Zaloguj się

Please use more than 6 characters. Forgot your password? Click here to reset.

Zmień hasło

Problem techniczny. Akcja nie została wykonana. Przepraszamy - spróbuj ponownie.

Download

Zarejestruj się

Text error notification

Text error notification

Checkbox error notification

Checkbox error notification

Problem techniczny. Akcja nie została wykonana. Przepraszamy - spróbuj ponownie.

Download

Dziękujemy za zainteresowanie

Wiadomość e-mail umożliwiająca dokończenie rejestracji konta została wysłana do

Powrót do strony internetowej

uzyskaj bezpośredni dostęp

Wypełnij poniższe pola i uzyskaj bezpośredni dostęp do zawartości tej strony

Text error notification

Text error notification

Checkbox error notification

Checkbox error notification

Problem techniczny. Akcja nie została wykonana. Przepraszamy - spróbuj ponownie.

Download

Dziękujemy za zainteresowanie

Masz teraz dostęp do Sysmac Studio

Wiadomość e-mail z potwierdzeniem została wysłana do

Przejdź do strony

Sysmac Studio

Cechy

Jeden program

Oprogramowanie Sysmac Studio zapewnia konstruktorom maszyn pełną kontrolę z poziomu jednego środowiska. Zawiera funkcje konfiguracji, programowania, symulacji i monitorowania obsługiwane za pomocą prostego interfejsu. To zaawansowane narzędzie jest jedynym oprogramowaniem wymaganym przez sterownik maszyn serii NJ, ponieważ integruje algorytm, ruch i wizję w ramach jednej platformy. Głównymi produktami sprzętowymi wewnątrz środowiska IDE są...

  • Kontrolery serii NJ/NX
  • Panele HMI serii NA
  • Sterownik bezpieczeństwa i moduły we/wy serii NX
  • Serwonapędy serii G5
  • Falowniki serii MX2 i RX
  • System i czujnik wizyjny FH i FQM
  • Elementy sieciowe GX
  • Czujniki serii E3 N-Smart
  • Czujniki pomiarowe serii ZW

Normy

inlinest prod

Zgodność ze znajomymi normami

Całkowicie zgodne z otwartym standardem IEC 61131-3, oprogramowanie Sysmac Studio zapewnia najwyższej klasy środowisko programistyczne oparte na diagramie drabinkowym, językach programowania strukturalnego i jednostkach organizacyjnych zależnych od programu, które obejmują programy, funkcje i bloki funkcyjne. Dodatkowo zostały włączone instrukcje sterowania ruchem, które są oparte na standardach PLCOpen i na zestawie instrukcji zgodnych z zaleceniami IEC. Dostarczenie znajomego środowiska programistycznego praktycznie eliminuje krzywą uczenia nowego oprogramowania umożliwiając szybkie zastosowanie.

Zmienne

iorack prod

Programowanie ze zmiennymi

Nie jest niezbędne poznanie wewnętrznej mapy pamięci sterownika z serii NJ. Oprogramowanie Sysmac Studio automatycznie przydziela pamięć w jednostce CPU do tworzonych zmiennych, przez co zapewnia szybki rozwój i redukcję błędów. Eliminuje także potrzebę oczekiwania na definicje adresów pamięci dla sprzętu przed rozpoczęciem rozwoju oprogramowania. Sprzęt i oprogramowanie mogą być projektowane niezależnie i rozwijane równolegle.

Łatwość

overview prod

Łatwość obsługi

Oprogramowanie Sysmac Studio stwarza minimalną ilość ograniczeń dla procedury projektowania, umożliwiając rozpoczęcie projektowania od jakiejkolwiek części systemu. Funkcje projektu koncepcyjnego w postaci łatwych do zrozumienia procedur operacyjnych z odpowiednimi instrukcjami nie kolidują z cyklem produkcyjnym. Zapewnia to przyjazne dla użytkownika środowisko projektowe, w którym nawet błędy w ustawieniach i procedurach mogą być korygowane natychmiast lub pozostawione na później, do chwili zakończenia projektu, o ile nie prowadzą do poważnych wypadków.

Usuwanie błędów

simulation prod

Kompletne usuwanie błędów

Oprogramowanie Sysmac Studio zapewnia kompletne funkcje do usuwania błędów w sterowaniu sekwencją, takie jak zmiana obecnych wartości i zmiana oprogramowania w trybie online. Dostarcza także funkcje usuwania błędów wraz z symulacją sterowania ruchem, jak wyświetlanie rezultatów w trybie 2D lub 3D oraz wyświetlanie ścieżek na wirtualnych urządzeniach. Nowe narzędzie symulacji 3D oferuje programiście możliwość oglądu fizycznego ruchu i sekwencji maszyny, które są bezpośrednim rezultatem zaimplementowanego kodu i konfiguracji.

trace prod

W celu dokładnej symulacji sterowania ruchem, oprogramowanie Sysmac Studio dostarcza instrukcje umożliwiające tworzenie wirtualnych zewnętrznych sygnałów jak pozytywny/negatywny wyłącznik krańcowy, sygnał bliskości położenia spoczynkowego, zewnętrznego przerzutnika i pośrednich sygnałów zatrzymania wejścia. Alarm ruchu i instrukcje ostrzegawcze mogą być także zaimplementowane w celu dostarczenia programiście środków testowania po usuwaniu uszkodzeń. Dołączona funkcja śledzenia danych dostarcza wielu szczegółowych informacji i wyświetla wykres czasowy równolegle z markerami ścieżek 2D lub 3D. Rezultaty symulacji są rejestrowane w pliku śledzenia danych, umożliwiając dokładne zbadanie wyników gwarantujące właściwe działanie. Połączenie symulacji 3D z emulatorem CPU daje programiście narzędzie do oceny prawidłowości sekwencjonowania, optymalnej ścieżki sterowania, minimalnego czasu wykonania i innych krytycznych operacji. W rezultacie rozbieżność między projektowanym działaniem a rzeczywistym działaniem maszyny zostaje znacznie zredukowana.

Bezpieczeństwo

Maksymalne bezpieczeństwo

Zaawansowane funkcje ochrony inwestycji i zabezpieczenia maszyny stanowią standard oprogramowania Sysmac Studio. Zapobieganie niewłaściwym połączeniom, działaniom lub kradzieży zasobów ma kapitalne znaczenie zarówno w przypadku dużych jak i małych projektów. Funkcje takie, jak potwierdzanie nazw sterownika i szeregowe ID, prawa dostępu administratora i zabezpieczenie przed nadpisem sterownika zabezpieczają twoją maszynę, podczas gdy uwierzytelnianie użytkownika programu i zabezpieczenie hasłem zabezpieczają twoją własność intelektualną. Dzięki 32 cyfrowym hasłom zabezpieczającym system jest zawsze bezpieczny.

Zadaniami

Sterowanie zadaniami

Stanowiące funkcję zarówno sterownika z serii NJ jak i oprogramowania Sysmac Studio zarządzanie zadaniami zapewnia zgodne z planem działanie systemu sterowania. System zadań wykorzystywany w sterownikach z serii NJ jest wykorzystywany do przydzielania warunków wykonania i rozkazu wykonania serii procesów, takich jak odświeżanie We/Wy i wykonywanie programu użytkownika. Ten nowy poziom kontroli umożliwia programiście wybór sposobu działania CPU podczas przebiegu w celu zapewnienia stałego szybkiego działania w całym okresie eksploatacji maszyny. Oprogramowanie Sysmac Studio zapewnia proste i jasne regulacje ustawień zadania, a także potężne narzędzia oceny wyników. Tylko sensowne opcje są dostępne do wyboru zadań, prowadząc użytkownika do właściwej konfiguracji. Po wybraniu konfiguracji można monitorować regulację czasu w celu zapewnienia optymalnego działania. Narzędzie Task Execution Time Monitor można wykorzystać wraz z Simulatorem w celu wyświetlenia czasów wykonania, przed pobraniem do fizycznego sterownika. Nowe narzędzia programowe umożliwiają użytkownikowi przewidywanie działania maszyny przed implementacją zamiast reagowania na nieoczekiwane zachowanie podczas przekazywania do eksploatacji.

