Zaloguj się

Problem techniczny. Akcja nie została wykonana. Przepraszamy - spróbuj ponownie.

Download

Zarejestruj się

Problem techniczny. Akcja nie została wykonana. Przepraszamy - spróbuj ponownie.

Download

Dziękujemy za zainteresowanie

Wiadomość e-mail umożliwiająca dokończenie rejestracji konta została wysłana do

Powrót do strony internetowej

uzyskaj bezpośredni dostęp

Wypełnij poniższe pola i uzyskaj bezpośredni dostęp do zawartości tej strony

Text error notification

Text error notification

Checkbox error notification

Checkbox error notification

Problem techniczny. Akcja nie została wykonana. Przepraszamy - spróbuj ponownie.

Download

Dziękujemy za zainteresowanie

Masz teraz dostęp do Pokonywanie niepewności gospodarczej dzięki zamienianiu wyzwań w możliwości

Wiadomość e-mail z potwierdzeniem została wysłana do

Przejdź do strony

Teraz lub uzyskaj bezpośredni dostęp, aby pobrać ten dokument

Industry 4.0
Sustainable Manufacturing
Flexible Manufacturing

Pokonywanie niepewności gospodarczej dzięki zamienianiu wyzwań w możliwości

Opublikowano 6 grudnia 2022 w Industry 4.0

Jednym z pytań, które często mi się zadaje, jest pytanie o to, jaką strategię obraliśmy jako przedsiębiorstwo automatyki przemysłowej w celu utrzymania stabilnego wzrostu w niestabilnej i coraz bardziej nieprzewidywalnej gospodarce światowej.

Moja odpowiedź, jak można sobie wyobrazić, nie zawiera się w jednym zdaniu, choć jest zakorzeniona w jednej koncepcji: SINIC.

SINIC pochodzi od pierwszych liter nazwy modelu „Seed-Innovation to Need-Impetus Cyclic Evolution” i jest teorią, którą opracował założyciel firmy OMRON, dr Kazuma Tateisi, w 1970 r.

Zgodnie z tą filozofią nauka, technologia i społeczeństwo mają wspólne cykliczne powiązania, oddziałujące i wpływające na siebie nawzajem. Przełom naukowy pomaga społeczeństwu w rozwijaniu się i zaspokajaniu potrzeb społecznych sprzyjających rozwojowi technologicznemu.

Firma OMRON Europe zawsze postępowała zgodnie z tą filozofią i przez ostatnie dziesięć lat stworzyła podstawy do tworzenia rozwiązań zwiększających wartość dodaną, aby sprostać obecnym wyzwaniom społecznym i gospodarczym.

Najlepsze plany: strategia trójfazowa

Pierwsza faza tej strategii skupiła się na ustanowieniu podstaw dla firmy, aby odzwierciedlić naszą coraz bardziej globalną bazę klientów i globalizację społeczeństwa jako całości. Musieliśmy zintegrować nasze rozwiązania z globalną ofertą, zamiast oferować klientom różne rozwiązania w różnych regionach. Jednocześnie chcieliśmy zabezpieczyć się przed niestabilnością łańcucha dostaw i zmniejszyć emisję dwutlenku węgla dzięki ograniczeniu transportu towarów na całym świecie.

W naszych procesach produkcyjnych zbudowaliśmy większą elastyczność i dostosowaliśmy zdolności produkcyjne do niedoborów komponentów. Mamy powielone linie produkcyjne na całym świecie, dzięki czemu w przypadku niedoborów w jednym regionie możemy utrzymywać produkcję w innym.

Drugi etap to przegląd naszego portfela w celu ustalenia, czy został on dostosowany i przygotowany na obecną presję na innowacje. Doszliśmy do wniosku, że musimy dodać nowe produkty i rozwinąć niektóre usługi. Udało nam się to dzięki połączeniu fuzji i przejęć oraz partnerstw branżowych w kluczowych obszarach technologicznych, takich jak sztuczna inteligencja, 5G i robotyka. Zreorganizowaliśmy również strukturę naszej firmy w celu zwiększenia zasobów dostępnych dla rozwijających się dziedzin, takich jak ekomobilność.

Trzeci etap, który rozpoczął się po ukończeniu tworzenia naszej oferty produktowej, to opracowywanie rozwiązań zwiększających wartość. Nigdy nie oferujemy indywidualnych produktów – zawsze rozwiązania. Naszym celem nie jest przykładowo sprzedaż sterowników ani systemów bezpieczeństwa, lecz sprzedaż rozwiązań połączonych. To kwintesencja naszego podejścia do innowacji i-Automation! – czyli sposobu, w jaki generujemy wartość dzięki naszym rozwiązaniom. Wszystkie nasze innowacje opierają się na trzech filarach „i”: Integracji (ewolucji kontroli), inteligencji (rozwoju inteligencji poprzez ICT) i interakcji (współpracy człowiek-maszyna).

Strategia na przyszłość

Teraz jesteśmy gotowi wdrożyć te rozwiązania w kontekście wyzwań stojących przed naszymi klientami, a także społeczeństwem jako całością, w nadchodzących latach. Jest to podstawa naszej strategii „Kształtowanie przyszłości 2030” (SF2030) oraz koncepcji innowacji i-Automation.

Przewidujemy, że w następnej dekadzie nastąpi odejście od modelu społeczeństwa „optymalizacji”, w którym konsumpcja jest głównym czynnikiem napędzającym, a wielkość produkcji ceniona jest bardziej niż jakość, do modelu społeczeństwa „autonomicznego”, które priorytetowo traktuje jakość, ekologię oraz rozwój i dobrobyt jednostki.

Ta zmiana będzie miała wpływ na rozwiązania, które dostarczamy, i będzie je inspirować. Przejściu na model społeczeństwa autonomicznego towarzyszyć będą wyzwania, takie jak zmiana klimatu, starzejąca się populacja i rosnące nierówności gospodarcze. Te kwestie społeczne będą wymagały nowych rozwiązań technicznych i właśnie to jest obszar, w którym chcemy dołożyć naszą cegiełkę. Za sprawą strategii SF2030 zmierzymy się z tymi wyzwaniami, pomagając klientom osiągnąć neutralność klimatyczną w zakresie emisji dwutlenku węgla, cyfryzację i poprawę jakości życia pracowników. Pomożemy naszym klientom zmaksymalizować wydajność i energooszczędność, a także stworzyć harmonijne miejsca pracy, w których ludzie będą mogli wykorzystać swój potencjał, a firmy poprawią wydajność operacyjną.

Od współpracy po ujednoliconą automatyzację

Jednym ze sposobów, w jaki będziemy to robić, są zharmonizowane rozwiązania w zakresie automatyzacji. Automatyka przemysłowa była historycznie postrzegana jako zamiennik pracy ludzkiej. Automatyzacja umożliwiła odejście od tego modelu na rzecz ekosystemu pracowników i maszyn pracujących wspólnie. Wierzymy, że kolejnym krokiem w ewolucji będzie zharmonizowana automatyzacja, czyli podejście, które pomoże firmom w zwiększeniu potencjału ludzkiego dzięki technologiom automatyzacji zorientowanym na ludzi. Na przykład wspomagana przez sztuczną inteligencję szybka kontrola może pomóc mniej doświadczonym pracownikom w podejmowaniu lepszych decyzji. 
 
W ciągu ostatnich trzech lat mieliśmy do czynienia z szeregiem bezprecedensowych kryzysów: pandemią Covid-19, niedoborami komponentów, niestabilnym łańcuchem dostaw, brakami siły roboczej, wojną w Ukrainie, rosnącymi kosztami energii, a obecnie z inflacją. Nasza strategia zakłada przyszłościowe zabezpieczenie działalności własnej przed tymi czynnikami przy użyciu kluczowego zestawu technologii — wykrywania, robotyki, bezpieczeństwa i sztucznej inteligencji — aby pomagać naszym klientom w rozwiązywaniu problemów, z którymi mierzą się w wyniku wyzwań społecznych. Dzięki solidnym, ale zwinnym strukturom i jasnym kierunkom strategicznym na przyszłość jesteśmy pewni, że poradzimy sobie z wszelkimi przeciwnościami.
Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji

Skontaktuj się ze specjalistami firmy Omron

Czy masz jakieś pytania lub chcesz uzyskać indywidualną poradę? Skontaktuj się z jednym z naszych specjalistów.
  • Fernando Colás

    Fernando Colás

    CEO of OMRON's Industrial Automation Business Unit (IAB) Europe