Fleet Manager |OMRON, Polska

Zaloguj się

Problem techniczny. Akcja nie została wykonana. Przepraszamy - spróbuj ponownie.

Download

Zarejestruj się

Problem techniczny. Akcja nie została wykonana. Przepraszamy - spróbuj ponownie.

Download

Dziękujemy za zainteresowanie

Wiadomość e-mail umożliwiająca dokończenie rejestracji konta została wysłana do

Powrót do strony internetowej

uzyskaj bezpośredni dostęp

Wypełnij poniższe pola i uzyskaj bezpośredni dostęp do zawartości tej strony

Text error notification

Text error notification

Checkbox error notification

Checkbox error notification

Problem techniczny. Akcja nie została wykonana. Przepraszamy - spróbuj ponownie.

Download

Dziękujemy za zainteresowanie

Masz teraz dostęp do Fleet Manager

Wiadomość e-mail z potwierdzeniem została wysłana do

Przejdź do strony

Teraz lub uzyskaj bezpośredni dostęp, aby pobrać ten dokument

Fleet Manager

Optymalizacja pracy fabryki dzięki najlepszemu w swojej klasie systemowi zarządzania flotą

Kierownicy fabryk są stale poddawani presji ciągłego ulepszania zakładów. Nasze rozwiązanie zostało stworzone po to, aby zapewnić im najlepszą w klasie możliwość zarządzania flotą oraz wbudowane funkcje przechwytu, analizowania i raportowania danych. Pozwalają one zoptymalizować zarówno ogólną wydajność fabryki, jak również floty robotów firmy Omron.

Zarządzaj flotami składającymi się z nawet 100 robotów w dowolnej konfiguracji i przeprowadzaj symulacje pracy nawet 10 robotów
Wyświetla lokalizację, stan i kolejkę zadań robota
Identyfikuje zablokowane ścieżki i wyznacza alternatywne trasy
Optymalizuje przydział zadań i proces ładowania akumulatora
Wybiera najszybsze trasy w oparciu o ruch ludzi i robotów

Cechy

Optymalizacja wydajności

Intuicyjny wizualny interfejs pozwala łatwo definiować zadania, mapować trasy oraz monitorować i dostosowywać stan każdego robota. Scentralizowane sterowanie zapewnia całościowy obraz sytuacji i możliwość zarządzania przepływem pracy w czasie rzeczywistym, co zapewnia maksymalną wydajność.
 • 1 Inteligentne przydzielanie zadań
  Pozwala ograniczyć czas i ruch dzięki nieustannemu monitorowaniu, które roboty będą najlepiej spozycjonowane do wykonania przyszłych zadań.
 • 2 Zarządzanie ruchem
  Zapewnia płynne działanie w środowiskach o dużym natężeniu ruchu dzięki koordynacji przepływu ruchu oraz efektywnemu kolejkowaniu operacji podnoszenia i odkładania w miejscach docelowych.
 • 3 Kontrola ruchu
  Funkcja powiadamia zbiegające się roboty o przewidywanych ścieżkach ruchu, umożliwiając im ponowne wykonanie obliczeń i uniknięcie kolizji w najbardziej efektywny sposób.

Maksymalizacja czasu pracy bez przestojów

Nasze oprogramowanie Fleet Manager automatycznie obsługuje wszystkie kwestie związane z koordynacją i podejmowaniem decyzji, aby zapewnić maksymalną wydajność floty przy minimalnej interwencji człowieka.
 • 4 Automatyczne aktualizacje
  Funkcja przeprowadza automatyczne aktualizacje w całej flocie.
 • 5 Zarządzanie zmianami
  Monitoruje moc akumulatorów całej floty, kierując roboty do najbliższej dostępnej lub preferowanej stacji dokującej zgodnie z harmonogramem zapewniającym ciągłą pracę floty.

