Zaloguj się

Problem techniczny. Akcja nie została wykonana. Przepraszamy - spróbuj ponownie.

Download

Zarejestruj się

Problem techniczny. Akcja nie została wykonana. Przepraszamy - spróbuj ponownie.

Download

Dziękujemy za zainteresowanie

Wiadomość e-mail umożliwiająca dokończenie rejestracji konta została wysłana do

Powrót do strony internetowej

uzyskaj bezpośredni dostęp

Wypełnij poniższe pola i uzyskaj bezpośredni dostęp do zawartości tej strony

Text error notification

Text error notification

Checkbox error notification

Checkbox error notification

Problem techniczny. Akcja nie została wykonana. Przepraszamy - spróbuj ponownie.

Download

Dziękujemy za zainteresowanie

Masz teraz dostęp do Gotowe rozwiązanie (TKS) oraz walidacja i weryfikacja (VAV)

Wiadomość e-mail z potwierdzeniem została wysłana do

Przejdź do strony

Teraz lub uzyskaj bezpośredni dostęp, aby pobrać ten dokument

Gotowe rozwiązanie (TKS) oraz walidacja i weryfikacja (VAV)

Dodatkowe wsparcie, gdy jest ono potrzebne

Inżynierowie specjalizujący się w bezpieczeństwie maszyn

Po przeprowadzeniu oceny ryzyka może się okazać, że inżynierowie nie mają specjalistycznej wiedzy lub zasobów, aby wprowadzić udoskonalenia. Możesz także nie chcieć samodzielnie „potwierdzać bezpieczeństwa”. To żaden problem: dbamy zarówno o wprowadzenie udoskonaleń, jak i potwierdzenie bezpieczeństwa.

Podobnie jak w przypadku naszej usługi dostarczania specyfikacji bezpieczeństwa, pracujemy zgodnie z odpowiednimi dyrektywami UE, normami EN ISO obowiązującymi dla danej maszyny oraz należytym uwzględnieniem dyrektywy dotyczącej użytkowania sprzętu roboczego.

W razie potrzeby odnosimy się do wszelkich formalnie opublikowanych wskazówek, takich jak kodeks postępowania i lokalne przepisy.

Skontaktuj się z nami w celu uzyskania porady dotyczącej bezpieczeństwa maszyny

Nasze rozwiązania projektowe i instalacyjne „pod klucz” mogą obejmować następujące dziedziny:

  • Dokumentacja

  • Specyfikacje funkcjonalne

  • Wszystkie specyfikacje mechaniczne, elektryczne, pneumatyczne i hydrauliczne.

  • Wszelkie odpowiednie rysunki elektryczne

  • Wszystkie mające zastosowanie systemy sterowania związane z bezpieczeństwem

  • Określanie i obliczanie poziomu wydajności systemu sterowania związanego z bezpieczeństwem zgodnie z EN ISO 13849-1

  • Wszelka dokumentacja wymagana do aktualizacji pliku technicznego

  • Nabycie wszystkich niezbędnych części i wyposażenia

  • Instalacja rozwiązania projektowego.

Walidacja, weryfikacja i potwierdzenie bezpieczeństwa

Ostatnią częścią każdej renowacji, udoskonalenia lub modernizacji przeprowadzanych z myślą o podniesieniu bezpieczeństwa jest zatwierdzenie, weryfikacja i potwierdzenie bezpieczeństwa. W przypadkach, w których wstępnie oceniliśmy maszynę, a następnie dostarczyliśmy w pełni zaprojektowane rozwiązanie projektowe, zapewniamy ostateczne „potwierdzenie bezpieczeństwa” i możemy przeprowadzić ocenę według wymogów dyrektywy dotyczącej użytkowania sprzętu roboczego przed przekazaniem maszyny do eksploatacji. Oprócz tego, gdy jest to potrzebne, wspieramy Twój personel szkoleniami poświęconymi wszelkim oferowanym przez nas rozwiązaniom z zakresu bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczną obsługę maszyn.