Zaloguj się

Problem techniczny. Akcja nie została wykonana. Przepraszamy - spróbuj ponownie.

Download

Zarejestruj się

Problem techniczny. Akcja nie została wykonana. Przepraszamy - spróbuj ponownie.

Download

Dziękujemy za zainteresowanie

Wiadomość e-mail umożliwiająca dokończenie rejestracji konta została wysłana do

Powrót do strony internetowej

uzyskaj bezpośredni dostęp

Wypełnij poniższe pola i uzyskaj bezpośredni dostęp do zawartości tej strony

Text error notification

Text error notification

Checkbox error notification

Checkbox error notification

Problem techniczny. Akcja nie została wykonana. Przepraszamy - spróbuj ponownie.

Download

Dziękujemy za zainteresowanie

Masz teraz dostęp do Fabryka firmy OMRON w Szanghaju, Chiny

Wiadomość e-mail z potwierdzeniem została wysłana do

Przejdź do strony

Teraz lub uzyskaj bezpośredni dostęp, aby pobrać ten dokument

Fabryka w Szanghaju, Chiny

Miejsce produkcji ok. 23 000 różnych produktów, które zaspokajają zmiany na chińskim rynku, napędzane intensywną digitalizacją i rozwojem rozwiązań autonomicznych.

Nasza fabryka w Szanghaju to miejsce rozwoju/produkcji, które stanowi część naszej działalności w zakresie automatyki przemysłowej w Chinach. Umożliwia bardzo dużą produkcję w niewielkich ilościach nawet 23 000 różnych produktów, w tym sterowników PLC, czujników, regulatorów temperatury, zasilaczy, serwomotorów i robotów. Fabryka podejmuje trudne wyzwania w zakresie produkcji, aby szybko i w sposób pewny dostarczać szeroką gamę produktów FA wymaganych przez rynek chiński, a także zabezpieczać naszą pozycję jako niezawodnego producenta urządzeń sterujących.

Nasza fabryka w Szanghaju wyznaje i stosuje filozofię produkcji o wartości dodanej firmy OMRON, nawet w warunkach nieustannych zmian w obszarze łańcucha dostaw. Ponieważ jakość jest priorytetem, w dalszym ciągu podnosi wydajność i jakość produkcji, zbierając i analizując dane z linii produkcyjnych objętych cyfryzacją. Dzięki połączeniu urządzeń do taniej inteligentnej automatyzacji (LCIA), które umożliwiają ekonomiczną autonomię dzięki skupieniu się na wybranych punktach, z pełnym wyposażeniem do automatyzacji, fabryka zapewnia zoptymalizowaną współpracę między maszynami, która pozwala na rozwój linii produkcyjnej oraz podnoszenie wydajności i jakości.

Poprawa wydajności i jakości w produkcji telefonów komórkowych dzięki współpracy ludzi i maszyn

Fabryka firmy OMRON w Szanghaju ma ponad 100 linii produkcyjnych przeznaczonych dla sieci komórkowych i produkuje około 23 000 różnych produktów. Każda z tych linii przechodzi średnio nawet do 20 wymian produktów dziennie. W celu zmaksymalizowania wydajności i jakości w niskoseryjnej produkcji ultradużej ilości produktów stosujemy środki do produkcji opartej na współpracy między ludźmi i maszynami, w której autonomiczne maszyny wspomagają pracowników. Korzystamy również z systemu Cell Line Control System (CLCS), który ma na celu zwiększenie wydajności produkcji telefonów komórkowych, przy czym znaczna część prac wykonywanych ręcznie ma na celu wyeliminowanie usterek spowodowanych procesami produkcyjnymi. Dzięki udoskonaleniu zakładu produkcyjnego poprzez zastosowanie inżynierii przemysłowej (IE) opartej na wizualizacji i analizie danych udało nam się zwiększyć wydajność o 12%.

Wykrywanie i rozwiązywanie problemów związanych z jakością poprzez stałe monitorowanie linii i łańcucha dostaw.

Zarządzanie linią produkcyjną przy użyciu systemu CLCS umożliwia śledzenie 4 warunków (maszyn, siły roboczej, metod i materiałów) dostawców części oraz danych dotyczących liczby partii na podstawie wyników kontroli przeprowadzonych w trakcie produkcji uzyskanych za pomocą technologii IoT. Informacje te są wykorzystywane do wizualizacji czynników ryzyka, które mogą negatywnie wpłynąć na jakość lub wydajność. Używamy również funkcji statystycznej kontroli procesów produkcyjnych (SPC), aby wykryć oznaki pogorszenia jakości w procesie produkcyjnym, dzięki czemu możemy znaleźć i podejmować aktywnie działania zapobiegające ryzyku związanemu z jakością. 

Dodatkowo zbieramy wszystkie istotne (dla 4 obszarów) dane z linii produkcyjnej, aby umożliwić optymalne kontrole jakości i korzystać z systemów sztucznej inteligencji, które wykorzystują wiedzę na temat poprawy jakości, aby umożliwić pracownikom na miejscu podejmowanie właściwych i szybkich działań w celu uzyskania wyższej jakości.