Większa elastyczność

Zautomatyzuj operacje transportu wewnętrznego dzięki flocie robotów mobilnych.
 • 6 Łatwa integracja z systemami IT
  Aplikacja Fleet Manager może łączyć się z systemami MES, ERP i WMS, dzięki czemu zadania mogą być automatycznie przekazywane do floty w czasie rzeczywistym.
 • 7 Zarządzanie umiejętnościami
  Oprogramowanie dysponuje informacjami na temat możliwości każdego pojazdu należącego do floty i daje pewność, że odpowiednie zadanie jest przypisane do odpowiedniego robota.

Zaawansowane zarządzanie flotą

FLOW — Fleet Operations Workspace

Nasze rozwiązanie Fleet Operations Workspace (FLOW) umożliwia wykorzystanie inteligentnego systemu zarządzania flotą, za pomocą którego można monitorować lokalizację robotów mobilnych, ruch oraz polecenia zadań, dzięki czemu każda fabryka może pracować z pełną wydajnością. Automatyzując zadania robotów, nasze rozwiązanie FLOW zmniejsza ilość koniecznego programowania w systemach MES (realizacji produkcji) lub systemie ERP (planowania zasobów przedsiębiorstwa).

 • Zestaw narzędzi do integracji floty wyposażono w standardowe rozwiązania takie jak Restful, SQL, Rabbit MQ czy ARCL
 • Symulacja floty: możliwość symulacji małych flot (do 10 urządzeń) w nowych instalacjach lub podczas zmian w organizacji pracy fabryki
 • Zwiększ wydajność floty i ustalania priorytetów zadań za pomocą bardziej inteligentnych reguł zarządzania ruchem
 • O 15% krótsza trasa od celu do celu
 • Zwiększ precyzję ustalania celów z ±100 mm do ±8 mm dzięki systemowi pozycjonowania wyrównawczego komórek (CAPS)
 • Nasz program, działający na komputerach i tabletach, pomaga w zarządzaniu flotą

Floty hybrydowe

Możesz łatwo sterować pracą różnych typów robotów (LD60/90/CT, LD-250 oraz HD-1500) za pomocą nowych technik zarządzania flotą i ruchu podczas obsługi wielu rodzajów robotów

Zestaw narzędzi do integracji Integration Toolkit

Integration Toolkit to aplikacja interfejsu firmy OMRON, która umożliwia integrację rozwiązania Fleet Manager z aplikacją kliencką użytkownika końcowego, systemem zarządzania produkcją (MES) oraz systemem zarządzania magazynem. Integration Toolkit ułatwia kolejkowanie i monitorowanie wszystkich typów zadań robota AMR, takich jak operacje odbioru i dostawy oraz praca z wieloma segmentami.

 • Standardowe metody komunikacji, w tym REST, SQL i AMQP.
 • Zapewnienie jednego punktu kontaktowego do zarządzania flotą.
 • Zautomatyzowane zbieranie danych dotyczących robota i floty do użytku w systemach MES lub WMS.
 • Elastyczne przydzielanie prac umożliwiające przesyłanie zadań w sposób zbiorczy lub dynamiczny w odpowiedzi na sygnały ze źródeł zewnętrznych.
Obejrzyj film
 • OMRON's Integration Toolkit for the Fleet Manager

  OMRON's Integration Toolkit for the Fleet Manager

  The Integration Toolkit is OMRON’s interface application that enables integration between the Fleet Manager and the end user’s client application, manufacturing execution system (MES), or warehouse management system (WMS). This integration layer facilitates autonomous control for a fleet of AMRs using standard communication methods including REST, SQL, and AMQP. The Integration Toolkit facilitates queuing and monitoring of all AMR job types such as pickup, drop-off, and multi-segment. For more information on OMRON's Fleet Simulator visit our website:

  00:52

MobilePlanner

MobilePlanner to nasze oprogramowanie komputerowe do zarządzania robotem lub flotą.
 
 • Tworzenie i dystrybucja map dla robotów mobilnych
 • Narzędzia konfiguracyjne robota dostosowujące parametry robota oraz programujące czujniki, kamery itp.
 • Przypisywanie zadań i planowanie tras
Obejrzyj film

MobilePlanner na tablet

Narzędzie MobilePlanner w wersji na tablet to łatwy w użyciu interfejs przeznaczony do monitorowania floty robotów mobilnych i sterowania nią za pomocą tabletu.

 • Działanie na zasadzie przycisku przywołania — naciśnięcie jednego przycisku umożliwia użytkownikom wysłanie robota do nawet 6 wstępnie zdefiniowanych lokalizacji.
 • Wyświetlanie odczytów laserowych robotów.
 • Możliwość wysyłania robotów do stacji dokujących lub innych punktów na mapie.
 • Ręczne sterowanie robotami.
 • Podgląd floty w dowolnym miejscu i czasie na terenie obiektu.
 • Obserwacja lokalizacji i stanu robotów na mapie z oznaczeniami kolorystycznymi.
Obejrzyj film
 • FLOW - MobilePlanner Tablet

  FLOW - MobilePlanner Tablet

  Monitor and control on the go MobilePlanner Tablet Edition is an easy to use interface designed for monitoring and controlling your mobile robot fleet from a tablet. With MobilePlanner Tablet Edition, users can localize or manually drive robots when needed, initiate the map making process, and monitor the robot fleet anytime from anywhere inside their facility. For more information visit our website:

  00:53

Możliwość wyboru autonomii

Teraz można wybrać, kiedy robot mobilny ma poruszać się powtarzalnie po tej samej ścieżce, podobnie jak automatycznie sterowany pojazd (AGV). W przeciwieństwie do pojazdów AGV z tej opracowanej przez firmę OMRON funkcji można korzystać bez użycia taśmy magnetycznej i fizycznych prowadnic.

 • Skrócenie czasu cyklu nawet o 15% w przypadku istniejących flot. Poprawa może być większa — w zależności od zastosowania.
 • Mniejsza liczba zatorów w przejściach i wąskich przestrzeniach.
 • Ograniczenie potrzeby stosowania urządzeń do kierowania ruchem na mapie.
 • Większe bezpieczeństwo operatorów pracujących na tym samym obszarze dzięki bardziej spójnemu poruszaniu się robotów mobilnych.
Obejrzyj film
 • OMRON's Mobile Robots - Selectable Autonomy

  OMRON's Mobile Robots - Selectable Autonomy

  Choose your robot’s level of autonomy With the You can now choose when you want your Mobile Robot to move along the same path repeatedly, similar to the behavior of an Automated Guided Vehicle (AGV). Unlike AGV’s, OMRON’s advantage is enabled without any magnetic tape nor physical guides. For more information visit our website:

  00:50

Dynamiczne śledzenie przeszkód

Dzięki funkcji dynamicznego śledzenia przeszkód można uniknąć kolizji i wdrożyć bezpieczniejsze przejścia w magazynie. Umożliwia to bardziej płynny ruch wokół pracowników, wózków widłowych i wszelkich innych poruszających się pojazdów. Rozwiązanie daje następujące możliwości:

 • Roboty mobilne śledzą poruszające się obiekty.
 • Roboty mobilne poruszają się w sposób intuicyjny i współpracują z otoczeniem, omijając przeszkody z tyłu.
 • Roboty mobilne zostały wyposażone w nową funkcję przewidywania ruchu przeszkód.
 • Lepsze podejmowanie decyzji i planowanie tras.
Obejrzyj film
 • Mobile Robots - Dynamic Obstacle Tracking

  Mobile Robots - Dynamic Obstacle Tracking

  Avoid collisions and employ safer passage in the warehouse. Allows for smoother motion around pedestrian traffic, forklifts, or any other moving vehicles. The tracking algorithm projects the path of moving objects in the same space as the robot to avoid collisions and traffic jams. If a person is walking in the path perpendicular to the robot, rather than trying to cross in front of the person’s path, a robot with Dynamic Obstacle Tracking will slow down and move behind the person. For more information visit our website:

  00:33

Fleet Simulator

Rozwiązuj problemy, zanim się pojawią. Zoptymalizuj swoją flotę przed jej wdrożeniem.
Nasze rozwiązanie Fleet Simulator zapewnia pierwszy na rynku symulator robota mobilnego do użytku w zakładach i zastosowań produkcyjnych. Planuje on ruch i przepływ pracy flot autonomicznych robotów mobilnych, tak aby klienci mogli zidentyfikować potencjalne „wąskie gardła” i zoptymalizować przepływ pracy bez konieczności wdrażania prawdziwego robota.
Obejrzyj film
 • OMRON Fleet Simulator

  OMRON Fleet Simulator

  Our Fleet Simulator offers the industry’s first mobile robot simulator for factory and manufacturing applications. It plans traffic and workflows for fleets of autonomous mobile robots so customers can identify potential bottlenecks and optimize workflows without ever having to deploy a real robot. For more information visit our website:

  00:50
Symuluje do 10 robotów w maksymalnie trzech oddzielnych flotach
Pomaga ocenić wpływ zmian map, skalowania, zmian tras i nowych funkcji oprogramowania
Identyfikuje „wąskie gardła” w przepływie ruchu oraz wizualizuje planowanie indywidualnych tras robotów i interakcję z innymi robotami
Symuluje niestandardowe środowisko oparte na rzeczywistych obiektach
Pomaga sprawdzić oprogramowanie zewnętrzne

Gromadź niestandardowe analizy dla swojego zakładu.

Nasze rozwiązanie Fleet Simulator symuluje zachowania robotów, w tym lokalizację, planowanie tras, omijanie przeszkód i zarządzanie flotą, zapewniając cenne informacje dotyczące wydajności w świecie rzeczywistym. System może symulować zadania w celu przewidywania przepustowości i optymalizacji rozmiaru floty na mapie rzeczywistego zakładu.

Zarządzaj całym mobilnym ekosystemem w łatwy sposób.

Nasze rozwiązanie Fleet Simulator zostało zaprojektowane w zgodności z platformą Fleet Operations Workspace (FLOW) firmy OMRON dla robotów mobilnych. Symulator działa w oparciu o oprogramowanie EM2100, które można skonfigurować jako system Fleet Manager, Backup Fleet Manager, a teraz również jako Fleet Simulator. Aby korzystać z oprogramowania EM2100 jako rozwiązania Fleet Simulator, urządzenie można skonfigurować w fabryce lub za pomocą licencji oprogramowania w terenie.

Doświadczenia klientów

Rynki

Stworzone do zastosowań przemysłowych

Nasze roboty mobilne zostały zaprojektowane z myślą o spełnieniu najnowszych wymagań w branży. Nasza technologia sprawdza się w roli najbardziej zaawansowanego rozwiązania w zakresie sterowania flotami w rozmaitych sektorach. Nasze roboty mobilne stanowią największą część światowego rynku i są wykorzystywane w najróżniejszych zastosowaniach i gałęziach przemysłu.
hd-1500 automotive en prod

Motoryzacja

 • Montaż opon
 • Elektronika samochodowa
 • Akcesoria do samochodów
 • Montaż i kontrola

mh30 mh40 conveyor pharma small prod

Farmacja

 • Transport do/ze sterylizatorni
 • Transport próbek laboratoryjnych

robots food beverage prod

Żywność i produkty konsumenckie

 • Transport magazynowy
 • Transport dóbr do stacji montażu i sortowania

ld-250 digital 311019 6991x e sol

Urządzenia cyfrowe

 • Produkcja płytek półprzewodnikowych
 • Pakowanie i testowanie półprzewodników
 • Produkcja urządzeń mobilnych
 • Monitorowanie środowiska centrów danych

Filmy

Modele i specyfikacja

Produkt Robot accessory type Opis
Primary Fleet Manager, EM2100 Base package, 120 Day Temporary FLOW Core License
Secondary Fleet Manager, EM2100 Base package, 120 Day Temporary FLOW Core License
Bundle. Fleet Simulator, EM2100 appliance and Perpetual Fleet Simulator License
Nie znaleziono wyników. Rozszerz swój wybór filtrów.
Zresetuj wszystkie filtry
Porównaj produkty Pokaż więcej produktów:

Mamy niemal nieskończoną liczbę kombinacji, aby spełnić wymagania każdych warunków produkcyjnych.

Chcesz wiedzieć więcej?

+48 22 458 6666
Skontaktuj się z nami

Proszę o kontakt Fleet Manager

fleet manager 400x400 prod

Prosimy wypełnić wszystkie pola oznaczone *. Twoje dane osobowe będą oczywiście traktowane jako poufne.

Text error notification

Text error notification

Text error notification

Text error notification

Country error notification

Text area error notification

Checkbox error notification

Checkbox error notification

Dziękujemy za wysłanie zapytania. Otrzymasz od nas odpowiedź tak szybko, jak to tylko będzie możliwe.

Problem techniczny. Akcja nie została wykonana. Przepraszamy - spróbuj ponownie.

Download
+48 22 458 6666
+48 22 458 6666
Zapytaj o ofertę
Zapytaj o ofertę

Oferta dla Fleet Manager

Poniżej możecie Państwo wysłać zapytanie cenowe dotyczące naszych produktów. Prosimy wypełnić wszystkie pola oznaczone *. Twoje dane osobowe będą oczywiście traktowane jako poufne.

fleet manager 400x400 prod

Dane osobowe

Fleet Manager

Text error notification

Text error notification

Text error notification

Text error notification

Country error notification

Szczegóły oferty

Select notification error

Select notification error

Text area error notification

Checkbox error notification

Checkbox error notification

Dziękujemy za zlecenie wyceny. Dostarczymy Ci niezbędnych informacji tak szybko, jak to tylko będzie możliwe.

Problem techniczny. Akcja nie została wykonana. Przepraszamy - spróbuj ponownie.

Download
Zapytaj o ofertę
Zapytaj o ofertę

Pliki do pobrania

Jak możemy Ci pomóc?

W razie pytań lub chęci przesłania prośby o wycenę skontaktuj się z nami lub wyślij zlecenie.

+48 22 458 6666
Skontaktuj się z nami

Proszę o kontakt Fleet Manager

fleet manager 400x400 prod

Prosimy wypełnić wszystkie pola oznaczone *. Twoje dane osobowe będą oczywiście traktowane jako poufne.

Text error notification

Text error notification

Text error notification

Text error notification

Country error notification

Text area error notification

Checkbox error notification

Checkbox error notification

Dziękujemy za wysłanie zapytania. Otrzymasz od nas odpowiedź tak szybko, jak to tylko będzie możliwe.

Problem techniczny. Akcja nie została wykonana. Przepraszamy - spróbuj ponownie.

Download
+48 22 458 6666
+48 22 458 6666
Zapytaj o ofertę
Zapytaj o ofertę

Oferta dla Fleet Manager

Poniżej możecie Państwo wysłać zapytanie cenowe dotyczące naszych produktów. Prosimy wypełnić wszystkie pola oznaczone *. Twoje dane osobowe będą oczywiście traktowane jako poufne.

fleet manager 400x400 prod

Dane osobowe

Fleet Manager

Text error notification

Text error notification

Text error notification

Text error notification

Country error notification

Szczegóły oferty

Select notification error

Select notification error

Text area error notification

Checkbox error notification

Checkbox error notification

Dziękujemy za zlecenie wyceny. Dostarczymy Ci niezbędnych informacji tak szybko, jak to tylko będzie możliwe.

Problem techniczny. Akcja nie została wykonana. Przepraszamy - spróbuj ponownie.

Download
Zapytaj o ofertę
Zapytaj o ofertę

Powiązane produkty

 • hd-1500 400x200 prod

  Nasz najwydajniejszy, w pełni autonomiczny robot mobilny

 • ld-250 prod

  W pełni autonomiczne roboty mobilne

 • mobilerobot 2 prod

  W pełni autonomiczne roboty mobilne