Zaloguj się

Problem techniczny. Akcja nie została wykonana. Przepraszamy - spróbuj ponownie.

Download

Zarejestruj się

Problem techniczny. Akcja nie została wykonana. Przepraszamy - spróbuj ponownie.

Download

Dziękujemy za zainteresowanie

Wiadomość e-mail umożliwiająca dokończenie rejestracji konta została wysłana do

Powrót do strony internetowej

uzyskaj bezpośredni dostęp

Wypełnij poniższe pola i uzyskaj bezpośredni dostęp do zawartości tej strony

Text error notification

Text error notification

Checkbox error notification

Checkbox error notification

Problem techniczny. Akcja nie została wykonana. Przepraszamy - spróbuj ponownie.

Download

Dziękujemy za zainteresowanie

Masz teraz dostęp do Innowacyjne zakłady produkcyjne umożliwiające zbudowanie zrównoważonej przyszłości

Wiadomość e-mail z potwierdzeniem została wysłana do

Przejdź do strony

Teraz lub uzyskaj bezpośredni dostęp, aby pobrać ten dokument

Innowacyjne zakłady produkcyjne umożliwiające zbudowanie zrównoważonej przyszłości

iautomation logo
Odtwórz film

Liczne dylematy, które stoją przed branżą produkcyjną

Globalizacja rynku, zmieniające się potrzeby konsumentów, cele w zakresie neutralności węglowej, cyfryzacja i inne postępy w technologii produkcji; spadek częstości narodzin i starzenie się społeczeństwa; zmieniające się wartości pracowników zakładów produkcyjnych – to tylko niektóre z szybkich zmian, z którymi mierzy się przemysł wytwórczy. Aby nadążyć za tymi zmianami i zaspokoić potrzeby społeczne niezbędne dla zrównoważonego rozwoju, zakład produkcyjny musi pokonać kilka dylematów.

Wydajność kapitału i elastyczność

Rosnące ryzyko, z którym borykają się zakłady produkcyjne, jest w zbyt dużym stopniu uzależnione od pracowników ludzkich

Wraz ze zwiększaniem się niedoborów siły roboczej coraz bardziej większe jest ryzyko, że zakłady produkcyjne będą nadmiernie polegać na pracy człowieka. W kapitałochłonnym sektorze wytwórczym przyspieszyło to poszukiwanie oszczędności pracy poprzez inwestycje w mechanizację i automatyzację. Mechanizacja i automatyzacja musi być jednak również w stanie elastycznie zaspokajać zróżnicowane potrzeby konsumentów.

Racjonalna ekonomia i kwestie środowiskowe

Ryzyko zarządcze związane z dekarbonizacją

Racjonalność ekonomiczna, czyli produkcja lepszych produktów przy niższych kosztach, stanowi stałe wyzwanie dla przemysłu wytwórczego. Ze względu na istotność społeczną przedsiębiorstwa są również coraz bardziej zobowiązane do wytwarzania swoich produktów w sposób, który przyczynia się do dekarbonizacji i pomaga chronić środowisko globalne.

Ewolucja technologii i ludzka sprawność

Szybsze zabezpieczenie talentów i szkolenie pracowników

Aby pokonać konkurencję w przemyśle wytwórczym, należy nadążać za postępem w rozwoju technologii produkcyjnych. Jednak wraz ze spadkiem liczby pracowników produkcyjnych i niedoborem wysoko wykwalifikowanych inżynierów zabezpieczenie i szybkie przeszkolenie personelu, który może w pełni wykorzystać te zaawansowane technologie, staje się coraz trudniejsze każdego roku.

Produktywność i godność człowieka

Równowaga między pracą a życiem prywatnym i satysfakcja z pracy

Pracownicy wymagają bezpiecznego i wygodnego środowiska pracy oraz zapewnienia możliwości wykorzystania potencjału. Zakłady produkcyjne muszą zapewnić pracownikom satysfakcję i poczucie rozwoju w swojej pracy, umożliwiając im angażowanie się w bardziej kreatywne działania.

Innowacyjna koncepcja produkcyjna umożliwiająca rozwiązywanie problemów społecznych w zakładzie produkcyjnym

Rozwiązujemy wiele różnych wyzwań związanych z kwestiami społecznymi, przed którymi stoi zakład produkcyjny, dzięki rozwiązaniom, które tworzymy, poprzez osiąganie synergii i rozwój trzech podejść do innowacji w dziedzinie automatyzacji: technologie integracji (zaawansowana kontrola), inteligencji i interaktywności (zaawansowana współpraca człowiek-maszyna).

Właśnie na tym polega nasza koncepcja i-Automation! innowacji produkcyjnych.

Zrównoważona przyszłość dzięki nowemu rodzajowi zakładu produkcyjnego

Celem firmy OMRON jest pomoc w tworzeniu zrównoważonego społeczeństwa poprzez wdrożenie zrównoważonej automatyzacji, która może współistnieć ze środowiskiem globalnym i zapewnić wysoki poziom zadowolenia pracowników, a jednocześnie stymulować rozwój produkcji. Centralną rolę w tym przedsięwzięciu stanowią nasze najnowocześniejsze produkty i-Automation! oparte na trzech nowych koncepcjach produkcji: „Autonomia wykraczająca poza zdolności człowieka”, „Zaawansowana współpraca między człowiekiem a maszynami” i „Innowacje w dziedzinie inżynierii cyfrowej”.