Zaloguj się

Problem techniczny. Akcja nie została wykonana. Przepraszamy - spróbuj ponownie.

Download

Zarejestruj się

Problem techniczny. Akcja nie została wykonana. Przepraszamy - spróbuj ponownie.

Download

Dziękujemy za zainteresowanie

Wiadomość e-mail umożliwiająca dokończenie rejestracji konta została wysłana do

Powrót do strony internetowej

uzyskaj bezpośredni dostęp

Wypełnij poniższe pola i uzyskaj bezpośredni dostęp do zawartości tej strony

Text error notification

Text error notification

Checkbox error notification

Checkbox error notification

Problem techniczny. Akcja nie została wykonana. Przepraszamy - spróbuj ponownie.

Download

Dziękujemy za zainteresowanie

Masz teraz dostęp do Dyrektywa w sprawie ekoprojektu

Wiadomość e-mail z potwierdzeniem została wysłana do

Przejdź do strony

Teraz lub uzyskaj bezpośredni dostęp, aby pobrać ten dokument

Dyrektywa w sprawie ekoprojektu

Poprawa ekologiczności produktów przez cały cykl ich eksploatacji jest o wiele bardziej skuteczna, gdy zwraca się na nią uwagę już na etapie projektowania.

Dyrektywa w sprawie ekoprojektu 2009/125/WE ustanawia ramy w zakresie określenia wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią.

Co pięć lat Komisja koncentruje się na pewnych kategoriach produktów, które uważa się za mające istotny wpływ pod względem zużycia energii i/lub zasobów. Na koniec tego okresu badawczego przyjmowane są nowe rozporządzenia dotyczące konkretnych produktów, tzw. środki wykonawcze (ang. Implementing Measures, IM), z których każdy określa wymogi dotyczące ekoprojektu dla określonego typu produktu.

W firmie OMRON stale monitorujemy rozwój tego zestawu środków i w razie potrzeby podejmujemy niezbędne działania.

Napędy o zmiennej prędkości (ang. Variable Speed Drives, VSD)

W rozporządzeniu Komisji (UE) 2019/1781 ustanowiono wymogi dotyczące ekoprojektu dla napędów o zmiennej prędkości (VSD).

Wśród nich znajduje się zapis, według którego od 1 lipca 2021 r. efektywność energetyczna napędu VSD musi odpowiadać co najmniej poziomowi klasy efektywności IE2. Klasa efektywności energetycznej określa maksymalne straty mocy urządzenia.

Na niniejszej stronie można znaleźć dane dotyczące efektywności energetycznej — straty wyliczono zgodnie ze standardem IEC 61800-9. 

Rozporządzenie nie ma zastosowania do jednofazowych napędów VSD, ponieważ nie odpowiadają one podanej definicji. Ponadto wybrane typy napędów VSD, takie jak napędy regeneracyjne, są wyłączone z większości wymagań, w związku z czym dane dotyczące ich efektywności energetycznej nie zostały przedstawione w niniejszym materiale.

Naszych klientów, którzy chcą dowiedzieć się więcej na temat bieżących działań firmy OMRON w tym zakresie, zachęcamy do zapoznania się z dedykowanym pismem dotyczącym ekoprojektu dla napędów VSD, dostępnym na niniejszej stronie.

Dane dotyczące efektywności energetycznej

Seria 1000 i Q2

Pobierz dane dotyczące efektywności energetycznej urządzeń z serii A1000, V1000, J1000, L1000, Q2A i Q2V.

Napędy regeneracyjne, takie jak U1000, D1000 i R1000 są wyłączone z zakresu stosowania rozporządzenia, w związku z czym dane dotyczące ich efektywności energetycznej nie zostały podane w niniejszym materiale.

Powiązane produkty

 • a1000 prod

  Wydajne sterowanie wektorem

 • j1000 prod

  Podstawowy falownik

 • l1000a prod

  Wysokowydajne sterowanie wektorowe

 • q2a side prod

  Jakość napędu — przystosowany do zastosowań napęd Q2A

 • Q2v prod

  Wysoka jakość sterowania – kompaktowy falownik Q2V

 • v1000 img prod

  Wyższa wydajność, lepsza jakość, mniejsze rozmiary

Wyświetlacze elektroniczne

W rozporządzeniu Komisji (UE) 2019/2021, które wejdzie w życie 1 marca 2021 r., ustanowiono wymogi dotyczące ekoprojektu dla wyświetlaczy elektronicznych. Celem tych wymogów jest nie tylko poprawa efektywności wykorzystania materiałów, ale również ułatwienie recyklingu po zakończeniu cyku żywotności produktów.

Poniżej wymieniono główne wymagania:

 1. Znakowanie danych części z tworzyw sztucznych zgodnie z typem polimeru. 
 2. Stosowanie materiałów niezawierających halogenów w przypadku podstaw/stojaków i obudów z tworzywa sztucznego. 
 3. Dodanie oznaczenia „Bez kadmu” (lub „Zawiera kadm”). 
 4. Dołączanie instrukcji dotyczącej zakończenia cyku żywotności produktu wraz z informacjami dotyczącymi demontażu.

Produkty firmy OMRON objęte zakresem rozporządzenia spełniają te wymagania.

Dowiedz się więcej o produktach objętych rozporządzeniem: