Zaloguj się

Problem techniczny. Akcja nie została wykonana. Przepraszamy - spróbuj ponownie.

Download

Zarejestruj się

Problem techniczny. Akcja nie została wykonana. Przepraszamy - spróbuj ponownie.

Download

Dziękujemy za zainteresowanie

Wiadomość e-mail umożliwiająca dokończenie rejestracji konta została wysłana do

Powrót do strony internetowej

uzyskaj bezpośredni dostęp

Wypełnij poniższe pola i uzyskaj bezpośredni dostęp do zawartości tej strony

Text error notification

Text error notification

Checkbox error notification

Checkbox error notification

Problem techniczny. Akcja nie została wykonana. Przepraszamy - spróbuj ponownie.

Download

Dziękujemy za zainteresowanie

Masz teraz dostęp do Warunki sprzedaży

Wiadomość e-mail z potwierdzeniem została wysłana do

Przejdź do strony

Teraz lub uzyskaj bezpośredni dostęp, aby pobrać ten dokument

Warunki sprzedaży

Stosownie do treści przepisu art. 384 § 4 kodeksu cywilnego OMRON ELECTRONICS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie posługuje się niniejszymi ogólnymi warunkami umowy w formie elektronicznej a warunki te zostają udostępnione Kupującemu na stronie internetowej www. omron.com.pl ( www.omron.pl ) w taki sposób by przed zawarciem umowy Kupujący mógł te warunki przechować i odtwarzać w zwykłym toku czynności. Poniżej zamieszczono "Ogólne Warunki Sprzedaży" w pliku PDF