Zaloguj się

Problem techniczny. Akcja nie została wykonana. Przepraszamy - spróbuj ponownie.

Download

Zarejestruj się

Problem techniczny. Akcja nie została wykonana. Przepraszamy - spróbuj ponownie.

Download

Dziękujemy za zainteresowanie

Wiadomość e-mail umożliwiająca dokończenie rejestracji konta została wysłana do

Powrót do strony internetowej

uzyskaj bezpośredni dostęp

Wypełnij poniższe pola i uzyskaj bezpośredni dostęp do zawartości tej strony

Text error notification

Text error notification

Checkbox error notification

Checkbox error notification

Problem techniczny. Akcja nie została wykonana. Przepraszamy - spróbuj ponownie.

Download

Dziękujemy za zainteresowanie

Masz teraz dostęp do Autonomiczne roboty mobilne upraszczają logistykę wewnętrzną w firmie Diva International

Wiadomość e-mail z potwierdzeniem została wysłana do

Przejdź do strony

Teraz lub uzyskaj bezpośredni dostęp, aby pobrać ten dokument

  • 0:00 -   Autonomous mobile robots simplify intralogistics at Diva International

Autonomiczne roboty mobilne (AMR) umożliwiły firmie Diva International, producentowi artykułów higieny osobistej i środków czystości, zwiększenie bezpieczeństwa i wydajności procesu. Obecnie firma może monitorować na bieżąco każdy krok — od złożenia zmówienia, aż po jego realizację w magazynie.

Duże przedsiębiorstwa coraz częściej korzystają z robotyki w celu usprawnienia ręcznych procesów w fabrykach i magazynach. Jednym z przykładów jest Diva International z siedzibą w Umbrii we Włoszech. W firmie Diva chciano zmodernizować system transportu chusteczek nawilżanych z miejsca produkcji do punktu paletyzacji w obrębie jednego magazynu. FM Vision, dostawca usług wiązanych z zarządzaniem obiektami, opracował nowy, zautomatyzowany system wykorzystujący pięć autonomicznych robotów mobilnych (AMR) OMRON oraz sterownik maszyn Sysmac NJ — również firmy OMRON. Działania te zaowocowały zwiększeniem bezpieczeństwa, wydajności i elastyczności procesu.

Firma Diva potrzebowała systemu, który zoptymalizowałby wykorzystanie bieżącej przestrzeni. Istotne było również śledzenie każdego etapu procesu — od zamówienia do jego realizacji w magazynie. Stało się to możliwe dzięki pięciu robotom AMR OMRON, które, działając pomiędzy końcem linii i punktami paletyzacji, ładują i wyładowują zapakowane partie chusteczek nawilżanych.

Diva-wet-wipes fcard sol

Ambitny projekt

W toku prac nad nowym systemem firmy FM Vision i OMRON stanęły przed wieloma wyzwaniami, zwłaszcza związanymi z bezpieczeństwem, szybkością i czystością. Głównym wyzwaniem było zaprojektowanie systemu umożliwiającego ładowanie 12 kartonów w możliwie najkrótszym czasie, a zarazem zdolnego obsługiwać 60 różnych formatów i szeroki zakres obciążeń.

„Wprowadzenie systemu sortującego i przenośnikowego do opakowań w tak zróżnicowanych formatach okazało się zbyt trudne ze względu na problemy związane z przestrzenią, kosztami i bezpieczeństwem. Przepływ 120 palet, z których każda zawiera 70 opakowań, oznacza, że każdego dnia trzeba przenosić ponad 8000 opakowań” — wyjaśnił Augusto Falchetti, właściciel firmy FM Vision.

Diva-AMR fcard sol

Co więcej, obszar produkcji musiał zostać oddzielony od obszaru paletyzacji ze względu na potencjalne zanieczyszczenia i konieczność zachowania zgodności z przepisami przeciwpożarowymi. Pięć robotów OMRON może poruszać się niezależnie i samodzielnie decydować, którą trasę wybrać, korzystając z systemu nawigacji opartego na mapie obiektu i dynamicznej analizie otoczenia. Każdy z robotów wyposażony jest w skaner laserowy, za pomocą którego „widzi” otoczenie. Ruchy robotów kontrolowane są przez szereg czujników i elementów sterujących, które umożliwiają im unikanie ludzi i przeszkód.

„Wszystko to przekłada się na znaczne skrócenie czasu oczekiwania. Gdy na drodze zostanie wykryta przeszkoda, robot może zawsze znaleźć alternatywną trasę, dokonując obliczeń w czasie rzeczywistym” — stwierdził Luca Polzoni, analityk danych w firmie Diva.

Kolejne wyzwanie związane było z podłączaniem do taśm przenośnikowych podczas załadunku i rozładunku oraz wycofywaniem robotów AMR. Ograniczenia konstrukcyjne sprawiły, że roboty nie mogły oddalać się na odległość większą niż 800 mm od taśmy przenośnikowej.

diva-international fcard sol

Rama stacji została więc zaprojektowana w taki sposób, aby umożliwiać regulację wysokości w trzech poziomach, każdym przystosowanym do obsługi partii składających się z czterech opakowań. Pozycjonowanie robotów musi być skalibrowane z dokładnością niemal do milimetra, gdyż dopuszczalne tolerancje położenia i prędkości są bardzo małe. Ruch robota musi być precyzyjny — nawet błąd rzędu jednego stopnia może mieć negatywny wpływ na proces.

Usprawniony proces

Sterownik maszyn Sysmac firmy OMRON zarządza całym procesem, od momentu złożenia zamówienia, poprzez etap sortowania opakowań w punktach paletyzacji, aż po wysyłkę do magazynu.

Diva-machine-controller fcard sol

„Najbardziej złożony aspekt przedsięwzięcia związany jest z komunikacją bezprzewodową z robotami ARM w procesie generowania zadań. Komunikacja przechodzi bowiem przez menedżera parku maszynowego opracowanego przez firmę OMRON, który przydziela zadania robotom mobilnym w oparciu o określone warunki (np. poziom naładowania akumulatora i odległość od punktu odbioru). Menedżer określa również optymalne trasy umożliwiające unikanie kolizji oraz spadków prędkości” — skomentował Paolo Capezzuoli, inżynier aplikacyjny i specjalista ds. ruchu w firmie OMRON Industrial Automation Europe.

Nowy system usprawnił operacje logistyczne w firmie Diva. „Roboty mobilne samodzielnie dostosowują się do dostępnych przedziałów czasowych i mają niezbędne certyfikaty, w tym te związane z bezpieczeństwem, aby mogły działać w tym samym środowisku, co operatorzy. Pokonanie średnio 10 metrów z ładunkiem tuzina opakowań oraz załadunek i rozładunek zajmują robotowi około półtorej minuty” — stwierdził Luca Polzoni.

Diva-HMI fcard sol

Nowy, zautomatyzowany system umożliwił nie tylko zwiększenie wydajności i odciążenie pracowników, ale też pomógł wyeliminować błędy ludzkie związane z zarządzaniem danymi. „Dla światowego lidera w sprzedaży chusteczek nawilżanych istotna jest możliwość polegania na automatyzacji zdolnej wspierać produkcję około 60 milionów opakowań rocznie. Dzięki tej modernizacji urządzenia mogą działać nawet w obecności pracowników, firma dotrzymuje terminów, a jednocześnie przestrzegane są zasad higieny i bezpieczeństwa” — podsumował projekt Paolo Cocchioni, dyrektor handlowy w firmie Diva International.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji

Download full case study