Zaloguj się

Problem techniczny. Akcja nie została wykonana. Przepraszamy - spróbuj ponownie.

Download

Zarejestruj się

Problem techniczny. Akcja nie została wykonana. Przepraszamy - spróbuj ponownie.

Download

Dziękujemy za zainteresowanie

Wiadomość e-mail umożliwiająca dokończenie rejestracji konta została wysłana do

Powrót do strony internetowej

uzyskaj bezpośredni dostęp

Wypełnij poniższe pola i uzyskaj bezpośredni dostęp do zawartości tej strony

Text error notification

Text error notification

Checkbox error notification

Checkbox error notification

Problem techniczny. Akcja nie została wykonana. Przepraszamy - spróbuj ponownie.

Download

Dziękujemy za zainteresowanie

Masz teraz dostęp do Firma OMRON uwalnia potencjał pracowników

Wiadomość e-mail z potwierdzeniem została wysłana do

Przejdź do strony

Teraz lub uzyskaj bezpośredni dostęp, aby pobrać ten dokument

AI
Sustainable Manufacturing
Operational Excellence

Uwolnienie potencjału pracowników: podejście firmy OMRON do rozwoju możliwości produkcji w Europie

Opublikowano 6 Wrzesień 2023 w AI

Poznaj niezachwiane zaangażowanie firmy OMRON w doskonalenie umiejętności, które zwiększają możliwości kolejnego pokolenia w czasie, gdy branża rozpoczyna transformację — podróż, która otwiera pełen potencjał Czwartej rewolucji przemysłowej (4IR), jednocześnie odważnie przechodząc w kierunku Piątej rewolucji przemysłowej (5IR).

W salach akademickich, biurach zarządu wizjonerskich liderów biznesu, a także w gabinetach polityków myślących przyszłościowo budzi się gorliwa debata. Toczy się ona wokół głębokiego przejścia od Czwartej rewolucji przemysłowej, 4IR, lub inaczej Przemysłu 4.0, do Przemysłu 5.0, który zmieni świat, w którym żyjemy.

Historycznie Rewolucja przemysłowa była Pierwszym wiekiem maszyn, elektryczność Drugim, następnie elektronika stała się Trzecim, a Internet jako platforma to Czwarty wiek maszyn. Obecnie wkraczamy w Piąty wiek maszyn, który opiera się na harmonijnej współpracy między ludźmi i maszynami oraz wkładzie przemysłu w społeczeństwo. Jest to moment, aby nie tylko przystosować się do nowych rozwiązań, ale także objąć pozycję lidera, pioniera i stworzyć przyszłość, w której innowacja nie zna granic. 

Klaus Schwab, założyciel i prezes Światowego Forum Ekonomicznego, zauważył, że: „Stoimy na skraju rewolucji technologicznej, która zasadniczo zmieni nasze życie, pracę i relacje. W swojej skali, zakresie i złożoności transformacja ta będzie niepodobna do czegokolwiek, co ludzkość doświadczyła wcześniej. 

Nasz świat przechodzi transformacyjną zmianę. Globalna produkcja ewoluuje dzięki automatyzacji tradycyjnych praktyk przemysłowych poprzez inteligentne technologie, komunikację M2M i integrację Internetu rzeczy (IoT). Ta synergia zapewnia większą automatyzację, bezproblemową komunikację i inteligentne maszyny, które autonomicznie analizują i diagnozują wyzwania.

Rozwój sztucznej inteligencji pobudza debaty, uwypuklając głębsze przemiany w naszym społeczeństwie. Poruszając się po tym dynamicznym krajobrazie, jesteśmy gotowi do przyjęcia innowacji i całkowitej zmiany naszej przyszłości. 

Mit automatyzacji

W wyniku tych daleko idących zmian istnieje błędne przekonanie, że roboty, automatyzacja i sztuczna inteligencja zastąpią pracę ludzi. Jednak prawda jest zupełnie inna. Wiele firm ma trudności z rekrutowaniem wystarczającej liczby wykwalifikowanych pracowników, aby pomóc im w wykorzystaniu możliwości oferowanych przez najnowsze innowacje technologiczne. Wynika to częściowo ze starzenia się społeczeństwa, wielu ludzi zniknęło z rynku pracy podczas pandemii COVID, a tradycyjne modele edukacji mają trudności z dostosowaniem się do realiów fabryki przyszłości.

Firma OMRON zajmuje czołową pozycję w dziedzinie technologii, rozwijając automatyzację, robotykę i sztuczną inteligencję. OMRON dostarcza również rozwiązania dla wielu różnych branż, od pakowania i przetwarzania, przez przemysł motoryzacyjny, branżę medyczną oraz przemysł spożywczy i napojów. Technologie te zmieniają oblicze produkcji, a dla nas rekrutacja, rozwój i zatrzymanie dobrych pracowników staje się ważniejsze niż kiedykolwiek. Bez właściwych współpracowników z odpowiednimi umiejętnościami nie będziemy w stanie zrealizować potencjału nowej rewolucji przemysłowej. Ponadto wierzymy, że technologia pomoże wspierać ludzi w doskonaleniu ich umiejętności i osiąganiu lepszych wyników. Technologia może pomóc każdemu w pięciu się na wyżyny swoich możliwości.

Kształtowanie przyszłości 2030

Zgodnie z naszą długoterminową wizją „Kształtowanie przyszłości 2030 (SF2030)”, którą wprowadziliśmy w 2022 r., pracujemy nad kształtem zrównoważonego społeczeństwa poprzez ciągłe tworzenie wartości społecznej i korporacyjnej przez integrację wzrostu gospodarczego i zrównoważonego rozwoju. Jesteśmy zaangażowani w opracowywanie rozwiązań z zakresu automatyki, które mogą rozwiązać problemy w naszym społeczeństwie i pomóc w budowaniu fabryk przyszłości, które będą wyraźnie bardziej zrównoważone, zorientowane na dobre samopoczucie pracowników i elastyczne w szybkim reagowaniu na niepewności powodowane takimi zdarzeniami, jak pandemie, wojny i zmiany klimatu.

Nasza misja „Poprawa jakości życia i przyczynianie się do rozwoju społeczności” przejawia się kładzeniem przez nas dużego nacisku na wspieranie edukatorów, aby wyposażyć następne pokolenie w umiejętności radzenia sobie z wyzwaniami i wykorzystywania możliwości, jakie stwarza Przemysł 5.0. 

Już dawno dostrzegliśmy, że musimy inwestować w przyszłość ludzi, aby umożliwić zabezpieczenie puli talentów, którym możemy zaoferować długie, satysfakcjonujące kariery zawodowe. Robimy to między innymi poprzez współpracę ze szkołami, uczelniami i uniwersytetami na wielu rynkach europejskich, na których prowadzimy działalność.

We Włoszech nasz projekt edukacyjny obejmuje szkoły średnie, wyższe instytuty techniczne (ITS) i uniwersytety. Academy Project powstał w wyniku współpracy z tymi podmiotami i koncentruje się na „szkołach o specjalizacji technologicznej”, zaspokajając zapotrzebowanie branży.

Angażujemy się w ponad 100 ITS we Włoszech, zwłaszcza w obszarze mechatroniki zorientowanej na automatyzację. Współpraca z instytucjami ITS, takimi jak Cuccovillo, Florence i Sistema Meccanica, jest motorem dla kompleksowych programów szkoleniowych.

Nasz University Project umacnia więzi z uniwersytetami i politechnikami. Współpraca z takimi miastami, jak L'Aquila, Padwa, Triest, Parma i innymi podmiotami odzwierciedla nasze zaangażowanie w pielęgnowanie przyszłych talentów.

W Wielkiej Brytanii nasz dwuletni program praktyk zawodowych oferuje różnorodne profile, przygotowując rekrutów do wykonywania wieloaspektowych ról zawodowych. W Hiszpanii nasz dynamiczny zespół wprowadza najnowocześniejsze technologie do sal lekcyjnych, wspierając spersonalizowaną edukację.

Jesteśmy dumni z tego, że jesteśmy częścią „La Alianza por la Formación Profesional”, krajowej inicjatywy strategicznej promującej skuteczne programy kształcenia zawodowego poprzez współpracę między rządem, przedsiębiorstwami i grupami trzeciego sektora.

W firmie OMRON kształtujemy przyszłość, w której edukacja i współpraca pozwalają na rozwój innowacyjnego społeczeństwa.

Współpraca z naszymi klientami

Oprócz rozwoju przyszłych talentów doceniamy również znaczenie naszych klientów dla naszego przyszłego sukcesu, dlatego aktywnie wspieramy ich w realizacji najnowszych możliwości.

W firmie OMRON zbudowaliśmy sieć dwóch europejskich centrów automatyki i 15 laboratoriów weryfikacji koncepcji, w których współpracujemy z naszymi klientami, aby przekształcić koncepcje automatyzacji w rzeczywiste, innowacyjne zastosowania. Tego rodzaju centra stanowią most łączący nasze globalne i lokalne sieci, wspierając innowacje w produkcji poprzez ciągłe udostępnianie innowacyjnych technologii, know-how i wiedzy technicznej. Ułatwia to opracowywanie nowatorskich rozwiązań, umożliwia klientom rozwijanie nowych produktów i przyspiesza reagowanie na wyzwania biznesowe.

Przyszłość

Piąta rewolucja przemysłowa to złożona i szybka zmiana, która wymaga od nas ponownego przeanalizowania, w jaki sposób rozwijamy naszych obecnych i przyszłych pracowników, tworzymy wartość i wiedziemy nasze życia na co dzień. Jest to coś więcej niż tylko zmiana technologiczna; stwarza ona możliwość wykorzystania nowych technologii do stworzenia integracyjnej i skoncentrowanej na ludziach przyszłości.

W firmie OMRON wierzymy, że nasza wizja Kształtowania przyszłości na rok 2030 pomaga naszym pracownikom, społecznościom i klientom w dostosowaniu się do tych wyzwań i wspólnym tworzeniu lepszego świata. Tylko dzięki współpracy z edukatorami, klientami i wieloma innymi interesariuszami będziemy w stanie wyposażyć współpracowników w umiejętności potrzebne do pomyślnego dostosowania się do nowej przyszłości.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji

Skontaktuj się ze specjalistami firmy Omron

Czy masz jakieś pytania lub chcesz uzyskać indywidualną poradę? Skontaktuj się z jednym z naszych specjalistów.
  • Fernando Colás

    CEO of OMRON's Industrial Automation Business Unit (IAB) Europe