Zaloguj się

Problem techniczny. Akcja nie została wykonana. Przepraszamy - spróbuj ponownie.

Download

Zarejestruj się

Text error notification

Text error notification

Checkbox error notification

Checkbox error notification

Problem techniczny. Akcja nie została wykonana. Przepraszamy - spróbuj ponownie.

Download

Dziękujemy za zainteresowanie

Wiadomość e-mail umożliwiająca dokończenie rejestracji konta została wysłana do

Powrót do strony internetowej

uzyskaj bezpośredni dostęp

Wypełnij poniższe pola i uzyskaj bezpośredni dostęp do zawartości tej strony

Text error notification

Text error notification

Checkbox error notification

Checkbox error notification

Problem techniczny. Akcja nie została wykonana. Przepraszamy - spróbuj ponownie.

Download

Dziękujemy za zainteresowanie

Masz teraz dostęp do CX-One

Wiadomość e-mail z potwierdzeniem została wysłana do

Przejdź do strony
Cechy

Jeden pakiet oprogramowania do systemu automatyzacji

Pakiet oprogramowania CX-One pozwala użytkownikom budować, konfigurować i programować wiele urządzeń, takich jak sterowniki PLC, terminale HMI oraz systemy i sieci sterowania ruchem z użyciem tylko jednego pakietu oprogramowania z jedną instalacją i jednym numerem licencji. Znacznie to redukuje złożoność konfiguracji i umożliwia programowanie lub konfigurowanie systemów automatyzacji jedynie po minimalnym przeszkoleniu.

  • Wszystkie sterowniki PLC CS, CJ i CP, wszystkie terminale NS, wszystkie sterowniki Trajexia
  • Pełna obsługa języków SFC i ST w sterownikach PLC CS i CJ
  • Zintegrowana symulacja, tworzenie kopii zapasowych i przywracanie danych, edycja w trybie online

Struktury i tablice

v4 structures arrays prod

Tworzenie zaawansowanych programów z wykorzystaniem bloków danych z identycznymi typami danych (tablice) lub różnymi typami danych (struktury). Program umożliwia łatwy dostęp do symboli składowych nowego typu zdefiniowanego przez użytkownika. Tworzenie symboli przebiega szybciej, ponieważ przydzielanie i zarządzanie pamięcią odbywa się automatycznie, a użytkownik może łatwo monitorować wszystkie symbole składowe w oknie obserwacyjnym, korzystając z ich nazw. Zastosowanie struktur i tablic jako zmiennych wejściowych i wyjściowych dla bloku funkcyjnego umożliwia łatwe przekazywanie wielu parametrów w jednolitym układzie. Ta jednorodność i przejrzysta hierarchia danych przekłada się na czytelność programu podczas jego tworzenia i obsługi. W przypadku najbardziej złożonych danych programu, również struktur zagnieżdżonych, obsługiwane są tablice struktur oraz struktury z elementami tablic.

Zegary i liczniki

v4 timers counters prod

Zastosowanie specjalnego typu danych dla symboli ZEGARA (licznik odejmujący) i LICZNIKA (licznik dodający) znacząco ułatwia wykorzystanie zegarów/liczników w programach drabinkowych, ponieważ dostęp do szczebli, na których możliwe jest ich resetowanie i sprawdzanie, odbywa się na podstawie ich nazwy. W przypadku korzystania z funkcji automatycznego przydzielania (Auto Allocation) wystarczy zdefiniować symbol typu ZEGARA lub LICZNIKA, aby nie zaprzątać sobie głowy tym, gdzie zostanie zapisany. Oznacza to wyeliminowanie czynności obsługowych związanych z przetwarzaniem adresów w przypadku rozrastania się programu lub kopiowania szczebli do nowego projektu. Obsługiwane są również tablice zegarów i liczników.

Inteligentne wprowadzanie

v4 smart input prod

Nowy, inteligentny sposób wprowadzania programów przy mniejszej liczbie naciśnięć klawiszy umożliwia szybsze programowanie. Intuicyjny układ okien, funkcja przeglądania symboli i pomoc typu „tooltip” pozwalają zmniejszyć liczbę błędów i literówek, które wymagają usunięcia na etapie rozruchu. Podczas wpisywania poleceń lub nazw symboli przeglądarka z funkcją „autotekstu” podpowiada możliwe dopasowania, które można wybrać za pomocą kliknięcia. W celu przyspieszenia tworzenia nowego programu adresom symboli dla kolejnego wejścia i wyjścia są przypisywane automatycznie przyrastające wartości, a specjalna funkcja „kopiuj/wklej” umożliwia szybkie powielanie z wykorzystaniem adresów sekwencyjnych. Nie ma potrzeby ręcznego rysowania połączeń szczebli, ponieważ są one wstawiane automatycznie – nawet w przypadku najbardziej złożonych operacji, takich jak kontakty równoległe (OR) czy wywołania bloków funkcji. Wszystko to przekłada się na bardziej inteligentne, szybsze i intuicyjne programowanie.

Kreator konfiguracji EtherNetIP

ethernetip setup wizard prod

Kreator konfiguracji EIP umożliwia szybką i łatwą konfigurację symboli sieciowych dla łączy danych „sterownik-sterownik” poprzez importowanie znaczników z CX-Programmer.

Weryfikacja pozycjonowania

v4 position control verification prod

Funkcja wczesnej weryfikacji pozycjonowania umożliwia wyświetlanie wykresów położenia lub prędkości w funkcji czasu i sprawdzenie działania przed jego przeniesieniem. Istnieje możliwość weryfikacji ruchów w przypadku maksymalnie 4 osi na jedno zadanie:  

  • wszystkie osie
  • interpolacja jedno/dwuosiowa
  • polecenia przez wyjście impulsowe

Modele i specyfikacja

Ordering information

CX-One FULL

Media

Order code

Single licence

Licence Only

CXONE-AL01-EV_

Three user licence

Licence Only

CXONE-AL03-EV_

Ten user licence

Licence Only

CXONE-AL010-EV_

Thirty user licence

Licence Only

CXONE-AL030-EV_

Fifty user licence

Licence Only

CXONE-AL050-EV_

Site licence

Licence Only

CXONE-AL0XX-EV_

Software on CDs

CD

CXONE-CD-EV_

Software on a DVD

DVD

CXONE-DVD-EV_

CX-One LITE

Media

Order code

Single user licence

Licence Only

CXONE-LT01-EV_

Software on CD

CD

CXONE-LTCD-EV_

Specifications

Subject

Indicator

Description

Programming

CX-Programmer

CX-Programmer provides one common PLC software platform for all types of Omron PLC controllers - from micro PLC's up to Duplex processor systems. It allows easy conversion and re-use of PLC code between different PLC types, and the full re-use of control programs created by older generation PLC programming software.

CX-Simulator

A debugging environment equivalent to the actual PLC system environment can be achieved by simulating the operation of a CS/CJ Series PLC with a virtual PLC in the computer. CX-Simulator makes it possible to evaluate program operation, check the cycle time and reduce debugging time before the actual equipment is assembled.

CX-Designer

CX-Designer is used to create screen data for NS-series Programmable Terminals. CX-Designer can also check the operation of the created screen data on the computer. CX-Designer enables efficient development process for screen creation, simulation and project deployment. Users can develop screens more efficiently with Easy-to-use Support Software. CX-Designer has about 1,000 standard functional objects with associated graphics and advanced functions, so even first-time users can create screens easily just by arranging functional objects in a screen.

Networks

CX-Integrator

CX-Integrator is the main configuration software for CX-One. It enables easy performance of many operations, such as monitoring the connection status of various networks, setting parameters, and diagnosing networks.

CX-ConfiguratorFDT

Based on FDT/DTM technology, CX-ConfiguratorFDT can be used to configure devices from any vendor connected to a PROFIBUS network. This concept will later be expanded to support many more networks using this technology.

Motion & Drives

CX-Motion

CX-Motion can be used to create, edit, and print the various parameters, position data, and motion control programs (G code) required to operate Motion Controllers, transfer the data to the Motion Control units, and monitor operation of the Motion Control units. Increase productivity in every step of the motion control process, from development of the motion control program to system operation.

CX-Drive

The complete current range of Omron Yaskawa inverters and servos is covered in this software with full access to all parameters (with 3 different operator levels available). An easy overview of parameters is also included which includes filters to show values that are: different from default, different from inverter, invalid setting. Graphical overviews are available to further assist with configuration of some more detailed parameters such as jump frequencies, v/f profiles and analog setting.

CX-Position

CX-Position simplifies every aspect of position control, from creating/editing the data used in Position Control units (NC units) to communicating online and monitoring operation. The software is equipped with functions that can improve productivity, such as automatically generating project data and reusing existing data.

Regulation and Switching

CX-Thermo

Omron’s CX-Thermo support software has been specially developed for use with the company’s E5CN, E5EN, E5GN, E5AN, E5CN-H, E5EN-H, E5AN-H, E5ZN, E5AR, E5ER and CelciuXº temperature controllers. CX-Thermo enables faster parameter set-up, easier device adjustment and simpler maintenance. It dramatically reduces the time and effort needed to set and manage temperature control parameters.

CX-Process

CX-Process simplifies every aspect of loop control, from creating/transferring function blocks to running the Boards/units and debugging (tuning PID parameters, etc.) operation. Function block programs can be created easily by pasting function blocks in the window and making software connections with the mouse.

Sensing

CX-Sensor

CX-Sensor allows configuration and monitoring of Omron's ZX range of sensors via a series of easy to use displays. The graphing dialog allows the outputs from several sensors to be reviewed and compared simultaneously, allowing configuration of complex processes. The software also includes a driver that allows sensor data to be accessed via an Omron serial control unit (SCU) and from other Omron applications such as CX-Supervisor. With the aid of Omron's CX-Server OPC application it is even possible to monitor sensor data in real time from Microsoft Excel.

Programy składowe

CX-Designer

cx-designer2 prod
Program CX-Designer służy do tworzenia danych ekranowych dla potrzeb programowalnych terminali z serii NS. Za jego pomocą można również sprawdzać na komputerze działanie utworzonych ekranów. CX-Designer zwiększa wydajność w procesie tworzenia ekranów, symulacji i wdrożeń projektów. Łatwe w użyciu oprogramowanie wspomagające umożliwia użytkownikom bardziej efektywne tworzenie ekranów. CX-Designer zawiera około tysiąca standardowych obiektów funkcyjnych wraz z grafikami i zaawansowanymi funkcjami. Nawet początkujący użytkownicy mogą łatwo tworzyć ekrany, zestawiając poszczególne obiekty.

CX-Integrator

cx-integrator2 prod
CX-Integrator to główny składnik konfiguracyjny pakietu CX-One. Umożliwia on łatwe wykonywanie wielu operacji, takich jak monitorowanie stanu połączeń różnych sieci, ustawianie parametrów i diagnozowanie sieci.

CX-Motion

cx-motion 1 prod
Program CX-Motion służy do tworzenia, edycji i drukowania rozmaitych parametrów, danych pozycji oraz programów sterowania ruchem (w języku G code) niezbędnych do działania sterowników ruchu, przesyłania danych do modułów sterowników ruchu oraz działania monitorów tychże modułów. Pozwala zwiększyć wydajność wszystkich etapów procesu sterowania ruchem, od projektowania programu po działanie systemu.

CX-Motion MCH

cx-motion 2 prod
Umożliwia programowanie zaawansowanych aplikacji sterowania ruchem za pomocą modułów sterowników ruchu CS1W-MCH71 i CJ1W-MCH71, ustawianie parametrów systemowych, danych pozycji, programów zadań ruchu i danych procesu CAM.

Program CX-Motion NCF

cx-motion ncf prod
Ten zintegrowany program konfiguracyjny umożliwia szybkie tworzenie rozwiązań w zakresie ruchu z punktu do punktu dla systemów opartych na sieci MECHATROLINK-II.

CX-Motion Pro

cx-motionpro prod
Dzięki CX-Motion Pro programowanie sterowania ruchem jest proste, przejrzyste i szybkie.

CX-Position

cx-position prod
Program CX-Position upraszcza wszystkie aspekty kontroli pozycjonowania, od tworzenia i edycji danych wykorzystywanych przez moduły pozycjonujące (moduły NC) po komunikację online i monitoring. Program zawiera funkcje poprawiające wydajność, takie jak automatyczne tworzenie danych projektu i korzystanie z istniejących danych.

Program CX-Process

cx-processtool prod
Program CX-Process upraszcza sterowanie pętli, od tworzenia i przenoszenia bloków funkcyjnych po uruchamianie funkcji kart i modułów oraz debugowanie (tuning parametrów PID itp.). Istnieje możliwość łatwego tworzenia programów z bloków funkcyjnych przez wklejanie bloków do okna i tworzenie połączeń programowych za pomocą myszy.

CX-Programmer

cx-programmer v9.1 prod
CX-Programmer zapewnia wspólną platformę oprogramowania sterowników PLC dla wszystkich urządzeń tego typu produkowanych przez firmę Omron — od mikrosterowników po systemy dwuprocesorowe. Umożliwia łatwą konwersję i ponowne wykorzystanie kodu w sterownikach PLC różnych typów, a także korzystanie (w pełnym zakresie) z programów kontrolnych utworzonych za pomocą aplikacji do programowania sterowników PLC starszych generacji.

CX-Protocol

cx-protocol2 prod
Służy do tworzenia procedur przesyłania danych (makro protokołów) w celu wymiany danych między standardowymi urządzeniami szeregowymi a sterownikami PLC za pośrednictwem modułu lub karty do obsługi transmisji szeregowej.

CX-Sensor

cxsensor prod
CX-Sensor umożliwia konfigurację i monitorowanie czujników firmy Omron z serii ZX za pomocą łatwych w użyciu wskaźników. Graficzne okno dialogowe pozwala na wyświetlanie i porównywanie danych z kilkunastu czujników jednocześnie, dzięki czemu można konfigurować złożone procesy. Oprogramowanie obejmuje również sterownik umożliwiający dostęp do danych czujników za pośrednictwem modułów szeregowych SCU firmy Omron i innych aplikacji firmy, takich jak CX-Supervisor. W połączeniu z programem CX-Server OPC można nawet monitorować dane czujników w czasie rzeczywistym, korzystając w tym celu z programu Microsoft Excel.

CX-Simulator

cx-simulator2 prod
Środowisko debugowania odpowiadające rzeczywistemu środowisku sterownika PLC można uzyskać, symulując działanie sterowników PLC z serii CS/CJ za pomocą wirtualnego sterownika PLC na komputerze. CX-Simulator umożliwia ocenę działania programu, sprawdzenie długości cyklu i skrócenie czasu debugowania przed oddaniem urządzenia do użytku.

Network Configurator for EtherNetIP

networkconfigurator prod
Network Configurator for EtherNet/IP umożliwia konfigurację jednostek EtherNet/IP oraz łączy danych „sterownik-sterownik”.
Programy do pobrania

Rejestracja oprogramowania i pobieranie uaktualnień

software engineer 2 prod
Zarejestruj zakupione oprogramowanie narzędziowe Omron. Rejestracja uprawnia do bezpłatnego pobierania uaktualnień oprogramowania i ewentualnych nowszych wersji. Uaktualnienia dostępne są właśnie w tym miejscu. Rejestracja oprogramowania jest procesem jednorazowym. Sprawdź jakie korzyści odniesiesz dzięki rejestracji.
Materiały

Broszury

Pokaż wszystkie broszury

Instrukcje

Pokaż wszystkie instrukcje

Oprogramowanie

download

CX-One TRIAL Oprogramowanie

en ZIP 2,09 GB
o

Teraz lub uzyskaj bezpośredni dostęp, aby pobrać ten dokument

Pokaż wszystkie oprogramowanie

Masz pytanie?

Chętnie pomożemy.

Kontakt do nas

Zamów newsletter

Otrzymuj bieżące informacje o naszych rozwiązaniach i nowościach produktowych

Dziękujemy za zaprenumerowanie biuletynu eNews. Niedługo otrzymasz od nas wiadomość e-mail, która będzie zawierać link do pełnej aktywacji prenumeraty biuletynu. Wykorzystujemy taką metodę aktywacji ze względów prawnych oraz aby uniknąć potencjalnego nadużycia Twojego adresu przez osoby trzecie.

Problem techniczny. Akcja nie została wykonana. Przepraszamy - spróbuj ponownie.

Download

Dokumentacja produktowa

Pobierz instrukcje, katalogi, broszury.

Pliki do pobrania

Szkolenia techniczne

Skorzystaj z doświadczenia naszych inżynierów - wybierz szkolenie odpowiednie dla Ciebie.

Sprawdź ofertę szkoleń