Zaloguj się

Problem techniczny. Akcja nie została wykonana. Przepraszamy - spróbuj ponownie.

Download

Zarejestruj się

Problem techniczny. Akcja nie została wykonana. Przepraszamy - spróbuj ponownie.

Download

Dziękujemy za zainteresowanie

Wiadomość e-mail umożliwiająca dokończenie rejestracji konta została wysłana do

Powrót do strony internetowej

uzyskaj bezpośredni dostęp

Wypełnij poniższe pola i uzyskaj bezpośredni dostęp do zawartości tej strony

Text error notification

Text error notification

Checkbox error notification

Checkbox error notification

Problem techniczny. Akcja nie została wykonana. Przepraszamy - spróbuj ponownie.

Download

Dziękujemy za zainteresowanie

Masz teraz dostęp do Porady dotyczące luk w zabezpieczeniach

Wiadomość e-mail z potwierdzeniem została wysłana do

Przejdź do strony

Teraz lub uzyskaj bezpośredni dostęp, aby pobrać ten dokument

Portal doradztwa w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego

Kliknij poniższe łącze, aby przejść do strony z poradami dotyczącymi bezpieczeństwa cybernetycznego na globalnej stronie internetowej firmy OMRON poświęconej automatyce przemysłowej.

Strona ta zawiera uwagi o lukach w zabezpieczeniach i środki zaradcze związane z bezpieczeństwem cybernetycznym produktów firmy OMRON, które pomagają zapewnić bezpieczną eksploatację.

Zespół ds. reagowania na zdarzenia związane z bezpieczeństwem produktów firmy OMRON (PSIRT)

Zespół PSIRT firmy OMRON gromadzi informacje o lukach w zabezpieczeniach naszych produktów i usług oraz niezwłocznie podejmuje działania zaradcze w odpowiedzi na wykryte luki we współpracy z odpowiednimi oddziałami firmy i agencjami rządowymi. 

W przypadku wykrycia luki w zabezpieczeniach jednego z naszych produktów lub usługi należy zgłosić taki przypadek do zespołu PSIRT firmy OMRON.