Zaloguj się

Problem techniczny. Akcja nie została wykonana. Przepraszamy - spróbuj ponownie.

Download

Zarejestruj się

Problem techniczny. Akcja nie została wykonana. Przepraszamy - spróbuj ponownie.

Download

Dziękujemy za zainteresowanie

Wiadomość e-mail umożliwiająca dokończenie rejestracji konta została wysłana do

Powrót do strony internetowej

uzyskaj bezpośredni dostęp

Wypełnij poniższe pola i uzyskaj bezpośredni dostęp do zawartości tej strony

Text error notification

Text error notification

Checkbox error notification

Checkbox error notification

Problem techniczny. Akcja nie została wykonana. Przepraszamy - spróbuj ponownie.

Download

Dziękujemy za zainteresowanie

Masz teraz dostęp do Droga do zerowej emisji dwutlenku węgla netto w produkcji poprzez automatyzację: planowanie strategii

Wiadomość e-mail z potwierdzeniem została wysłana do

Przejdź do strony

Teraz lub uzyskaj bezpośredni dostęp, aby pobrać ten dokument

Sustainable Manufacturing
AI
Industry 4.0

Droga do zerowej emisji dwutlenku węgla netto: planowanie strategii

Opublikowano 1 lutego 2023 w Sustainable Manufacturing

Kluczem do przyszłości zerowej emisji dwutlenku węgla netto w produkcji jest przekształcenie łańcucha wartości poprzez automatyzację.

W czerwcu 2022 r. tygodnik New Scientist poinformował, że celem jednej trzeciej największych na świecie firm jest osiągnięcie zerowej emisji dwutlenku węgla netto — znacznie więcej niż w ubiegłym roku.

Choć jest to pozytywna wiadomość, że tempo to przyspiesza, w artykule stwierdzono, że szczegóły dotyczące tego, jak firmy planują osiągnąć zerową emisję dwutlenku węgla netto, są nieskładne.

Co w gruncie rzeczy nie jest zaskakujące. Stworzenie i wdrożenie strategii zerowej emisji dwutlenku węgla netto to ogromne przedsięwzięcie dla każdej firmy, zwłaszcza że 80% emisji gazów cieplarnianych należy do zakresu 3 — emisji występujących na początkowym lub końcowym etapie łańcucha wartości. Jest to szczególne wyzwanie dla firm z branży produktów szybkozbywalnych (FMCG), których łańcuchy dostaw i dalsza logistyka są długie i złożone.

Większość z tych przedsiębiorstw wie, co musi zrobić: osiągnąć dekarbonizację i cyrkularność łańcucha wartości. Dysponują też strategią na to, która ogólnie będzie obejmować: optymalizację wykorzystania zasobów i energii, zastąpienie produktów i procesów o wysokiej emisji dwutlenku węgla oraz eliminację odpadów.

Jednak przełożenie intencji na działania jest głównym wyzwaniem. To właśnie tutaj automatyzacja ma do odegrania kluczową rolę.

Gromadzenie i analiza danych ma zasadnicze znaczenie dla udanego przejścia na poziom zerowej emisji dwutlenku węgla netto. Bez tego, skąd firmy mają wiedzieć, jaki jest ich punkt wyjścia, które obszary wymagają poprawy, czy się poprawiły i o ile? Solidne dane są podstawą do przekształcenia zobowiązania w realną zmianę, a także wiarygodnej i pewnej komunikacji z zainteresowanymi stronami oraz realizacji ambicji związanych z klimatem.

Automatyzacja dostarczająca dane

Optymalizuj. Mierz. Monitoruj. Analizuj. Przewiduj. Działaj. Raportuj. Są to działania oparte na danych, które firmy muszą podjąć, aby osiągnąć namacalny postęp w kierunku zerowej emisji dwutlenku węgla netto. Automatyzacja jest czynnikiem zmian, który jest często pomijany przy rozważaniu sposobów pozyskiwania niezbędnych danych. Oprócz zapewnienia efektywności, która przyczyni się do realizacji celów w zakresie redukcji emisji, automatyzacja jest zasobem cyfrowym, który czeka na wydobycie swoich możliwości. Najlepszym sposobem na pozyskanie danych, których przedsiębiorstwa potrzebują, aby wypełnić swoje zobowiązania dotyczące zerowej emisji dwutlenku węgla netto, jest cyfryzacja i uwrażliwienie na cały łańcuch wartości.

Przedsiębiorstwa nie powinny mieć najmniejszych oporów przed zwróceniem się do swoich dostawców o zaangażowanie się w udostępnianie danych i inwestowanie w automatyzację, która umożliwi lepszą przejrzystość wkładu, jaki wnoszą w swój ślad węglowy. Integracja pomiędzy wszystkimi uczestnikami łańcucha wartości jest kluczem do wykorzystania potencjału gromadzenia danych w ramach automatyzacji.

Automatyzacja w całym łańcuchu wartości

Analizując łańcuch wartości produktów szybkozbywalnych (FMCG), poniżej podajemy kilka przykładów, w jaki sposób automatyzacja może wspierać strategię zerowej emisji dwutlenku węgla netto:

Zautomatyzowane gospodarstwa: systemy nawadniania optymalizujące zużycie wody, panele słoneczne do produkcji energii i zautomatyzowane naświetlanie to trzy sposoby, dzięki którym gospodarstwa zajmujące się produkcją świeżych produktów mogą skorzystać z automatyzacji na początku łańcucha wartości. Zastosowanie systemów kontroli opartych na kamerach i zautomatyzowanych systemów obsługi produktów również wyeliminuje błędy ludzkie i zmniejszy ilość odpadów.

