Zaloguj się

Problem techniczny. Akcja nie została wykonana. Przepraszamy - spróbuj ponownie.

Download

Zarejestruj się

Problem techniczny. Akcja nie została wykonana. Przepraszamy - spróbuj ponownie.

Download

Dziękujemy za zainteresowanie

Wiadomość e-mail umożliwiająca dokończenie rejestracji konta została wysłana do

Powrót do strony internetowej

uzyskaj bezpośredni dostęp

Wypełnij poniższe pola i uzyskaj bezpośredni dostęp do zawartości tej strony

Text error notification

Text error notification

Checkbox error notification

Checkbox error notification

Problem techniczny. Akcja nie została wykonana. Przepraszamy - spróbuj ponownie.

Download

Dziękujemy za zainteresowanie

Masz teraz dostęp do Wzmacnianie pozycji pomimo kryzysu energetycznego i paliwowego dzięki automatyzacji

Wiadomość e-mail z potwierdzeniem została wysłana do

Przejdź do strony

Teraz lub uzyskaj bezpośredni dostęp, aby pobrać ten dokument

Robotics
Automatyka
AI

Wzmacnianie pozycji pomimo kryzysu energetycznego i paliwowego dzięki automatyzacji

Opublikowano 7 grudnia 2022 w Robotics

Aby przeciwdziałać wzrostowi cen i osiągnąć cele środowiskowe, przedsiębiorstwa przemysłowe powinny zbadać, w jaki sposób technologie automatyzacji z jednego źródła mogą przyczynić się do realizacji strategii zrównoważonego rozwoju.

Wysokie ceny energii i paliwa obciążają zarówno gospodarstwa domowe, jak i przemysł. Sytuacja ta nie tylko negatywnie wpływa na plany finansowe i portfele, lecz również nadmierne ceny zmuszają niektóre przedsiębiorstwa do zaprzestania produkcji. Według Make UK 42% badanych producentów stwierdziło, że ich rachunki za prąd wzrosły o 100% w ciągu ostatnich 12 miesięcy, a 32% stwierdziło, że ceny gazu wzrosły o ponad 100% w ciągu ostatniego roku. Niepokojący odsetek 12% producentów już ograniczył zatrudnienie w wyniku wzrostu rachunków za energię.

Wojna w Ukrainie, pandemia Covid-19 i ceny gazu to tylko kilka przyczyn kryzysu, który ma wpływ na wszystkie sektory i oddziałuje na wszystko — od cen energii po łańcuchy dostaw. Co należy teraz rozważyć w przypadku firm produkcyjnych? Kompleksowe strategie automatyzacji mają zasadnicze znaczenie dla zapewnienia większej elastyczności i efektywności energetycznej. Obejmuje one innowacyjną robotykę w połączeniu z technologią czujników i systemów wizyjnych, a także sztuczną inteligencję — AI na brzegu sieci. Ponadto zbierane w czasie rzeczywistym dane z zakładów produkcyjnych mogą pomagać w wykrywaniu nieprawidłowości i poprawie ogólnej efektywności sprzętu (OEE).

Niedobory siły roboczej i zrównoważony rozwój

Koncentrując się na obniżaniu kosztów energii i energii elektrycznej, firmy powinny również przyjrzeć się usprawnionym procesom, które są kluczem do zwiększenia zrównoważonego rozwoju. Automatyzacja rozwiązuje dwa podstawowe problemy, z którymi borykają się firmy produkcyjne. Na przykład zmiany demograficzne powodują zmniejszenie liczby kandydatów na dostępne miejsca pracy. W pierwszym kwartale 2022 r. ponad 2,9 procent stanowisk w UE było nieobsadzone, prawie o 50% więcej niż w okresie roku poprzedniego.  

Drugim wyzwaniem jest oszczędność energii i ograniczenie wpływu na środowisko. Jedna czwarta przedsiębiorstw przykładowo nie ustanowiła jeszcze jasnych celów w zakresie ochrony środowiska. Niemniej jednak problemy niedoborów wykwalifikowanych pracowników i kryzysu klimatycznego muszą być rozwiązywane strategicznie, a to właśnie w tym obszarze pomóc mogą kompleksowe rozwiązania w zakresie automatyzacji.

Zmniejszenie ilości odpadów poprzez ograniczenie ilości odrzutów w procesie produkcji

Optymalizacja koordynacji procesów i systemów ma kluczowe znaczenie. Technologia czujników i algorytmy sztucznej inteligencji umożliwiają wykrywanie potencjalnych wąskich gardeł w zakładzie, takich jak poluzowane kable lub usterki, a także podejmowanie proaktywnych działań zaradczych.

Technologia czujników i algorytmy sztucznej inteligencji umożliwiają wykrywanie potencjalnych wąskich gardeł w zakładzie, takich jak poluzowane kable lub usterki, a także podejmowanie proaktywnych działań zaradczych. Zrównoważony rozwój oznacza o wiele większy poziom zaangażowania, niż tylko koncentrowanie się na redukcji zużycia energii. Tak naprawdę dbające o rozwój przedsiębiorstwa powinny priorytetowo traktować redukcję odpadów i śmieci. Inspekcja optyczna i innowacyjna technologia przyczyniają się do unikania błędów i awarii na wczesnym etapie produkcji, a tym samym do minimalizowania marnotrawstwa produkcji i związanych z tym kosztów.

