Zaloguj się

Problem techniczny. Akcja nie została wykonana. Przepraszamy - spróbuj ponownie.

Download

Zarejestruj się

Problem techniczny. Akcja nie została wykonana. Przepraszamy - spróbuj ponownie.

Download

Dziękujemy za zainteresowanie

Wiadomość e-mail umożliwiająca dokończenie rejestracji konta została wysłana do

Powrót do strony internetowej

uzyskaj bezpośredni dostęp

Wypełnij poniższe pola i uzyskaj bezpośredni dostęp do zawartości tej strony

Text error notification

Text error notification

Checkbox error notification

Checkbox error notification

Problem techniczny. Akcja nie została wykonana. Przepraszamy - spróbuj ponownie.

Download

Dziękujemy za zainteresowanie

Masz teraz dostęp do Firma OMRON wprowadza na rynek zaawansowane urządzenia do monitorowania stanu silnika z serii K7DD-PQ

Wiadomość e-mail z potwierdzeniem została wysłana do

Przejdź do strony

Teraz lub uzyskaj bezpośredni dostęp, aby pobrać ten dokument

Firma OMRON wprowadza na rynek zaawansowane urządzenia do monitorowania stanu silnika z serii K7DD-PQ

Zapobieganie nieoczekiwanym awariom sprzętu poprzez monitorowanie trudnych do określenia trybów awarii, w tym częstych zmian prędkości i silników z szybko zmieniającymi się obciążeniami

Firma OMRON wprowadziła niedawno na rynek serię K7DD-PQ — zaawansowane urządzenie do monitorowania stanu silnika, które zostało zaprojektowane w celu zautomatyzowania procesu wykrywania nieprawidłowości w zakładach produkcyjnych. Urządzenia K7DD doskonale odzwierciedlają spojrzenie OMRON na kwestię inteligentnej konserwacji: gromadzenie, monitorowanie i analiza danych w czasie rzeczywistym. Firma OMRON zapewnia rozwiązania, które umożliwią użytkownikom wykorzystanie tych danych do podejmowania decyzji.

Poprzez analizę ponad 400 typów wartości cech*1 na podstawie pomiarów prądu i napięcia urządzenia K7DD-PQ mogą wykrywać określone tryby usterek, takie jak zużyte ostrza, wplątywanie się wiórów lub pogarszanie się stanu łożysk w silnikach wrzeciona obrabiarki. Automatyzacja ta eliminuje konieczność korzystania z doświadczenia i zmysłów wykwalifikowanych pracowników, ograniczając nakład pracy w zakresie kontroli i zapobiegając nieoczekiwanym awariom sprzętu.

Seria K7DD-PQ zapewnia dokładne i kompleksowe przetwarzanie danych. Urządzenie jest wyposażone w niezwykle szybką technologię próbkowania 2,5 μs, wykrywającą nawet najbardziej ulotne anomalie, oraz 6-kanałową funkcję pracy jednoczesnej/ciągłej, która przetwarza dane bez pomijania lub odchyleń. Może skutecznie monitorować serwomotory i silniki indukcyjne, wykrywając anomalie spowodowane odstępami między wirnikiem a stojanem lub zmianami w zakresie momentu obrotowego. Urządzenie umożliwia samodzielne monitorowanie stanu w zakładzie produkcyjnym, eliminując potrzebę stosowania złożonych instalacji lub systemów opartych na chmurze. Dzięki łatwej modernizacji panelu sterowania lokalne monitorowanie i natychmiastowe wykrywanie anomalii stają się bezproblemowe.

Pracujące z prędkością 50 ms urządzenie z serii K7DD-PQ nadąży za urządzeniami o zmiennej prędkości, co znacznie zmniejsza nakład pracy w zakresie kontroli. Upraszcza również analizę danych poprzez automatyczne procesy wybierania skutecznych wartości cech i ustawiania progów, umożliwiając identyfikację różnych trybów awarii oraz ich głównych przyczyn. Zapewnia to wiarygodne wyniki i zwiększa ogólną efektywność sprzętu.

OMRON K7DD - The Power Quality Monitoring Device
  • OMRON K7DD - The Power Quality Monitoring Device

    OMRON K7DD - The Power Quality Monitoring Device

    Introducing the OMRON K7DD Power Quality Monitoring device—a game-changer in advanced motor condition monitoring! Swiftly identify failure modes and defective motor parts by translating motor current and voltage into actionable data. Now, conduct scheduled maintenance with real-time monitoring for motors that undergo frequent speed changes, addressing abnormalities that were once hard to detect. Experience enhanced efficiency with the simplified parameter configuration process, ensuring a quick grasp of K7DD installation. Elevate your motor equipment's performance with OMRON's cutting-edge technology!

    02:05

W odpowiedzi na problem niedoboru pracowników i potrzebę wdrażania skutecznych praktyk konserwacyjnych, seria K7DD-PQ firmy OMRON przyczynia się do automatyzacji i optymalizacji zadań z zakresu konserwacji. W szerszej perspektywie zapobiega to nieoczekiwanym awariom sprzętu i poprawia wydajność procesów produkcyjnych.

Więcej informacji o serii K7DD-PQ.

*1 Wartości cech: wartości obsługiwane z wykorzystaniem danych dotyczących natężenia i napięcia prądu uzyskanych z linii zasilania silnika. Wartości te służą do badania korelacji między tymi danymi a zmianami w stanie silnika

Śledź OMRON Industrial Automation w serwisie LinkedIn