Zaloguj się

Problem techniczny. Akcja nie została wykonana. Przepraszamy - spróbuj ponownie.

Download

Zarejestruj się

Problem techniczny. Akcja nie została wykonana. Przepraszamy - spróbuj ponownie.

Download

Dziękujemy za zainteresowanie

Wiadomość e-mail umożliwiająca dokończenie rejestracji konta została wysłana do

Powrót do strony internetowej

uzyskaj bezpośredni dostęp

Wypełnij poniższe pola i uzyskaj bezpośredni dostęp do zawartości tej strony

Text error notification

Text error notification

Checkbox error notification

Checkbox error notification

Problem techniczny. Akcja nie została wykonana. Przepraszamy - spróbuj ponownie.

Download

Dziękujemy za zainteresowanie

Masz teraz dostęp do Robot mobilny automatyzuje dostarczanie żywności w ramach programu pilotażowego realizowanego w ośrodku dla seniorów

Wiadomość e-mail z potwierdzeniem została wysłana do

Przejdź do strony

Teraz lub uzyskaj bezpośredni dostęp, aby pobrać ten dokument

Flexible Manufacturing
Applications
Inni

Robot mobilny automatyzuje dostarczanie żywności w ramach programu pilotażowego realizowanego w ośrodku dla seniorów

Opublikowano 16 kwietnia 2021 w Flexible Manufacturing

Ośrodek dla seniorów Kustaankartano w Finlandii testuje obecnie autonomicznego robota mobilnego z myślą o automatyzacji logistyki żywnościowej pomiędzy centrum gastronomicznym Kustaankartano i ośrodkiem dla seniorów. Program pilotażowy jest realizowany we współpracy z centrum serwisowym w Helsinkach, wydziałem ds. usług socjalnych i opieki zdrowotnej oraz Forum Virium Helsinki. Jego celem jest usprawnienie transportu posiłków do oddziałów ośrodka dla seniorów.

  • 0:00 -   Robot mobilny automatyzuje dostarczanie żywności w ramach programu pilotażowego realizowanego w ośrodku dla seniorów
Robot Polle („koń pociągowy”) opracowany przez firmę Dimalog Oy jest oparty na autonomicznym robocie mobilnym OMRON LD-250. Jest to najmocniejszy model robotów z serii LD, który może przenosić ładunki o masie do 250 kg. Jest w stanie samodzielnie się poruszać i został zaprojektowany z myślą o interakcji z ludźmi w celu zapewnienia środowiska pracy opartego na współpracy i bezpieczeństwie.
Robot mobilny działa jak wózek do serwowania potraw, ale oprócz transportu posiłków i ich wydawania może także służyć do przenoszenia innych przedmiotów, takich jak poczta, odpady kartonowe i pranie. Porusza się niezależnie wzdłuż tunelu serwisowego, wind i ramp w Kustaankartano. Można go łatwo rozpoznać, ponieważ emituje stukot końskich kopyt, dzięki czemu jest zauważalny podczas przemieszczania się. Polle identyfikuje również zagrożenia i potencjalne przeszkody w przejściach. Dzięki funkcji dynamicznego unikania przeszkód urządzenie może poruszać się w wąskich przestrzeniach i zmieniających się warunkach, na przykład po dodaniu nowej przeszkody, takiej jak łóżko.

Nowe podejście do transportu żywności

Katriina Bernoulli, kierownik ds. rozwoju wielousługowego w centrum serwisowym w Helsinkach, stwierdziła: „w Kustaankartano znaczna część czasu dostarczania żywności jest poświęcana na transport posiłków, co związane jest z dużym obszarem i znacznymi odległościami pomiędzy oddziałami. Mamy nadzieję, że nowa technologia ułatwi nam ten proces. Aby dostawy żywności były skuteczne, klienci muszą otrzymywać posiłki zgodnie z harmonogramem, a w przypadku wystąpienia problemu należy niezwłocznie powiadomić o tym fakcie. Umożliwi to następnie obsługę dostaw żywności w inny sposób”.
Roboty w branży usług spożywczych są nowością. Ścisłe współdziałanie zaangażowanych stron przy nowym projekcie, będącym owocem współpracy pomiędzy Kustis Goes Digi! oraz Co-created Health and Wellbeing (CoHeWe), ma zasadnicze znaczenie dla uwzględnienia różnych perspektyw. Podczas jazdy próbnej zbierane są informacje zwrotne i obserwacje dotyczące działania robota ruchomego w celu oceny działań następczych.
Dimalog Oy, firma technologiczna specjalizująca się w robotyce mobilnej i współpracującej, została wybrana jako partner we wdrażaniu robotów. Projekt usługi wykorzystywany w projekcie pilotażowym realizowany był pod kierownictwem firmy Muotohiomo Oy. Peeter Lange, kierownik projektu Forum Virium Helsinki CoHeWe, stwierdził: „robot Polle stanowi doskonały przykład tego, w jaki sposób miasto Helsinki rozwija innowacje we współpracy z firmami. Kustaankartano to platforma testowa, na której firmy mogą wypróbować swoje produkty w rzeczywistym środowisku użytkownika. Jeśli innowacje sprawdzą się, miasto zaoszczędzi pieniądze, czas i zasoby”.
Jeśli program pilotażowy zakończy się sukcesem, robotykę można będzie potencjalnie wykorzystać w ramach innych usług żywnościowych świadczonych przez centrum serwisowe w Helsinkach, zwłaszcza w opiece zdrowotnej. Mamy nadzieję, że eksperyment zapewni nowe spojrzenie na możliwości. „W branży usług spożywczych wykorzystanie robotyki jest wciąż całkowitą nowością, ale bez wątpienia stanie się bardziej powszechne w najbliższej przyszłości” — powiedziała Katrina Bernoulli. „Za pośrednictwem Polle będziemy otrzymywać informacje o tym, jak robot sprawdza się w transporcie żywności, ale mamy nadzieję, że zdobędziemy również wiedzę na temat możliwości zastosowania robotyki w całej branży. To dla nas interesujący proces uczenia się”.

Inne potencjalne możliwości robotów

Oprócz cateringu robotyka jest postrzegana jako możliwość zaspokajania potrzeb w innych branżach. Mikael Neuvonen, kierownik projektu i dyrektor działu usług rozwojowych w centrum serwisowym w Helsinkach, zauważył: „eksperymentowanie i korzystanie z robotyki w różnych usługach od dawna jest jednym z naszych celów w poszczególnych sektorach. Mamy nadzieję, że wyniki tego eksperymentu zostaną wykorzystane nie tylko do transportu posiłków, ale także do potrzeb w branży pomocy społecznej i opieki socjalnej, a także opiece zdrowotnej”.
Wiara ta znajduje odzwierciedlenie w ośrodku dla seniorów Kustaankartano, gdzie pensjonariusze chętnie uczestniczą w nowych eksperymentach. Dyrektor ośrodka, Tarja Sainio, wyjaśnia: „w ramach projektu Kustis Goes Digi przeprowadziliśmy różne eksperymenty cyfrowe w Kustaankartano. Szukamy nowych sposobów pracy i uwolnienia zasobów naszych pracowników, aby mogli poświęcać więcej czasu na opiekę nad pensjonariuszami i pracę z nimi. Projekt pilotażowy jest jednym z elementów tego procesu. Digitalizacja jest przyszłością i chętnie zobaczymy, jakie możliwości przyniesie zarówno ta dziedzina, jak i robotyka. Chcemy angażować się w prace rozwojowe”. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji

Skontaktuj się ze specjalistami firmy Omron

Czy masz jakieś pytania lub chcesz uzyskać indywidualną poradę? Skontaktuj się z jednym z naszych specjalistów.
  • Omron Europe

    Omron Europe