Modele i specyfikacja

Ordering information

Automation software

Please purchase a DVD and licenses the first time you purchase the Sysmac Studio. DVDs and licenses are available individually. The license does not include the DVD.

Product

Specifications

Order code

Description

Number of licenses

Media

Sysmac Studio Standard Edition Ver. 1. ⬜⬜

The Sysmac Studio provides an integrated development environment to set up, program, debug and maintain NX/NJ series controllers, other machine automation controllers, EtherCAT slaves and HMI.

 

Sysmac Studio runs on the following OS:

Windows XP (Service Pack 3 or higher, 32-bit version)1
Windows Vista (32-bit version)1
Windows 7 (32-bit/64-bit version)
Windows 8 (32-bit/64-bit version)
Windows 8.1 (32-bit/64-bit version)
Windows 10 (32-bit/64-bit version)

− (Media only)

DVD2

SYSMAC-SE200D

1 license

SYSMAC-SE201L

3 licenses

SYSMAC-SE203L

10 licenses

SYSMAC-SE210L

30 licenses

SYSMAC-SE230L

50 licenses

SYSMAC-SE250L

Sysmac Studio Vision Edition Ver. 1. ⬜⬜ 3 , 4

Sysmac Studio Vision Edition is a limited license that provides selected functions required for FQ-M and FH series vision sensor settings.

1 license

SYSMAC-VE001L

Sysmac Studio Measurement Sensor

Edition Ver. 1. ⬜⬜ 4 , 5

Sysmac Studio Measurement Sensor Edition is a limited license that provides selected functions required for ZW-series displacement sensor settings

1 license

SYSMAC-ME001L

3 licenses

SYSMAC-ME003L

Sysmac Studio NX I/O Edition Ver. 1. ⬜⬜ 4 , 6

Sysmac Studio NX I/O Edition is a limited license that provides selected functions required for EtherNet/IP coupler settings.

1 license

SYSMAC-NE001L

Sysmac Studio HMI Edition4 ,7

Sysmac Studio HMI Edition is a limited license that provides selected functions required for NA-series PTs settings.

1 license

SYSMAC-HE001L

Sysmac Studio Robot Additional Option4

Sysmac Studio Robot Additional Option is a limited license to enable the Vision & Robot integrated simulation.

1 license

SYSMAC-RA401L

Note: Site licenses are available for users who will run Sysmac Studio on multiple computers. Ask your OMRON sales representative for details.

Components

DVD (SYSMAC-SE200D)

Components

Details

Introduction

An introduction about components, installation/uninstallation, user registration and auto update of the Sysmac Studio is provided

Setup disk (DVD-ROM)

1

License (SYSMAC-SE2 ⬜⬜ L/VE0 ⬜⬜ L/ME0 ⬜⬜ L/NE0 ⬜⬜ L/HE0 ⬜⬜ L/RA4 ⬜⬜ L)

Components

Details

License agreement

The license agreement gives the usage conditions and warranty for the Sysmac Studio

License card

A model number, version, license number and number of licenses are described

User registration card

Two cards are contained. One is for users in Japan and the other is for users in other countries

Included support software

DVD media of Sysmac Studio includes the following support software:

Included support software

Outline

CX-Designer

Ver. 3. ⬜⬜

The CX-Designer is used to create screens for NS-series PTs

CX-Integrator

Ver. 2. ⬜⬜

The CX-Integrator is used to set up FA networks

CX-Protocol

Ver. 1. ⬜⬜

The CX-Protocol is used for protocol macros for serial communications units

Network Configurator

Ver. 3. ⬜⬜

The Network Configurator is used for tag data links on the built-in EtherNet/IP port

SECS/GEM Configurator8

Ver. 1. ⬜⬜

The SECS/GEM Configurator is used for SECS/GEM settings.


