Zaloguj się

Problem techniczny. Akcja nie została wykonana. Przepraszamy - spróbuj ponownie.

Download

Zarejestruj się

Problem techniczny. Akcja nie została wykonana. Przepraszamy - spróbuj ponownie.

Download

Dziękujemy za zainteresowanie

Wiadomość e-mail umożliwiająca dokończenie rejestracji konta została wysłana do

Powrót do strony internetowej

uzyskaj bezpośredni dostęp

Wypełnij poniższe pola i uzyskaj bezpośredni dostęp do zawartości tej strony

Text error notification

Text error notification

Checkbox error notification

Checkbox error notification

Problem techniczny. Akcja nie została wykonana. Przepraszamy - spróbuj ponownie.

Download

Dziękujemy za zainteresowanie

Masz teraz dostęp do Zarządzanie odpadami

Wiadomość e-mail z potwierdzeniem została wysłana do

Przejdź do strony

Teraz lub uzyskaj bezpośredni dostęp, aby pobrać ten dokument

Nadchodzi gospodarka obiegu całkowicie zamkniętego

Obecnie bardziej niż kiedykolwiek konsumenci mają większą świadomość ekologiczną. Kwestie egzystencjalne, takie jak ograniczenie emisji, ograniczenie ilości odpadów lub ochrona ekosystemów, mają ogromne znaczenie i dodatkowo stymulują przemysł FMCG do działania w sposób zrównoważony i przejrzysty. Kwestie ekologiczne stały się kluczowymi czynnikami decydowania o zakupach konsumenckich, ponieważ klienci są skłonni płacić więcej za produkty pozyskiwane w bardziej zrównoważony sposób, produkowane bardziej ekologicznie, utylizowane w sposób bardziej przyjazny środowisku. Przemysł wytwórczy musi odpowiednio zareagować i zmniejszyć emisje, nie tylko w swoich fabrykach, ale także w łańcuchu wartości, a jednym z kluczowych punktów rozpoczęcia działań stanowią odpady.
Nasza gospodarka jest obecnie liniowa i przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym będzie wymagało ograniczenia produkcji odpadów w maksymalnym stopniu i poddania ich recyrkulacji w systemie w możliwie największym stopniu, aby zminimalizować część trafiającą na składowiska śmieci. W tym celu ważne jest nie tylko ograniczenie ilości odpadów wytwarzanych w wyniku pozyskiwania surowców do dystrybucji, ale także edukowanie konsumentów w zakresie wykorzystania końcowego oraz poprawa procesu zbierania i odzysku opakowań pierwotnych (puszek i butelek) i opakowań wtórnych (kartonów, opakowań), które obecnie są jednym z największych problemów.

Nasze podejście

Skupiamy się na innowacyjnej technologii i inteligentnych zautomatyzowanych rozwiązaniach w celu zmniejszenia ilości odpadów i poprawy zarządzania odpadami w celu walki z emisjami gazów cieplarnianych w całym łańcuchu wartości. Nie tylko pomagamy producentom radzić sobie z tego typu kwestiami zrównoważonego rozwoju, ale także w oczywisty sposób zobowiązujemy się do przestrzegania celów zrównoważonego rozwoju jako certyfikowany ekologiczny dostawca, pomagając obniżyć całkowity ślad węglowy naszych klientów i wszystkich stron w cyklu życia produktu.

Korzyści płynące z naszych rozwiązań w zakresie ograniczania ilości odpadów

  • Zmniejsz ilość odpadów w produkcji i dystrybucji dzięki rozwiązaniom automatyzacyjnym, które mają zapobiegać pomyłkom, awariom, odrzutom i nieefektywności w całej linii pakującej.

  • Zwiększ wskaźnik odzysku i przyczyń się do rozwoju recyklingu dzięki automatycznym rozwiązaniom odzyskiwania, które pomagają zwiększyć opłacalność systemów 3R (uzupełnianie, ponowne wykorzystanie, przywracanie), dostępność i łatwość obsługi.

  • Zmniejszamy własny ślad węglowy, obniżając ilość odpadów opakowaniowych i emisje wynikające z transportu naszych produktów.

  • Angażujemy się i działamy zgodnie z zasadami odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw (CSR) w zgodzie z wartościami naszej firmy. Jesteśmy tu po to, aby poprawiać życie i przyczyniać się do poprawy funkcjonowania społeczeństwa.

Zobacz nasze portfolio zastosowań

Interesujące informacje

Interesują Cię najnowsze osiągnięcia? Najnowsze informacje można znaleźć na naszych blogach informacyjnych!