Skrócenie czasu realizacji produkcji dla sieci komórkowych o 2 godziny dzięki automatycznemu transportowi

Nasza fabryka w Szanghaju używa przenośnych robotów zwanych autonomicznymi inteligentnymi pojazdami (AIV) do transportu części i produktów. AIV umożliwiają pracownikom znajdującym się na miejscu skoncentrowanie ich wysiłków na pracy, która ma wysoką wartość. Miały one również wpływ na skrócenie czasu realizacji o 2 godziny i zmniejszenie o połowę wymaganego obszaru składowania pośredniego. Części i produkty mogą być transportowane dla każdego zamówienia w razie potrzeby, a nie jednorazowo w wyznaczonym czasie, co umożliwia transport na czas nawet w przypadku linii do niskoseryjnej produkcji o dużym wolumenie produktów.

Zwiększenie produktywności dzięki współpracy między maszynami, które pozwala na skrócenie okresu amortyzacji o 1-2 lat

Nasza fabryka w Szanghaju wykorzystuje roboty SCARA do kontroli i transportu produktów podczas kontroli montażu, aby zapobiec problemom z brakiem efektywności i jakością spowodowanym błędami ludzkimi. Aby umożliwić pracownikom wykorzystanie ich potencjału do bardziej kreatywnej pracy, pozostawiając maszynom wszystko, co może zrobić maszyna, przeprowadziliśmy analizę awarii i skutków (FMEA) oraz przeprojektowaliśmy nasze procesy w celu zmaksymalizowania wartości operacyjnej. Zwiększyliśmy wydajność trzykrotnie, wdrażając nowe technologie, takie jak bezzałogowe inspekcje i inspekcje LED, a także transport automatyczny, jednocześnie łącząc te nowe technologie z naszymi produktami i istniejącymi technologiami. Skupiliśmy się również na wybranych obszarach, osiągając skrócenie okresów amortyzacji, wynoszące 1-2 lat.

Umożliwienie stabilnej i precyzyjnej oceny poprzez automatyzację kontroli sensorycznych, której wyniki były wcześniej zależne od ludzkiego oka

Inteligentna niskokosztowa automatyzacja wykorzystująca urządzenia sterujące firmy OMRON umożliwia ekonomiczną automatyzację szerokiej gamy urządzeń, w tym urządzeń lutujących, wkrętarek, inserterów, urządzeń etykietujących i maszyn do kontroli wydruków. Na przykład zautomatyzowaliśmy proces oceny jakości produktu, prowadzonej konwencjonalnie w formie kontroli sensorycznej, której wynik był zależny od ludzkiego wzroku, co pozwoliło wyeliminować różnice w ocenie i poprawiło dokładność inspekcji. Dzięki użyciu systemu cyfrowego wyniki oceny zebrane w postaci danych zostały zorganizowane, zintegrowane i przeanalizowane wraz z danymi projektowymi produktów w celu zapewnienia identyfikowalności jakości. Wydajność pracy jest codziennie poprawiana poprzez nieustanną inżynierię przemysłową na podstawie zebranych danych.

Zapewnianie bezpiecznej produkcji dzięki zaawansowanej współpracy międzyludzkiej

Produkcja dużej ilości produktów w małych seriach nie jest zwykle zbieżna z założeniami produkcji ciągłej ze względu na mniejszą wielkość produkcji na zamówienie, a tym samym krótszy czas produkcji z autonomicznym wyposażeniem. Z tego powodu stosowanie metod autonomii opracowanych dla konwencjonalnej produkcji ciągłej w takich scenariuszach przekłada się na niski zwrot z inwestycji. 

Nasza fabryka w Szanghaju jest wyposażona w uniwersalne roboty współpracujące, które mogą współpracować z pracownikami. W razie potrzeby można je przenosić i udostępniać na wielu elementach wyposażenia. Dzięki temu możemy utrzymać wysoki poziom wydajności nawet w przypadku zmiany konfiguracji linii w celu dostosowania do różnych produktów. Systemy obrazowania tych robotów służą do automatyzacji ich pozycjonowania i korekcji w przypadku zmiany lokalizacji, a tym samym do konfigurowania operacji odpowiednich do warunków sprzętowych w nowym procesie bez konieczności nadzoru ludzkiego. Co więcej, konfiguracja ta może być łatwo wykonana jednym naciśnięciem przycisku

Fabryka w Szanghaju

Adres
No. 789 Jinji Road, Jinqiao Export Processing Zone
Pudong, Szanghaj
Trasa
500 m (5 minut spacerem) od dworca Jinji Road, linia metra nr 9 w Szanghaju
1 km (10 minut spacerem) od stacji Jinhai Road, linia metra nr 12 w Szanghaju
Odwiedź nas
Tylko klienci korporacyjni; wymagana rezerwacja z wyprzedzeniem. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z przedstawicielem handlowym firmy OMRON. Klienci rozpoczynający współpracę z naszą firmą mogą skontaktować się z jednym z naszych biur sprzedaży, których lista dostępna jest po kliknięciu poniższego łącza.
Lista biur sprzedaży OMRON Europe

Nasze ogólnoświatowe zakłady produkcyjne

Strategiczne wdrażanie koncepcji i-Automation! w celu stworzenia fabryki przyszłości

Czytaj więcej
autonomous & collaborative manufacturing bboard sol