Zaloguj się

Problem techniczny. Akcja nie została wykonana. Przepraszamy - spróbuj ponownie.

Download

Zarejestruj się

Problem techniczny. Akcja nie została wykonana. Przepraszamy - spróbuj ponownie.

Download

Dziękujemy za zainteresowanie

Wiadomość e-mail umożliwiająca dokończenie rejestracji konta została wysłana do

Powrót do strony internetowej

uzyskaj bezpośredni dostęp

Wypełnij poniższe pola i uzyskaj bezpośredni dostęp do zawartości tej strony

Text error notification

Text error notification

Checkbox error notification

Checkbox error notification

Problem techniczny. Akcja nie została wykonana. Przepraszamy - spróbuj ponownie.

Download

Dziękujemy za zainteresowanie

Masz teraz dostęp do Automatyzacja zapewniająca bezkontaktową obsługę: poprawa bezpieczeństwa, jakości i wydajności w branży żywności i napojów

Wiadomość e-mail z potwierdzeniem została wysłana do

Przejdź do strony

Teraz lub uzyskaj bezpośredni dostęp, aby pobrać ten dokument

Flexible Manufacturing
automation blog

Automatyzacja zapewniająca bezkontaktową obsługę: poprawa bezpieczeństwa, jakości i wydajności w branży żywności i napojów

Opublikowano marzec 15, 2021 w Flexible Manufacturing

Ostatnie innowacje w dziedzinie automatyzacji, robotyki, przetwarzania obrazu i sztucznej inteligencji (SI) mogą pomóc firmom w przejściu na bezkontaktową obsługę procesów.
Firmy i producenci z całego świata, z sektora spożywczego, napojów i towarów poszukują nowych sposobów automatyzacji ręcznych czynności w miarę przechodzenia na bezkontaktową obsługę. Pomoże to w ochronie pracowników, optymalizacji procesów i poprawie jakości produktów. Jednakże aby osiągnąć ten bezkontaktowy poziom, potrzebna jest odpowiednia technologia.

Poprawa warunków pracy

Przejście na bezkontaktową obsługę zapewnia pracownikom szereg korzyści. Są oni najcenniejszym zasobem firmy, dlatego ważne jest opracowanie strategii wdrażania lub przekwalifikowania ich w kierunku wykonywania większej liczby zadań zwiększających wartość produktów. Liczne ręcznie wykonywane zadania w środowisku produkcyjnym zamrażają cenne zasoby ludzkie oraz ograniczają wydajność, higienę i zgodność z wymogami bezpieczeństwa. Manualne procesy wiążą się często z dużym ryzykiem i wysokimi kosztami. Wiele rutynowych zadań może szybko stać się źródłem znużenia i frustracji. Ponadto nie wykorzystują one najlepiej umiejętności pracowników. W jaki jednak sposób należy zautomatyzować procesy, aby poprawić wydajność, bezpieczeństwo i umożliwić bardziej zrównoważony rozwój?
Przykładami powtarzalnych zadań manualnych są czynności takie jak sortowanie i klasyfikowanie towarów, wyrównywanie, ukierunkowywanie, napełnianie i etykietowanie pojemników. Inne obejmują podnoszenie i przenoszenie pudełek i kartonów, uzupełnianie, przenoszenie gotowych produktów oraz kontrolę jakości i magazynowanie. Ponieważ pracownicy obsługują maszyny, stojąc przez wiele godzin, są bardziej narażeni na wady postawy lub wypadki, co może również przyczynić się do zmniejszenia wydajności.

Automatyzacja powtarzalnych procesów

Wydajność powtarzalnych procesów musi wzrosnąć. Rozwiązania z zakresu robotyki i automatyzacji mogą pomóc przy transporcie, sortowaniu lub paletyzacji ładunków, zarówno w produkcji masowej, jak i niestandardowej. Na przykład w pełni zautomatyzowane rozwiązania można zastosować w liniach produkcyjnych o dużej przepustowości. Obejmują one robotykę przemysłową, szybkie systemy typu „pick-and-place”, inteligentne taśmy przenośnikowe, zintegrowane systemy zautomatyzowanego sterowania i analizę danych na poziomie maszyny (SI). W środowiskach specyficznych dla klienta roboty mobilne zapewniają elastyczność dzięki możliwości szybszego i lepszego dostosowania ich do zmian niż zamontowane na stałe roboty przemysłowe.
Roboty mobilne można wykorzystać do transportu towarów i surowców. Każdego roku traci się około 95 milionów dni roboczych w wyniku obrażeń pracowników doznanych podczas przemieszczania się po zakładzie lub magazynie. Nowoczesne rozwiązania mogą znacznie zmniejszyć te zagrożenia. Autonomiczne roboty mobilne (AMR) mogą błyskawicznie transportować produkty, utylizować odpady lub przenosić gotowe pakunki. Floty AMR i manipulatory mobilne (koboty i roboty mobilne) pomagają również przy kontroli jakości, identyfikowalności, zarządzaniu zamówieniami, realizacji i magazynowaniu.
Na przykład firma Combilo, wiodący holenderski dystrybutor owoców i warzyw, posiada linię pakowania z najnowocześniejszymi rozwiązaniami robotycznymi i wizyjnymi firmy OMRON, które zwiększyły wydajność o 30%. Nowe bezkontaktowe podejście do obsługi chroni pracowników przed ryzykownymi, powtarzającymi się zadaniami i wymagającymi fizycznie pracami przy jednoczesnym zminimalizowaniu kosztów. Pozwala to również pracownikom na wykonywanie większej liczby najważniejszych zadań.
Strategie bezkontaktowej obsługi pomagają firmom w zwiększaniu konkurencyjności na rynku oraz w sprostaniu przyszłym wyzwaniom poprzez zmniejszenie liczby przypadków wycofania produktów i chroniąc markę. Obecnie głównym wyzwaniem jest zapewnienie konsumentom bezpiecznej i zdrowej żywności pozyskiwanej w zrównoważony sposób. Produkty muszą spełniać z coraz bardziej rygorystyczne przepisy dotyczące bezpieczeństwa i jakości. Jednocześnie konsumenci wymagają przejrzystości w zakresie produktów, dostawców i łańcucha dostaw. Im częściej pracownicy mają bezpośredni kontakt z produktem podczas produkcji, pakowania lub etykietowania, prawdopodobieństwo dojścia do wycofania go z rynku lub zwrotu wzrasta. Uszkodzone opakowania lub niezgodne z przepisami etykiety również stanową obszar, w którym można wprowadzić ulepszenia.

Wykorzystanie technologii do poprawy jakości

Aby uniknąć zanieczyszczenia i zabrudzenia, towary i surowce powinno się sortować lub transportować mechanicznie, zamiast ręcznie. Etykietowanie i kontrolę jakości można przeprowadzać za pomocą automatycznych systemów, kamer i rozwiązań robotycznych w celu zminimalizowania kontaktu z ludźmi. Innowacyjne kamery mogą również wykrywać zanieczyszczenia na produktach lub w pojemnikach z większą dokładnością niż pracownicy. Zaawansowane systemy kontroli zapewniają wsparcie, a pojedynczy sterownik może wykonywać różne zadania, w dowolnym miejscu i czasie, co nie jest możliwe w przypadku pracowników.
Innym ryzykiem jest skażenie biologiczne. Jak już wspomniano, robotyka może pomóc w wyeliminowaniu bezpośredniego kontaktu z produktem. W przypadku linii produkcji masowej można to osiągnąć poprzez wykorzystanie szybkich robotów przemysłowych, zintegrowanych systemów automatyki i wysokowydajnych systemów kontroli. Z kolei przy specjalistycznych liniach produkcyjnych, koboty wyposażone w inteligentne kamery zapewniają higienę procesów podnoszenia i przemieszczania. Technologia inteligentnej kamery łączy w jednym kroku kontrolę jakości, odczyt kodu i cyfr. Automatyczna, skalowalna, wykorzystująca sztuczną inteligencję kontrola jakości zapewnia większą dokładność, dzięki czemu żadna wada nie zostanie przeoczona.
Na przykład zajmująca się przetwórstwem ryb firma Seafood Parlevliet wykorzystuje najnowocześniejsze technologie. Zautomatyzowana linia montażowa stosuje różne podzespoły marki OMRON, w tym system kontroli wizyjnej i kamery, a także oświetlenie i dostosowane do potrzeb zakładu oprogramowanie kontroli wizyjnej, które nadzoruje cały proces. Dzięki tym rozwiązaniom firma ma pewność, że filety rybne spełniają wysokie standardy jakości owoców morza.

Wnioski

Według badania przeprowadzonego przez Instytut Fraunhofer — „50 trendów oddziaływających na europejski sektor spożywczy do 2035 r.” — stwierdzono, że sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe (Machine learning, ML) będą miały znaczący wpływ na przyszłą produkcję żywności. Nowe technologie mogłyby znacznie poprawić jakość i świeżość żywności oraz ograniczyć ilość odpadów. Podobnie SI i ML pomogą w kultywowaniu bezkontaktowego podejścia do obsługi, zapewniając bardziej inteligentne i zrównoważone wykorzystanie zasobów, a także optymalizując produkty i wizerunek marki.

Chcesz poznać więcej praktycznych przykładów projektów automatyzacji z branży żywności i napojów?

Przeczytaj o nich, klikając tutaj

Skontaktuj się ze specjalistami firmy Omron

Czy masz jakieś pytania lub chcesz uzyskać indywidualną poradę? Skontaktuj się z jednym z naszych specjalistów.
  • Patricia Torres

    Patricia Torres

    Patricia is Industry Marketing Manager Food and Commodities Solutions at Omron Industrial Automation Europe.