Seria NX | Omron, Polska

Zaloguj się

Please use more than 6 characters. Forgot your password? Click here to reset.

Zmień hasło

Problem techniczny. Akcja nie została wykonana. Przepraszamy - spróbuj ponownie.

Download

Zarejestruj się

Problem techniczny. Akcja nie została wykonana. Przepraszamy - spróbuj ponownie.

Download

Dziękujemy za zainteresowanie

Wiadomość e-mail umożliwiająca dokończenie rejestracji konta została wysłana do

Powrót do strony internetowej

uzyskaj bezpośredni dostęp

Wypełnij poniższe pola i uzyskaj bezpośredni dostęp do zawartości tej strony

Text error notification

Text error notification

Polityka ochrony danych osobowych">

Checkbox error notification

Checkbox error notification

Problem techniczny. Akcja nie została wykonana. Przepraszamy - spróbuj ponownie.

Download

Dziękujemy za zainteresowanie

Masz teraz dostęp do Seria NX

Wiadomość e-mail z potwierdzeniem została wysłana do

Przejdź do strony

Teraz lub uzyskaj bezpośredni dostęp, aby pobrać ten dokument

Seria NX

Cechy

Wydajność i funkcjonalność sterowania maszyną

Nowoczesne sterowanie maszyną wymaga synchronizacji osi ruchu w całym systemie i z dokładnością co do milisekundy. System We/Wy serii NX zapewnia taką dokładność synchronizacji i powtarzalność w różnych wejściach i wyjściach. Jego ultraszybki układ magistrali wewnętrznej jest zsynchronizowany z zegarem rozproszonym sieci EtherCAT, pozwalając uzyskać deterministyczne działanie modułów We/Wy w całym systemie.

 • Idealnie nadaje się do sterowników automatyki maszyn Sysmac oraz sterowników PLC serii CJ2
 • Synchroniczne odświeżanie sygnałów we/wy w całym systemie z dokładnością poniżej 1 μs przez sieć EtherCAT
 • Wysoka gęstość: do 16 cyfrowych lub 8 analogowych sygnałów w szerokości 12 mm
 • Zdejmowalne listwy montażowe pozwalające na łatwy montaż i testowanie systemu

Networks

ethercat net nx prod

Do obsługi sterowników maszyn NJ Sysmac firma Omron wybrała sieć EtherCAT. Wygoda standardowego okablowania sieci Ethernet w połączeniu z niezwykle szybką wymianą danych tworzą nową architekturę sterowania maszyną. Uzyskane w ten sposób otwartość, modułowość i determinizm systemu stanowią aktualnie kluczowe dla automatyki maszyn czynniki.

 • Zastosowanie otwartych standardów programowania i architektury sieci zapewnia wymienność i współdziałanie z systemami zewnętrznymi
 • Modułowość umożliwia elastyczność konfiguracji systemu w celu szybkiego dostosowania do wymogów użytkowników końcowych
 • Determinizm jest konieczny do zachowania kontroli nad maszyną przy jednoczesnym zwiększeniu wydajności i dokładności
Magistrala EtherNet/IP korzysta z protokołu CIP w standardowej infrastrukturze Ethernet, aby zapewnić efektywną i niezawodną wymianę danych. Za pomocą modułu EtherNet/IP można podłączyć moduł we/wy serii NX — w tym sterownik bezpieczeństwa — do sterowników PLC serii CJ/CS.

Performance

Ponieważ każdy zestaw modułów We/Wy serii NX na złączu sieci EtherCAT liczony jest jako tylko jeden węzeł sieci EtherCAT, liczba zainstalowanych jednostek We/Wy praktycznie nie wpływa na ogólną wydajność sieci. Zachowanie minimalnej liczby węzłów EtherCAT pozwala zachować jak najkrótsze czasy cykli odświeżania osi ruchu EtherCAT, nawet przy dużej ilości modułów We/Wy. Ponadto lokalna usterka lub uszkodzenie jednostki We/Wy nie wpłynie na pozostałe węzły EtherCAT w układzie. Wewnętrzna magistrala serii NX umożliwia pełną synchronizację z zegarem rozproszonym EtherCAT. To z kolei pozwala uzyskać dokładne czasy reakcji dowolnej jednostki We/Wy w układzie sterowania w granicach do 1 µs, niezależnie od tego, gdzie jednostki We/We są montowane.

synchronous io prod

Design

push-in wiring prod

W procesie projektowania serii NX wykorzystaliśmy nasze doświadczenie w zakresie rozproszonych systemów We/Wy w połączeniu z informacjami zwrotnymi od klientów.

 • Stworzone moduły są kompaktowe, standardowa szerokość modułów wynosi 12 mm, a jednocześnie każdy moduł oferuje do 16 kanałów
 • Przednie złącza umożliwiają nie wymagające narzędzi okablowanie przez wtyki bezśrubowe z 8 mm nasadkami pierścieniowymi do przewodów o rozmiarze 1,5 mm2
 • Listwy są zdejmowalne, aby umożliwić wstępne okablowanie i bezpieczne testowanie krok po kroku
 • Aby zmniejszyć ryzyko nieprawidłowego podłączenia, moduły i złącza zostały oznaczone odpowiadającymi sobie etykietami
 • Możliwe jest włożenie 6 kluczy do listwy i modułu, aby w sposób mechaniczny uniemożliwić ich złe dopasowanie

Digital I/O Units

nx digital io prod

Seria NX pozwala łączyć ekonomiczne standardowe moduły We/Wy z modelami z synchronizacją o dużej szybkości. Każdy standardowy moduł cyfrowy We/Wy ma 16 złączy, z następującymi opcjami:

 • połączenie czujnika 3-przewodowego z zasilaniem (moduły 4-kanałowe)
 • wejścia stykowe 2-przewodowe lub wyjścia elementów wykonawczych (moduły 8-kanałowe)
 • złącze 1-przewodowe dla czujników i elementów wykonawczych już podłączonych do wspólnego źródła zasilania (moduły 16-kanałowe)

Wszystkie moduły We/Wy o dużej szybkości wykorzystują złącza 3-przewodowe i charakteryzują się czasami reakcji Włączony/Wyłączony poniżej 300 ns. Dzięki zastosowaniu zegara rozproszonego EtherCAT Distributed Clock, wszystkie wejścia mogą być zatrzaskiwane, a wyjścia sterowane synchronicznie, z jitterem poniżej 1 µs

Aby zapewnić jeszcze większą kontrolę nad dokładnością czasów reakcji modułów We/Wy, znaczniki czasu w modułach wejść informują dokładnie, kiedy miało miejsce każdorazowe przekazanie sygnału. Podobnie w dowolnym miejscu w obrębie sieci EtherCAT moduły wyjść z funkcją znacznika czasu mogą być kontrolowane z dokładnością do mikrosekundy.

Analog I/O Units

nx analogue i o units prod

Sygnały wejścia z czujników analogowych, przetworników 4-20 mA, termopar lub rezystancyjnych czujników temperatury można łatwo łączyć i wykorzystywać do monitoringu, rejestracji danych, badania trendów lub sterowania PID. Jednostki analogowe oferują okresy próbkowania do 10 µs na kanał oraz wysoką rozdzielczość (1:30 000). Standardowymi funkcjami są wbudowane filtrowanie, korekcja offsetu, wykrywanie przerwanego przewodu lub przekroczeń zakresu. Użytkownik może wybrać 12 różnych charakterystyk termopary, jednostkę °C/°F oraz rozdzielczość wskazania z dokładnością do 0,01 stopnia. Przy maksymalnie ośmiu wejściach na szerokości zaledwie 12 mm urządzenia serii NX należą do najbardziej kompaktowych modułów aktualnie dostępnych na rynku.

High-speed analog input unit

nx-had401 190x232 prod

Moduł szybkich wejść analogowych zapewnia częstotliwość próbkowania 5 µs dla sygnałów analogowych. Szybki pomiar sygnałów analogowych pozwala na lepszą kontrolę jakości lub analizę drgań w celu zapewnienia konserwacji zapobiegawczej. Może to podnieść jakość i dostępność maszyn, zapewniając wyższy współczynnik ogólnej wydajności urządzeń (OEE). Moduł ten może odczytywać do 4 różnych sygnałów w tym samym czasie, utrzymując okres próbkowania 5 μs nawet przy zastosowaniu 4 kanałów. Izolacja kanałów zapobiega zniekształceniom między kanałami.

