Zaloguj się

Problem techniczny. Akcja nie została wykonana. Przepraszamy - spróbuj ponownie.

Download

Zarejestruj się

Problem techniczny. Akcja nie została wykonana. Przepraszamy - spróbuj ponownie.

Download

Dziękujemy za zainteresowanie

Wiadomość e-mail umożliwiająca dokończenie rejestracji konta została wysłana do

Powrót do strony internetowej

uzyskaj bezpośredni dostęp

Wypełnij poniższe pola i uzyskaj bezpośredni dostęp do zawartości tej strony

Text error notification

Text error notification

Checkbox error notification

Checkbox error notification

Problem techniczny. Akcja nie została wykonana. Przepraszamy - spróbuj ponownie.

Download

Dziękujemy za zainteresowanie

Masz teraz dostęp do Dyrektywa RoHS

Wiadomość e-mail z potwierdzeniem została wysłana do

Przejdź do strony

Teraz lub uzyskaj bezpośredni dostęp, aby pobrać ten dokument

Dyrektywa RoHS

OMRON jest firmą dbającą o środowisko. Z tego powodu i w celu spełnienia wymagań naszych klientów podejmujemy wszelkie starania, aby zapewnić zgodność oferowanej przez nas bogatej gamy podzespołów przemysłowych z dyrektywą RoHS. Jednak już od początku 2006 roku, przed wejściem w życie pierwszej wersji RoHS, wszystkie nasze główne linie produktów, a także nowo opracowane produkty zostały wytworzone zgodnie z dyrektywą RoHS.

RoHS odnosi się do dyrektywy 2011/65/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (wersja przekształcona).

Niniejsza dyrektywa zakazuje sprzedaży nowych urządzeń elektrycznych i elektronicznych objętych zakresem dyrektywy, które przekraczają maksymalne dopuszczalne poziomy substancji objętych ograniczeniem i maksymalne wartości stężenia, zgodnie z załącznikiem II dyrektywy.

Cele

Celem niniejszej dyrektywy jest przyczynienie się do ochrony zdrowia ludzkiego oraz do przyjaznego dla środowiska odzysku i utylizacji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.