Warunki sprzedaży

Stosownie do treści przepisu art. 384 § 4 kodeksu cywilnego OMRON ELECTRONICS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie posługuje się niniejszymi ogólnymi warunkami umowy w formie elektronicznej a warunki te zostają udostępnione Kupującemu na stronie internetowej www. omron.com.pl ( www.omron.pl ) w taki sposób by przed zawarciem umowy Kupujący mógł te warunki przechować i odtwarzać w zwykłym toku czynności. Poniżej zamieszczono "Ogólne Warunki Sprzedaży" w pliku PDF