Zaloguj się

Problem techniczny. Akcja nie została wykonana. Przepraszamy - spróbuj ponownie.

Download

Zarejestruj się

Problem techniczny. Akcja nie została wykonana. Przepraszamy - spróbuj ponownie.

Download

Dziękujemy za zainteresowanie

Wiadomość e-mail umożliwiająca dokończenie rejestracji konta została wysłana do

Powrót do strony internetowej

uzyskaj bezpośredni dostęp

Wypełnij poniższe pola i uzyskaj bezpośredni dostęp do zawartości tej strony

Text error notification

Text error notification

Checkbox error notification

Checkbox error notification

Problem techniczny. Akcja nie została wykonana. Przepraszamy - spróbuj ponownie.

Download

Dziękujemy za zainteresowanie

Masz teraz dostęp do Cztery najlepsze sposoby na rozwiązanie problemu z niedoborem pracowników poprzez automatyzację

Wiadomość e-mail z potwierdzeniem została wysłana do

Przejdź do strony

Teraz lub uzyskaj bezpośredni dostęp, aby pobrać ten dokument

automation blog
Flexible Manufacturing

Cztery najlepsze sposoby na rozwiązanie problemu z niedoborem pracowników poprzez automatyzację

Opublikowano 6 września 2023 w automation blog

Automatyzacja to droga do wspierania pracowników wykonujących zadania ręczne — nie do ich zastępowania.

Niedobory siły roboczej w branży produkcyjnej stają się coraz bardziej niepokojące na całym świecie. Podczas gdy zachęty finansowe i ukierunkowane kwalifikacje pracowników są wykorzystywane w ramach środków zaradczych, potrzebne są bardziej innowacyjne rozwiązania. Wielu producentów decyduje się na automatyzację powtarzalnych zadań, ale w jakim stopniu wspiera ona istniejące zespoły pracowników, a w jakim zabiera im miejsca pracy?

W 2023 roku Reuters ujawnił alarmujący trend: trudności związane zatrudnieniem zgłosiło aż 53% firm, co jest rekordowo wysokim poziomem. Niedobory personelu i rosnące koszty energii w połączeniu z dążeniem do osiągnięcia neutralności klimatycznej stwarzają nowe wyzwania. Na drodze do zrównoważonej produkcji innowacyjne strategie radzenia sobie z brakami kadrowymi i wzmacniania istniejących talentów stanowią oznakę postępu.

Przyjrzyjmy się czterem najlepszym sposobom na rozwiązanie problemu z niedoborem siły roboczej i wspierania już zatrudnionych pracowników za pomocą automatyzacji:

1. Wykorzystanie zintegrowanych rozwiązań łączących IT i OT

Firmy powinny korzystać ze zintegrowanych rozwiązań, które łączą wiedzę doświadczonych partnerów oraz integrują technologię informacyjną (IT) i operacyjną (OT). Takie podejście zapewnia bezproblemowe wdrożenie technologii automatyzacji i maksymalizuje ich potencjał, aby uwolnić pracowników od powtarzalnych i monotonnych zadań. Kraje Unii Europejskiej (UE), które poczyniły już znaczne postępy w zakresie automatyzacji, są odpowiednio przygotowane do zaadaptowania zintegrowanych rozwiązań.

Współpraca firm OMRON, Nokia i Dassault Systèmes (tcm:439-112822) jest doskonałym przykładem napędzania rozwiązań IoT w środowisku przemysłowym uwidaczniającym moc ich połączonej eksperckiej wiedzy w autonomicznym środowisku produkcyjnym. To synergiczne podejście łączy technologię prywatnej sieci bezprzewodowej 5G firmy Nokia, doświadczenia wirtualnych bliźniaków firmy Dassault Systèmes oraz inteligentną automatyzację OMRON, ukazując potencjał transformacji cyfrowej i rozwiązań automatyzacji opartych na Internecie rzeczy (IoT) dla różnych branż.

2. Podnoszenie kwalifikacji pracowników poprzez rozwijanie umiejętności cyfrowych i technicznych

Wdrażanie automatyzacji w tradycyjnych firmach zależy od rozwoju umiejętności cyfrowych i technicznych pracowników. Według prognozy Światowego Forum Ekonomicznego z roku 2022 na rok 2025 połowa siły roboczej będzie wymagała ponownego przeszkolenia, dostosowania się do Przemysłu 4.0 i kolejnych transformacji. Warto zaznaczyć, że do 2027 roku ponad dwie trzecie istotnych umiejętności wymaganych w obecnych zawodach ulegnie zmianie z powodu zrewolucjonizowania procesów produkcyjnych.

Firma OMRON dokłada wszelkich starań, aby rozwijać nową generację automatyki przemysłowej, zachowując wierność swojej misji budowania lepszego społeczeństwa. Prowadzimy wiele inicjatyw w tym zakresie, między innymi zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w Dniu Dziewcząt w firmie, organizujemy dni otwarte, współpracujemy z instytucjami edukacyjnymi i uniwersytetami oraz udostępniamy naszą technologię. Nasi eksperci oferują kursy szkoleniowe i warsztaty dla studentów. Jednocześnie wspieramy finansowo ważne inicjatywy edukacyjne i badawcze — na przykład zespół robotyki i-botów w Niemczech — oraz przekazujemy darowizny uniwersytetom i innym instytucjom.

3. Nigdy nie jest za późno na rozpoczęcie podróży z innowacyjnymi technologiami

Zaawansowane technologie, takie jak robotyka, przetwarzanie dużych ilości danych i przetwarzanie w chmurze, rozszerzona rzeczywistość (AR) i Internet rzeczy (IoT) mogą rozwiązać problem niedoborów umiejętności i siły roboczej, umożliwiając tworzenie wartości i elastyczne przepływy pracy. Wielkie słowa, prawda? Nie są jednak tak przytłaczające, jak mogło by się wydawać w praktyce. Współpraca z dostawcami technologii, którzy mają doświadczenie w zakresie narzędzi, takich jak 5G, sztuczna inteligencja na brzegu sieci i analiza danych, może doprowadzić do pomyślnego wdrożenia i wykorzystania tych technologii.

Na przykład firma OMRON Automotive Electronics Italy (tcm:439-111410) osiągnęła poziom jakości wynoszący 100% w odniesieniu do montowanych części, zmniejszając koszty związane z odpadami i osiągając zwrot z inwestycji w ciągu zaledwie jednego roku. Było to możliwe dzięki zespołowi i-BELT Data Services firmy OMRON, który wspierał go w weryfikowaniu strategii produkcyjnych poprzez analizę danych, która stanowiła narzędzie do inteligentnego zarządzania krytycznymi wadami w procesach w czasie rzeczywistym.

4. Rozpocznij od małej skali, przetestuj i skaluj w górę

Wdrożenie automatyzacji wymaga starannego planowania i rozwagi. Począwszy od małych projektów pilotażowych, firmy mogą testować skuteczność i akceptację technologii automatyzacji w ramach konkretnych operacji. Po pomyślnym zakończeniu wdrożenia można je rozbudować, aby przyspieszyć wzrost i bardziej kompleksowo rozwiązać problemy z niedoborem siły roboczej. Ważne jest, aby od początku angażować pracowników, rozwiewać ich obawy i prezentować korzyści płynące z automatyzacji.

Według najnowszego badania Międzynarodowej Federacji Robotyki z lipca 2023 r. Niemcy, Włochy, Francja, Hiszpania, i Polska to pięć najlepszych krajów UE, które przodują w adaptacji robotów przemysłowych. Kraje te odpowiadają za 70% ogólnego wdrożenia robotów w UE w 2022 r. Wbrew obawom związanym z utratą pracy, przeprowadzone w Niemczech 20-letnie badanie dotyczące automatyzacji pracy nie wykazało żadnych dowodów na to, że roboty powodują ogólny spadek zatrudnienia. Zamiast tego stanowiska pracy się ulegają zmianom, a automatyzacja przejmuje określone zadania, umożliwiając pracownikom skupienie się na obszarach wymagających interwencji człowieka. Ponadto roboty zredukowały obciążenia związane z nocną zmianą, zmniejszając potrzebę obecności pracowników w zakładach w antyspołecznych godzinach.

Podsumowując, możemy walczyć z niedoborem siły roboczej, korzystając z metod automatyzacji, które zwiększają wydajność, zmniejszają liczbę powtarzalnych zadań i umożliwiają pracownikom pełnienie bardziej znaczących ról w firmie. Dzięki zintegrowanym podejściom, szkoleniom w zakresie umiejętności cyfrowych i innowacyjnym technologiom firmy mogą przezwyciężyć niedobory siły roboczej oraz wspierać rozwój. Automatyzacja nie stanowi zagrożenia dla zatrudnienia — jest narzędziem zwiększającym wydajność i napędzającym przedsiębiorstwa w obliczu wyzwań związanych z pracą.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji