Zaloguj się

Problem techniczny. Akcja nie została wykonana. Przepraszamy - spróbuj ponownie.

Download

Zarejestruj się

Problem techniczny. Akcja nie została wykonana. Przepraszamy - spróbuj ponownie.

Download

Dziękujemy za zainteresowanie

Wiadomość e-mail umożliwiająca dokończenie rejestracji konta została wysłana do

Powrót do strony internetowej

uzyskaj bezpośredni dostęp

Wypełnij poniższe pola i uzyskaj bezpośredni dostęp do zawartości tej strony

Text error notification

Text error notification

Checkbox error notification

Checkbox error notification

Problem techniczny. Akcja nie została wykonana. Przepraszamy - spróbuj ponownie.

Download

Dziękujemy za zainteresowanie

Masz teraz dostęp do Rozporządzenie REACH

Wiadomość e-mail z potwierdzeniem została wysłana do

Przejdź do strony

Teraz lub uzyskaj bezpośredni dostęp, aby pobrać ten dokument

Rozporządzenie REACH

Przestrzeganie wszystkich stosownych przepisów prawnych to część naszej kultury korporacyjnej. Dlatego podejmujemy wszelkie niezbędne kroki w celu wypełniania naszych obowiązków wynikających z niniejszego rozporządzenia.

REACH, rozporządzenie UE 1907/2006/WE odnoszące się do substancji chemicznych, dotyczy stosowania środków chemicznych i ma na celu zastąpienie dużej liczby starszych dyrektyw i regulacji. Rozporządzenie REACH weszło w życie 1 czerwca 2007 roku.

W przeszłości to instytucje rządowe zajmowały się badaniem różnych środków chemicznych i ewentualnie zakazywały ich stosowania, gdy na jaw wychodziła ich szkodliwość. W myśl rozporządzenia REACH, duża część tej odpowiedzialności została przerzucona na barki producentów i importerów środków chemicznych oraz gotowych produktów końcowych.

Cele

REACH określa zobowiązania w zakresie przekazywania informacji w całym łańcuchu dostaw, aby na każdym etapie zapewniane było bezpieczne obchodzenie się z substancjami chemicznymi i gotowymi produktami, a jednocześnie, w razie jakichkolwiek problemów, łatwiej było ustalić odpowiedzialny za nie podmiot.

Jesteśmy w pełni świadomi naszej odpowiedzialności, którą określa rozporządzenie REACH.

Informacje o produktach firmy Omron w kontekście substancji SVHC i rozporządzenia REACH

Na stronie Europejskiej Agencji Chemicznej (ECHA) od 28 października 2008 roku jest regularnie publikowana i aktualizowana kandydacka lista substancji wzbudzających szczególnie duże obawy (SVHC).

Na bieżąco śledzimy, czy substancje wyszczególnione na wspomnianej liście są wykorzystywane do produkcji naszych produktów lub ich opakowań w stężeniu większym niż 0,1% (wagowo).

Poniżej zamieszczamy aktualne informacje dotyczące substancji SVHC wykorzystywanych w produktach firmy Omron. Produkty niewymienione w dokumencie mogą być aktualnie badane pod tym kątem.