Zaloguj się

Problem techniczny. Akcja nie została wykonana. Przepraszamy - spróbuj ponownie.

Download

Zarejestruj się

Problem techniczny. Akcja nie została wykonana. Przepraszamy - spróbuj ponownie.

Download

Dziękujemy za zainteresowanie

Wiadomość e-mail umożliwiająca dokończenie rejestracji konta została wysłana do

Powrót do strony internetowej

uzyskaj bezpośredni dostęp

Wypełnij poniższe pola i uzyskaj bezpośredni dostęp do zawartości tej strony

Text error notification

Text error notification

Checkbox error notification

Checkbox error notification

Problem techniczny. Akcja nie została wykonana. Przepraszamy - spróbuj ponownie.

Download

Dziękujemy za zainteresowanie

Masz teraz dostęp do Dane mają kluczowe znaczenie dla Twojej działalności

Wiadomość e-mail z potwierdzeniem została wysłana do

Przejdź do strony

Teraz lub uzyskaj bezpośredni dostęp, aby pobrać ten dokument

Dane mają kluczowe znaczenie dla Twojej działalności

Kontroler NJ z bezpośrednim dostępem do bazy danych

Rozwiązanie zapewniające bezpośrednie śledzenie danych

Do podejmowania dobrych decyzji potrzeba dokładnych danych w odpowiednim momencie. Właśnie dlatego ważne jest bezpośrednie połączenie sterowników maszyn z bazami danych. Nasze rozwiązanie eliminuje konieczność stosowania warstwy pośredniej oraz koncentratorów danych komputerowych. Umożliwia dostęp z poziomu obiektu do danych w relacyjnych bazach danych w czasie rzeczywistym.

  • Prostsza konserwacja prowadzi do wyższej wydajności
  • Lepsze dane pomagają podejmować dobre decyzje

Prostszy serwis prowadzi do wyższej wydajności

Bez względu na liczbę linii produkcyjnych i maszyn dane są zbierane dla każdej z nich, co pomaga poprawić wydajność i jakość.

Kontroler NJ może uzyskać bezpośredni dostęp do bazy danych bez pośrednictwa dodatkowego komputera. Nasz zestaw bloków funkcyjnych pozwala konstruktorom maszyn w prosty sposób skonfigurować połączenie z bazą danych.

Korzyści

  • Nie są wymagane żadne aktualizacje sprzętowe czy programowe ani skanowanie antywirusowe (ponieważ nie występuje warstwa pośrednia)
  • Produkcja bez przestojów — serwis zapobiegawczy
  • Prostota systemu

Lepsze dane pomagają podejmować dobre decyzje

Jakość danych ma kluczowe znaczenie dla podejmowania dobrych decyzji. Dzięki serwerowi NJ SQL, który dostarcza dokładnych i właściwych danych z obiektu, możesz podejmować lepsze decyzje. Dane, takie jak warunki czy wyniki produkcji, są zapisywane na poziomie poszczególnego produktu.

Korzyści

  • Celem niezawodnego śledzenia produkcji jest osiągnięcie zerowego poziomu usterek.
  • Ocena obszaru ulepszeń fabryki.
  • Poprawa wydajności.
  • Wymiana kwestii i rozwiązań w zakresie know-how między fabrykami.