Zaloguj się

Problem techniczny. Akcja nie została wykonana. Przepraszamy - spróbuj ponownie.

Download

Zarejestruj się

Problem techniczny. Akcja nie została wykonana. Przepraszamy - spróbuj ponownie.

Download

Dziękujemy za zainteresowanie

Wiadomość e-mail umożliwiająca dokończenie rejestracji konta została wysłana do

Powrót do strony internetowej

uzyskaj bezpośredni dostęp

Wypełnij poniższe pola i uzyskaj bezpośredni dostęp do zawartości tej strony

Text error notification

Text error notification

Checkbox error notification

Checkbox error notification

Problem techniczny. Akcja nie została wykonana. Przepraszamy - spróbuj ponownie.

Download

Dziękujemy za zainteresowanie

Masz teraz dostęp do Autonomia wykraczająca poza ludzkie zdolności

Wiadomość e-mail z potwierdzeniem została wysłana do

Przejdź do strony

Teraz lub uzyskaj bezpośredni dostęp, aby pobrać ten dokument

Autonomia wykraczająca poza ludzkie zdolności

Maksymalizacja wydajności w zakładzie poprzez nową perspektywę globalną

Celem „Autonomii wykraczającej poza zdolności człowieka” jest stworzenie zakładów produkcyjnych, które w mniejszym stopniu opierają się na pracownikach ludzkich. Pozwala to oderwać pracowników od ciężkich prac fizycznych, aby mogli bezpiecznie skupić się na kreatywnych zadaniach. Ponadto wdrożenie autonomii, która zapewnia efektywność energetyczną w tych zakładach, wprowadza nowy sposób produkcji, który umożliwia stałe wytwarzanie wysokiej jakości produktów w sposób wydajny i mniej wpływający na środowisko. Rozwiązujemy trudne dylematy w równoważeniu wydajności kapitału z elastycznością i racjonalnością ekonomiczną z ochroną środowiska poprzez trzy podejścia: Powielanie umiejętności rzemieślniczych i wrażliwości, trendy w autonomicznym wykrywaniu urządzeń i rozwój linii produkcyjnych poprzez wykorzystanie sterowania energią.

Powielanie umiejętności rzemieślniczych i wrażliwości

Zakłady produkcyjne, w których zadania wymagają elastyczności i dbałości o szczegóły, często polegają na pracy ręcznej. W takich miejscach pracownicy często muszą pracować bardzo długo, wykonywać ciężkie prace lub niebezpieczne zadania w trudnych warunkach. Powielamy umiejętności rzemieślnicze wykwalifikowanych pracowników, wykorzystując oprogramowanie do precyzyjnej koordynacji naszych produktów ILOR+S. Powielanie ich umiejętności jest zintegrowane ze sztuczną inteligencją, aby umożliwić autonomię zadań wymagających elastyczności i zręczności, które wcześniej były uzależnione od pracy człowieka. 

* Akronim angielskich słów „Input”, „Logic”, „Output”, „Robot” i „Safety” opisujący produkty oferowane przez firmę OMRON w zakładach.

Najedź kursorem na Aby dowiedzieć się więcej
Trendy w autonomicznym wykrywaniu urządzeń
Utrzymanie wysokiej wydajności produkcji i poziomu jakości wymaga zarządzania i kontroli, która jest w stanie wykrywać i skrupulatnie dostosowywać się do niewielkich różnic i zmian w zachowaniu i warunkach, co potocznie określa się jako „4 M”, a skrót ten z angielskiego oznacza: człowiek, maszyna, materiał i metody. W przeszłości ludzka wrażliwość, ludzkie zmysły i „umiejętności rzemieślnicze”, które zdobywano dzięki doświadczeniu, były niezbędne do wykonywania tego rodzaju pracy. Nasze rozwiązania stosują różnorodne technologie wykrywania i monitorowania stanu sprzętu, aby umożliwić automatyzację zadań, dla których reagowanie na zmiany w zakresie 4M jest koniecznością. Technologie te przekształcają maszyny w autonomiczny sprzęt, który może stale wytwarzać produkty bez wad i bez interwencji człowieka, dzięki wykorzystaniu predykcyjnej kontroli, która może wykrywać i rozwiązywać problemy z potencjalnymi zmianami jakości.
Najedź kursorem na Aby dowiedzieć się więcej
Rozwój linii produkcyjnych poprzez wykorzystanie sterowania energią
Przemysł wytwórczy, podobnie jak inne gałęzie przemysłu, ma obowiązek przyczyniać się do neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla. Z tego względu dekarbonizacja jest równie istotna jak wydajność produkcji i poprawa jakości przy wdrażaniu autonomii. Systemy FA, które zarządzają i kontrolują warunki eksploatacji urządzeń i obiektów produkcyjnych, muszą również zarządzać i kontrolować zużycie energii, które powoduje emisje gazów cieplarnianych. Promując autonomię, która optymalnie kontroluje wydajne zużycie energii, dostarczamy autonomiczne linie produkcyjne, które mogą reagować na bieżące potrzeby poprzez maksymalizację efektywności energetycznej, a jednocześnie zapewniają zrównoważenie wydajności i poprawy jakości.
Najedź kursorem na Aby dowiedzieć się więcej

Zaawansowana współpraca ludzi i maszyn

Nowy zakład produkcyjny, który umożliwia współpracę między człowiekiem a maszyną

Czytaj więcej
i-automation cooperation concept peop