Zaloguj się

Please use more than 6 characters. Forgot your password? Click here to reset.

Zmień hasło

Problem techniczny. Akcja nie została wykonana. Przepraszamy - spróbuj ponownie.

Download

Zarejestruj się

Problem techniczny. Akcja nie została wykonana. Przepraszamy - spróbuj ponownie.

Download

Dziękujemy za zainteresowanie

Wiadomość e-mail umożliwiająca dokończenie rejestracji konta została wysłana do

Powrót do strony internetowej

uzyskaj bezpośredni dostęp

Wypełnij poniższe pola i uzyskaj bezpośredni dostęp do zawartości tej strony

Text error notification

Text error notification

Checkbox error notification

Checkbox error notification

Problem techniczny. Akcja nie została wykonana. Przepraszamy - spróbuj ponownie.

Download

Dziękujemy za zainteresowanie

Masz teraz dostęp do Starania w celu spełnienia warunków dyrektywy REACH

Wiadomość e-mail z potwierdzeniem została wysłana do

Przejdź do strony

Teraz lub uzyskaj bezpośredni dostęp, aby pobrać ten dokument

Starania w celu spełnienia warunków dyrektywy REACH

Istotnym elementem zasad funkcjonowania naszej korporacji jest spełnianie warunków wszystkich prawnych regulacji, jakie dotyczą naszej branży. W związku z tym podejmujemy wszelkie niezbędne kroki w celu zapewnienia zgodności z tą nową regulacją Unii Europejskiej.

Dyrektywa REACH

Nowa dyrektywa UE oznaczona jako 1907/2006/EC, zwana również REACH, dotyczy stosowania środków chemicznych i ma na celu zastąpienie dużej liczby starszych dyrektyw i regulacji. Dyrektywa REACH weszła w życie 1 czerwca 2007 roku.

W przeszłości było najczęściej tak, że to instytucje rządowe badały różne środki chemiczne i ewentualnie zakazywały ich stosowania, gdy na jaw wychodziła ich szkodliwość. Zgodnie z REACH duża część tej odpowiedzialności została przerzucona na barki producentów i importerów środków chemicznych oraz gotowych produktów końcowych.

Cele

W szczególności REACH definiuje reguły przekazywania sobie informacji pomiędzy kolejnymi ogniwami łańcucha dostaw, aby na każdym etapie bezpiecznie obchodzić się ze środkami chemicznymi i półproduktami, ułatwiając jednocześnie ustalenie podmiotu odpowiedzialnego w razie jakichkolwiek problemów.

Wszyscy w OMRONie jesteśmy w pełni świadomi zakresu naszych odpowiedzialności dyktowanych przez REACH. Poniższy dokument w szczegółach opisuje wpływ dyrektywy na wszystkie oryginalne produkty marki OMRON.

Informacja o dyrektywie REACH SVHC produktów Omron

Na stronie Europejskiej Agencji Chemicznej (ECHA) od 28 października 2008 roku regularnie publikowana jest kandydacka lista Substancji Wzbudzających Szczególnie Duże Obawy (SVHC).

Na bieżąco śledzimy, czy substancje wymienione we wspomnianej liście są wykorzystywane do produkcji naszych produktów lub ich opakowań w ilości większej niż 0.1% (wagowo).

Poniżej zamieszczamy aktualną informację o substancjach SVHC odnośnie produktów Omrona. Produkty niewymienione w dokumencie są albo całkowicie pozbawione tych substancji albo są aktualnie badane pod tym kątem.