1. Not Supported by Sysmac Studio 1.17 or higher.
2. The same media is used for both the Standard Edition and the Vision Edition.
3. With the Vision Edition, you can use only the setup functions for FQ-M and FH series vision sensors.
4. This product is a license only. You need the Sysmac Studio Standard Edition DVD media to install it.
5. With the Measurement Sensor Edition, you can use only the setup functions for ZW-series displacement sensors.
6. With the NX I/O Edition, you can use only the setup functions for EtherNet/IP coupler.
7. With the HMI Edition, you can use only the setup functions for NA-series PTs.
8. Please, purchase the required number of SECS/GEM Configurator licenses.
1. Not Supported by Sysmac Studio 1.17 or higher.
2. The same media is used for both the Standard Edition and the Vision Edition.
3. With the Vision Edition, you can use only the setup functions for FQ-M and FH series vision sensors.
4. This product is a license only. You need the Sysmac Studio Standard Edition DVD media to install it.
5. With the Measurement Sensor Edition, you can use only the setup functions for ZW-series displacement sensors.
6. With the NX I/O Edition, you can use only the setup functions for EtherNet/IP coupler.
7. With the HMI Edition, you can use only the setup functions for NA-series PTs.
8. Please, purchase the required number of SECS/GEM Configurator licenses.
Programy do pobrania

Rejestracja oprogramowania i pobieranie uaktualnień

software engineer 2 prod
Zarejestruj zakupione oprogramowanie narzędziowe Omron. Rejestracja uprawnia do bezpłatnego pobierania uaktualnień oprogramowania i ewentualnych nowszych wersji. Uaktualnienia dostępne są właśnie w tym miejscu. Rejestracja oprogramowania jest procesem jednorazowym. Sprawdź jakie korzyści odniesiesz dzięki rejestracji.
Sysmac Library

Sysmac Library

Sysmac Library to nowy dodatek do już zintegrowanego środowiska Sysmac Studio. Ta darmowa biblioteka online pozwala użytkownikom z licencją Sysmac Studio pobierać dokładnie przetestowane funkcje/bloki funkcyjne do różnorodnych zastosowań w wielu branżach. Biblioteki są przeznaczone do użytku z kontrolerami maszyn zarówno serii NX7, jak i NJ5/NJ3/NJ1/. Te bezpłatne zasoby pomogą skrócić czas poświęcony na programowanie, a także zwiększyć ogólną wydajność systemu. Sprawdzaj regularnie stronę z bibliotekami Sysmac Library, aby upewnić się, że nie dodano nowych modułów.

Pobierz bibliotekę Sysmac Library.

Materiały

Katalogi

Pokaż wszystkie katalogi

Karta katalogowa

Pokaż wszystkie karta katalogowa

Instrukcje

Pokaż wszystkie instrukcje

Oprogramowanie

download

Sysmac Studio TRIAL Oprogramowanie

en ZIP 2,52 GB
o

Teraz lub uzyskaj bezpośredni dostęp, aby pobrać ten dokument

Pokaż wszystkie oprogramowanie

Masz pytanie?

Chętnie pomożemy.

Kontakt do nas

Zamów newsletter

Otrzymuj bieżące informacje o naszych rozwiązaniach i nowościach produktowych

Dziękujemy za zaprenumerowanie biuletynu eNews. Niedługo otrzymasz od nas wiadomość e-mail, która będzie zawierać link do pełnej aktywacji prenumeraty biuletynu. Wykorzystujemy taką metodę aktywacji ze względów prawnych oraz aby uniknąć potencjalnego nadużycia Twojego adresu przez osoby trzecie.

Problem techniczny. Akcja nie została wykonana. Przepraszamy - spróbuj ponownie.

Download

Dokumentacja produktowa

Pobierz instrukcje, katalogi, broszury.

Pliki do pobrania

Szkolenia techniczne

Skorzystaj z doświadczenia naszych inżynierów - wybierz szkolenie odpowiednie dla Ciebie.

Sprawdź ofertę szkoleń