Zaloguj się

Problem techniczny. Akcja nie została wykonana. Przepraszamy - spróbuj ponownie.

Download

Zarejestruj się

Problem techniczny. Akcja nie została wykonana. Przepraszamy - spróbuj ponownie.

Download

Dziękujemy za zainteresowanie

Wiadomość e-mail umożliwiająca dokończenie rejestracji konta została wysłana do

Powrót do strony internetowej

uzyskaj bezpośredni dostęp

Wypełnij poniższe pola i uzyskaj bezpośredni dostęp do zawartości tej strony

Text error notification

Text error notification

Checkbox error notification

Checkbox error notification

Problem techniczny. Akcja nie została wykonana. Przepraszamy - spróbuj ponownie.

Download

Dziękujemy za zainteresowanie

Masz teraz dostęp do System Fleet Manager

Wiadomość e-mail z potwierdzeniem została wysłana do

Przejdź do strony

Teraz lub uzyskaj bezpośredni dostęp, aby pobrać ten dokument

System Fleet Manager

System Fleet Manager

Scentralizuj sterowanie i monitorowanie robota AMR za pomocą Fleet Manager. Zoptymalizuj przepływ pracy poprzez FLOW Core.

Wiodące w branży rozwiązanie do zarządzania flotą autonomicznych robotów mobilnych do użytku w zakładach i do zastosowań produkcyjnych. Automatycznie zarządza ruchem i zadaniami robota AMR w oparciu o ustawione priorytety. Zapewnij elastyczność dzięki bezpiecznym, skalowalnym opcjom wirtualizacji.

Twórz i aktualizuj przepływy prac przy minimalnej, a nawet zerowej konieczności kodowania
Szybko i z łatwością przeprowadź instalację za pomocą narzędzi IT/OT spełniających standardy branżowe
Zaawansowane funkcje kolejkowania zadań są automatycznie optymalizowane pod kątem układu zakładu i przepływu pracy
Rozwiązanie gotowe do natychmiastowego zarządzania ładowaniem
Wysoka dostępność i długi czas pracy bez przestojów dzięki wirtualizacji
Monitoruj złożone floty o dowolnej obsługiwanej wielkości

Cechy

Optymalizacja wydajności

Intuicyjny wizualny interfejs pozwala łatwo definiować zadania, mapować trasy oraz monitorować i dostosowywać stan każdego robota. Scentralizowane sterowanie zapewnia całościowy obraz sytuacji i możliwość zarządzania przepływem pracy w czasie rzeczywistym, co zapewnia maksymalną wydajność.
 • 1
  Inteligentne przydzielanie zadań
  Pozwala ograniczyć czas i ruch dzięki nieustannemu monitorowaniu, które roboty będą najlepiej spozycjonowane do wykonania przyszłych zadań.
 • 2
  Zarządzanie ruchem
  Zapewnia płynne działanie w środowiskach o dużym natężeniu ruchu dzięki koordynacji przepływu ruchu oraz efektywnemu kolejkowaniu operacji podnoszenia i odkładania w miejscach docelowych.
 • 3
  Kontrola ruchu
  Funkcja powiadamia zbiegające się roboty o przewidywanych ścieżkach ruchu, umożliwiając im ponowne wykonanie obliczeń i uniknięcie kolizji w najbardziej efektywny sposób.

Maksymalizacja czasu pracy bez przestojów

Nasze oprogramowanie Fleet Manager automatycznie obsługuje wszystkie kwestie związane z koordynacją i podejmowaniem decyzji, aby zapewnić maksymalną wydajność floty przy minimalnej interwencji człowieka.
 • 4
  Automatyczne aktualizacje
  Funkcja przeprowadza automatyczne aktualizacje w całej flocie.
 • 5
  Zarządzanie zmianami
  Monitoruje moc akumulatorów całej floty, kierując roboty do najbliższej dostępnej lub preferowanej stacji dokującej zgodnie z harmonogramem zapewniającym ciągłą pracę floty.

Większa elastyczność

Zautomatyzuj operacje transportu wewnętrznego dzięki flocie robotów mobilnych.
 • 6
  Łatwa integracja z systemami IT
  Aplikacja Fleet Manager może łączyć się z systemami MES, ERP i WMS, dzięki czemu zadania mogą być automatycznie przekazywane do floty w czasie rzeczywistym.
 • 7
  Zarządzanie umiejętnościami
  Oprogramowanie dysponuje informacjami na temat możliwości każdego pojazdu należącego do floty i daje pewność, że odpowiednie zadanie jest przypisane do odpowiedniego robota.

Zaawansowane zarządzanie flotą

FLOW — Fleet Operations Workspace

Nasze rozwiązanie do konfiguracji i integracji flot autonomicznych robotów mobilnych (AMR) oraz zarządzania nimi w środowisku produkcyjnym. FLOW Core zapewnia narzędzia programowe umożliwiające połączenie floty AMR z rozwiązaniem sterowania produkcją, tworzenie map, definiowanie reguł operacyjnych i zapewnienie bezpiecznej, spójnej pracy w hali produkcyjnej. Oprogramowanie FLOW zawiera następujące funkcje:

 • FLOW iQ
 • Zestaw narzędzi do integracji (ITK, Integration Toolkit)
 • MobilePlanner 6
 • Przycisk przywoływania na tablecie MobilePlanner
 • Możliwość wyboru autonomii
 • Dynamiczne śledzenie przeszkód
 • System pozycjonowania wyrównawczego komórek (CAPS, Cell Alignment Positioning System)
 • Fleet Simulator
Ciągłe doskonalenie. Optymalizacja procesu produkcyjnego dzięki elastyczności.
 
Brak przestojów. Całodobowe działanie bez przerw spowodowanych ingerencją ludzi.
 
Napędzanie działalności biznesowej. Lepsze planowanie i łączność dzięki WMS/ERP.
Obejrzyj film
 • OMRON FLOW Core 3.0

  OMRON FLOW Core 3.0

  FLOW Core provides the software tools to connect the AMR fleet to the factory’s manufacturing control solution, establish maps, define operational rules, and ensure safe, consistent operation on the factory floor. #omronindustrialautomation

  06:40

Fleet Operations Workspace iQ

FLOW iQ zapewnia narzędzia do wizualizacji umożliwiające szybkie generowanie grafik, a inteligentne funkcje maksymalizują czas pracy i żywotność poprzez przyspieszenie procesu rozwiązywania problemów, dając operatorom narzędzia do utrzymania nieprzerwanej, całodobowej produkcji.

 • Szybki podgląd informujący o tym, ile robotów pracuje, ładuje akumulatory, znajduje się w stanie oczekiwania lub zgłasza błąd.
 • Wizualizacja wydajności floty z elastycznymi statystykami pracy.
 • Analiza danych z mapy jakości sieci bezprzewodowej, wskazująca punkty o słabym zasięgu sieci.
 • Śledzenie i serwisowanie autonomicznych robotów mobilnych (AMR) oraz stanu akumulatora za pomocą inteligentnych funkcji wykrywania usterek i śledzenia stanu akumulatora.
 • Dostosowanie ruchów floty za pomocą mapy lokalizacji i mapy termicznej lokalizacji w celu maksymalizacji czasu cyklów.
Obejrzyj film
 • FLOW Fleet Operations Workspace iQ fleet analytics engine

  FLOW Fleet Operations Workspace iQ fleet analytics engine

  Fleet Operations Workspace iQ, OMRON’s first fleet analytics engine for application performance and health tracking. Enhancing the core user experience with powerful data collection and analytics through an intuitive user interface. FLOW iQ provides the visualization tools to generate graphics on the fly, and the intelligence to maximize application uptime and lifetime by accelerating failure resolution through giving operators the tools to maintain 24/7 production. Read more:

  00:38

Zestaw narzędzi do integracji Integration Toolkit

Integration Toolkit to aplikacja interfejsu firmy OMRON, która umożliwia integrację rozwiązania Fleet Manager z aplikacją kliencką użytkownika końcowego, systemem zarządzania produkcją (MES) oraz systemem zarządzania magazynem. Integration Toolkit ułatwia kolejkowanie i monitorowanie wszystkich typów zadań robota AMR, takich jak operacje odbioru i dostawy oraz praca z wieloma segmentami.

 • Standardowe metody komunikacji, w tym REST, SQL i AMQP.
 • Zapewnienie jednego punktu kontaktowego do zarządzania flotą.
 • Zautomatyzowane zbieranie danych dotyczących robota i floty do użytku w systemach MES lub WMS.
 • Elastyczne przydzielanie prac umożliwiające przesyłanie zadań w sposób zbiorczy lub dynamiczny w odpowiedzi na sygnały ze źródeł zewnętrznych.
Obejrzyj film

MobilePlanner 6

Pozwala klientom na łatwe i efektywne wykorzystanie flot niejednorodnych typów robotów w tym samym czasie w celu zoptymalizowania ich funkcji automatyzacji. MobilePlanner 6 rozszerza nasz ekosystem zarządzania flotą jako najlepsze rozwiązanie w branży. 
 • Pasek boczny programu Fleet Explorer grupuje roboty na rodziny oraz niestandardowe podfloty zdefiniowane przez użytkownika, co ułatwia ich konfigurację i zarządzanie.
 • Łatwe rozróżnianie lokalizacji autonomicznych robotów mobilnych (AMR), rozpoznawanie ich działań funkcjonalnych oraz wprowadzanie zmian.
 • Szybsze wdrażanie nowych flot wraz z możliwością dziedziczenia konfiguracji.
 • Przyciski szybkiego dostępu do funkcji monitorowania floty, edycji map, zarządzania konfiguracją, zarządzania systemem i analizy danych.
 • Fleet Explorer zapewnia lepszy wgląd we floty mobilne.
Obejrzyj film
 • OMRON FLOW Core 3.0 MobilePlanner

  OMRON FLOW Core 3.0 MobilePlanner

  Our MobilePlanner allows you to easily and effectively utilize fleets of heterogeneous robot types alongside one another to optimize their automation solution. MobilePlanner expands our Fleet Management ecosystem as the best in the industry.  #omronindustrialautomation #mobilerobots

  00:53

Przycisk przywoływania na tablecie MobilePlanner

Narzędzie MobilePlanner w wersji na tablet to łatwy w użyciu interfejs przeznaczony do monitorowania floty robotów mobilnych i sterowania nią za pomocą tabletu.

 • Działanie na zasadzie przycisku przywołania — naciśnięcie jednego przycisku umożliwia użytkownikom wysłanie robota do nawet 6 wstępnie zdefiniowanych lokalizacji.
 • Wyświetlanie odczytów laserowych robotów.
 • Możliwość wysyłania robotów do stacji dokujących lub innych punktów na mapie.
 • Ręczne sterowanie robotami.
 • Podgląd floty w dowolnym miejscu i czasie na terenie obiektu.
 • Obserwowanie lokalizacji i stanu robotów na mapie z oznaczeniami kolorystycznymi.
Obejrzyj film
 • OMRON FLOW Core 3.0 MobilePlanner Tablet

  OMRON FLOW Core 3.0 MobilePlanner Tablet

  The MobilePlanner tablet edition is an easy-to-use interface designed to monitor and control your Mobile Robot fleet from a tablet. #omronindustrialautomation #mobilerobots

  00:46

Możliwość wyboru autonomii

Teraz można wybrać, kiedy robot mobilny ma poruszać się powtarzalnie po tej samej ścieżce, podobnie jak automatycznie sterowany pojazd (AGV). W przeciwieństwie do pojazdów AGV z tej opracowanej przez firmę OMRON funkcji można korzystać bez użycia taśmy magnetycznej i fizycznych prowadnic.

 • Skrócenie czasu cyklu nawet o 15% w przypadku istniejących flot. Poprawa może być większa — w zależności od zastosowania.
 • Mniejsza liczba zatorów w przejściach i wąskich przestrzeniach.
 • Ograniczenie potrzeby stosowania urządzeń do kierowania ruchem na mapie.
 • Większe bezpieczeństwo operatorów pracujących na tym samym obszarze dzięki bardziej spójnemu poruszaniu się robotów mobilnych.
Obejrzyj film
 • OMRON FLOW Core 3.0 Selectable Autonomy

  OMRON FLOW Core 3.0 Selectable Autonomy

  Enables users to tailor traffic flow with powerful path modes, ranging from autonomous guided vehicle (AGV)—but without the costly infrastructure—to limited detour windows, to the pure flexibility of a traditional AMR. #omronindustrialautomation #mobilerobots

  01:09

Dynamiczne śledzenie przeszkód

Dzięki funkcji dynamicznego śledzenia przeszkód można uniknąć kolizji i wdrożyć bezpieczniejsze przejścia w magazynie. Umożliwia to bardziej płynny ruch wokół pracowników, wózków widłowych i wszelkich innych poruszających się pojazdów. Rozwiązanie daje następujące możliwości:

 • Roboty mobilne śledzą poruszające się obiekty.
 • Roboty mobilne poruszają się w sposób intuicyjny i współpracują z otoczeniem, omijając przeszkody z tyłu.
 • Roboty mobilne zostały wyposażone w nową funkcję przewidywania ruchu przeszkód.
 • Lepsze podejmowanie decyzji i planowanie tras.
Obejrzyj film

Fleet Simulator

Rozwiązuj problemy, zanim się pojawią. Zoptymalizuj swoją flotę przed jej wdrożeniem.
Nasze rozwiązanie Fleet Simulator zapewnia pierwszy na rynku symulator robota mobilnego do użytku w zakładach i zastosowań produkcyjnych. Planuje on ruch i przepływ pracy flot autonomicznych robotów mobilnych, tak aby klienci mogli zidentyfikować potencjalne „wąskie gardła” i zoptymalizować przepływ pracy bez konieczności wdrażania prawdziwego robota.
Obejrzyj film
 • OMRON FLOW Core 3.0 Fleet Simulator

  OMRON FLOW Core 3.0 Fleet Simulator

  Our Fleet Simulator offers the industry’s first mobile robot simulator for factory and manufacturing applications. #omronindustrialautomation

  00:31
Symuluje do 10 robotów w maksymalnie trzech oddzielnych flotach
Pomaga ocenić wpływ zmian map, skalowania, zmian tras i nowych funkcji oprogramowania
Identyfikuje „wąskie gardła” w przepływie ruchu oraz wizualizuje planowanie indywidualnych tras robotów i interakcję z innymi robotami
Symuluje niestandardowe środowisko oparte na rzeczywistych obiektach
Pomaga sprawdzić oprogramowanie zewnętrzne

Modele i specyfikacja

Produkt Max. number of vehicle connections License period License version Opis
Virtual Fleet Manager - Up to 5 x AMR FLOW Core License, allows 3 Year FLOW Core upgrades
Virtual Fleet Manager - Up to 10 x AMR FLOW Core License, allows 3 Year FLOW Core upgrades
Virtual Fleet Manager - Up to 15 x AMR FLOW Core License, allows 3 Year FLOW Core upgrades
Virtual Fleet Manager - Up to 20 x AMR FLOW Core License, allows 3 Year FLOW Core upgrades
Virtual Fleet Manager - Up to 25 x AMR FLOW Core License, allows 3 Year FLOW Core upgrades
Virtual Fleet Manager - Up to 30 x AMR FLOW Core License, allows 3 Year FLOW Core upgrades
Virtual Fleet Manager - Unlimited x AMR FLOW Core License, allows 3 Year FLOW Core upgrades
Nie znaleziono wyników. Rozszerz swój wybór filtrów.
Zresetuj wszystkie filtry
Porównaj produkty Pokaż więcej produktów:

Mamy niemal nieskończoną liczbę kombinacji, aby spełnić wymagania każdych warunków produkcyjnych.

Chcesz wiedzieć więcej?

+48 22 458 6666
Skontaktuj się z nami

Proszę o kontakt System Fleet Manager

fleet manager 400x400 prod

Prosimy wypełnić wszystkie pola oznaczone *. Twoje dane osobowe będą oczywiście traktowane jako poufne.

Text error notification

Text error notification

Text error notification

Text error notification

Country error notification

Text area error notification

Checkbox error notification

Checkbox error notification

Dziękujemy za wysłanie zapytania. Otrzymasz od nas odpowiedź tak szybko, jak to tylko będzie możliwe.

Problem techniczny. Akcja nie została wykonana. Przepraszamy - spróbuj ponownie.

Download
+48 22 458 6666
+48 22 458 6666
Zapytaj o ofertę
Zapytaj o ofertę

Oferta dla System Fleet Manager

Poniżej możecie Państwo wysłać zapytanie cenowe dotyczące naszych produktów. Prosimy wypełnić wszystkie pola oznaczone *. Twoje dane osobowe będą oczywiście traktowane jako poufne.

fleet manager 400x400 prod

Dane osobowe

System Fleet Manager

Text error notification

Text error notification

Text error notification

Text error notification

Country error notification

Szczegóły oferty

Select notification error

Select notification error

Text area error notification

Checkbox error notification

Checkbox error notification

Dziękujemy za zlecenie wyceny. Dostarczymy Ci niezbędnych informacji tak szybko, jak to tylko będzie możliwe.

Problem techniczny. Akcja nie została wykonana. Przepraszamy - spróbuj ponownie.

