Seria NX | Omron, Polska

Zaloguj się

Please use more than 6 characters. Forgot your password? Click here to reset.

Zmień hasło

Problem techniczny. Akcja nie została wykonana. Przepraszamy - spróbuj ponownie.

Download

Zarejestruj się

Problem techniczny. Akcja nie została wykonana. Przepraszamy - spróbuj ponownie.

Download

Dziękujemy za zainteresowanie

Wiadomość e-mail umożliwiająca dokończenie rejestracji konta została wysłana do

Powrót do strony internetowej

uzyskaj bezpośredni dostęp

Wypełnij poniższe pola i uzyskaj bezpośredni dostęp do zawartości tej strony

Text error notification

Text error notification

Checkbox error notification

Checkbox error notification

Problem techniczny. Akcja nie została wykonana. Przepraszamy - spróbuj ponownie.

Download

Dziękujemy za zainteresowanie

Masz teraz dostęp do Seria NX

Wiadomość e-mail z potwierdzeniem została wysłana do

Przejdź do strony

Teraz lub uzyskaj bezpośredni dostęp, aby pobrać ten dokument

Seria NX

Cechy

Wydajność i funkcjonalność sterowania maszyną

Nowoczesne sterowanie maszyną wymaga synchronizacji osi ruchu w całym systemie i z dokładnością co do milisekundy. System We/Wy serii NX zapewnia taką dokładność synchronizacji i powtarzalność w różnych wejściach i wyjściach. Jego ultraszybki układ magistrali wewnętrznej jest zsynchronizowany z zegarem rozproszonym sieci EtherCAT, pozwalając uzyskać deterministyczne działanie modułów We/Wy w całym systemie.

 • Idealnie nadaje się do sterowników automatyki maszyn Sysmac oraz sterowników PLC serii CJ2
 • Synchroniczne odświeżanie sygnałów we/wy w całym systemie z dokładnością poniżej 1 μs przez sieć EtherCAT
 • Wysoka gęstość: do 16 cyfrowych lub 8 analogowych sygnałów w szerokości 12 mm
 • Zdejmowalne listwy montażowe pozwalające na łatwy montaż i testowanie systemu

Networks

ethercat net nx prod

Do obsługi sterowników maszyn NJ Sysmac firma Omron wybrała sieć EtherCAT. Wygoda standardowego okablowania sieci Ethernet w połączeniu z niezwykle szybką wymianą danych tworzą nową architekturę sterowania maszyną. Uzyskane w ten sposób otwartość, modułowość i determinizm systemu stanowią aktualnie kluczowe dla automatyki maszyn czynniki.

 • Zastosowanie otwartych standardów programowania i architektury sieci zapewnia wymienność i współdziałanie z systemami zewnętrznymi
 • Modułowość umożliwia elastyczność konfiguracji systemu w celu szybkiego dostosowania do wymogów użytkowników końcowych
 • Determinizm jest konieczny do zachowania kontroli nad maszyną przy jednoczesnym zwiększeniu wydajności i dokładności
Magistrala EtherNet/IP korzysta z protokołu CIP w standardowej infrastrukturze Ethernet, aby zapewnić efektywną i niezawodną wymianę danych. Za pomocą modułu EtherNet/IP można podłączyć moduł we/wy serii NX — w tym sterownik bezpieczeństwa — do sterowników PLC serii CJ/CS.

Performance

Ponieważ każdy zestaw modułów We/Wy serii NX na złączu sieci EtherCAT liczony jest jako tylko jeden węzeł sieci EtherCAT, liczba zainstalowanych jednostek We/Wy praktycznie nie wpływa na ogólną wydajność sieci. Zachowanie minimalnej liczby węzłów EtherCAT pozwala zachować jak najkrótsze czasy cykli odświeżania osi ruchu EtherCAT, nawet przy dużej ilości modułów We/Wy. Ponadto lokalna usterka lub uszkodzenie jednostki We/Wy nie wpłynie na pozostałe węzły EtherCAT w układzie. Wewnętrzna magistrala serii NX umożliwia pełną synchronizację z zegarem rozproszonym EtherCAT. To z kolei pozwala uzyskać dokładne czasy reakcji dowolnej jednostki We/Wy w układzie sterowania w granicach do 1 µs, niezależnie od tego, gdzie jednostki We/We są montowane.

synchronous io prod

Design

push-in wiring prod

W procesie projektowania serii NX wykorzystaliśmy nasze doświadczenie w zakresie rozproszonych systemów We/Wy w połączeniu z informacjami zwrotnymi od klientów.

 • Stworzone moduły są kompaktowe, standardowa szerokość modułów wynosi 12 mm, a jednocześnie każdy moduł oferuje do 16 kanałów
 • Przednie złącza umożliwiają nie wymagające narzędzi okablowanie przez wtyki bezśrubowe z 8 mm nasadkami pierścieniowymi do przewodów o rozmiarze 1,5 mm2
 • Listwy są zdejmowalne, aby umożliwić wstępne okablowanie i bezpieczne testowanie krok po kroku
 • Aby zmniejszyć ryzyko nieprawidłowego podłączenia, moduły i złącza zostały oznaczone odpowiadającymi sobie etykietami
 • Możliwe jest włożenie 6 kluczy do listwy i modułu, aby w sposób mechaniczny uniemożliwić ich złe dopasowanie

Digital I/O Units

nx digital io prod

Seria NX pozwala łączyć ekonomiczne standardowe moduły We/Wy z modelami z synchronizacją o dużej szybkości. Każdy standardowy moduł cyfrowy We/Wy ma 16 złączy, z następującymi opcjami:

 • połączenie czujnika 3-przewodowego z zasilaniem (moduły 4-kanałowe)
 • wejścia stykowe 2-przewodowe lub wyjścia elementów wykonawczych (moduły 8-kanałowe)
 • złącze 1-przewodowe dla czujników i elementów wykonawczych już podłączonych do wspólnego źródła zasilania (moduły 16-kanałowe)

Wszystkie moduły We/Wy o dużej szybkości wykorzystują złącza 3-przewodowe i charakteryzują się czasami reakcji Włączony/Wyłączony poniżej 300 ns. Dzięki zastosowaniu zegara rozproszonego EtherCAT Distributed Clock, wszystkie wejścia mogą być zatrzaskiwane, a wyjścia sterowane synchronicznie, z jitterem poniżej 1 µs

Aby zapewnić jeszcze większą kontrolę nad dokładnością czasów reakcji modułów We/Wy, znaczniki czasu w modułach wejść informują dokładnie, kiedy miało miejsce każdorazowe przekazanie sygnału. Podobnie w dowolnym miejscu w obrębie sieci EtherCAT moduły wyjść z funkcją znacznika czasu mogą być kontrolowane z dokładnością do mikrosekundy.

Analog I/O Units

nx analogue i o units prod

Sygnały wejścia z czujników analogowych, przetworników 4-20 mA, termopar lub rezystancyjnych czujników temperatury można łatwo łączyć i wykorzystywać do monitoringu, rejestracji danych, badania trendów lub sterowania PID. Jednostki analogowe oferują okresy próbkowania do 10 µs na kanał oraz wysoką rozdzielczość (1:30 000). Standardowymi funkcjami są wbudowane filtrowanie, korekcja offsetu, wykrywanie przerwanego przewodu lub przekroczeń zakresu. Użytkownik może wybrać 12 różnych charakterystyk termopary, jednostkę °C/°F oraz rozdzielczość wskazania z dokładnością do 0,01 stopnia. Przy maksymalnie ośmiu wejściach na szerokości zaledwie 12 mm urządzenia serii NX należą do najbardziej kompaktowych modułów aktualnie dostępnych na rynku.

High-speed analog input unit

nx-had401 190x232 prod

Moduł szybkich wejść analogowych zapewnia częstotliwość próbkowania 5 µs dla sygnałów analogowych. Szybki pomiar sygnałów analogowych pozwala na lepszą kontrolę jakości lub analizę drgań w celu zapewnienia konserwacji zapobiegawczej. Może to podnieść jakość i dostępność maszyn, zapewniając wyższy współczynnik ogólnej wydajności urządzeń (OEE). Moduł ten może odczytywać do 4 różnych sygnałów w tym samym czasie, utrzymując okres próbkowania 5 μs nawet przy zastosowaniu 4 kanałów. Izolacja kanałów zapobiega zniekształceniom między kanałami.

Position I/O Units

nx position i o units prod

Możliwe jest podłączenie sygnałów różnego rodzaju enkoderów, zarówno inkrementalnych, jak i synchronicznych szeregowych (Synchronous Serial). Możliwość synchronizacji danych położenia z zegarem rozproszonym EtherCAT Distributed Clock oznacza, że enkoder może być wykorzystywany jako oś ruchu do przekładania lub śledzenia. Wyjścia impulsowe do 500 kHz można wykorzystywać do dyskretnego sterowania i pozycjonowania. Mogą one być również mapowane jako osie ruchu przy użyciu razem ze sterownikiem maszyn NJ Sysmac.

IO-Link Master Unit

nxilm400 prod

IO-Link umożliwia komunikację do poziomu czujnika

 • Skrócenie czasu przestoju maszyny.
 • Wykrywanie nieprawidłowości w celu skrócenia czasu naprawy.
 • Monitorowanie stanu w ramach konserwacji zapobiegawczej.
 • Indywidualna identyfikacja umożliwiająca skrócenie czasu pracy potrzebnego do usunięcia usterki.
 • Moduł master serii NX z blokami zacisków bezśrubowych lub serii GX o stopniu ochrony IP67 zabezpieczającym przed wodą i pyłem.
 • Możliwość podłączenia nawet 4 czujników do jednej jednostki głównej serii NX IO-Link.
 • Do wyboru czujniki fotoelektryczne i zbliżeniowe.

Integrated Safety

nx safety prod

W celu pełnej integracji sterowania standardowego oraz sterowania bezpieczeństwem w jednej sieci do dowolnej stacji We/Wy EtherCAT serii NX można do dodawać moduły sterowania bezpieczeństwem i bezpieczne moduły wejścia i wyjścia. Produkty serii NX spełniają wszystkie normy bezpieczeństwa Performance Levels od PL a do PL e. Ponieważ możliwe jest użycie standardowych sterowników serii NJ (V1.06 i nowszych) oraz magistrali serii NX (V1.1 i nowszych) systemy sterowania standardowego i bezpieczeństwa można skalować niezależnie. Więcej informacji

Temperature Control

nx in-panel tc prod

Optymalizuje sterowanie, wykrywając zmiany stanu, i zapewnia wysoką wydajność oraz jakość

 • Zapewnia optymalne sterowanie dla szerokiego zakresu regulacji temperatury. Automatycznie dostosowuje się do zmian w środowisku roboczym i warunkach obiektu pomiaru, aby zoptymalizować sterowanie. (Regulacja adaptacyjna) 
 • Specjalistyczne funkcje przeznaczone dla maszyn pakujących (czujniki temperatury dla maszyn pakujących i automatyczne dostosowanie filtrów) 
 • Specjalistyczna funkcja przeznaczona dla wytłaczarek chłodzonych wodą (regulacja wydatku wody chłodzącej)

Modele i specyfikacja

Ordering information

 

Communication and control units

Module Type

Protocol

Connection

Specification

Width

Order code

Communication coupler

EtherCAT Slave

2 RJ45 ports

(in + out)

Up to 63 I/O units.

Max. 1,024 bytes in + 1,024 bytes out

Supports distributed clock

I/O power supply up to 10 A

46 mm

NX-ECC203

EtherNet/IP Slave

2 RJ45 ports

with built-in switch

Up to 63 I/O units.

Max. 512 bytes in + 512 bytes out

Supports local safety communication

Free Run I/O refresh mode only

I/O power supply up to 10 A

NX-EIC2021

Safety controller

FSoE Protocol

128 Safety connections

For up to 1,024 safety I/O points

30 mm

NX-SL3500

32 Safety connections

For up to 256 safety I/O points

NX-SL3300

IO-Link master unit

Module Type

No. of ports

I/O refresh method

Connection type2

Width

Order code

IO-Link master

4

Free Run

Screwless push-in (NX-TBA162)

12 mm

NX-ILM400

Note: For more detailed information about IO-Link master unit, refer to “IO-Link master datasheet (I191E-EN)”.

Digital I/O units

Module type

Channels, Signal type

Performance1, I/O Refresh Mode

Connection type2

Width

Order code

NPN-type3

AC Digital Input

4 inputs, 200 to 240 VAC, 50/60 Hz

Free Run

Screwless push-in (NX-TBA082)

12 mm

NX-IA3117

Safety Digital Input

4 inputs + 2 test outputs

Free Run

Screwless push-in (NX-TBA082)

12 mm

NX-SIH400

8 inputs + 2 test outputs

Screwless push-in (NX-TBA162)

NX-SID800

DC Digital Input

4 inputs, 3-wire connection

High-speed Synchronous Time Stamp

Screwless push-in (NX-TBA122)

12 mm

NX-ID3444

NX-ID3344

High-speed Synchronous/Free Run

NX-ID3443

NX-ID3343

Synchronous/Free Run

NX-ID3417

NX-ID3317

8 inputs, 2-wire connection

Screwless push-in (NX-TBA162)

NX-ID4442

NX-ID4342

16 inputs, 1-wire connection

NX-ID5442

NX-ID5342

1 × 20-pin MIL connector

30 mm

NX-ID5142-5

same

M3 screw

NX-ID5142-1

same

32 inputs, 1-wire connection

1 × 40-pin MIL connector

NX-ID6142-5

same

1 × 40-pin Fujitsu connector

NX-ID6142-6

same

DC Digital I/O

16 inputs + 16 outputs 0.5 A,
1-wire connection + common

Synchronous/Free Run

2 × 20-pin MIL connector

30 mm

NX-MD6256-5

NX-MD6121-5

2 × 24-pin Fujitsu connector

NX-MD6121-6

DC Digital Output

2 outputs 0.5 A, 3-wire connection

High-speed Synchronous Time Stamp

Screwless push-in (NX-TBA082)

12 mm

NX-OD2258

NX-OD2154

4 outputs 0.5 A, 3-wire connection

High-speed Synchronous/Free Run

Screwless push-in (NX-TBA122)

NX-OD3257

NX-OD3153

Synchronous/Free Run

NX-OD3256

NX-OD3121

4 outputs 2 A/point, 8 A total, 3-wire connection

Screwless push-in (NX-TBA162)

NX-OD3268

8 outputs 0.5 A, 2-wire connection

NX-OD4256

NX-OD4121

16 outputs 0.5 A, 1-wire connection

NX-OD5256

NX-OD5121

1 × 20-pin MIL connector

30 mm

NX-OD5256-5

NX-OD5121-5

M3 screw

NX-OD5256-1

NX-OD5121-1

32 outputs 0.5 A, 1-wire connection

1 × 40-pin MIL connector

NX-OD6256-5

NX-OD6121-5

1 × 40-pin Fujitsu connector

NX-OD6121-6

Safety Digital Output

2 outputs, 2.0 A

Free Run

Screwless push-in (NX-TBA082)

12 mm

NX-SOH200

4 outputs, 0.5 A

NX-SOD400

Relay Digital Output

2 outputs, N.O., 2.0 A

Free Run

Screwless push-in (NX-TBA082)

12 mm

NX-OC2633

8 outputs, N.O., 2.0 A

24 mm

NX-OC4633

2 outputs, N.O.+ N.C., 2.0 A

12 mm

NX-OC2733

Analog I/O units

Module type

Signal type

Performance, I/O Refresh Mode

Channels

Connection type 1

Width

Order code

Temperature Sensor Input

Thermocouple type
B,E,J,K,L,N,R,S,T,U,WRe5-26,PLII

0.1°C resolution, 200 ms/unit
Free Run

2

Screwless push-in terminal block(s) with cold junction sensor, calibrated individually at the factory

12 mm

NX-TS2101

4

24 mm

NX-TS3101

0.01°C resolution, 10 ms/unit
Free Run

2

12 mm

NX-TS2102

4

24 mm

NX-TS3102

0.001°C resolution, 60 ms/unit
Free Run

2

12 mm

NX-TS2104

4

24 mm

NX-TS3104

RTD type
Pt100 (3-wire), Pt1000, Ni508.4

0.1°C resolution, 200 ms/unit
Free Run

2

Screwless push-in (NX-TBA162)

12 mm

NX-TS2201

4

Screwless push-in
(NX-TBA162 + NX-TBB162)

24 mm

NX-TS3201

0.01°C resolution, 10 ms/unit
Free Run

2

Screwless push-in (NX-TBA162)

12 mm

NX-TS2202

4

Screwless push-in
(NX-TBA162 + NX-TBB162)

24 mm

NX-TS3202

0.001°C resolution, 60 ms/unit
Free Run

2

Screwless push-in (NX-TBA162)

12 mm

NX-TS2204

4

Screwless push-in
(NX-TBA162 + NX-TBB162)

24 mm

NX-TS3204

Analog Input

4 to 20 mA
single ended

1/8000 resolution, 250 µs/channel
Free Run

2

Screwless push-in (NX-TBA082)

12 mm

NX-AD2203

4

Screwless push-in (NX-TBA122)

NX-AD3203

8

Screwless push-in (NX-TBA162)

NX-AD4203

4 to 20 mA
differential

1/8000 resolution, 250 µs/channel
Free Run

2

Screwless push-in (NX-TBA082)

NX-AD2204

4

Screwless push-in (NX-TBA122)

NX-AD3204

8

Screwless push-in (NX-TBA162)

NX-AD4204

1/30000 resolution,10 µs/channel
Synchronous/Free Run

2

Screwless push-in (NX-TBA082)

NX-AD2208

4

Screwless push-in (NX-TBA122)

NX-AD3208

8

Screwless push-in (NX-TBA162)

NX-AD4208

−10 to 10 V
single ended

1/8000 resolution, 250 µs/channel
Free Run

2

Screwless push-in (NX-TBA082)

NX-AD2603

4

Screwless push-in (NX-TBA122)

NX-AD3603

8

Screwless push-in (NX-TBA162)

NX-AD4603

−10 to 10 V
differential

1/8000 resolution, 250 µs/channel
Free Run

2

Screwless push-in (NX-TBA082)

NX-AD2604

4

Screwless push-in (NX-TBA122)

NX-AD3604

8

Screwless push-in (NX-TBA162)

NX-AD4604

1/30000 resolution,10 µs/channel
Synchronous/Free Run

2

Screwless push-in (NX-TBA082)

NX-AD2608

4

Screwless push-in (NX-TBA122)

NX-AD3608

8

Screwless push-in (NX-TBA162)

NX-AD4608

High-Speed Analog Input

−10 to 10 V, −5 to 5 V, 0 to 10 V,
0 to 5 V, 1 to 5 V, 0 to 20 mA,
4 to 20 mA
differential

−10 to 10 V or −5 to 5 V: 1/64000
Other input range: 1/32000
5 µs/channel
Synchronous

4 (NPN)

Screwless push-in
(NX-TBA162 + NX-TBB162)

24 mm

NX-HAD401

4 (PNP)

NX-HAD402

Analog Output

4 to 20 mA

1/8000 resolution, 250 µs/channel
Free Run

2

Screwless push-in (NX-TBA082)

12 mm

NX-DA2203

4

Screwless push-in (NX-TBA122)

NX-DA3203

1/30000 resolution,10 µs/channel
Synchronous/Free Run

2

Screwless push-in (NX-TBA082)

NX-DA2205

4

Screwless push-in (NX-TBA122)

NX-DA3205

−10 to 10 V

1/8000 resolution, 250 µs/channel
Free Run

2

Screwless push-in (NX-TBA082)

NX-DA2603

4

Screwless push-in (NX-TBA122)

NX-DA3603

1/30000 resolution,10 µs/channel
Synchronous/Free Run

2

Screwless push-in (NX-TBA082)

NX-DA2605

4

Screwless push-in (NX-TBA122)

NX-DA3605

Temperature control units

Module type

Conversion time,
I/O Refresh Mode

Channels

Input type

Output type

Output capacity

CT Input capacity

Control type

Connection type

Width

Order code

Temperature control

50 ms
Free run

2

Multi-input

(Thermo-
couple and Resistance

thermometer)

Voltage output

(for driving SSR)

2 points

2 points

Standard

Screwless push-in (NX-TBA162)

12 mm

NX-TC2405

NX-TC2406

4 points

Heating and Cooling

NX-TC2407

Linear current output

2 points

Standard

NX-TC2408

4

Voltage output

(for driving SSR)

4 points

4 points

Standard

Screwless push-in
(NX-TBA162 + NX-TBB162)

24 mm

NX-TC3405

NX-TC3406

8 points

Heating and Cooling

NX-TC3407

Linear current output

4 points

Standard

NX-TC3408

Heater burnout detection units

Module type

Channels, signal type

Control output

I/O refresh method

Connection type1

Width

Order code

Heater burnout detection

4 CT inputs
4 control outputs

NPN, 12 to 24 VDC
0.1 A/point, 0.4 A/unit

Free Run

Screwless push-in (NX-TBA162)

12 mm

NX-HB3101

PNP 24 VDC
0.1 A/point, 0.4 A/unit

NX-HB3201

Load cell input unit

Module type

Specifications

Excitation voltage/input range

I/O refresh method

Connection type1

Width

Order code

Load cell input

1 load cell input, 125 µs conversion cycle

5 VDC ±10%/−5 to 5 mV/V

Synchronous/Free Run

Screwless push-in (NX-TBC162)

12 mm

NX-RS1201

Position control units

Module type

Channels, Signal type

Performance, I/O Refresh Mode

Connection type2

Width

Order code

NPN-type3

Encoder Input

1 SSI encoder, 2 MHz

Synchronous/Free Run

Screwless push-in (NX-TBA122)

12 mm

NX-ECS112

2 SSI encoders, 2 MHz

NX-ECS212

1 incremental encoder line driver 4 MHz + 3 Digital Inputs (1 µs)

Screwless push-in
(NX-TBA122 + NX-TBB122)

24 mm

NX-EC0142

NX-EC0132

1 incremental encoder open collector 500 kHz + 3 Digital Inputs (1 µs)

Screwless push-in (NX-TBA162)

12 mm

NX-EC0122

NX-EC0112

2 incremental encoders open collector 500 kHz

Screwless push-in (NX-TBA122)

NX-EC0222

NX-EC0212

Pulse Output

1 Pulse Up/Down or Pulse/Direction open collector 500 kHz + 2 Digital Inputs + 1 Digital Output (1 µs)

Synchronous

Screwless push-in (NX-TBA162)

12 mm

NX-PG0122

NX-PG0112

2 pulse line driver 4 MHz + 5 digital inputs per channel + 3 digital outputs per channel

1 × 34-pin MIL connector

30 mm

NX-PG0242-5

NX-PG0232-5

4 pulse line driver 4 MHz + 5 digital inputs per channel + 3 digital outputs per channel

2 × 34-pin MIL connector

NX-PG0342-5

NX-PG0332-5

Serial communication interface units

Module type

Channels, Signal type

Performance, I/O Refresh Mode

Connection type2

Width

Order code

NPN-type3

Serial Communication

1 × RS-422A/485

Free Run

Screwless push-in (NX-TBC162)

12 mm

NX-CIF105

1 × RS-232C

NX-CIF101

2 × RS-232C

9-pin D-sub

30 mm

NX-CIF210

*1 Digital I/O performance

Digital I/O performance

Standard

High Speed

ON delay

OFF delay

ON delay

OFF delay

Input

PNP

0.02 ms

0.4 ms

100 ns

100 ns

NPN

AC

10 ms

40 ms

N.A.

N.A.

Output

PNP

0.5 ms

1.0 ms

300 ns

300 ns

NPN

0.1 ms

0.8 ms

Relay

15 ms

15 ms

N.A.

N.A.

*2 Units with screwless push-in connections are supplied with the appropriate terminal connector. Units with MIL/Fujitsu connectors are supplied without matching plugs; for connecting cables see page
*3 Order codes are for PNP-type signals (positive switching, 0 V common). Most models are also available as NPN-type (negative switching, 24 V common). Inputs of MIL-connector versions can be used as NPN or PNP.

Other units

Module type

Description

Connection type3

Width

Order code

Power Unit

NX bus power supply unit, 24 V DC input, non-isolated

Screwless push-in (NX-TBC082)

12 mm

NX-PD1000

I/O power feed unit, for separation of power groups, up to 10 A

Screwless push-in (NX-TBA082)

NX-PF0730

I/O power connection unit, 16 × IOV

Screwless push-in (NX-TBA162)

NX-PC0020

I/O power connection unit, 16 × IOG

NX-PC0010

I/O power connection, 8 × IOV + 8 x IOG

NX-PC0030

System Units and Accessories

Grounding terminal, 16 points

Screwless push-in (NX-TBC162)

NX-TBX01

End cover (included with Communication Coupler)

NX-END01

Replacement front connector with 8 wiring terminals (marked A+B)

Screwless push-in

NX-TBA082

Replacement front connector with 12 wiring terminals (marked A+B)

NX-TBA122

Replacement front connector with 16 wiring terminals (marked A+B)

NX-TBA162

Replacement front connector with 12 wiring terminals (marked C+D)

NX-TBB122

Replacement front connector with 16 wiring terminals (marked C+D)

NX-TBB162

Replacement front connector with 8 wiring terminals (marked A+B+FG)

NX-TBC082

Replacement front connector with 16 wiring terminals (marked A+B+FG)

NX-TBC162

DIN rail insulation spacers, set of 3 pcs

NX-AUX01

30 Unit pins + 30 Terminal keying pins, to prevent mismatch of unit and terminal block (one set is enough for 10 units)

NX-AUX02

Accessories

Type

Description

Connection type

Width

Order code

End cover

Included with communication coupler

12 mm

NX-END01

Terminal block (replacement front connector)

With 8 wiring terminals (A + B)

Screwless push-in

NX-TBA082

With 8 wiring terminals (A + B with FG)

NX-TBC082

With 12 wiring terminals (A + B)

NX-TBA122

With 12 wiring terminals (C + D)

NX-TBB122

With 16 wiring terminals (A + B)

NX-TBA162

With 16 wiring terminals (C + D)

NX-TBB162

With 16 wiring terminals (A + B with FG)

NX-TBC162

DIN rail insulation spacers

Set of 3 pcs

NX-AUX01

Terminal block coding pins

For 10 units (Terminal block: 30 pins, unit: 30 pins)

NX-AUX02

End plate

To secure the units on the DIN track

PFP-M

 


1. The NX-EIC202 communication coupler unit does not support the NX-SL3500 safety controller unit.
2. Units with Screwless push-in connections are supplied with the appropriate terminal connector.
3. Units with screwless push-in connections are supplied with the appropriate terminal connector.
*1 Digital I/O performance
1. The NX-EIC202 communication coupler unit does not support the NX-SL3500 safety controller unit.
2. Units with Screwless push-in connections are supplied with the appropriate terminal connector.
3. Units with screwless push-in connections are supplied with the appropriate terminal connector.
Akcesoria

Ethernet cables and accessories

EtherCAT patch cables, improved shield

Shape

Connector 1

Connector 2

Material

Cable

Color

Length in cm

Order code

20

30

50

100

150

200

300

500

750

1000

1500

2000

 

M12 straight

M12 straight

PVC

AWG22, 2 pairs

Black

XS5W-T421-[.]M2-SS

 

M12 straight

RJ45

PVC

AWG22, 2 pairs

Black

XS5W-T421-[.]MC-SS

Note: For [.] fill in the 1-character length code.

Ethernet patch cables, standard RJ45 connectors

Shape

Connector 1

Connector 2

Material

Cable

Color

Length in cm

Order code

20

30

50

100

150

200

300

500

750

1000

1500

2000

 

RJ45 std.

RJ45 std.

LSZH

Cat6a S/FTP 4 pairs

Blue

XS6W-6LSZH8SS[...]CM-B

 

RJ45 std.

RJ45 std.

LSZH

Cat6a S/FTP 4 pairs

Yellow

XS6W-6LSZH8SS[...]CM-Y

 

RJ45 std.

RJ45 std.

LSZH

Cat6a S/FTP 4 pairs

Green

XS6W-6LSZH8SS[...]CM-G

 

RJ45 std.

RJ45 std.

PUR

Cat5e S/FTP 4 pairs

Green

XS6W-5PUR8SS[...]CM-G

Note: For [...] fill in the length in cm.

Ethernet patch cables, RJ45/M12 connectors

Shape

Connector 1

Connector 2

Material

Cable

Color

Length in cm

Order code

30

50

100

200

300

500

1000

1500

 

RJ45

RJ45

PVC

Cat5e Shielded Quad

Light Blue

A

B

C

D

E

G

J

K

XS5W-T421-[.]MD-K

 

M12 straight

M12 straight

PVC

Cat5e Shielded Quad

Light Blue

B

C

D

E

G

J

K

XS5W-T421-[.]M2-K

 

M12 straight

RJ45

PVC

Cat5e Shielded Quad

Light Blue

A

B

C

D

E

G

J

K

XS5W-T421-[.]MC-K

 

M12 angled

M12 angled

PVC

Cat5e Shielded Quad

Light Blue

B

C

D

E

G

J

K

XS5W-T422-[.]M2-K

 

M12 angled

RJ45

PVC

Cat5e Shielded Quad

Light Blue

A

B

C

D

E

G

J

K

XS5W-T422-[.]MC-K

Note: For [.] fill in the 1-character length code.

Specifications

Item

XS6W-6LSZH8SS_CM-_

XS6W-5PUR8SS_CM-G

Rated current

1 A (at 50°C)

Withstand voltage

1,000 VDC for 60 s (leakage current: 1 mA max.)

Ambient operating temperature

−20 to 60°C

−40 to 85°C

Ambient storage temperature

−20 to 60°C

−40 to 85°C

Ambient installation temperature

0 to 50°C

−10 to 60°C

Protective structure

IP20

IP20

Accessories

Ethernet cables and accessories

Accessories

Type

Connector

Specification

Color

Length

Order code

Ethernet installation cable

none

CAT 5, SF/UTP, 4 × 2 × AWG 24/1
(solid core), Polyurethane (PUR)

Green

100 m

WM IE-5IC4x2xAWG24/1-PUR

Ethernet installation cable

none

CAT 5, SF/UTP, 4 × 2 × AWG 26/7
(stranded core), Polyurethane (PUR)

100 m

WM IE-5CC4x2xAWG26/7-PUR

Ethernet socket

RJ45 socket

DIN-rail mount socket to terminate
installation cable in the cabinet

Grey

60 × 17.5 × 67 mm

WM IE-TO-RJ45-FJ-B

Ethernet field-mount plugs

Metal RJ45

for AWG22 to AWG26

Chrome

52 mm

WM IE-PS-RJ45-FH-BK

Ethernet field-mount plugs

Plastic RJ45

for AWG22 to AWG24

Black

52 mm

XS6G-T421-1

Industrial switching hubs

Shape

Functions

Ports

Failure detection

Power supply voltage

Order code

 

Quality of Service (QoS):

EtherNet/IP control data priority

Failure detection:

Broadcast storm and LSI error detection
10/100BASE-TX, Auto-negotiation

3

24.0 VDC±5%

W4S1-03B

 

5

W4S1-05B

W4S1-05C

EtherCAT junction slave

Shape

Functions

Ports

Power supply voltage

Order code

 

Creation of star- and tree topologies
in EtherCAT networks.

Distributed Clock (DC) is supported.

3

20.4 to 28.8 VDC

(24 VDC –15% to 20%)

GX-JC03

 

6

GX-JC06

 

Materiały

Masz pytanie?

Chętnie pomożemy.

Kontakt do nas

Zamów newsletter

Otrzymuj bieżące informacje o naszych rozwiązaniach i nowościach produktowych

Dziękujemy za zaprenumerowanie biuletynu eNews. Niedługo otrzymasz od nas wiadomość e-mail, która będzie zawierać link do pełnej aktywacji prenumeraty biuletynu. Wykorzystujemy taką metodę aktywacji ze względów prawnych oraz aby uniknąć potencjalnego nadużycia Twojego adresu przez osoby trzecie.

Problem techniczny. Akcja nie została wykonana. Przepraszamy - spróbuj ponownie.

Download

Dokumentacja produktowa

Pobierz instrukcje, katalogi, broszury.

Pliki do pobrania

Szkolenia techniczne

Skorzystaj z doświadczenia naszych inżynierów - wybierz szkolenie odpowiednie dla Ciebie.

Sprawdź ofertę szkoleń