Position I/O Units

nx position i o units prod

Możliwe jest podłączenie sygnałów różnego rodzaju enkoderów, zarówno inkrementalnych, jak i synchronicznych szeregowych (Synchronous Serial). Możliwość synchronizacji danych położenia z zegarem rozproszonym EtherCAT Distributed Clock oznacza, że enkoder może być wykorzystywany jako oś ruchu do przekładania lub śledzenia. Wyjścia impulsowe do 500 kHz można wykorzystywać do dyskretnego sterowania i pozycjonowania. Mogą one być również mapowane jako osie ruchu przy użyciu razem ze sterownikiem maszyn NJ Sysmac.

IO-Link Master Unit

nxilm400 prod

IO-Link umożliwia komunikację do poziomu czujnika

 • Skrócenie czasu przestoju maszyny.
 • Wykrywanie nieprawidłowości w celu skrócenia czasu naprawy.
 • Monitorowanie stanu w ramach konserwacji zapobiegawczej.
 • Indywidualna identyfikacja umożliwiająca skrócenie czasu pracy potrzebnego do usunięcia usterki.
 • Moduł master serii NX z blokami zacisków bezśrubowych lub serii GX o stopniu ochrony IP67 zabezpieczającym przed wodą i pyłem.
 • Możliwość podłączenia nawet 4 czujników do jednej jednostki głównej serii NX IO-Link.
 • Do wyboru czujniki fotoelektryczne i zbliżeniowe.

Integrated Safety

nx safety prod

W celu pełnej integracji sterowania standardowego oraz sterowania bezpieczeństwem w jednej sieci do dowolnej stacji We/Wy EtherCAT serii NX można do dodawać moduły sterowania bezpieczeństwem i bezpieczne moduły wejścia i wyjścia. Produkty serii NX spełniają wszystkie normy bezpieczeństwa Performance Levels od PL a do PL e. Ponieważ możliwe jest użycie standardowych sterowników serii NJ (V1.06 i nowszych) oraz magistrali serii NX (V1.1 i nowszych) systemy sterowania standardowego i bezpieczeństwa można skalować niezależnie. Więcej informacji

Temperature Control

nx in-panel tc prod

Optymalizuje sterowanie, wykrywając zmiany stanu, i zapewnia wysoką wydajność oraz jakość

 • Zapewnia optymalne sterowanie dla szerokiego zakresu regulacji temperatury. Automatycznie dostosowuje się do zmian w środowisku roboczym i warunkach obiektu pomiaru, aby zoptymalizować sterowanie. (Regulacja adaptacyjna) 
 • Specjalistyczne funkcje przeznaczone dla maszyn pakujących (czujniki temperatury dla maszyn pakujących i automatyczne dostosowanie filtrów) 
 • Specjalistyczna funkcja przeznaczona dla wytłaczarek chłodzonych wodą (regulacja wydatku wody chłodzącej)

Modele i specyfikacja

Ordering information

Communication and control units

Module Type Protocol Connection Specification Width Order code
Communication coupler EtherCAT Slave 2 RJ45 ports
(in + out)
Up to 63 I/O units.
Max. 1,024 bytes in + 1,024 bytes out
Supports distributed clock
I/O power supply up to 10 A
46 mm NX-ECC203
EtherNet/IP Slave 2 RJ45 ports
with built-in switch
Up to 63 I/O units.
Max. 512 bytes in + 512 bytes out
Supports local safety communication
Free Run I/O refresh mode only
I/O power supply up to 10 A
NX-EIC202
2
The NX-EIC202 communication coupler unit does not support the NX-SL3500 safety controller unit.
Safety controller FSoE Protocol 128 Safety connections For up to 1,024 safety I/O points 30 mm NX-SL3500
32 Safety connections For up to 256 safety I/O points NX-SL3300

IO-Link master unit

Module Type No. of ports I/O refresh method Connection type
2
Units with Screwless push-in connections are supplied with the appropriate terminal connector.
Width Order code
IO-Link master 4 Free Run Screwless push-in (NX-TBA162) 12 mm NX-ILM400
Note:

For more detailed information about IO-Link master unit, refer to “IO-Link master datasheet (I191E-EN)”.

