Zaloguj się

Problem techniczny. Akcja nie została wykonana. Przepraszamy - spróbuj ponownie.

Download

Zarejestruj się

Problem techniczny. Akcja nie została wykonana. Przepraszamy - spróbuj ponownie.

Download

Dziękujemy za zainteresowanie

Wiadomość e-mail umożliwiająca dokończenie rejestracji konta została wysłana do

Powrót do strony internetowej

uzyskaj bezpośredni dostęp

Wypełnij poniższe pola i uzyskaj bezpośredni dostęp do zawartości tej strony

Text error notification

Text error notification

Checkbox error notification

Checkbox error notification

Problem techniczny. Akcja nie została wykonana. Przepraszamy - spróbuj ponownie.

Download

Dziękujemy za zainteresowanie

Masz teraz dostęp do 5 prognoz dotyczących automatyzacji na rok 2023 firmy OMRON Europe

Wiadomość e-mail z potwierdzeniem została wysłana do

Przejdź do strony

Teraz lub uzyskaj bezpośredni dostęp, aby pobrać ten dokument

Flexible Manufacturing
Sustainable Manufacturing

5 prognoz dotyczących automatyzacji na rok 2023 firmy OMRON Europe

Opublikowano 1 lutego 2023 w Flexible Manufacturing

W nowym roku wraz ze wszystkimi nowymi możliwościami chciałbym wskazać pięć najważniejszych trendów, które będą miały wpływ na automatyzację przemysłową w 2023 roku i kolejnych latach. Przemysł wytwórczy będzie w dalszym ciągu stawiał czoła wielu wyzwaniom, a uporanie się z nimi będzie związane z budowaniem odpornych i elastycznych modeli biznesowych. Jednocześnie firmy muszą korzystać z nowych technologii — czujników, robotyki, 5G i sztucznej inteligencji — aby sprostać problemom, z którymi borykają się z powodu wyzwań społecznych.

Trend 1. — stosunek jakości do ceny

Faktem jest, że inflacja spowoduje wzrost kosztów sprzętu i podzespołów w 2023 roku. W związku z tym dostawcy automatyki będą musieli skupić się na dostarczaniu rozwiązań, które zneutralizują te podwyżki kosztów, generując wartość dla użytkowników. Dla przykładu w firmie OMRON zawsze oferujemy kompletne i połączone rozwiązanie, a nie tylko produkty. Jest to zawarte w naszym innowacyjnym podejściu do automatyzacji, które polega na generowaniu wartości poprzez rozwiązania. Wszystkie nasze innowacje opierają się na trzech filarach „i”: integracji (ewolucji sterowania), inteligencji (rozwoju inteligencji poprzez ICT) i interakcji (współpracy człowieka i maszyny).

Trend 2. — OpEx zamiast inwestycji CapEx

Jednocześnie wiele przedsiębiorstw wstrzymuje wydatki inwestycyjne ze względu na klimat gospodarczy. Inflacji zawsze towarzyszy wzrost stóp procentowych, co oznacza, że zwrot z inwestycji projektów będzie przesunięty. Firmy mają jednak świadomość, że nadal muszą inwestować w automatyzację, aby utrzymać się w branży, stale się rozwijać i zwiększyć wydajność, co wiąże się z przejściem na modele inwestycyjne CapEx. Firma OMRON przewiduje, że tendencja ta będzie się zwiększać w 2023 r., a opcje leasingu, ułatwiające inwestycje kapitałowe, zyskają popularność w projektach związanych z automatyzacją. Aby pomóc firmom rozważającym inwestowanie w roboty współpracujące lub mobilne oraz uzyskać szybki i łatwy wgląd w zwrot z inwestycji na podstawie rzeczywistych danych, firma OMRON wprowadziła kalkulator zwrotu z inwestycji z opcjami OpEx i CapEx, oferując również rozwiązania finansowe, takie jak opcje leasingu.

Trend 3. — ujednolicona automatyzacja

Automatyka przemysłowa była historycznie postrzegana jako zamiennik pracy ludzkiej. Dzięki robotom współpracującym i automatyzacji firma OMRON poszła w stronę pracowników i maszyn pracujących wspólnie.Wierzymy, że przekształci się to w zharmonizowaną automatyzację, czyli podejście, które pomoże firmom w zmaksymalizowaniu potencjału ludzkiego dzięki technologiom automatyzacji zorientowanym na ludzi. Przyspieszenie operacji opartych na danych poprzez digitalizację będzie kluczem do tej transformacji biznesowej i wzmocnienia pozycji pracowników.
 
Na przykład wspomagana przez sztuczną inteligencję szybka kontrola może pomóc mniej doświadczonym pracownikom w podejmowaniu lepszych decyzji. Głównym celem w dziedzinie automatyzacji stanie się budowanie bardziej harmonijnych i silniejszych relacji między ludźmi, maszynami i środowiskiem. Zharmonizowane rozwiązania automatyzacji, które zwiększają produktywność przy jednoczesnym zmniejszeniu emisji dwutlenku węgla, będą stanowić krok naprzód.

Trend 4. — adaptacja do autonomicznej produkcji

Firma OMRON przewiduje, że w ciągu najbliższych kilku lat nastąpi odejście od modelu „optymalizacji” społeczeństwa, w którym konsumpcja jest głównym czynnikiem napędzającym, a jej ilość ceniona jest bardziej niż jakość, do modelu „autonomicznego” społeczeństwa, które priorytetowo traktuje jakość, ekologię oraz rozwój i dobrobyt jednostki. Tendencja ta będzie widoczna w przestrzeni produkcyjnej, gdy przejdziemy do produkcji „autonomicznej”. W zeszłej dekadzie Chiny były fabryką świata. Konsumpcja masowa była głównym czynnikiem napędzającym produkcję, niewiele zaś uwagi poświęcało się wykorzystywaniu surowców i środowisku. Obecnie firmy odsuwają się od tego podejścia, aby skupić się na podejściu priorytetyzującym zrównoważony rozwój, dobre samopoczucie pracowników i jakość ponad wielkość produkcji. Rozwiązania automatyki będą ewoluować, aby odzwierciedlić ten trend, pomagając producentom w osiągnięciu neutralności węglowej, cyfryzacji i poprawy jakości życia pracowników.

Trend 5. — ochrona przed niestabilnością łańcucha dostaw

W 2022 r. przemysł automatyzacji został dotknięty szeregiem szoków podażowych, w szczególności przez przerwy w dostawie chipów, i ciężkim staraniem zapobiegał przyszłym zakłóceniom w łańcuchu dostaw. Na przykład firma OMRON przeprojektowała ponad 1000 produktów, aby były jak najbardziej uniwersalne pod względem kompatybilności podzespołów. Było to ogromne przedsięwzięcie, ale ułatwiło zastąpienie elementów w przypadku niedoborów. Firma zwiększyła również elastyczność w swoich procesach produkcyjnych i dostosowała zdolność produkcyjną do cykli niedoboru komponentów. Dodatkowo firma OMRON podwoiła liczbę linii produkcyjnych na całym świecie, dzięki czemu w przypadku niedoborów w jednym regionie, produkcja może dalej trwać w innym. Efektem netto tych inicjatyw powinno być lepsze zabezpieczenie użytkowników automatyzacji przed niepewnością dostaw, która ma nastąpić w 2023 r. 

Jako firma zawsze wierzyliśmy, że wyzwania społeczne napędzają rozwój technologiczny i odwrotnie. Nigdy nie miało to większego zastosowania niż w dzisiejszych czasach, kiedy stoimy przed niezliczonymi wyzwaniami — od zmian klimatycznych po starzenie się społeczeństwa i rosnące koszty życia. W 2023 r. OMRON będzie korzystać z technologii ułatwiającym różnym branżom ograniczenie niedoborów siły roboczej, zwiększenie wydajności i osiągnięcie neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla. Ostatecznie naszym celem jest stworzenie wydajnej hali produkcyjnej, w której osiągnięto zarówno harmonię ze środowiskiem, jak i satysfakcję pracowników.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji

Skontaktuj się ze specjalistami firmy Omron

Czy masz jakieś pytania lub chcesz uzyskać indywidualną poradę? Skontaktuj się z jednym z naszych specjalistów.
  • Fernando Colás

    Fernando Colás

    CEO of OMRON's Industrial Automation Business Unit (IAB) Europe