Zaloguj się

Problem techniczny. Akcja nie została wykonana. Przepraszamy - spróbuj ponownie.

Download

Zarejestruj się

Problem techniczny. Akcja nie została wykonana. Przepraszamy - spróbuj ponownie.

Download

Dziękujemy za zainteresowanie

Wiadomość e-mail umożliwiająca dokończenie rejestracji konta została wysłana do

Powrót do strony internetowej

uzyskaj bezpośredni dostęp

Wypełnij poniższe pola i uzyskaj bezpośredni dostęp do zawartości tej strony

Text error notification

Text error notification

Checkbox error notification

Checkbox error notification

Problem techniczny. Akcja nie została wykonana. Przepraszamy - spróbuj ponownie.

Download

Dziękujemy za zainteresowanie

Masz teraz dostęp do Certyfikat zielonego dostawcy podkreśla zaangażowanie w zapewnienie zrównoważonego rozwoju

Wiadomość e-mail z potwierdzeniem została wysłana do

Przejdź do strony

Teraz lub uzyskaj bezpośredni dostęp, aby pobrać ten dokument

Certyfikat zielonego dostawcy podkreśla zaangażowanie w zapewnienie zrównoważonego rozwoju

Zakupy w obszarze zielonych technologii mają na celu zminimalizowanie negatywnego wpływu na środowisko naturalne w całym łańcuchu dostaw.

18 listopada w naszej centrali w Hoofddorp w Holandii odbyło się uroczyste wręczenie zielonych certyfikatów 13 europejskim dostawcom gotowych towarów. W ramach naszych globalnych działań w zakresie zrównoważonego zaopatrzenia promujemy zakupy w obszarze zielonych technologii poprzez aktywne użytkowanie materiałów, które nie zawierają niebezpiecznych substancji chemicznych. Pomaga to zminimalizować negatywny wpływ na środowisko naturalne w całym łańcuchu dostaw.

Po raz pierwszy w Europie wręczyliśmy certyfikaty dostawcom, którzy spełnili wszystkie kryteria jakościowe certyfikatu zielonego dostawcy firmy OMRON. Kryteria te obejmują na przykład ustanowienie systemu zarządzania środowiskiem (EMS) oraz systemu zarządzania substancjami chemicznymi (CMS) zawartymi w produktach.

„Korzyści wynikające z programu zielonych certyfikatów obejmują ograniczenie ryzyka niezgodności produktów, osiągnięcie celów zrównoważonego rozwoju związanych z łańcuchem dostaw, a także wypracowanie przejrzystej komunikacji z klientami w zakresie zgodności naszych produktów”, powiedziała Annarita Ianniello, odpowiedzialna za zarządzanie ryzykiem dostawców w firmie Omron Europe. „Będąc w posiadaniu certyfikatu, dostawcy mogą podkreślić wysoką jakość swoich materiałów, a także udowodnić swoje zaangażowanie w zapewnianie zrównoważonego rozwoju”.

„Dzięki wdrożeniu cyklu zarządzania usprawnieniami PDCA (plan-do-check-act, czyli „zaplanuj — wykonaj — sprawdź — popraw”) we współpracy z dostawcami możemy nieustannie udoskonalać stan zrównoważonego rozwoju w naszym łańcuchu dostaw. Jestem dumna z naszych działów zaopatrzenia oraz zgodności, a także ze wszystkich dostawców, którzy podjęli działania w ramach procesu certyfikacji w ciągu ostatniego roku”, podsumowała Annarita Ianniello.

„Działania w zakresie zrównoważonego zaopatrzenia pomogły nam również w otrzymaniu złotego medalu EcoVadis w dziedzinie społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) na poziomie firmy OMRON Corporation”, powiedziała Eleanora Denna, specjalista ds. zgodności produktów w Omron Europe. „Uzyskaliśmy 64 punkty ze 100 możliwych. Cieszymy się z naszej pozycji pośród 5% najlepszych firm w branży. Ocena CSR daje nam możliwość zapewnienia zgodności z zasadami CSR wymaganymi przez naszych klientów i dostawców, jak również obowiązującymi w całym łańcuchu dostaw”.

W oparciu o politykę firmy OMRON Group dąży do stworzenia zrównoważonego społeczeństwa na całym świecie poprzez dostarczanie produktów i usług, które wpływają korzystnie na środowisko globalne, przy jednoczesnej maksymalizacji efektywnego wykorzystania zasobów. Celem firmy jest dokonanie oceny wszystkich dostawców globalnie w roku finansowym 2019.

Więcej informacji na temat działań firmy OMRON w zakresie zrównoważonego rozwoju i zaopatrzenia można znaleźć na stronie internetowej:https://sustainability.omron.com/en/procurement/activities/.

Green-certification-2019-group peop
Śledź OMRON Industrial Automation w serwisie LinkedIn