Dyrektywa WEEE

Nasza oferta komponentów automatyki przemysłowej obecnie nie mieści się w zakresie dyrektywy WEEE. Oznacza to, że produkty te nie muszą być oznaczone przewidzianym w dyrektywie symbolem. W skali globalnej Omron aktywnie przygotowuje się do spełnienia wymagań tej dyrektywy.

WEEE - Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (2002/96/EC)

W Europie, na poziomie poszczególnych państw, Omron współpracuje przy tworzeniu odpowiednich procedur z organizacjami odpowiedzialnymi za infrastrukturę służącą do odbioru, recyklingu i likwidacji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego