Zaloguj się

Problem techniczny. Akcja nie została wykonana. Przepraszamy - spróbuj ponownie.

Download

Zarejestruj się

Problem techniczny. Akcja nie została wykonana. Przepraszamy - spróbuj ponownie.

Download

Dziękujemy za zainteresowanie

Wiadomość e-mail umożliwiająca dokończenie rejestracji konta została wysłana do

Powrót do strony internetowej

uzyskaj bezpośredni dostęp

Wypełnij poniższe pola i uzyskaj bezpośredni dostęp do zawartości tej strony

Text error notification

Text error notification

Checkbox error notification

Checkbox error notification

Problem techniczny. Akcja nie została wykonana. Przepraszamy - spróbuj ponownie.

Download

Dziękujemy za zainteresowanie

Masz teraz dostęp do Ocena użytkowania sprzętu roboczego (UWED)

Wiadomość e-mail z potwierdzeniem została wysłana do

Przejdź do strony

Teraz lub uzyskaj bezpośredni dostęp, aby pobrać ten dokument

Ocena użytkowania sprzętu roboczego (UWED)

Oceniamy, aby umożliwić Ci produkcję

Dyrektywa dotycząca użytkowania sprzętu roboczego 2009/104/WE wymaga formalnej oceny bezpieczeństwa i przydatności maszyny do użycia. Dyrektywa została przyjęta do prawa przez poszczególne państwa członkowskie UE w różnych formach, ale wszystkie mają ten sam cel: zapewnienie, że sprzęt roboczy jest bezpieczny dla użytkowników końcowych. Wymaga to w szczególności, aby cały sprzęt roboczy został oceniony przez właściciela maszyny przed oddaniem jej do eksploatacji oraz w innych, odpowiednich odstępach czasu.

Skontaktuj się z nami w celu uzyskania porady dotyczącej bezpieczeństwa maszyny

Ocena musi być przeprowadzona:

  • Zanim maszyna zostanie oddana do użytku po raz pierwszy

  • W odpowiednich lub regularnych odstępach czasu, w zależności od zadań maszyny i środowiska, w którym się znajduje

  • Po przeniesieniu/przemieszczeniu maszyny — nawet jeśli po przeniesieniu/przemieszczeniu maszyna znajduje się w tym samym obiekcie

  • Po wprowadzeniu modyfikacji lub innych przeróbek maszyny, które w jakikolwiek sposób mogłyby wpłynąć na bezpieczeństwo eksploatacji i parametry użytkowe podczas eksploatacji.

Konieczne jest skupienie się na dwóch głównych obszarach dyrektywy:

  • Ocena zasad i procedur obowiązujących w miejscu eksploatacji przy uwzględnieniu obowiązujących wymogów prawnych dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa

  • Fizyczna ocena maszyny.