innego sposobu na obsługę klientów, czy zwiększenie wydajności niż narzędzia cyfrowe. Sztuczna inteligencji (SI) i zrównoważony rozwój są kluczowymi czynnikami i zagadnieniami w tym procesie, jak wykazuje badanie wykonane przez Capgemini. Eksperci z firmy Gartner podkreślają znaczenie współpracy na bazie open source, przy wykorzystaniu holistycznych ekosystemów i partnerstw technologicznych. Ale na co powinniśmy zwrócić uwagę w cyfryzacji i logistyce wewnętrznej w aspekcie produkcji przyszłości? Chcemy odpowiedzieć na to pytanie w dwóch częściach. Zaczynamy od wskazówek na temat digitalizacji w inteligentnej fabryce. Jako ekspert w dziedzinie automatyzacji, firma OMRON od wielu lat wspiera producentów i dostawców na drodze do stworzenia bardziej wyrafinowanych metod digitalizacji.
CZYTAJ WIĘCEJ
AI
ai article bboard sol

Sztuczna inteligencja: nadzieje, oczekiwania i FOMO

22 września 2022 Dziesięć lat temu, kiedy otrzymywaliśmy zapytania dotyczące projektów opartych na sztucznej inteligencji, motywowały je głównie ekscytacja lub FOMO (lęk przed wypadnięciem z obiegu). Kiedy pytałem o powód zainteresowania SI, odpowiedź najczęściej brzmiała „bo szef mi kazał”, „bo mamy dużo danych” lub „bo wydaje się to interesującym obszarem”. Żaden z tych powodów nie był szczególnie przekonujący i z pewnością nie uzasadniał ogromnych inwestycji, jakie w tamtym czasie wymagałyby zastosowania ze sztuczną inteligencją.To się zmienia — motorem napędowym nie są już wysokie oczekiwania czy FOMO, jest nim nadzieja. Klienci nie pytają już, czy możemy pomóc im z SI. Pytają nas, czy możemy pomóc w serwisie predykcyjnym, kontroli jakości czy optymalizacji procesów. Przychodzą z problemem, który chcą rozwiązać wspólnie z nami. Wdrożenie sztucznej inteligencji nie jest już celem samym w sobie. Zamiast tego SI stała się „aktywatorem”.Niezależnie od tego, czy jest to branża spożywcza, farmaceutyczna, elektroniczna czy motoryzacyjna — cel końcowy jest ten sam: wytwarzanie wysokiej jakości produktów pozbawionych wad przy niższych kosztach, mniejszym zużyciu energii i mniejszym nakładzie pracy. Sztuczna inteligencja może być jednym z rozwiązań umożliwiających osiągnięcie tych celów.
CZYTAJ WIĘCEJ
Sustainable Manufacturing
electric vehicle inspection bboard en sol

Dlaczego zautomatyzowane systemy kontroli mają kluczowe znaczenie w produkcji pojazdów elektrycznych

23 marca 2023 Bezpieczeństwo jest najważniejszym z czynników w branży motoryzacyjnej, a produkcja pojazdów elektrycznych nie jest wyjątkiem. Jednak bezpieczeństwo może również wprowadzić złożoność, a złożoność dzisiejszych pojazdów – zwłaszcza pojazdów elektrycznych – jest taka, że producenci nie są już w stanie polegać na tradycyjnych metodach kontroli opartych na próbkach lub audytach.
CZYTAJ WIĘCEJ
Brand Protection
vadain machine-vision-fabric-inspection bboard misc

Firma Vadain automatyzuje kontrolę tkanin zasłonowych za pomocą kontroli wizyjnej maszyn

8 kwietnia 2022 Firma Vadain, holenderski lider na rynku produkcji zasłon wykonywanych na specjalne zamówienie, potrzebowała rozwiązania, które możliwie najszybciej wykryłoby błędy w materiałach na zasłony o kilometrowych długościach. Wraz z programistami z firmy Sycade, konstruktorem maszyn Eisenkolb i przy użyciu technologii kontroli wizyjnej maszyn firmy OMRON wspólnie opracowali zautomatyzowane rozwiązanie do wykrywania i analizowania błędów w tkaninach zasłonowych. Dzięki temu czasochłonny proces ręcznej kontroli należy do przeszłości.
CZYTAJ WIĘCEJ
Operational Excellence
robot hand apple bboard misc

Automatyka przemysłowa: cztery wskazówki dotyczące przyszłości produkcji żywności i napojów

16 lipca 2020 Pandemia koronawirusa postawiła poważne wyzwania przed organizacjami wszelkiego typu i wielkości. Firmy z branży spożywczej i towarowej zmagają się znacznym obniżeniem konsumpcji i zakłóceniami łańcuchów dostaw. Jednocześnie konsumpcja domowa wzrosła, a konsumpcja poza domem niemalże się zatrzymała. W jaki sposób producenci mogą zmodyfikować swoje strategie biznesowe i procesy produkcyjne zarówno teraz, jak i w dłuższej perspektywie? Pandemia może stanowić okazję do ponownego przeanalizowania przestarzałych procesów i procedur oraz ich ulepszenia przy wykorzystaniu takich koncepcji, jak innowacyjne roboty, technologia czujników i całościowe strategie automatyki.
CZYTAJ WIĘCEJ
Brand Protection
free vision traceability webinar fcard event

Six challenges for brand protection

19 listopada 2019 Brand protection is an important topic for any business. But as industrial companies invest in new technology, such as smart robotics, artificial intelligence and vision systems, are they aware of the key challenges that could affect their brand?
CZYTAJ WIĘCEJ
Brand Protection
automotive industry bboard sol

Legacy of machine vision

16 października 2019 Did you know that for more than 40 years, Omron has developed vision sensing technologies for factory automation, surveillance and transport systems, and more recently for facial recognition and image processing for mobile phones, and even driver monitoring for autonomous driving?
CZYTAJ WIĘCEJ
Brand Protection
brand protection misc

Late-stage customization in pharmaceutical manufacturing

16 października 2019 As a result of serialization legislation, pharmaceutical manufacturers must now ensure that labels printed at a late stage contain all of the data required for compliance. This includes customizing product labels for certain markets, customers or products by adding variable data to labels or packaging. This avoids the need to stock individual packaging materials for each variant.
CZYTAJ WIĘCEJ
Brand Protection
robots food beverage bboard sol

Barcodes: keeping track of product quality

2 października 2019 For many years, barcode technology has proved to be an economical and flexible identification technology. It has continued to develop and as a result, 1D and 2D codes (such as Datamatrix) are now used almost universally. Their versatility have made them a popular choice for streamlining many key supply chain processes, including production, logistics and item traceability.
CZYTAJ WIĘCEJ
Brand Protection
microhawk mv-40 inspection newssinglemob sol

Is your production line ready for inspection?

12 września 2019 Quality inspections are a critical requirement for all manufacturing and packaging lines. Being able to identify defective products before they are shipped to customers can bring significant savings in both time and money. It prevents costly product recalls, wasted production and potentially expensive legal costs.For perishable products – from food to pharmaceuticals – quality inspection of the packaging is also vital. An unreadable barcode or a wrong expiry date could lead to perfectly good products being discarded. And increasingly strict legislation is making clear marking a top priority for all types of products.
CZYTAJ WIĘCEJ
Operational Excellence
fernando colas trends 2024 image bboard en peop

Co 2024 rok przyniesie w zakresie automatyzacji? Firma OMRON Europe ujawnia sześć prognoz

13 grudnia 2023 Niedawne niedobory podażowe ujawniły niestabilność globalnych łańcuchów dostaw, co skłoniło wielu producentów do zakwestionowania zasadności korzystania z długich, złożonych łańcuchów dostaw i rozproszonej geograficznie produkcji. W związku z tym firmy obecnie są zarówno na etapie ugruntowywania swojej działalności w obrębie kraju, jak i lokalizowania swoich zdolności produkcyjnych, izolując je przed przyszłymi wstrząsami i zmniejszając odległość od klientów. Producenci chcą wdrożyć tę zmianę w strategii poprzez transgraniczne wsparcie ze strony swoich partnerów w zakresie automatyzacji — chcą możliwych do przeniesienia, uniwersalnych rozwiązań, które można powielać w różnych regionach geograficznych i dążą do ustandaryzowanej produkcji, aby ich klienci mieli gwarancję nabycia spójnych i identycznych produktów niezależnie od miejsca ich produkcji. Wymaga to dużych inwestycji w innowacje, połączonego, transgranicznego podejścia do projektowania i silnej sieci integratorów systemów.
CZYTAJ WIĘCEJ
Operational Excellence
automotive-line-robot-simulation-side bboard sol

Spotkanie umysłów: konwergencja IT/OT w automatyce przemysłowej

22 września 2023 Ukierunkowani na przyszłość producenci coraz bardziej zbliżają się do własnych ideałów elastycznej, wydajnej i zrównoważonej produkcji, z zapałem badając transformację cyfrową. Jednak w wraz z rosnącym zainteresowaniem digitalizacją oczywistym staje się fakt istnienia ogromnej przepaści między światami technologii operacyjnej (OT) i informacyjnej (IT). Jeśli dzisiejsze wizje fabryk przyszłości mają stać się jutrzejszą rzeczywistością, nad tą przepaścią należy zbudować most. Zanim jednak przyjrzymy się, dlaczego konwergencja IT i OT jest konieczna, oraz jak można ją osiągnąć, wróćmy do podstaw i wyjaśnijmy kilka niejasności dotyczących terminologii.
CZYTAJ WIĘCEJ
AI
i-bots teamkids bboard event

Uwolnienie potencjału pracowników: podejście firmy OMRON do rozwoju możliwości produkcji w Europie

6 września 2023 Poznaj niezachwiane zaangażowanie firmy OMRON w doskonalenie umiejętności, które zwiększają możliwości kolejnego pokolenia w czasie, gdy branża rozpoczyna transformację — podróż, która otwiera pełen potencjał Czwartej rewolucji przemysłowej (4IR), jednocześnie odważnie przechodząc w kierunku Piątej rewolucji przemysłowej (5IR).W salach akademickich, biurach zarządu wizjonerskich liderów biznesu, a także w gabinetach polityków myślących przyszłościowo budzi się gorliwa debata. Toczy się ona wokół głębokiego przejścia od Czwartej rewolucji przemysłowej, 4IR, lub inaczej Przemysłu 4.0, do Przemysłu 5.0, który zmieni świat, w którym żyjemy.Historycznie Rewolucja przemysłowa była Pierwszym wiekiem maszyn, elektryczność Drugim, następnie elektronika stała się Trzecim, a Internet jako platforma to Czwarty wiek maszyn. Obecnie wkraczamy w Piąty wiek maszyn, który opiera się na harmonijnej współpracy między ludźmi i maszynami oraz wkładzie przemysłu w społeczeństwo. Jest to moment, aby nie tylko przystosować się do nowych rozwiązań, ale także objąć pozycję lidera, pioniera i stworzyć przyszłość, w której innowacja nie zna granic. Klaus Schwab, założyciel i prezes Światowego Forum Ekonomicznego, zauważył, że: „Stoimy na skraju rewolucji technologicznej, która zasadniczo zmieni nasze życie, pracę i relacje. W swojej skali, zakresie i złożoności transformacja ta będzie niepodobna do czegokolwiek, co ludzkość doświadczyła wcześniej. Nasz świat przechodzi transformacyjną zmianę. Globalna produkcja ewoluuje dzięki automatyzacji tradycyjnych praktyk przemysłowych poprzez inteligentne technologie, komunikację M2M i integrację Internetu rzeczy (IoT). Ta synergia zapewnia większą automatyzację, bezproblemową komunikację i inteligentne maszyny, które autonomicznie analizują i diagnozują wyzwania.Rozwój sztucznej inteligencji pobudza debaty, uwypuklając głębsze przemiany w naszym społeczeństwie. Poruszając się po tym dynamicznym krajobrazie, jesteśmy gotowi do przyjęcia innowacji i całkowitej zmiany naszej przyszłości. 
CZYTAJ WIĘCEJ
AI
omron-founders-day-france-2023 b bboard event

Od czerwonych świateł po roboty: firma OMRON świętuje 90 lat innowacji

6 czerwca 2023 W ramach tegorocznego dnia założyciela wspominamy 90 lat wyznaczania nowych granic technologii i wyczekujemy kolejnych postępów w dziedzinie automatyzacji kształtowanych przez zrównoważony rozwój, cyfryzację i współpracę między ludźmi a maszynami.Moc jest silna 10 maja… 10 maja jest prawdopodobnie najważniejszym dniem roku w kalendarzu firmy OMRON. Tego dnia 30 000 pracowników OMRON na całym świecie celebruje życie i dziedzictwo założyciela firmy, Kazuma Tateishiego. Robią to poprzez zachowanie wierności wizji Tateishiego dotyczącej wykorzystania technologii do stworzenia lepszego świata i przynoszenia pożytku społeczeństwu — często poprzez udział w projektach wolontariackich i charytatywnych swoich lokalnych społeczności. Kamienie milowe w zakresie innowacji Historia nowatorstwa firmy OMRON rozpoczęła się w 1933 roku wraz z opracowaniem wysoce precyzyjnego czasomierza do fotografii rentgenowskich. Był to pierwszy przykład wkładu firmy w zaspokajanie społecznych potrzeb. W 1960 roku firma OMRON zaprezentowała pierwszy na świecie bezstykowy przełącznik zbliżeniowy, rewolucjonizując możliwości zaawansowanej produkcji masowej. Od tego czasu OMRON nieustannie wprowadza na rynek przełomowe technologie, w tym pierwszy automatyczny drogowy sygnalizator świetlny, autonomiczny system stacji kolejowej, przenośny ciśnieniomierz, ultraszybki sterownik wykorzystujący logikę rozmytą oraz automatyczny sprzęt do diagnostyki komórek nowotworowych.
CZYTAJ WIĘCEJ
Operational Excellence
buying leasing bboard comp

Kupno czy leasing? Jak sfinansować nowego kobota?

26 kwietnia 2023 Kwestie do przemyślenia dla MŚP przy finansowaniu projektów automatyzacjiBraki w umiejętnościach, cyfryzacja, zrównoważony rozwój i plany oszczędzania energii przyspieszają realizację projektów automatyzacji w wielu firmach. Po zidentyfikowaniu procesów manualnych, które nadają się do automatyzacji, pojawia się zwykle kolejne pytanie: ile to wszystko kosztuje?Warto rozważyć takie opcje, jak leasing lub robot-as-a-service (robot-jako-usługa). Jednym z przykładów narzędzi, które dają w szczególności małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP) lepszy wgląd w finansowe aspekty automatyzacji, jest kalkulator zwrotu z inwestycji firmy OMRON. Każdy, kto rozważa zakup kobota lub AMR może skorzystać z tego narzędzia, aby sprawdzić zwrot z inwestycji.
CZYTAJ WIĘCEJ
Operational Excellence
robot whispering secret bboard comp

Sztuczna inteligencja: tylko nie mów, że jestem głupi

8 lutego 2023 Dziesięć lat temu byłem bardzo dumny z tego, jak inteligentne były maszyny w naszej fabryce. Dziś, biorąc pod uwagę obecne pojmowanie inteligencji, zdaję sobie sprawę, że tak naprawdę są one dość głupie.Dlaczego? Bo mimo, że robią to, do czego zostały zaprojektowane, to w chwili, gdy napotkały coś niespodziewanego lub nietypowego, przerywały pracę. Nie pozostawało im nic innego, jak zapytać operatora: „Co jest ze mną nie tak?”.Rozwiązywanie problemów, przywracanie maszyn do pracy i obsługa urządzeń wymagały zaangażowania inteligentnych ludzi. Wysoko wykwalifikowanych operatorów. Doświadczonych inżynierów ds. oprogramowania i sprzętu. Problem polega na tym, że w ciągu ostatnich dziesięciu lat ludzie ci stawali się coraz trudniej dostępni. Do branży nie trafia dostatecznie dużo nowych talentów, aby zrównoważyć liczbę pracowników osiągających wiek emerytalny. Kiedy opuszczają firmę, emeryci zabierają ze sobą swoją ciężko zdobytą wiedzę na temat pracy, która jest kulminacją wieloletniego doświadczenia. W przypadku każdego odchodzącego pracownika firmy mają do czynienia z perspektywą mniej produktywnej i mniej wykwalifikowanej siły roboczej. 
CZYTAJ WIĘCEJ
Operational Excellence
tm cobot human machine 1 bboard prod

Sposób na przyspieszenie integracji kobotów

8 lutego 2023 Dobre planowanie i silni partnerzy pomagają MŚP pokonać przeszkody w automatyzacji.Roboty współpracujące, znane również jako koboty, cieszą się dużą popularnością, ponieważ umożliwiają automatyzację czasochłonnych i zasobochłonnych zadań. Wartość globalnego rynku robotów współpracujących szacowana jest obecnie na około 1,2 mld USD. Wielkość sprzedaży kobotów osiągnęła w 2021 roku łącznie 32 300 sztuk. Szczególnie w czasach, gdy firmom coraz trudniej znaleźć i zatrzymać odpowiednich pracowników, takie technologie są w wielu miejscach na wagę złota. Skoro mowa o złocie, niektórzy mogą zapytać: koboty muszą być niezwykle drogie, prawda? Kiedy taka inwestycja się zwraca?Firma OMRON, ekspert w dziedzinie automatyki, chciałaby złagodzić takie obawy, zwłaszcza w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw: inteligentne i zintegrowane rozwiązania z zakresu robotyki, a także koboty i roboty mobilne są osiągalne i przystępne cenowo. Dla tych, którzy chcą oszacować zwrot z inwestycji kalkulator zwrotu z inwestycji firmy OMRON zapewnia szybki i łatwy wgląd.Koboty i autonomiczne roboty mobilne (AMR) sprawdzają się zarówno w MŚP, jak i w dużych przedsiębiorstwach. Wykonują zadania takie jak transport, paletyzacja, załadunek i rozładunek maszyn, montaż, malowanie czy spawanie. Mogą być szybko i elastycznie poddawane modyfikacji, a także programowane przez osoby nie będące specjalistami. Uzupełnianie materiałów może być usprawnione dzięki AMR, a ładowanie maszyn i procesów — dzięki kobotom. Aby jednak skutecznie przeprowadzić takie projekty i przyspieszyć integrację robotów, potrzebna jest wiedza techniczna i partnerzy znający się na temacie. A przede wszystkim pracownicy, którzy muszą być informowani i angażowani od początku projektu, aby wspólnie uczestniczyć w zmianach.Oto kilka wskazówek, o których firmy powinny pamiętać podczas integracji kobotów:
CZYTAJ WIĘCEJ
AI
automotive bboard sol

Jaka jest przyszłość logistyki wewnętrznej? Wskazówki dla zwiększonej wydajności

15 listopada 2022 Czasami tak bardzo skupiamy się na szerszej perspektywie, że zapominamy o mniej widocznych, a jednocześnie ważnych procesach charakteryzujących inteligentną produkcję. Jednym z przykładów jest logistyka wewnętrzna, tj. przepływy materiałów i towarów, które odbywają się w siedzibie firmy lub w hali produkcyjnej. Ostatnie badanie wykazało, że ponad 80 procent firm uważa, że zwiększone wykorzystanie sztucznej inteligencji i automatyzacji w logistyce wewnętrznej jest konieczne do sprostania wyzwaniom, takim jak niedobór wykwalifikowanych pracowników lub plany wzrostu.Firmy motoryzacyjne, które chcą spełnić wymagania rynku i klientów, zwiększyć wydajność i stać się bardziej zrównoważonymi, muszą wdrażać nowe pomysły. Koszty energii, kryzys gazowy i rosnąca inflacja sprawiają, że to zadanie staje się jeszcze trudniejsze. Inteligentne koncepcje fabryk, które łączą innowacyjną automatyzację, cyfryzację i inteligentne podejścia do kwestii logistyki wewnętrznej, mogą stanowić cenne wsparcie. Niektórzy mówią w tym kontekście o koncepcji Przemysłu 4.0, inni o „fabryce przyszłości”, jeszcze inni wolą Przemysłowy Internet Rzeczy (IIoT). Ale bez względu na to, który termin wybierzemy, najważniejsze jest podjęcie działań już teraz i poleganie na wiarygodnych partnerach. Logistyka wewnętrzna jest dobrym punktem wyjścia do szybkiego rozpoczęcia zmian. Kluczowe jest pilne podjęcie działań: wiele przedsiębiorstw boryka się obecnie z poważnymi ograniczeniami z powodu niedoborów wykwalifikowanych pracowników. Nowoczesne technologie, takie jak roboty mobilne, mogą stanowić idealne remedium.
CZYTAJ WIĘCEJ
AI
ai article bboard sol

Sztuczna inteligencja: nadzieje, oczekiwania i FOMO

22 września 2022 Dziesięć lat temu, kiedy otrzymywaliśmy zapytania dotyczące projektów opartych na sztucznej inteligencji, motywowały je głównie ekscytacja lub FOMO (lęk przed wypadnięciem z obiegu). Kiedy pytałem o powód zainteresowania SI, odpowiedź najczęściej brzmiała „bo szef mi kazał”, „bo mamy dużo danych” lub „bo wydaje się to interesującym obszarem”. Żaden z tych powodów nie był szczególnie przekonujący i z pewnością nie uzasadniał ogromnych inwestycji, jakie w tamtym czasie wymagałyby zastosowania ze sztuczną inteligencją.To się zmienia — motorem napędowym nie są już wysokie oczekiwania czy FOMO, jest nim nadzieja. Klienci nie pytają już, czy możemy pomóc im z SI. Pytają nas, czy możemy pomóc w serwisie predykcyjnym, kontroli jakości czy optymalizacji procesów. Przychodzą z problemem, który chcą rozwiązać wspólnie z nami. Wdrożenie sztucznej inteligencji nie jest już celem samym w sobie. Zamiast tego SI stała się „aktywatorem”.Niezależnie od tego, czy jest to branża spożywcza, farmaceutyczna, elektroniczna czy motoryzacyjna — cel końcowy jest ten sam: wytwarzanie wysokiej jakości produktów pozbawionych wad przy niższych kosztach, mniejszym zużyciu energii i mniejszym nakładzie pracy. Sztuczna inteligencja może być jednym z rozwiązań umożliwiających osiągnięcie tych celów.
CZYTAJ WIĘCEJ
Flexible Manufacturing
realistic pick and place bboard sol

Pięć wyzwań w procesach pakowania i paletyzacji towarów o wysokim zróżnicowaniu i niskiej powtarzalności produkcji (HMLV)

21 grudnia 2021 Nowy produkt właśnie opuścił fabrykę w opakowaniu gotowym do umieszczenia na półce, w określonej specyfikacji, aby zaspokoić potrzeby klientów. Pakowanie zostało w rzeczywistości wykonane przez inną firmę: podmiot zajmujący się co-packingiem. Co-packing stosuje się na wszystkich rynkach szybkozbywalnych towarów konsumpcyjnych (FMCG), ale szczególnie w segmentach produktów o wyższej cenie, takich jak produkty do higieny osobistej lub słodycze, choć to zaledwie kilka przykładów. Jest to szybko rozwijająca się działalność, która pozwala zaspokoić zapotrzebowanie konsumentów na większą różnorodność.
CZYTAJ WIĘCEJ
Industry 4.0
predictive maintenance images a en banner sol

Zwiększenie produktywności: przejście z konserwacji zapobiegawczej na predykcyjną

17 grudnia 2021 Konserwacja ma kluczowe znaczenie dla rozwijającej się działalności zwłaszcza w przemyśle, gdzie często oczekuje się nieprzerwanego, całodobowego działania urządzeń. Każde przedsiębiorstwo o ugruntowanej pozycji wie, że do utrzymania optymalnej pracy wszystkich linii produkcyjnych i systemów potrzeba czegoś więcej niż tylko wykwalifikowanego zespołu ds. konserwacji. Wymaga się również dokładnego planowania, trzymania się ścisłych harmonogramów, stałej czujności, gotowości do wymiany niezużytych jeszcze części i do reagowania na nieplanowane zdarzenia. Przynajmniej tak było kiedyś.
CZYTAJ WIĘCEJ
Sustainable Manufacturing
green factory green bboard misc

Inteligentna automatyzacja jako czynnik zmian

31 maja 2024 Przemysł wytwórczy jest odpowiedzialny za około jedną czwartą globalnej emisji gazów cieplarnianych¹, co stawia go na równi z transportem jako drugie co do wielkości źródło emisji dwutlenku węgla. Oznacza to, że zmniejszenie emisji dwutlenku węgla przez sektor wytwórczy będzie miało zasadnicze znaczenie dla złagodzenia naszego wpływu na zmiany klimatu.Nadszedł czas, aby branża produkcyjna przestała być źródłem problemów, i zaczęła wykorzystywać swój potencjał oraz stała się jednym ze źródeł rozwiązań problemu zmian klimatycznych i zaczęła wykorzystywać automatyzację jako czynnik zmian w procesie.Od samego początku nasz założyciel był przekonany, że jako firma mamy obowiązek wspomagać społeczeństwo, w którym działamy. Ponad 90 lat Kazuma Tateishi założył firmę OMRON, by realizować swoją wizję zastosowania technologii do tworzenia lepszego świata.Etos Tateishiego polegający na „poprawie jakości życia i wkładzie w lepsze społeczeństwo” nigdy nie był bardziej istotny niż w obecnie, biorąc pod uwagę wyzwania klimatyczne, z jakimi mierzymy się jako społeczeństwo. Asle w jaki sposób produkcja może wywrzeć pozytywny wpływ?
CZYTAJ WIĘCEJ
Sustainable Manufacturing
women-in-automation-factory bboard sol

Automatyka przemysłowa i robotyka: czy to wciąż męski świat?

7 lutego 2024 Jak czują się dzisiaj kobiety w świecie automatyki? Trzy kobiety z firmy OMRON Europe mówią o swoich doświadczeniach w dziedzinie automatyki przemysłowej, stojących przed nimi wyzwaniach oraz o narzędziach i wsparciu, które pomogły im w rozwoju.Kiedy Wendy Tonks po raz pierwszy rozpoczęła karierę w obszarze inżynierii w Wielkiej Brytanii nieco ponad 20 lat temu, jedną z pierwszych rzeczy, które musiała uzmysłowić swojemu otoczeniu, było to, że nie jest panią od parzenia herbaty.
CZYTAJ WIĘCEJ
Operational Excellence
fernando colas trends 2024 image bboard en peop

Co 2024 rok przyniesie w zakresie automatyzacji? Firma OMRON Europe ujawnia sześć prognoz

13 grudnia 2023 Niedawne niedobory podażowe ujawniły niestabilność globalnych łańcuchów dostaw, co skłoniło wielu producentów do zakwestionowania zasadności korzystania z długich, złożonych łańcuchów dostaw i rozproszonej geograficznie produkcji. W związku z tym firmy obecnie są zarówno na etapie ugruntowywania swojej działalności w obrębie kraju, jak i lokalizowania swoich zdolności produkcyjnych, izolując je przed przyszłymi wstrząsami i zmniejszając odległość od klientów. Producenci chcą wdrożyć tę zmianę w strategii poprzez transgraniczne wsparcie ze strony swoich partnerów w zakresie automatyzacji — chcą możliwych do przeniesienia, uniwersalnych rozwiązań, które można powielać w różnych regionach geograficznych i dążą do ustandaryzowanej produkcji, aby ich klienci mieli gwarancję nabycia spójnych i identycznych produktów niezależnie od miejsca ich produkcji. Wymaga to dużych inwestycji w innowacje, połączonego, transgranicznego podejścia do projektowania i silnej sieci integratorów systemów.
CZYTAJ WIĘCEJ
AI
i-bots teamkids bboard event

Uwolnienie potencjału pracowników: podejście firmy OMRON do rozwoju możliwości produkcji w Europie

6 września 2023 Poznaj niezachwiane zaangażowanie firmy OMRON w doskonalenie umiejętności, które zwiększają możliwości kolejnego pokolenia w czasie, gdy branża rozpoczyna transformację — podróż, która otwiera pełen potencjał Czwartej rewolucji przemysłowej (4IR), jednocześnie odważnie przechodząc w kierunku Piątej rewolucji przemysłowej (5IR).W salach akademickich, biurach zarządu wizjonerskich liderów biznesu, a także w gabinetach polityków myślących przyszłościowo budzi się gorliwa debata. Toczy się ona wokół głębokiego przejścia od Czwartej rewolucji przemysłowej, 4IR, lub inaczej Przemysłu 4.0, do Przemysłu 5.0, który zmieni świat, w którym żyjemy.Historycznie Rewolucja przemysłowa była Pierwszym wiekiem maszyn, elektryczność Drugim, następnie elektronika stała się Trzecim, a Internet jako platforma to Czwarty wiek maszyn. Obecnie wkraczamy w Piąty wiek maszyn, który opiera się na harmonijnej współpracy między ludźmi i maszynami oraz wkładzie przemysłu w społeczeństwo. Jest to moment, aby nie tylko przystosować się do nowych rozwiązań, ale także objąć pozycję lidera, pioniera i stworzyć przyszłość, w której innowacja nie zna granic. Klaus Schwab, założyciel i prezes Światowego Forum Ekonomicznego, zauważył, że: „Stoimy na skraju rewolucji technologicznej, która zasadniczo zmieni nasze życie, pracę i relacje. W swojej skali, zakresie i złożoności transformacja ta będzie niepodobna do czegokolwiek, co ludzkość doświadczyła wcześniej. Nasz świat przechodzi transformacyjną zmianę. Globalna produkcja ewoluuje dzięki automatyzacji tradycyjnych praktyk przemysłowych poprzez inteligentne technologie, komunikację M2M i integrację Internetu rzeczy (IoT). Ta synergia zapewnia większą automatyzację, bezproblemową komunikację i inteligentne maszyny, które autonomicznie analizują i diagnozują wyzwania.Rozwój sztucznej inteligencji pobudza debaty, uwypuklając głębsze przemiany w naszym społeczeństwie. Poruszając się po tym dynamicznym krajobrazie, jesteśmy gotowi do przyjęcia innowacji i całkowitej zmiany naszej przyszłości. 
CZYTAJ WIĘCEJ
AI
omron-founders-day-france-2023 b bboard event

Od czerwonych świateł po roboty: firma OMRON świętuje 90 lat innowacji

6 czerwca 2023 W ramach tegorocznego dnia założyciela wspominamy 90 lat wyznaczania nowych granic technologii i wyczekujemy kolejnych postępów w dziedzinie automatyzacji kształtowanych przez zrównoważony rozwój, cyfryzację i współpracę między ludźmi a maszynami.Moc jest silna 10 maja… 10 maja jest prawdopodobnie najważniejszym dniem roku w kalendarzu firmy OMRON. Tego dnia 30 000 pracowników OMRON na całym świecie celebruje życie i dziedzictwo założyciela firmy, Kazuma Tateishiego. Robią to poprzez zachowanie wierności wizji Tateishiego dotyczącej wykorzystania technologii do stworzenia lepszego świata i przynoszenia pożytku społeczeństwu — często poprzez udział w projektach wolontariackich i charytatywnych swoich lokalnych społeczności. Kamienie milowe w zakresie innowacji Historia nowatorstwa firmy OMRON rozpoczęła się w 1933 roku wraz z opracowaniem wysoce precyzyjnego czasomierza do fotografii rentgenowskich. Był to pierwszy przykład wkładu firmy w zaspokajanie społecznych potrzeb. W 1960 roku firma OMRON zaprezentowała pierwszy na świecie bezstykowy przełącznik zbliżeniowy, rewolucjonizując możliwości zaawansowanej produkcji masowej. Od tego czasu OMRON nieustannie wprowadza na rynek przełomowe technologie, w tym pierwszy automatyczny drogowy sygnalizator świetlny, autonomiczny system stacji kolejowej, przenośny ciśnieniomierz, ultraszybki sterownik wykorzystujący logikę rozmytą oraz automatyczny sprzęt do diagnostyki komórek nowotworowych.
CZYTAJ WIĘCEJ
Sustainable Manufacturing
electric vehicle inspection bboard en sol

Dlaczego zautomatyzowane systemy kontroli mają kluczowe znaczenie w produkcji pojazdów elektrycznych

23 marca 2023 Bezpieczeństwo jest najważniejszym z czynników w branży motoryzacyjnej, a produkcja pojazdów elektrycznych nie jest wyjątkiem. Jednak bezpieczeństwo może również wprowadzić złożoność, a złożoność dzisiejszych pojazdów – zwłaszcza pojazdów elektrycznych – jest taka, że producenci nie są już w stanie polegać na tradycyjnych metodach kontroli opartych na próbkach lub audytach.
CZYTAJ WIĘCEJ
Flexible Manufacturing
vr data science & cell line control collaboration bboard new en sol

5 prognoz dotyczących automatyzacji na rok 2023 firmy OMRON Europe

1 lutego 2023 W nowym roku wraz ze wszystkimi nowymi możliwościami chciałbym wskazać pięć najważniejszych trendów, które będą miały wpływ na automatyzację przemysłową w 2023 roku i kolejnych latach. Przemysł wytwórczy będzie w dalszym ciągu stawiał czoła wielu wyzwaniom, a uporanie się z nimi będzie związane z budowaniem odpornych i elastycznych modeli biznesowych. Jednocześnie firmy muszą korzystać z nowych technologii — czujników, robotyki, 5G i sztucznej inteligencji — aby sprostać problemom, z którymi borykają się z powodu wyzwań społecznych.
CZYTAJ WIĘCEJ
Sustainable Manufacturing
circular economy concept b bboard sol

Droga do zerowej emisji dwutlenku węgla netto: planowanie strategii

1 lutego 2023 Kluczem do przyszłości zerowej emisji dwutlenku węgla netto w produkcji jest przekształcenie łańcucha wartości poprzez automatyzację.W czerwcu 2022 r. tygodnik New Scientist poinformował, że celem jednej trzeciej największych na świecie firm jest osiągnięcie zerowej emisji dwutlenku węgla netto — znacznie więcej niż w ubiegłym roku.Choć jest to pozytywna wiadomość, że tempo to przyspiesza, w artykule stwierdzono, że szczegóły dotyczące tego, jak firmy planują osiągnąć zerową emisję dwutlenku węgla netto, są nieskładne.Co w gruncie rzeczy nie jest zaskakujące. Stworzenie i wdrożenie strategii zerowej emisji dwutlenku węgla netto to ogromne przedsięwzięcie dla każdej firmy, zwłaszcza że 80% emisji gazów cieplarnianych należy do zakresu 3 — emisji występujących na początkowym lub końcowym etapie łańcucha wartości. Jest to szczególne wyzwanie dla firm z branży produktów szybkozbywalnych (FMCG), których łańcuchy dostaw i dalsza logistyka są długie i złożone.Większość z tych przedsiębiorstw wie, co musi zrobić: osiągnąć dekarbonizację i cyrkularność łańcucha wartości. Dysponują też strategią na to, która ogólnie będzie obejmować: optymalizację wykorzystania zasobów i energii, zastąpienie produktów i procesów o wysokiej emisji dwutlenku węgla oraz eliminację odpadów.Jednak przełożenie intencji na działania jest głównym wyzwaniem. To właśnie tutaj automatyzacja ma do odegrania kluczową rolę.Gromadzenie i analiza danych ma zasadnicze znaczenie dla udanego przejścia na poziom zerowej emisji dwutlenku węgla netto. Bez tego, skąd firmy mają wiedzieć, jaki jest ich punkt wyjścia, które obszary wymagają poprawy, czy się poprawiły i o ile? Solidne dane są podstawą do przekształcenia zobowiązania w realną zmianę, a także wiarygodnej i pewnej komunikacji z zainteresowanymi stronami oraz realizacji ambicji związanych z klimatem.
CZYTAJ WIĘCEJ
Industry 4.0
iab prioduct portfolio bboard sol

Pokonywanie niepewności gospodarczej dzięki zamienianiu wyzwań w możliwości

6 grudnia 2022 Jednym z pytań, które często mi się zadaje, jest pytanie o to, jaką strategię obraliśmy jako przedsiębiorstwo automatyki przemysłowej w celu utrzymania stabilnego wzrostu w niestabilnej i coraz bardziej nieprzewidywalnej gospodarce światowej. Moja odpowiedź, jak można sobie wyobrazić, nie zawiera się w jednym zdaniu, choć jest zakorzeniona w jednej koncepcji: SINIC. SINIC pochodzi od pierwszych liter nazwy modelu „Seed-Innovation to Need-Impetus Cyclic Evolution” i jest teorią, którą opracował założyciel firmy OMRON, dr Kazuma Tateisi, w 1970 r. Zgodnie z tą filozofią nauka, technologia i społeczeństwo mają wspólne cykliczne powiązania, oddziałujące i wpływające na siebie nawzajem. Przełom naukowy pomaga społeczeństwu w rozwijaniu się i zaspokajaniu potrzeb społecznych sprzyjających rozwojowi technologicznemu. Firma OMRON Europe zawsze postępowała zgodnie z tą filozofią i przez ostatnie dziesięć lat stworzyła podstawy do tworzenia rozwiązań zwiększających wartość dodaną, aby sprostać obecnym wyzwaniom społecznym i gospodarczym.
CZYTAJ WIĘCEJ
Sustainable Manufacturing
dassault vaf fuel cell stacking c bboard en sol

Cyfryzacja w przemyśle motoryzacyjnym: siedem porad dotyczących inteligentnych rozwiązań produkcyjnych

2 listopada 2022 Aby rozwijać działalność i opanować kryzysy, warto wdrażać rozwiązania cyfrowe — dotyczy to również sektora motoryzacyjnego. Nie ma innego sposobu na obsługę klientów, czy zwiększenie wydajności niż narzędzia cyfrowe. Sztuczna inteligencji (SI) i zrównoważony rozwój są kluczowymi czynnikami i zagadnieniami w tym procesie, jak wykazuje badanie wykonane przez Capgemini. Eksperci z firmy Gartner podkreślają znaczenie współpracy na bazie open source, przy wykorzystaniu holistycznych ekosystemów i partnerstw technologicznych. Ale na co powinniśmy zwrócić uwagę w cyfryzacji i logistyce wewnętrznej w aspekcie produkcji przyszłości? Chcemy odpowiedzieć na to pytanie w dwóch częściach. Zaczynamy od wskazówek na temat digitalizacji w inteligentnej fabryce. Jako ekspert w dziedzinie automatyzacji, firma OMRON od wielu lat wspiera producentów i dostawców na drodze do stworzenia bardziej wyrafinowanych metod digitalizacji.
CZYTAJ WIĘCEJ