RFID units

Module Type No. of channels Amplifier/Antenna I/O refresh mode Connection type Width Order code
RFID unit 1 V680 series Free Run FG terminal block 30 mm NX-V680C1
2 NX-V680C2

Digital I/O units

Module type Channels, Signal type Performance
2
Digital I/O performance
Digital I/O performance Standard High Speed
ON delay OFF delay ON delay OFF delay
Input PNP 0.02 ms 0.4 ms 100 ns 100 ns
NPN
AC 10 ms 40 ms N.A. N.A.
Output PNP 0.5 ms 1.0 ms 300 ns 300 ns
, I/O Refresh Mode
Connection type
2
Units with screwless push-in connections are supplied with the appropriate terminal connector. Units with MIL/Fujitsu connectors are supplied without matching plugs.
Width Order code NPN-type
2
Order codes are for PNP-type signals (positive switching, 0 V common). Most models are also available as NPN-type (negative switching, 24 V common). Inputs of MIL-connector versions can be used as NPN or PNP.
AC Digital Input 4 inputs, 200 to 240 VAC, 50/60 Hz Free Run Screwless push-in (NX-TBA082) 12 mm NX-IA3117
Safety Digital Input 4 inputs + 2 test outputs Free Run Screwless push-in (NX-TBA082) 12 mm NX-SIH400
8 inputs + 2 test outputs Screwless push-in (NX-TBA162) NX-SID800
DC Digital Input 4 inputs, 3-wire connection High-speed Synchronous Time
Stamp
Screwless push-in (NX-TBA122) 12 mm NX-ID3444 NX-ID3344
High-speed Synchronous/Free Run NX-ID3443 NX-ID3343
Synchronous/Free Run NX-ID3417 NX-ID3317
8 inputs, 2-wire connection Screwless push-in (NX-TBA162) NX-ID4442 NX-ID4342
16 inputs, 1-wire connection NX-ID5442 NX-ID5342
1 × 20-pin MIL connector 30 mm NX-ID5142-5 same
M3 screw NX-ID5142-1 same
32 inputs, 1-wire connection 1 × 40-pin MIL connector NX-ID6142-5 same
1 × 40-pin Fujitsu connector NX-ID6142-6 same
DC Digital I/O 16 inputs + 16 outputs 0.5 A,
1-wire connection + common
Synchronous/Free Run 2 × 20-pin MIL connector 30 mm NX-MD6256-5 NX-MD6121-5
2 × 24-pin Fujitsu connector NX-MD6121-6
DC Digital Output 2 outputs 0.5 A, 3-wire connection High-speed Synchronous Time
Stamp
Screwless push-in (NX-TBA082) 12 mm NX-OD2258 NX-OD2154
4 outputs 0.5 A, 3-wire connection High-speed Synchronous/Free Run Screwless push-in (NX-TBA122) NX-OD3257 NX-OD3153
Synchronous/Free Run NX-OD3256 NX-OD3121
4 outputs 2 A/point, 8 A total, 3-wire connection Screwless push-in (NX-TBA162) NX-OD3268
8 outputs 0.5 A, 2-wire connection NX-OD4256 NX-OD4121
16 outputs 0.5 A, 1-wire connection NX-OD5256 NX-OD5121
1 × 20-pin MIL connector 30 mm NX-OD5256-5 NX-OD5121-5
M3 screw NX-OD5256-1 NX-OD5121-1
32 outputs 0.5 A, 1-wire connection 1 × 40-pin MIL connector NX-OD6256-5 NX-OD6121-5
1 × 40-pin Fujitsu connector NX-OD6121-6
Safety Digital Output 2 outputs, 2.0 A Free Run Screwless push-in (NX-TBA082) 12 mm NX-SOH200
4 outputs, 0.5 A NX-SOD400
Relay Digital Output 2 outputs, N.O., 2.0 A Free Run Screwless push-in (NX-TBA082) 12 mm NX-OC2633
8 outputs, N.O., 2.0 A 24 mm NX-OC4633
2 outputs, N.O.+ N.C., 2.0 A 12 mm NX-OC2733

Analog I/O units

Module type Signal type Performance, I/O Refresh Mode Channels Connection type
2
Units with screwless push-in connections are supplied with the appropriate terminal connector. Units with MIL/Fujitsu connectors are supplied without matching plugs.
Width Order code
Temperature Sensor
Input
Thermocouple type
B,E,J,K,L,N,R,S,T,U,WRe5-26,PLII
0.1°C resolution, 200 ms/unit
Free Run
2 Screwless push-in terminal block(s)
with cold junction sensor, calibrated
individually at the factory
12 mm NX-TS2101
4 24 mm NX-TS3101
0.01°C resolution, 10 ms/unit
Free Run
2 12 mm NX-TS2102
4 24 mm NX-TS3102
0.001°C resolution, 60 ms/unit
Free Run
2 12 mm NX-TS2104
4 24 mm NX-TS3104
RTD type
Pt100 (3-wire), Pt1000, Ni508.4
0.1°C resolution, 200 ms/unit
Free Run
2 Screwless push-in (NX-TBA162) 12 mm NX-TS2201
4 Screwless push-in
(NX-TBA162 + NX-TBB162)
24 mm NX-TS3201
0.01°C resolution, 10 ms/unit
Free Run
2 Screwless push-in (NX-TBA162) 12 mm NX-TS2202
4 Screwless push-in
(NX-TBA162 + NX-TBB162)
24 mm NX-TS3202
0.001°C resolution, 60 ms/unit
Free Run
2 Screwless push-in (NX-TBA162) 12 mm NX-TS2204
4 Screwless push-in
(NX-TBA162 + NX-TBB162)
24 mm NX-TS3204
Analog Input 4 to 20 mA
single ended
1/8000 resolution, 250 µs/channel
Free Run
2 Screwless push-in (NX-TBA082) 12 mm NX-AD2203
4 Screwless push-in (NX-TBA122) NX-AD3203
8 Screwless push-in (NX-TBA162) NX-AD4203
4 to 20 mA
differential
1/8000 resolution, 250 µs/channel
Free Run
2 Screwless push-in (NX-TBA082) NX-AD2204
4 Screwless push-in (NX-TBA122) NX-AD3204
8 Screwless push-in (NX-TBA162) NX-AD4204
1/30000 resolution,10 µs/channel
Synchronous/Free Run
2 Screwless push-in (NX-TBA082) NX-AD2208
4 Screwless push-in (NX-TBA122) NX-AD3208
8 Screwless push-in (NX-TBA162) NX-AD4208
–10 to 10 V
single ended
1/8000 resolution, 250 µs/channel
Free Run
2 Screwless push-in (NX-TBA082) NX-AD2603
4 Screwless push-in (NX-TBA122) NX-AD3603
8 Screwless push-in (NX-TBA162) NX-AD4603
–10 to 10 V
differential
1/8000 resolution, 250 µs/channel
Free Run
2 Screwless push-in (NX-TBA082) NX-AD2604
4 Screwless push-in (NX-TBA122) NX-AD3604
8 Screwless push-in (NX-TBA162) NX-AD4604
1/30000 resolution,10 µs/channel
Synchronous/Free Run
2 Screwless push-in (NX-TBA082) NX-AD2608
4 Screwless push-in (NX-TBA122) NX-AD3608
8 Screwless push-in (NX-TBA162) NX-AD4608
High-Speed Analog Input –10 to 10 V, –5 to 5 V, 0 to 10 V,
0 to 5 V, 1 to 5 V, 0 to 20 mA,
4 to 20 mA
differential
–10 to 10 V or –5 to 5 V: 1/64000
Other input range: 1/32000
5 µs/channel
Synchronous
4 (NPN) Screwless push-in
(NX-TBA162 + NX-TBB162)
24 mm NX-HAD401
4 (PNP) NX-HAD402
Analog Output 4 to 20 mA 1/8000 resolution, 250 µs/channel
Free Run
2 Screwless push-in (NX-TBA082) 12 mm NX-DA2203
4 Screwless push-in (NX-TBA122) NX-DA3203
1/30000 resolution,10 µs/channel
Synchronous/Free Run
2 Screwless push-in (NX-TBA082) NX-DA2205
4 Screwless push-in (NX-TBA122) NX-DA3205
–10 to 10 V 1/8000 resolution, 250 µs/channel
Free Run
2 Screwless push-in (NX-TBA082) NX-DA2603
4 Screwless push-in (NX-TBA122) NX-DA3603
1/30000 resolution,10 µs/channel
Synchronous/Free Run
2 Screwless push-in (NX-TBA082) NX-DA2605
4 Screwless push-in (NX-TBA122) NX-DA3605

