Zaloguj się

Problem techniczny. Akcja nie została wykonana. Przepraszamy - spróbuj ponownie.

Download

Zarejestruj się

Problem techniczny. Akcja nie została wykonana. Przepraszamy - spróbuj ponownie.

Download

Dziękujemy za zainteresowanie

Wiadomość e-mail umożliwiająca dokończenie rejestracji konta została wysłana do

Powrót do strony internetowej

uzyskaj bezpośredni dostęp

Wypełnij poniższe pola i uzyskaj bezpośredni dostęp do zawartości tej strony

Text error notification

Text error notification

Checkbox error notification

Checkbox error notification

Problem techniczny. Akcja nie została wykonana. Przepraszamy - spróbuj ponownie.

Download

Dziękujemy za zainteresowanie

Masz teraz dostęp do Informacja środowiskowa dot. produktu

Wiadomość e-mail z potwierdzeniem została wysłana do

Przejdź do strony

Teraz lub uzyskaj bezpośredni dostęp, aby pobrać ten dokument

Informacja środowiskowa dot. produktu

Jesteśmy firmą dbającą o środowisko i przestrzeganie wszystkich obowiązujących przepisów prawnych jest częścią naszej kultury korporacyjnej. Dlatego podejmujemy wszelkie starania w celu spełnienia wymagań naszych klientów, aby zapewnić zgodność oferowanej przez nas bogatej gamy podzespołów przemysłowych z dyrektywą RoHS i WEEE oraz rozporządzeniem UE REACH.

RoHS

RoHS odnosi się do dyrektywy 2011/65/UE Parlamentu Europejskiego i jej późniejszych zmian w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (wersja przekształcona).

Niniejsza dyrektywa zakazuje sprzedaży nowych urządzeń elektrycznych i elektronicznych objętych zakresem dyrektywy, które przekraczają maksymalne dopuszczalne poziomy substancji objętych ograniczeniem i maksymalne wartości stężenia, zgodnie z załącznikiem II dyrektywy.

WEEE

Celem niniejszej dyrektywy jest ograniczenie ilości zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych, a ponadto ich ponowne wykorzystanie, recykling oraz inne formy odzysku tak, aby ograniczyć ilość utylizowanych odpadów.

Jest nim również dążenie do poprawy funkcjonowania w środowisku naturalnym wszystkich podmiotów zaangażowanych w cykl życia sprzętu elektrycznego i elektronicznego, np. producentów, dystrybutorów i użytkowników końcowych, a w szczególności podmiotów bezpośrednio zaangażowanych w przetwarzanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

REACH

REACH, rozporządzenie UE oznaczone jako 1907/2006/WE, dotyczy stosowania środków chemicznych i ma na celu zastąpienie dużej liczby starszych dyrektyw i regulacji. Rozporządzenie REACH weszło w życie 1 czerwca 2007 roku.

W przeszłości to instytucje rządowe zajmowały się badaniem różnych środków chemicznych i ewentualnie zakazywały ich stosowania, gdy na jaw wychodziła ich szkodliwość. W myśl rozporządzenia REACH, duża część tej odpowiedzialności została przerzucona na barki producentów i importerów środków chemicznych oraz gotowych produktów końcowych.