Download
Zapytaj o ofertę
Zapytaj o ofertę

Zastosowania i kluczowe branże

Zarządzanie intralogistyką oraz przepływem materiałów i towarów w obrębie obiektu może stanowić istotną przeszkodę do przezwyciężenia. Magazyny, centra dystrybucyjne i zakłady produkcyjne, które wykorzystują procesy ręczne, często mają problemy z niedoborem siły roboczej, zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa oraz identyfikowaniem i jakością.
Dodatkowo brak optymalizacji przepływu materiału powoduje przestoje w procesie. Producenci potrzebują również elastycznych rozwiązań, które umożliwiają skalowanie produkcji w górę i w dół, aby sprostać zmieniającemu się popytowi. Inwestując w zautomatyzowane procesy z autonomicznymi robotami mobilnymi, można zagwarantować prawidłowe przechowywanie i przenoszenie materiałów i towarów, uprościć zadania wykonywane przez pracowników, zoptymalizować przepływ pracy, zwiększyć produktywność i podnieść wydajność.
Intralogistics process and related challenges
 • Intralogistics process and related challenges

  Intralogistics process and related challenges

  OMRON solution for the complete intralogistics process​ The complete intralogistics process in a factory is divided into four different groups because the challenges are different, but also the solutions: Lineside Replenishment; Work in progress; Finished goods and Warehouse. Read more on:

  03:18

Doświadczenia klientów

Filmy

Pliki do pobrania

download
EAC Mark removal Informacja o wycofaniu z oferty
enPDF 221 KB
download
EM2100 (20271-900 and 20271-901) Informacja o wycofaniu z oferty
enPDF 93,8 KB
download
FLOW Core 2.2.7 Oprogramowanie
enZIP 1,31 GB
download
FLOW Core 3.1.1 Oprogramowanie
enZIP 1,4 GB
download
Fleet Operations Workspace Core - User Guide Podręcznik użytkownika
enPDF 15,8 MB
download
Fleet Operations Workspace iQ Podręcznik użytkownika
enPDF 7,33 MB
download
Fleet Simulator User's Manual Podręcznik użytkownika
enPDF 2,07 MB
download
Mobile I/O Box Podręcznik użytkownika
enPDF 2,52 MB
download
Virtual Fleet Manager Podręcznik instalacji
enPDF 1,27 MB
software license activation misc

Aktywuj oprogramowanie robota mobilnego

W prosty sposób złóż wniosek online o aktywację licencji na rozwiązania robotów mobilnych. Ten formularz służy do złożenia wniosku o aktywację licencji na rozwiązania robotów mobilnych dla dowolnego z różnych urządzeń: z serii LD, MD i HD oraz EM2100 i Virtual Fleet Manager. Rozpocznij proces aktywacji już teraz.

Czytaj więcej

Jak możemy Ci pomóc?

W razie pytań lub chęci przesłania prośby o wycenę skontaktuj się z nami lub wyślij zlecenie.

+48 22 458 6666
Skontaktuj się z nami

Proszę o kontakt System Fleet Manager

fleet manager 400x400 prod

Prosimy wypełnić wszystkie pola oznaczone *. Twoje dane osobowe będą oczywiście traktowane jako poufne.

Text error notification

Text error notification

Text error notification

Text error notification

Country error notification

Text area error notification

Checkbox error notification

Checkbox error notification

Dziękujemy za wysłanie zapytania. Otrzymasz od nas odpowiedź tak szybko, jak to tylko będzie możliwe.

Problem techniczny. Akcja nie została wykonana. Przepraszamy - spróbuj ponownie.

Download
+48 22 458 6666
+48 22 458 6666
Zapytaj o ofertę
Zapytaj o ofertę

Oferta dla System Fleet Manager

Poniżej możecie Państwo wysłać zapytanie cenowe dotyczące naszych produktów. Prosimy wypełnić wszystkie pola oznaczone *. Twoje dane osobowe będą oczywiście traktowane jako poufne.

fleet manager 400x400 prod

Dane osobowe

System Fleet Manager

Text error notification

Text error notification

Text error notification

Text error notification

Country error notification

Szczegóły oferty

Select notification error

Select notification error

Text area error notification

Checkbox error notification

Checkbox error notification

Dziękujemy za zlecenie wyceny. Dostarczymy Ci niezbędnych informacji tak szybko, jak to tylko będzie możliwe.

Problem techniczny. Akcja nie została wykonana. Przepraszamy - spróbuj ponownie.

Download
Zapytaj o ofertę
Zapytaj o ofertę