Temperature control units

Module type Conversion time,
I/O Refresh Mode
Channels Input type Output type Output
capacity
CT Input
capacity
Control type Connection type Width Order code
Temperature
control
50 ms
Free run
2 Multi-input
(Thermo-
couple and
Resistance
thermometer)
Voltage output
(for driving
SSR)
2 points 2 points Standard Screwless push-in (NX-TBA162) 12 mm NX-TC2405
NX-TC2406
4 points Heating and
Cooling
NX-TC2407
Linear current
output
2 points Standard NX-TC2408
4 Voltage output
(for driving
SSR)
4 points 4 points Standard Screwless push-in
(NX-TBA162 + NX-TBB162)
24 mm NX-TC3405
NX-TC3406
8 points Heating and
Cooling
NX-TC3407
Linear current
output
4 points Standard NX-TC3408

Heater burnout detection units

Module type Channels, signal type Control output I/O refresh
method
Connection type
2
Units with screwless push-in connections are supplied with the appropriate terminal connector. Units with MIL/Fujitsu connectors are supplied without matching plugs.
Width Order code
Heater burnout detection 4 CT inputs
4 control outputs
NPN, 12 to 24 VDC
0.1 A/point, 0.4 A/unit
Free Run Screwless push-in (NX-TBA162) 12 mm NX-HB3101
PNP 24 VDC
0.1 A/point, 0.4 A/unit
NX-HB3201

Load cell input unit

Module type Specifications Excitation voltage/input range I/O refresh
method
Connection type
2
Units with screwless push-in connections are supplied with the appropriate terminal connector. Units with MIL/Fujitsu connectors are supplied without matching plugs.
Width Order code
Load cell input 1 load cell input, 125 µs conversion
cycle
5 VDC±10%/–5 to 5 mV/V Synchronous/
Free Run
Screwless push-in (NX-TBC162) 12 mm NX-RS1201

Position control units

Module type Channels, Signal type Performance, I/O Refresh Mode Connection type
2
Units with screwless push-in connections are supplied with the appropriate terminal connector. Units with MIL/Fujitsu connectors are supplied without matching plugs.
Width Order code NPN-type
2
Order codes are for PNP-type signals (positive switching, 0 V common). Most models are also available as NPN-type (negative switching, 24 V common). Inputs of MIL-connector versions can be used as NPN or PNP.
Encoder Input 1 SSI encoder, 2 MHz Synchronous/Free Run Screwless push-in (NX-TBA122) 12 mm NX-ECS112
2 SSI encoders, 2 MHz NX-ECS212
1 incremental encoder line driver
4 MHz + 3 Digital Inputs (1 µs)
Screwless push-in
(NX-TBA122 + NX-TBB122)
24 mm NX-EC0142 NX-EC0132
1 incremental encoder open collec-
tor 500 kHz + 3 Digital Inputs (1 µs)
Screwless push-in (NX-TBA162) 12 mm NX-EC0122 NX-EC0112
2 incremental encoders open collec-
tor 500 kHz
Screwless push-in (NX-TBA122) NX-EC0222 NX-EC0212
Pulse Output 1 Pulse Up/Down or Pulse/Direction
open collector 500 kHz + 2 Digital
Inputs + 1 Digital Output (1 µs)
Synchronous Screwless push-in (NX-TBA162) 12 mm NX-PG0122 NX-PG0112
2 pulse line driver 4 MHz + 5 digital
inputs per channel + 3 digital out-
puts per channel
1 × 34-pin MIL connector 30 mm NX-PG0242-5 NX-PG0232-5
4 pulse line driver 4 MHz + 5 digital
inputs per channel + 3 digital out-
puts per channel
2 × 34-pin MIL connector NX-PG0342-5 NX-PG0332-5

Serial communication interface units

Module type Channels, Signal type Performance, I/O Refresh Mode Connection type
2
Units with screwless push-in connections are supplied with the appropriate terminal connector. Units with MIL/Fujitsu connectors are supplied without matching plugs.
Width Order code NPN-type
2
Order codes are for PNP-type signals (positive switching, 0 V common). Most models are also available as NPN-type (negative switching, 24 V common). Inputs of MIL-connector versions can be used as NPN or PNP.
Serial Communication 1 × RS-422A/485 Free Run Screwless push-in (NX-TBC162) 12 mm NX-CIF105
1 × RS-232C NX-CIF101
2 × RS-232C 9-pin D-sub 30 mm NX-CIF210
Note:

Other units

Module type Description Connection type
2
Units with screwless push-in connections are supplied with the appropriate terminal connector.
Width Order code
Power Unit NX bus power supply unit, 24 V DC input, non-isolated Screwless push-in (NX-TBC082) 12 mm NX-PD1000
I/O power feed unit, for separation of power groups, up to 10 A Screwless push-in (NX-TBA082) NX-PF0730
I/O power connection unit, 16 × IOV Screwless push-in (NX-TBA162) NX-PC0020
I/O power connection unit, 16 × IOG NX-PC0010
I/O power connection, 8 × IOV + 8 x IOG NX-PC0030
System Units and
Accessories
Grounding terminal, 16 points Screwless push-in (NX-TBC162) NX-TBX01
End cover (included with Communication Coupler) NX-END01
Replacement front connector with 8 wiring terminals (marked A+B) Screwless push-in NX-TBA082
Replacement front connector with 12 wiring terminals (marked A+B) NX-TBA122
Replacement front connector with 16 wiring terminals (marked A+B) NX-TBA162
Replacement front connector with 12 wiring terminals (marked C+D) NX-TBB122
Replacement front connector with 16 wiring terminals (marked C+D) NX-TBB162
Replacement front connector with 8 wiring terminals (marked A+B+FG) NX-TBC082
Replacement front connector with 16 wiring terminals (marked A+B+FG) NX-TBC162
DIN rail insulation spacers, set of 3 pcs NX-AUX01
30 Unit pins + 30 Terminal keying pins, to prevent mismatch of unit and terminal block (one set is enough for 10 units) NX-AUX02

Accessories

Type Description Connection type Width Order code
End cover Included with communication coupler 12 mm NX-END01
Terminal block (replacement front connector) With 8 wiring terminals (A + B) Screwless push-in NX-TBA082
With 8 wiring terminals (A + B with FG) NX-TBC082
With 12 wiring terminals (A + B) NX-TBA122
With 12 wiring terminals (C + D) NX-TBB122
With 16 wiring terminals (A + B) NX-TBA162
With 16 wiring terminals (C + D) NX-TBB162
With 16 wiring terminals (A + B with FG) NX-TBC162
DIN rail insulation spacers Set of 3 pcs NX-AUX01
Terminal block coding pins For 10 units (Terminal block: 30 pins, unit: 30 pins) NX-AUX02
End plate To secure the units on the DIN track PFP-M
Akcesoria

Ethernet cables and accessories

EtherCAT patch cables, improved shield

Shape

Connector 1

Connector 2

Material

Cable

Color

Length in cm

Order code

20

30

50

100

150

200

300

500

750

1000

1500

2000

 

M12 straight

M12 straight

PVC

AWG22, 2 pairs

Black

XS5W-T421-[.]M2-SS

 

M12 straight

RJ45

PVC

AWG22, 2 pairs

Black

XS5W-T421-[.]MC-SS

Note: For [.] fill in the 1-character length code.

Ethernet patch cables, standard RJ45 connectors

Shape

Connector 1

Connector 2

Material

Cable

Color

Length in cm

Order code

20

30

50

100

150

200

300

500

750

1000

1500

2000

 

RJ45 std.

RJ45 std.

LSZH

Cat6a S/FTP 4 pairs

Blue

XS6W-6LSZH8SS[...]CM-B

 

RJ45 std.

RJ45 std.

LSZH

Cat6a S/FTP 4 pairs

Yellow

XS6W-6LSZH8SS[...]CM-Y

 

RJ45 std.

RJ45 std.

LSZH

Cat6a S/FTP 4 pairs

Green

XS6W-6LSZH8SS[...]CM-G

 

RJ45 std.

RJ45 std.

PUR

Cat5e S/FTP 4 pairs

Green

XS6W-5PUR8SS[...]CM-G

Note: For [...] fill in the length in cm.

Ethernet patch cables, RJ45/M12 connectors

Shape

Connector 1

Connector 2

Material

Cable

Color

Length in cm

Order code

30

50

100

200

300

500

1000

1500

 

RJ45

RJ45

PVC

Cat5e Shielded Quad

Light Blue

A

B

C

D

E

G

J

K

XS5W-T421-[.]MD-K

 

M12 straight

M12 straight

PVC

Cat5e Shielded Quad

Light Blue

B

C

D

E

G

J

K

XS5W-T421-[.]M2-K

 

M12 straight

RJ45

PVC

Cat5e Shielded Quad

Light Blue

A

B

C

D

E

G

J

K

XS5W-T421-[.]MC-K

 

M12 angled

M12 angled

PVC

Cat5e Shielded Quad

Light Blue

B

C

D

E

G

J

K

XS5W-T422-[.]M2-K

 

M12 angled

RJ45

PVC

Cat5e Shielded Quad

Light Blue

A

B

C

D

E

G

J

K

XS5W-T422-[.]MC-K

Note: For [.] fill in the 1-character length code.

Specifications

Item

XS6W-6LSZH8SS_CM-_

XS6W-5PUR8SS_CM-G

Rated current

1 A (at 50°C)

Withstand voltage

1,000 VDC for 60 s (leakage current: 1 mA max.)

Ambient operating temperature

−20 to 60°C

−40 to 85°C

Ambient storage temperature

−20 to 60°C

−40 to 85°C

Ambient installation temperature

0 to 50°C

−10 to 60°C

Protective structure

IP20

IP20

Accessories

Ethernet cables and accessories

Accessories

Type

Connector

Specification

Color

Length

Order code

Ethernet installation cable

none

CAT 5, SF/UTP, 4 × 2 × AWG 24/1
(solid core), Polyurethane (PUR)

Green

100 m

WM IE-5IC4x2xAWG24/1-PUR

Ethernet installation cable

none

CAT 5, SF/UTP, 4 × 2 × AWG 26/7
(stranded core), Polyurethane (PUR)

100 m

WM IE-5CC4x2xAWG26/7-PUR

Ethernet socket

RJ45 socket

DIN-rail mount socket to terminate
installation cable in the cabinet

Grey

60 × 17.5 × 67 mm

WM IE-TO-RJ45-FJ-B

Ethernet field-mount plugs

Metal RJ45

for AWG22 to AWG26

Chrome

52 mm

WM IE-PS-RJ45-FH-BK

Ethernet field-mount plugs

Plastic RJ45

for AWG22 to AWG24

Black

52 mm

XS6G-T421-1

Industrial switching hubs

Shape

Functions

Ports

Failure detection

Power supply voltage

Order code

 

Quality of Service (QoS):

EtherNet/IP control data priority

Failure detection:

Broadcast storm and LSI error detection
10/100BASE-TX, Auto-negotiation

3

24.0 VDC±5%

W4S1-03B

 

5

W4S1-05B

W4S1-05C

EtherCAT junction slave

Shape

Functions

Ports

Power supply voltage

Order code

 

Creation of star- and tree topologies
in EtherCAT networks.

Distributed Clock (DC) is supported.

3

20.4 to 28.8 VDC

(24 VDC –15% to 20%)

GX-JC03

 

6

GX-JC06

 

Materiały

Masz pytanie?

Chętnie pomożemy.

Kontakt do nas

Zamów newsletter

Otrzymuj bieżące informacje o naszych rozwiązaniach i nowościach produktowych

Dziękujemy za zaprenumerowanie biuletynu eNews. Niedługo otrzymasz od nas wiadomość e-mail, która będzie zawierać link do pełnej aktywacji prenumeraty biuletynu. Wykorzystujemy taką metodę aktywacji ze względów prawnych oraz aby uniknąć potencjalnego nadużycia Twojego adresu przez osoby trzecie.

Problem techniczny. Akcja nie została wykonana. Przepraszamy - spróbuj ponownie.

Download

Dokumentacja produktowa

Pobierz instrukcje, katalogi, broszury.

Pliki do pobrania

Szkolenia techniczne

Skorzystaj z doświadczenia naszych inżynierów - wybierz szkolenie odpowiednie dla Ciebie.

Sprawdź ofertę szkoleń