Zaloguj się

Problem techniczny. Akcja nie została wykonana. Przepraszamy - spróbuj ponownie.

Download

Zarejestruj się

Problem techniczny. Akcja nie została wykonana. Przepraszamy - spróbuj ponownie.

Download

Dziękujemy za zainteresowanie

Wiadomość e-mail umożliwiająca dokończenie rejestracji konta została wysłana do

Powrót do strony internetowej

uzyskaj bezpośredni dostęp

Wypełnij poniższe pola i uzyskaj bezpośredni dostęp do zawartości tej strony

Text error notification

Text error notification

Checkbox error notification

Checkbox error notification

Problem techniczny. Akcja nie została wykonana. Przepraszamy - spróbuj ponownie.

Download

Dziękujemy za zainteresowanie

Masz teraz dostęp do Jednolita powłoka tabletek

Wiadomość e-mail z potwierdzeniem została wysłana do

Przejdź do strony

Teraz lub uzyskaj bezpośredni dostęp, aby pobrać ten dokument

MA Active, oddział IMA Group zajmujący się produkcją zautomatyzowanych systemów i maszyn dla przemysłu farmaceutycznego, niedawno zaktualizował swoje rozwiązanie do tworzenia ciągłych powłok tabletek, instalując system wizyjny OMRON wyposażony w szybką kolorową kamerę i oświetlenie kopułowe. Wynik: bardzo dokładna ocena jednorodności powłoki, zarówno pod względem powierzchni poszczególnych tabletek, jak i wszystkich tabletek zbiorczo.

Aby odejść od tradycyjnego podejścia bazującego na partiach do produkcji ciągłej, przemysł farmaceutyczny stale poszukuje rozwiązań technologicznych, dzięki którym procesy mogą być monitorowane w czasie rzeczywistym.

Aby sprostać temu zapotrzebowaniu, IMA Group, światowy lider w projektowaniu i produkcji urządzeń do przetwarzania i pakowania, opracowuje coraz bardziej innowacyjne maszyny do przetwarzania stałych form doustnych dawek leków w ramach jednego z oddziałów farmaceutycznych — IMA Active. Jednym z przykładów jest CROMA, czyli maszyna do ciągłego powlekania tabletek, która dzięki zamontowaniu systemu wizyjnego OMRON jest obecnie w stanie dokonać bardzo dokładnej oceny jednorodności powłoki, analizując powierzchnię każdej tabletki w celu zagwarantowania, że wszystkie tabletki są powlekane w sposób jednorodny.

Według Marco Minardiego, kierownika ds. automatyzacji w IMA Active, „Koncepcja Quality by Design (QbD) opiera się zasadniczo na zasadach określających wymagany profil jakości zarówno dla produktu, jak i dla produkcji poprzez identyfikację kluczowych atrybutów. Oznacza to, że stałe monitorowanie procesu ma kluczowe znaczenie dla utrzymania jednolitego poziomu jakości w całym cyklu życia produktu. Dlatego też, aby zapewnić właściwy i najbardziej odpowiedni poziom bezpieczeństwa, niezbędne są strategie monitorowania w czasie rzeczywistym i online”.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji