CX-One | Omron, Polska

Zaloguj się

Please use more than 6 characters. Forgot your password? Click here to reset.

Zmień hasło

Problem techniczny. Akcja nie została wykonana. Przepraszamy - spróbuj ponownie.

Download

Zarejestruj się

Problem techniczny. Akcja nie została wykonana. Przepraszamy - spróbuj ponownie.

Download

Dziękujemy za zainteresowanie

Wiadomość e-mail umożliwiająca dokończenie rejestracji konta została wysłana do

Powrót do strony internetowej

uzyskaj bezpośredni dostęp

Wypełnij poniższe pola i uzyskaj bezpośredni dostęp do zawartości tej strony

Text error notification

Text error notification

Checkbox error notification

Checkbox error notification

Problem techniczny. Akcja nie została wykonana. Przepraszamy - spróbuj ponownie.

Download

Dziękujemy za zainteresowanie

Masz teraz dostęp do CX-One

Wiadomość e-mail z potwierdzeniem została wysłana do

Przejdź do strony

Teraz lub uzyskaj bezpośredni dostęp, aby pobrać ten dokument

Cechy

Jeden pakiet oprogramowania do systemu automatyzacji

Pakiet oprogramowania CX-One pozwala użytkownikom budować, konfigurować i programować wiele urządzeń, takich jak sterowniki PLC, terminale HMI oraz systemy i sieci sterowania ruchem z użyciem tylko jednego pakietu oprogramowania z jedną instalacją i jednym numerem licencji. Znacznie to redukuje złożoność konfiguracji i umożliwia programowanie lub konfigurowanie systemów automatyzacji jedynie po minimalnym przeszkoleniu.

  • Wszystkie sterowniki PLC CS, CJ i CP, wszystkie terminale NS, wszystkie sterowniki Trajexia
  • Pełna obsługa języków SFC i ST w sterownikach PLC CS i CJ
  • Zintegrowana symulacja, tworzenie kopii zapasowych i przywracanie danych, edycja w trybie online

Structures & Arrays

v4 structures arrays prod

Tworzenie zaawansowanych programów z wykorzystaniem bloków danych z identycznymi typami danych (tablice) lub różnymi typami danych (struktury). Program umożliwia łatwy dostęp do symboli składowych nowego typu zdefiniowanego przez użytkownika. Tworzenie symboli przebiega szybciej, ponieważ przydzielanie i zarządzanie pamięcią odbywa się automatycznie, a użytkownik może łatwo monitorować wszystkie symbole składowe w oknie obserwacyjnym, korzystając z ich nazw. Zastosowanie struktur i tablic jako zmiennych wejściowych i wyjściowych dla bloku funkcyjnego umożliwia łatwe przekazywanie wielu parametrów w jednolitym układzie. Ta jednorodność i przejrzysta hierarchia danych przekłada się na czytelność programu podczas jego tworzenia i obsługi. W przypadku najbardziej złożonych danych programu, również struktur zagnieżdżonych, obsługiwane są tablice struktur oraz struktury z elementami tablic.

Timers & Counters

v4 timers counters prod

Zastosowanie specjalnego typu danych dla symboli ZEGARA (licznik odejmujący) i LICZNIKA (licznik dodający) znacząco ułatwia wykorzystanie zegarów/liczników w programach drabinkowych, ponieważ dostęp do szczebli, na których możliwe jest ich resetowanie i sprawdzanie, odbywa się na podstawie ich nazwy. W przypadku korzystania z funkcji automatycznego przydzielania (Auto Allocation) wystarczy zdefiniować symbol typu ZEGARA lub LICZNIKA, aby nie zaprzątać sobie głowy tym, gdzie zostanie zapisany. Oznacza to wyeliminowanie czynności obsługowych związanych z przetwarzaniem adresów w przypadku rozrastania się programu lub kopiowania szczebli do nowego projektu. Obsługiwane są również tablice zegarów i liczników.

