Zaloguj się

Problem techniczny. Akcja nie została wykonana. Przepraszamy - spróbuj ponownie.

Download

Zarejestruj się

Problem techniczny. Akcja nie została wykonana. Przepraszamy - spróbuj ponownie.

Download

Dziękujemy za zainteresowanie

Wiadomość e-mail umożliwiająca dokończenie rejestracji konta została wysłana do

Powrót do strony internetowej

uzyskaj bezpośredni dostęp

Wypełnij poniższe pola i uzyskaj bezpośredni dostęp do zawartości tej strony

Text error notification

Text error notification

Checkbox error notification

Checkbox error notification

Problem techniczny. Akcja nie została wykonana. Przepraszamy - spróbuj ponownie.

Download

Dziękujemy za zainteresowanie

Masz teraz dostęp do Zaawansowana współpraca ludzi i maszyn

Wiadomość e-mail z potwierdzeniem została wysłana do

Przejdź do strony

Teraz lub uzyskaj bezpośredni dostęp, aby pobrać ten dokument

Zaawansowana współpraca ludzi i maszyn

Nowy zakład produkcyjny, który umożliwia współpracę między człowiekiem a maszyną

Celem „zaawansowanej współpracy między ludźmi a maszynami” jest tworzenie nowych, pracochłonnych sposobów produkcji dzięki ulepszonym technologiom współpracy między ludźmi a maszynami, które umożliwiają maszynom pracę razem z pracownikami. Dzięki temu pracownicy będą mogli uwolnić swój pełny potencjał, dzięki czemu ludzie i maszyny będą się rozwijać i ewoluować razem. Nasze rozwiązania umożliwiają znalezienie kompromisów w zakresie równowagi między ewolucją technologiczną a ludzką biegłością i wydajnością pracy z godnością ludzką dzięki trzem podejściom: bezproblemowej współpracy między ludźmi a maszynami, inteligentnym zakładom, które mają wspierać ludzi, oraz zakładom swobodnej współpracy.

Płynne połączenie między człowiekiem a maszyną
Pracownicy pracujący w zakładach, gdzie wykonują zadania wymagające pod względem umysłowym i fizycznym, mają niewielkie poczucie rozwoju lub satysfakcji, co może powodować spadek wydajności ich pracy. Nasze rozwiązania umożliwiają maszynom i robotom pracującym wokół ludzi płynną koordynację i pracę w zależności od pozycji i ruchu tych pracowników, tworząc bezpieczne środowisko, w którym maszyny mogą w razie potrzeby wspierać lub przejmować zadania pracowników. To zwalnia pracowników z obciążeń psychicznych i fizycznych oraz zwiększa wydajność pracy.
Najedź kursorem na Aby dowiedzieć się więcej
Inteligentny zakład wspierający ludzi
Im bardziej zaawansowane są umiejętności wymagane przez pracowników, tym dłuższa droga do osiągnięcia przez nich biegłości, co może wywoływać u pracowników poczucie, że proces zdobywania tych umiejętności jest zniechęcający i stresujący. Poprzez modelowanie know-how specjalistów ds. doskonalenia IE* tworzymy rozwiązania, które zapewniają wiedzę wymaganą do doskonalenia według metodologii Kaizen i sprawną pracę ludziom i maszynom, co przekłada się na widoczne wyniki i wzrost. Rozwiązania te pomagają w tworzeniu środowisk pracy, w których pracownicy mogą czuć się bardziej komfortowo w swojej pracy i utrzymywać motywację do rozwoju, umożliwiając samodzielność pracowników w zakładzie oraz ciągłe doskonalenie zadań.
Najedź kursorem na Aby dowiedzieć się więcej
Zakład swobodnej współpracy
Wraz z coraz szybszą i gwałtowniejszą zmianą potrzeb konsumentów każdego roku zakłady produkcyjne muszą być w stanie elastycznie i skutecznie produkować niezbędne produkty w niezbędnych ilościach, aby reagować na wahania popytu. Nasze rozwiązania umożliwiają dostosowanie się do wahań popytu przy jednoczesnym zapewnieniu wydajności pracy. Precyzyjnie śledzą one umiejętności pracowników oraz warunki pracy maszyn w zakładzie, aby wywnioskować najlepszy sposób pozycjonowania i podziału pracy pomiędzy pracowników i maszyny, tak aby odpowiednie produkty mogły być produkowane we właściwym czasie. Na przykład ogólna wydajność zakładu może zostać zmaksymalizowana poprzez zwiększenie liczby zadań wykonywanych przez pracowników w ciągu dnia, gdy praca jest łatwo dostępna, a maszyny wykonują więcej pracy w nocy.
Najedź kursorem na Aby dowiedzieć się więcej

Innowacje w dziedzinie inżynierii cyfrowej

Bezproblemowa integracja zakładu produkcyjnego dzięki filozofii trzech rzeczywistości cyfrowych

Czytaj więcej
i-automation digitalengineering concept sol