Zaloguj się

Problem techniczny. Akcja nie została wykonana. Przepraszamy - spróbuj ponownie.

Download

Zarejestruj się

Problem techniczny. Akcja nie została wykonana. Przepraszamy - spróbuj ponownie.

Download

Dziękujemy za zainteresowanie

Wiadomość e-mail umożliwiająca dokończenie rejestracji konta została wysłana do

Powrót do strony internetowej

uzyskaj bezpośredni dostęp

Wypełnij poniższe pola i uzyskaj bezpośredni dostęp do zawartości tej strony

Text error notification

Text error notification

Checkbox error notification

Checkbox error notification

Problem techniczny. Akcja nie została wykonana. Przepraszamy - spróbuj ponownie.

Download

Dziękujemy za zainteresowanie

Masz teraz dostęp do Usługi i-BELT Data

Wiadomość e-mail z potwierdzeniem została wysłana do

Przejdź do strony

Teraz lub uzyskaj bezpośredni dostęp, aby pobrać ten dokument

Nasze usługi i-BELT Data pomagają przezwyciężyć wyzwania związane z produkcją i zarządzaniem poprzez dane produkcyjne. Dane są przekształcane w wartościowe informacje, umożliwiając osiągnięcie praktycznych usprawnień i rozwiązanie wyzwań produkcyjnych

OMRON jest Waszym partnerem w zakresie współtworzenia, który pomaga w ciągłym doskonaleniu zakładu produkcyjnego.
Wraz z rozwojem technologii IoT, sztucznej inteligencji i robotyki, ewolucja w produkcji jest bardzo oczekiwana. Z drugiej strony, wiele firm boryka się z poważnymi problemami, takimi jak niedobór techników, którzy są niezbędni dla krzewienia ewolucji w produkcji, rosnący niedobór siły roboczej, dywersyfikacja i wysokie koszty energii. Utrzymanie produkcji i wzmocnienie konkurencyjności stało się najwyższym priorytetem.
ibelt logo

Współtworzenie

Dzięki naszym usługom i-BELT Data wspólnie z naszymi klientami pracujemy nad przyspieszeniem transformacji cyfrowej, osiągnięciem zrównoważonego zarządzania produkcją i energią, aby stale wprowadzać innowacje w technikach produkcyjnych.
 
We współpracy z klientem nasi eksperci w zakresie produkcji i danych identyfikują oraz badają wyzwania związane z produkcją i zarządzaniem. Dokładamy wszelkich starań, aby stale udoskonalać proces produkcyjny poprzez połączenie wiedzy specjalistycznej i doświadczenia klientów z wiedzą, technologią i produktami firmy OMRON.

Pomagamy klientom w osiągnięciu elastycznej produkcji przyjaznej dla środowiska i ludzi, którą można szybko dostosować do zmian poprzez:

• Ścisłą współpracę z klientem przy opracowywaniu rozwiązań.
• Określanie wyzwań w oparciu o dane.
• Wzmacnianie innowacji poprzez etapowe podejście do wdrażania.

Macierz usług i-BELT Data

Zapewniamy usługę badania zakładu w czterech kategoriach wartości (produkcja, jakość, wyposażenie, energia), aby przezwyciężyć wyzwania, z którymi mierzy się klient. Wyodrębniamy problemy poprzez wizualizację i analizę oraz zapewniamy usługi, takie jak pomoc przy usprawnieniach i implementacja automatyzacji, dostosowując je względem różnych etapów wdrażania i potrzeb.

Proces usługi i-BELT Data

W celu ułatwienia starań obu stron, stosujemy podejście krok po kroku, aby dogłębnie zrozumieć wyzwania stojące przed klientem i wspólnie z nim opracować przyszły plan działania, minimalizując jednocześnie początkowe inwestycje.

Krok 1: Ocena

Poprzez konsultacje i metodologię warsztatową, badamy wyzwania i stan operacyjny klientów (w oparciu o gromadzone dane, jakość, budżet produkcyjny, czas ładowania, itp.). Dokonujemy pomiaru wymaganych danych w celach szacunkowych, omawiamy potencjał usprawnienia i zapewniamy projekt scenariusza rozwoju.
 • Zrozumienie problemów klienta 
 • Ocena poziomu dojrzałości koncepcji Przemysłu 4.0
 • Analiza stanu
 • Omówienie scenariusza rozwoju

Krok 2: Gromadzenie danych

Zaczynamy od obszernej analizy danych, a następnie upraszamy „wizualizację”, aby zapewnić szacowania w zakresie poprawy i zaoferować pomoc w określeniu celów i przyszłego planu działania. 
 • Obszerne gromadzenie danych
 • Analiza danych
 • Walidacja danych / weryfikacja koncepcji
 • Wizualizacja danych (poprzez utworzenie pulpitu nawigacyjnego)

Krok 3: Monitorowanie i usprawnianie

Na tym etapie tworzymy rozbudowany pulpit nawigacyjny do ciągłego monitorowania procesu produkcyjnego. Promujemy innowacje w procesach, aby zapewnić, że cele klienta zostaną osiągnięte. 
 • Ciągłe monitorowanie
 • Obszerny raport z analizy
 • Zalecenia objęte zakresem innowacji procesowych
 • Usprawnienia manualne

Krok 4: Współtworzenie

Na tym etapie firma OMRON i klient nawiązują partnerską współpracę w celu ciągłego doskonalenia wobec nadchodzących wyzwań. W dalszym ciągu promujemy innowacje w zakresie produkcji, aby zrealizować cele klienta poprzez wykorzystanie różnych procesów i systemów doskonalenia opracowanych w naszych fabrykach i laboratoriach.
 • Współpraca z klientami w celu rozwiązywania nadchodzących problemów i nieustannego wprowadzania innowacji w procesach klientów.
 • Opracowanie rozwiązań w zakresie danych we współpracy z klientem.
 • Wdrożenie sztucznej inteligencji i możliwych systemów autonomicznych, w stosownych przypadkach.
 • Wdrożenie ulepszeń w oparciu o przewidywania i systemów prognozowania.

Dowiedz się więcej o platformie do zarządzania danymi i-BELT

i-DMP

(Platforma do zarządzania danymi i-BELT)

Poznaj opinie naszych klientów

Powiązane usługi

engineer robot programming fcard prod

Usługi w zakresie robotyki

Czas działania jest podstawowym czynnikiem w przypadku zintegrowanych rozwiązań w zakresie robotyki. Nasz zespół specjalistów ds. usług w zakresie robotyki pilnuje, aby Twoja instalacja była sprawna przez cały okres eksploatacji.

Czytaj więcej

Zainteresowało Cię to? Zamów usługę skanowania danych tutaj!

Skontaktuj się z lokalnym biurem sprzedaży

Usługi i-BELT Data

Nasze usługi i-BELT Data pomagają przezwyciężyć wyzwania związane z zarządzaniem poprzez dane produkcyjne i przekształca je w wartościowe informacje, umożliwiając osiągnięcie praktycznych usprawnień i rozwiązanie wyzwań produkcyjnych.

data science services web-page b newspri sol

Wypełnij wszystkie pola oznaczone gwiazdką (*). Dane osobowe będą traktowane jako poufne.

Text error notification

Text error notification

Text error notification

Country error notification

Checkbox error notification

Checkbox error notification

Dziękujemy za zainteresowanie naszymi usługami w zakresie danetyki. Wkrótce skontaktuje się z Tobą lokalny dział sprzedaży.

Problem techniczny. Akcja nie została wykonana. Przepraszamy - spróbuj ponownie.

Download