Produkty zgodne z RoHS

RoHS – Restriction of Hazardous Substances (dyrektywa o ograniczeniu stosowania substancji niebezpiecznych).

Dyrektywa RoHS

Nasza oferta komponentów automatyki przemysłowej obecnie nie mieści się w zakresie dyrektywy RoHS. Oznacza to, że Omron nie jest formalnie, bezpośrednio zobowiązany do przestrzegania tej dyrektywy. Tym niemniej, zgodnie z naszymi zasadami ochrony środowiska, Omron podjął zobowiązanie, że z dniem 1 kwietnia 2006 jego kluczowe oraz nowe produkty będą zgodne z dyrektywą RoHS.

Termin ten wyprzedzał datę wejścia w życie dyrektywy RoHS, tzn. dzień 1 lipca 2006. Produkty Omron zgodne z tą dyrektywą noszą znak RoHs na opakowaniu. Wiele naszych wyrobów spełniało wymagania tej dyrektywy jeszcze przed okresem jej obowiązywania.

Cele związane z RoHS

Oprócz tego Omron pragnie iść dalej niż tego wymagają dyrektywy RoHS i WEEE. Pracujemy nad własną listą substancji, starając się, gdzie jest to możliwe, usunąć inne substancje, które mogłyby zostać uznane za szkodliwe dla środowiska naturalnego. Ponadto nasze produkty ECO (w katalogu oznaczone symbolem zielonego listka) mają być jeszcze mniejsze i zużywać jeszcze mniej energii, a do ich produkcji ma być potrzebna mniejsza ilość materiałów i jednocześnie ich jakość i parametry użytkowe są stale ulepszane.