Zasady Omron

Zasady Omron reprezentują nasze niezmienne i nienaruszalne przekonania.

Zasady Omronleżą u podstaw naszych decyzji i działań.  To one wiążą nas ze sobą i są siłą napędową w rozwoju firmy Omron.

Omron Principles

Naszą misję doskonale oddaje zdanie: „Biznes powinien być wartością dla społeczeństwa dzięki kluczowym praktykom, jakimi się kieruje” stworzone na podstawie słów naszego założyciela,  Kazumy Tateishiego, który powiedział „Firma jest najcenniejsza, kiedy istnieje w społeczeństwie,  a nie koncentruje się tylko na prostej pogoni za zyskiem”.

Zmierzamy do stworzenia społeczności, w której wszyscy ludzie mogą wieść wygodniejsze życie.

Nasze wartości to filozofia działania, która przejawia się w codziennej pracy. Żyjemy zgodnie z nimi, aby móc zrealizować naszą misję.