Elastyczna wymiana maszyn i automatyczne uzupełnianie

Linie produkcyjne powinny zapewniać możliwość łatwego dostosowywania. Zwiększa to elastyczność i wydajność przy jednoczesnym skróceniu czasu przestojów. Z jednej strony linie produktowe stale się rozwijają. Z drugiej strony ogromne znaczenie mają indywidualizacja, identyfikowalność i zrównoważony rozwój. Producenci muszą magazynować więcej produktów w mniejszych partiach, a popyt jest coraz trudniejszy do przewidzenia. Od czego więc zacząć? Dzięki zautomatyzowanemu robotowi mobilnemu (AMR) i zorganizowaniu dostarczania surowców do maszyny za pomocą rozwiązań opartych na kobotach, uzupełnianie materiałów na linii produkcyjnej może być zoptymalizowane.

Roboty współpracujące (koboty) mogą zwiększać prędkość podawania materiału poprzez podnoszenie opakowań, takich jak kartony, i odkładanie ich prosto na taśmę przenośnika lub umieszczanie w maszynie pakującej. Dodatkowe korzyści zapewnia automatyzacja śledzenia taśmy przenośnika i funkcje przetwarzania obrazu w połączeniu z rozwiązaniami SCARA (Selective Compliance Assembly Robot Arms), które pomagają w uzupełnianiu zapasów.

Skrócenie czasu wymiany i uproszczenie konserwacji

Znaczne korzyści może również przynieść wykorzystywanie automatycznej konfiguracji maszyny, która łączy czujniki, sterowanie, ruch, bezpieczeństwo i robotykę. Wszystkie procesy maszynowe powinny być idealnie skoordynowane i bezproblemowo zintegrowane, aby zapewnić wydajność i zrównoważony rozwój.

Przykład: zintegrowany sterownik robota (IC) firmy OMRON pozwala znacznie skrócić czas wymiany na liniach produkcyjnych. Kreator projektowania upraszcza proces tworzenia procesów produkcyjnych i wariantów produktów. Monitorowanie wizualne pomaga jeszcze bardziej zoptymalizować regulacje. 

Zintegrowany sterownik firmy OMRON doskonale synchronizuje technologię automatyzacji, dzięki czemu pomaga przyspieszać i zwiększać dokładność produkcji, przeprowadzać symulację całej linii produkcyjnej, upraszczać procedury utrzymania ruchu i skracać czas wprowadzania produktu na rynek.

Poszukiwane: rozwiązania z niewieloma interfejsami

Efektywna pod względem zasobów i elastyczna produkcja napędza wysiłki na rzecz zrównoważonego rozwoju i stanowi dobrą przeciwwagę dla rosnących cen i coraz surowszych przepisów. W poszukiwaniu odpowiedniego partnera technologicznego ważne jest, aby wybrać dostawcę, który może zaoferować zróżnicowaną ofertę produktów obejmującą wszystkie obszary docelowe — np. robotykę i kontrolę, technologię obrazu, sztuczną inteligencję i przetwarzanie danych, bezpieczeństwo i kontrolery — z jednego źródła. Rozwiązania o niskim poziomie złożoności interfejsu mają kluczowe znaczenie dla zapewnienia technologom bezproblemowej i sprawnej pracy, ponieważ każde inne podejście oznacza ograniczenie wymaganej wydajności. Holistyczny kontroler jest głównym elementem kompleksowego i zintegrowanego rozwiązania automatyzacji, które pozwala ograniczyć przestoje, straty i błędy systemu, a także obniżyć koszty energii elektrycznej i poprawić aspekt ekologiczny.

Partnerzy w dziedzinie technologii przyjaznych środowisku: przyszłościowa produkcja akumulatorów

Ponadto partner technologiczny powinien być również zaangażowany w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju. W ramach strategii SF2030 firma OMRON postawiła sobie cel zmniejszenia emisji CO2 poprzez oszczędność energii i wykorzystywanie czystej energii. Jednocześnie firma stosuje oszczędzające energię i zasoby praktyki produkcyjne (ekologiczną produkcję). Firma OMRON rozpoczęła niedawno projekt automatyzacji i robotyki w produkcji akumulatorów i ogniw paliwowych z partnerami VAF i Dassault, w ramach którego projektowanie i produkcja są łączone z ich cyfrowymi odpowiednikami, a IT i OT tworzą symbiozę.

Można się zastanawiać, czy takie rozwiązania są dostępne tylko dla dużych przedsiębiorstw, które odniosły sukces finansowy. Otóż nie! Inteligentne i zintegrowane rozwiązania z zakresu robotyki są przystępne cenowo i dostępne dla firm każdej wielkości i branży. Technologia kobotów znajduje zastosowanie zarówno w sektorze MŚP, jak i w przemyśle wielkoskalowym — szczególnie w przypadku ręcznych procesów, które wymagają szybkiej i elastycznej zmiany narzędzi, ponieważ mogą one być łatwo programowane przez osoby niebędące ekspertami. Innowacyjne rozwiązania robotyczne umożliwiają organizacjom poprawę jakości, zwiększenie poziomu samodzielności i oszczędzanie energii. Tylko podmioty, które już teraz polegają na nowych technologiach, optymalizują procesy poprzez wykorzystanie nowoczesnej robotyki, a tym samym stają się bardziej zrównoważone i będą w stanie w przyszłości skutecznie konkurować oraz przezwyciężyć kryzys energetyczny.