Zaloguj się

Problem techniczny. Akcja nie została wykonana. Przepraszamy - spróbuj ponownie.

Download

Zarejestruj się

Problem techniczny. Akcja nie została wykonana. Przepraszamy - spróbuj ponownie.

Download

Dziękujemy za zainteresowanie

Wiadomość e-mail umożliwiająca dokończenie rejestracji konta została wysłana do

Powrót do strony internetowej

uzyskaj bezpośredni dostęp

Wypełnij poniższe pola i uzyskaj bezpośredni dostęp do zawartości tej strony

Text error notification

Text error notification

Checkbox error notification

Checkbox error notification

Problem techniczny. Akcja nie została wykonana. Przepraszamy - spróbuj ponownie.

Download

Dziękujemy za zainteresowanie

Masz teraz dostęp do PackML: branżowy, przemysłowy standard współpracy maszyn

Wiadomość e-mail z potwierdzeniem została wysłana do

Przejdź do strony

Teraz lub uzyskaj bezpośredni dostęp, aby pobrać ten dokument

PackML: branżowy, przemysłowy standard współpracy maszyn

Skrót PackML oznacza Packaging Machine Language (język maszyn pakujących) i jest to standard dla przemysłowych systemów sterowania maszyn pakujących.

Firma Omron może ułatwić integrację maszyny pakującej z linią produkcyjną. Sysmac Studio PackML umożliwia zagwarantowanie norm jakości komunikacji między maszynami, monitoringu i konserwacji.

PackML zapewnia współpracę funkcjonalną oraz spójność środowiskową hali produkcyjnej. Model stanu maszyn definiuje szereg trybów i stanów w interfejsach maszyn. Ponadto PackML oferuje wspólną metodę przesyłania ważnych danych o systemie przy użyciu znaczników PackTag: są to nazwane elementy danych do wymiany danych między maszynami pakującymi. Znaczniki PackTag opisują stan maszyny w ściśle określonym, standardowym formacie. Rozwiązanie to upraszcza integrację maszyn, ale także komunikację między halą produkcyjną a najwyższym poziomem zarządzania i integrację z systemem MES (Manufacturing Execution System).

W czym możemy ci pomóc?

Korzyści

Niższe koszty integracji

Łatwiejsza integracja maszyn z linią produkcyjną dla producentów maszyn

Wyższa wydajność maszyn

Możliwość stosowania najlepiej znanych technologii dla integratorów systemów i producentów OEM.

Niższe koszty szkolenia, mniej błędów operatorów

Jednolite środowisko dla operatora.

Łatwiejsza konserwacja

Jednolite środowisko dla serwisu

Łatwiejsza integracja maszyn i linii

Standardowe wejście/wyjście danych dla każdej maszyny pakującej zgodnej z PackML 3.0

Krótszy czas wdrażania i debugowania

Solidne, modułowe programowanie

Łatwiejsze monitorowanie linii

PackML upraszcza integrację między maszynami oraz między linią a systemem MES.

Nasze trzy fundamentalne zasady

Standard PackML definiuje szereg trybów i stanów w celu stworzenia jednolitego wyglądu ekranów HMI Ponadto zapewnia wspólną metodę przesyłania ważnych danych między maszynami. Nasze rozwiązania zgodne z PackML są osiągane poprzez trzy elementy.

1. Szablony modeli stanów maszyn

Szablony HMI są zawarte w oprogramowaniu Sysmac Studio i tworzą jednolite środowisko dla wszystkich urządzeń zgodnych z PackML. Na przykład narzędzia nawigacyjne zawsze znajdują się na pasku górnym, kolor zielony zawsze oznacza uruchomienie, a kolor czerwony – zatrzymanie.

2. Bloki funkcyjne Sysmac Studio

Przy użyciu bloków funkcyjnych PackML można łatwo zaprojektować 17 stanów maszyn, a także ich działania. Kontrolują one tryby i stany urządzeń oraz sygnalizują bieżący tryb i stan zgodnie ze standardem PackML.

3. Zmienne PackTag

Zmienne PackTag to pakiety komunikacyjne, które opisują stan maszyny w ściśle określonym formacie. Ze względu na swój standardowy charakter upraszczają one nie tylko integrację maszyn, ale także komunikację między halą produkcyjną a najwyższym poziomem zarządzania i integrację z systemem MES.

Bloki funkcyjne Sysmac Studio

Sysmac Studio umożliwia łatwe projektowanie obiektów, pokazujących stany maszyn, a także definiuje działania określone w blokach funkcyjnych PackML. Kontrolują one tryby i stany urządzeń oraz sygnalizują bieżący tryb i stan zgodnie ze standardem PackML.

Więcej informacji o platformie automatyki Sysmac i Sysmac Studio

Zastosowania: Branża opakowań

Niezależnie od specjalizacji klienta możemy rozmawiać na temat zwiększenia efektywności pakowania w następujących branżach:

  • Sucha żywność i przekąski
  • Ciasta i herbatniki
  • Świeża żywność
  • Wyroby cukiernicze
  • Produkty płynne i produkty spożywcze w puszkach
  • Napoje (alkoholowe, bezalkoholowe, nabiał, olej i napoje gazowane)
  • Środki czystościowe i inne
  • Gotowe posiłki
  • Produkty farmaceutyczne
  • Kosmetyki i artykuły do opieki zdrowotnej