Zrównoważona produkcja: inteligentne systemy zarządzania energią na poziomie fabryki, linii produkcyjnej i maszyny poprawią zarówno wydajność, jak i zużycie energii. Może to obejmować optymalizację konserwacji maszyn poprzez zaawansowaną analitykę oraz ograniczenie emisji dwutlenku węgla przy wykorzystaniu zdalnego monitorowania i pomocy w postaci rozszerzonej rzeczywistości (AR).

Zrobotyzowana logistyka wewnętrzna: zastąpienie wózków widłowych autonomicznymi robotami mobilnymi w środowiskach magazynowych będzie miało natychmiastowy wpływ na emisję gazów cieplarnianych, ponieważ eliminuje to konieczność stosowania paliw kopalnych. Idzie to w parze z maksymalnym wykorzystaniem przestrzeni magazynu, pozwalając na ograniczenie ruchów i zużycia energii.

Inteligentne zarządzanie flotą: zastosowanie czujników w pojazdach umożliwia monitorowanie wydajności jazdy w celu optymalizacji zużycia paliwa. Dane te mogą być przechwytywane przez dostawców usług logistycznych i udostępniane np. producentowi. Automatyzacja może również wspierać optymalne planowanie tras, przemieszczanie materiałów i wzorce dróg transportu.

Automatyczne odzyskiwanie pojemników: bezcelowym jest projektowanie pojemnika nadającego się do recyklingu, jeśli nigdy nie zostanie mu poddany. Jednak według nowego raportu OECD tylko 9% odpadów z tworzyw sztucznych jest z powodzeniem poddawanych recyklingowi. Jednym z rozwiązań tego problemu są stacje odzysku pojemników, które wykorzystują technologię opartą na kamerach do rozróżniania strumieni. Można je umieścić w centrach handlowych, punktach sprzedaży detalicznej itp., aby zwiększyć odzysk pojemników.

Ulepszona identyfikacja i sortowanie: nie tylko odzysk, ale również sortowanie jest główną barierą dla poprawy wskaźników recyklingu i jakości materiałów poddanych recyklingowi. Projekt Holy Grail, w ramach którego testuje się cyfrowe znaki wodne w celu skuteczniejszego sortowania i identyfikacji opakowań, jest doskonałym przykładem tego, jak automatyzacja może pomóc w transformacji do gospodarki cyrkularnej i co można osiągnąć dzięki współpracy międzyłańcuchowej. Po wprowadzeniu opakowania do sortowni odpadów, cyfrowy znak wodny może zostać wykryty i zdekodowany przez kamerę o wysokiej rozdzielczości na linii sortującej, która następnie — w oparciu o przekazane atrybuty — jest w stanie posortować opakowania do odpowiednich strumieni.

Znalezienie partnera w dziedzinie automatyzacji

Bez względu na to, czy wykorzystanie automatyzacji do osiągnięcia celu, jakim jest zerowa emisja dwutlenku węgla netto, wiąże się z czujnikami czy cyfryzacją, istotne jest, aby dane były nie tylko analizowane, ale również gromadzone. Analiza wymaga specjalistycznych umiejętności, a jeśli przedsiębiorstwa nie dysponują jeszcze tą wiedzą we własnym zakresie, będą musiały ją rozwinąć lub zaangażować specjalistę.

Warto również pamiętać, że nie tylko dostawcy surowców i opakowań oraz partnerzy logistyczni mają wpływ na ślad węglowy. Wybierając partnera w dziedzinie automatyzacji ważne jest, by ocenić jego osiągnięcia w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz politykę rozszerzonej odpowiedzialności producenta (EPR). Odpady elektroniczne stają się w Europie ogromnym problemem, a zarządzanie utylizacją sprzętu po zakończeniu jego okresu przydatności do użytkowania jest wyzwaniem, które będzie coraz częściej stawiane w centrum uwagi. OMRON bierze pełną odpowiedzialność za zarządzanie końcem okresu eksploatacji wszystkich swoich urządzeń, zdejmując ten ciężar ze swoich klientów.

Osiągnięcie punktu docelowego — zerowa emisja dwutlenku węgla netto

Każda firma z branży produktów szybkozbywalnych (FMCG) musi osiągnąć neutralność węglową do 2050 roku — lub wcześniej — aby zadowolić organy regulacyjne, konsumentów, sprzedawców detalicznych, akcjonariuszy i instytuty finansowe. Droga będzie trudna i wymagająca głębokiej transformacji, ale nie ma wątpliwości, że automatyzacja jest jedną z najbardziej bezpośrednich metod osiągnięcia celu, jakim jest zerowa emisja dwutlenku węgla netto. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji

Skontaktuj się ze specjalistami firmy Omron

Czy masz jakieś pytania lub chcesz uzyskać indywidualną poradę? Skontaktuj się z jednym z naszych specjalistów.
  • Patricia Torres

    Patricia Torres

    Patricia is Industry Marketing Manager Food and Commodities Solutions at Omron Industrial Automation Europe.