Dyrektywa RoHS | Omron, Polska

Zaloguj się

Please use more than 6 characters. Forgot your password? Click here to reset.

Zmień hasło

Problem techniczny. Akcja nie została wykonana. Przepraszamy - spróbuj ponownie.

Download

Zarejestruj się

Problem techniczny. Akcja nie została wykonana. Przepraszamy - spróbuj ponownie.

Download

Dziękujemy za zainteresowanie

Wiadomość e-mail umożliwiająca dokończenie rejestracji konta została wysłana do

Powrót do strony internetowej

uzyskaj bezpośredni dostęp

Wypełnij poniższe pola i uzyskaj bezpośredni dostęp do zawartości tej strony

Text error notification

Text error notification

Polityka ochrony danych osobowych">

Checkbox error notification

Checkbox error notification

Problem techniczny. Akcja nie została wykonana. Przepraszamy - spróbuj ponownie.

Download

Dziękujemy za zainteresowanie

Masz teraz dostęp do Dyrektywa RoHS

Wiadomość e-mail z potwierdzeniem została wysłana do

Przejdź do strony

Teraz lub uzyskaj bezpośredni dostęp, aby pobrać ten dokument

Dyrektywa RoHS

Omron jest firmą dbającą o środowisko. Z tego powodu i w celu spełnienia wymagań naszych klientów podejmujemy wszelkie starania, aby zapewnić zgodność oferowanej przez nas bogatej gamy podzespołów przemysłowych z dyrektywą RoHS. Jednak już od początku 2006 roku, przed wejściem w życie pierwszej wersji RoHS, wszystkie nasze główne linie produktów, a także nowo opracowane produkty zostały wytworzone zgodnie z dyrektywą RoHS.

RoHS odnosi się do dyrektywy 2011/65/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (wersja przekształcona).

Niniejsza dyrektywa zakazuje sprzedaży nowych urządzeń elektrycznych i elektronicznych, które są objęte zakresem dyrektywy, które przekraczają maksymalne dopuszczalne poziomy ołowiu, rtęci, kadmu, chromu sześciowartościowego, polibromowanego bifenylu (PBB) lub polibromowanego eteru (PBDE).

Cele

Celem niniejszej dyrektywy jest przyczynienie się do ochrony zdrowia ludzkiego oraz do przyjaznego dla środowiska odzysku i utylizacji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.