Smart input

v4 smart input prod

Nowy, inteligentny sposób wprowadzania programów przy mniejszej liczbie naciśnięć klawiszy umożliwia szybsze programowanie. Intuicyjny układ okien, funkcja przeglądania symboli i pomoc typu „tooltip” pozwalają zmniejszyć liczbę błędów i literówek, które wymagają usunięcia na etapie rozruchu. Podczas wpisywania poleceń lub nazw symboli przeglądarka z funkcją „autotekstu” podpowiada możliwe dopasowania, które można wybrać za pomocą kliknięcia. W celu przyspieszenia tworzenia nowego programu adresom symboli dla kolejnego wejścia i wyjścia są przypisywane automatycznie przyrastające wartości, a specjalna funkcja „kopiuj/wklej” umożliwia szybkie powielanie z wykorzystaniem adresów sekwencyjnych. Nie ma potrzeby ręcznego rysowania połączeń szczebli, ponieważ są one wstawiane automatycznie – nawet w przypadku najbardziej złożonych operacji, takich jak kontakty równoległe (OR) czy wywołania bloków funkcji. Wszystko to przekłada się na bardziej inteligentne, szybsze i intuicyjne programowanie.

EtherNetIP setup wizard

ethernetip setup wizard prod

Kreator konfiguracji EIP umożliwia szybką i łatwą konfigurację symboli sieciowych dla łączy danych „sterownik-sterownik” poprzez importowanie znaczników z CX-Programmer.

Position Control Verification

v4 position control verification prod

Funkcja wczesnej weryfikacji pozycjonowania umożliwia wyświetlanie wykresów położenia lub prędkości w funkcji czasu i sprawdzenie działania przed jego przeniesieniem. Istnieje możliwość weryfikacji ruchów w przypadku maksymalnie 4 osi na jedno zadanie:   wszystkie osieinterpolacja jedno/dwuosiowapolecenia przez wyjście impulsowe

Modele i specyfikacja

Ordering information

CX-One FULL

Media

Order code

Single licence

Licence Only

CXONE-AL01-EV_

Three user licence

Licence Only

CXONE-AL03-EV_

Ten user licence

Licence Only

CXONE-AL010-EV_

Thirty user licence

Licence Only

CXONE-AL030-EV_

Fifty user licence

Licence Only

CXONE-AL050-EV_

Site licence

Licence Only

CXONE-AL0XX-EV_

Software on CDs

CD

CXONE-CD-EV_

Software on a DVD

DVD

CXONE-DVD-EV_

CX-One LITE

Media

Order code

Single user licence

Licence Only

CXONE-LT01-EV_

Software on CD

CD

CXONE-LTCD-EV_

Specifications

Subject

Indicator

Description

Programming

CX-Programmer

CX-Programmer provides one common PLC software platform for all types of Omron PLC controllers - from micro PLC's up to Duplex processor systems. It allows easy conversion and re-use of PLC code between different PLC types, and the full re-use of control programs created by older generation PLC programming software.

CX-Simulator

A debugging environment equivalent to the actual PLC system environment can be achieved by simulating the operation of a CS/CJ Series PLC with a virtual PLC in the computer. CX-Simulator makes it possible to evaluate program operation, check the cycle time and reduce debugging time before the actual equipment is assembled.

CX-Designer

CX-Designer is used to create screen data for NS-series Programmable Terminals. CX-Designer can also check the operation of the created screen data on the computer. CX-Designer enables efficient development process for screen creation, simulation and project deployment. Users can develop screens more efficiently with Easy-to-use Support Software. CX-Designer has about 1,000 standard functional objects with associated graphics and advanced functions, so even first-time users can create screens easily just by arranging functional objects in a screen.

Networks

CX-Integrator

CX-Integrator is the main configuration software for CX-One. It enables easy performance of many operations, such as monitoring the connection status of various networks, setting parameters, and diagnosing networks.

CX-ConfiguratorFDT

Based on FDT/DTM technology, CX-ConfiguratorFDT can be used to configure devices from any vendor connected to a PROFIBUS network. This concept will later be expanded to support many more networks using this technology.

Motion & Drives

CX-Motion

CX-Motion can be used to create, edit, and print the various parameters, position data, and motion control programs (G code) required to operate Motion Controllers, transfer the data to the Motion Control units, and monitor operation of the Motion Control units. Increase productivity in every step of the motion control process, from development of the motion control program to system operation.

CX-Drive

The complete current range of Omron Yaskawa inverters and servos is covered in this software with full access to all parameters (with 3 different operator levels available). An easy overview of parameters is also included which includes filters to show values that are: different from default, different from inverter, invalid setting. Graphical overviews are available to further assist with configuration of some more detailed parameters such as jump frequencies, v/f profiles and analog setting.

CX-Position

CX-Position simplifies every aspect of position control, from creating/editing the data used in Position Control units (NC units) to communicating online and monitoring operation. The software is equipped with functions that can improve productivity, such as automatically generating project data and reusing existing data.

Regulation and Switching

CX-Thermo

Omron’s CX-Thermo support software has been specially developed for use with the company’s E5CN, E5EN, E5GN, E5AN, E5CN-H, E5EN-H, E5AN-H, E5ZN, E5AR, E5ER and CelciuXº temperature controllers. CX-Thermo enables faster parameter set-up, easier device adjustment and simpler maintenance. It dramatically reduces the time and effort needed to set and manage temperature control parameters.

CX-Process

CX-Process simplifies every aspect of loop control, from creating/transferring function blocks to running the Boards/units and debugging (tuning PID parameters, etc.) operation. Function block programs can be created easily by pasting function blocks in the window and making software connections with the mouse.

Sensing

CX-Sensor

CX-Sensor allows configuration and monitoring of Omron's ZX range of sensors via a series of easy to use displays. The graphing dialog allows the outputs from several sensors to be reviewed and compared simultaneously, allowing configuration of complex processes. The software also includes a driver that allows sensor data to be accessed via an Omron serial control unit (SCU) and from other Omron applications such as CX-Supervisor. With the aid of Omron's CX-Server OPC application it is even possible to monitor sensor data in real time from Microsoft Excel.

Programy składowe

CX-Designer

cx-designer2 prod
CX-Designer jest oprogramowaniem HMI używanym do naszej serii terminali NS HMI od 5,7 do 12,1 cala.

CX-Integrator

cx-integrator2 prod
CX-Integrator to program do konfiguracji sieci oferowany w pakiecie CX-One. Umożliwia łatwe monitorowanie stanu połączeń w sieciach DeviceNet, Ethernet i CompoNet, konfigurację kontrolerów sieci przemysłowych, ustawianie parametrów urządzeń i diagnostykę sieci.

CX-Motion

cx-motion 1 prod
Można tworzyć, edytować i drukować różne parametry, dane pozycji i programy sterowania ruchem (G code) oraz monitorować pracę modułów sterowania ruchem.

CX-Motion MCH

cx-motion 2 prod
Korzystając z tego zintegrowanego oprogramowania konfiguracyjnego i programistycznego do systemów opartych na koncepcji Mechatrolink II można zmniejszyć trudności zaawansowanego sterowania ruchem i szybko tworzyć rozwiązania ruchowe.

CX-Motion NCF

cx-motion ncf prod
Korzystając z tego zintegrowanego oprogramowania konfiguracyjnego do systemów opartych na koncepcji Mechatrolink II można zmniejszyć trudności zaawansowanego sterowania ruchem i szybko tworzyć rozwiązania ruchowe.

CX-Motion Pro

cx-motionpro prod
CX-motion Pro to proste, intuicyjne środowisko programowania i debugowania aplikacji za pomocą zaawansowanych narzędzi skracających te procesy. Oprogramowanie obsługuje istniejące urządzenia, nowe wersje sterowników PLC i przyszłe nowości.

CX-Position

cx-position prod
Program CX-Position upraszcza każdy aspekt sterowania pozycją, od tworzenia/edytowania danych używanych w modułach pozycjonujących (NC Units) do komunikowania się w trybie on-line i monitorowania działania.

CX-Process

cx-processtool prod
Program CX-Process umożliwia użytkownikom programowanie, konfigurowanie i monitorowanie hybrydowych systemów sterowania z użyciem narzędzi graficznych do budowania wykresów bloków funkcji, map połączeń, a ponadto programów drabinkowych i tablic sekwencji do operacji sekwencyjnych. Odbieranie może przebiegać z użyciem prostych wbudowanych ekranów HMI, co pozwala na monitorowanie głównych parametrów podczas tej fazy. Współużytkowanie znaczników umożliwia łatwe połączenie z monitorami HMI SCADA.

CX-Programmer

cx-programmer v9.1 prod
CX-Programmer, oprogramowanie przeznaczone do wszystkich serii sterowników PLC firmy Omron, jest w pełni zintegrowane z pakietem oprogramowania CX-One. Nowe okna dialogowe ustawiania parametrów skracają czas konfiguracji, a dzięki użyciu bloków funkcji standardowych w postaci tekstowej zgodnie z IEC 61131-3 lub w konwencjonalnym języku drabinkowym CX-Programmer pozwala tworzyć programy PLC metodą przeciągania i upuszczania.

CX-Protocol

cx-protocol2 prod
CX-Protocol służy do tworzenia procedur transmisji danych (makra protokołów), do wymiany danych między standardowymi urządzeniami szeregowymi a sterownikami PLC (moduł komunikacji szeregowej lub karta).

CX-Sensor

cxsensor prod
CX-Sensor umożliwia konfigurację i monitorowanie czujników firmy Omron z serii ZX za pomocą łatwych w użyciu wskaźników. Graficzne okno dialogowe pozwala na wyświetlanie i porównywanie danych z kilkunastu czujników jednocześnie, dzięki czemu można konfigurować złożone procesy. Oprogramowanie obejmuje również sterownik umożliwiający dostęp do danych czujników za pośrednictwem modułów szeregowych SCU firmy Omron i innych aplikacji firmy, takich jak CX-Supervisor. W połączeniu z programem CX-Server OPC można nawet monitorować dane czujników w czasie rzeczywistym, korzystając w tym celu z programu Microsoft Excel.

CX-Simulator

cx-simulator2 prod
Drogą symulacji działania sterowników PLC serii CS/CJ za pomocą wirtualnego sterownika PLC w komputerze można uzyskać środowisko do usuwania błędów równoważne z rzeczywistym środowiskiem systemu PLC.

Network Configurator

networkconfigurator prod
Network Configurator for EtherNetIP to oprogramowanie z interfejsem graficznym umożliwiające tworzenie, konfigurację i zarządzanie sieciami EtherNet/IP. Pozwala tworzyć wirtualne sieci i poprzez okno Network Window konfigurować i monitorować podłączone do nich urządzenia.
Programy do pobrania

Rejestracja i pobieranie oprogramowania

software engineer 2 prod
W tej części strony internetowej możesz zarejestrować produkty Omron. Po zarejestrowaniu swojego numeru licencji uzyskasz dostęp do powiązanych plików aktualizacji i wsparcia technicznego. Oprócz tego w tym miejscu możesz bezpłatnie pobrać różne narzędzia i programy.
Materiały

Oprogramowanie

download

CX-One Sample Programs Oprogramowanie

en ZIP 575 KB
o

Teraz lub uzyskaj bezpośredni dostęp, aby pobrać ten dokument

Pokaż wszystkie oprogramowanie

Masz pytanie?

Chętnie pomożemy.

Kontakt do nas

Zamów newsletter

Otrzymuj bieżące informacje o naszych rozwiązaniach i nowościach produktowych

Dziękujemy za zaprenumerowanie biuletynu eNews. Niedługo otrzymasz od nas wiadomość e-mail, która będzie zawierać link do pełnej aktywacji prenumeraty biuletynu. Wykorzystujemy taką metodę aktywacji ze względów prawnych oraz aby uniknąć potencjalnego nadużycia Twojego adresu przez osoby trzecie.

Problem techniczny. Akcja nie została wykonana. Przepraszamy - spróbuj ponownie.

Download

Dokumentacja produktowa

Pobierz instrukcje, katalogi, broszury.

Pliki do pobrania

Szkolenia techniczne

Skorzystaj z doświadczenia naszych inżynierów - wybierz szkolenie odpowiednie dla Ciebie.

Sprawdź ofertę szkoleń