Zaloguj się

Problem techniczny. Akcja nie została wykonana. Przepraszamy - spróbuj ponownie.

Download

Zarejestruj się

Problem techniczny. Akcja nie została wykonana. Przepraszamy - spróbuj ponownie.

Download

Dziękujemy za zainteresowanie

Wiadomość e-mail umożliwiająca dokończenie rejestracji konta została wysłana do

Powrót do strony internetowej

uzyskaj bezpośredni dostęp

Wypełnij poniższe pola i uzyskaj bezpośredni dostęp do zawartości tej strony

Text error notification

Text error notification

Checkbox error notification

Checkbox error notification

Problem techniczny. Akcja nie została wykonana. Przepraszamy - spróbuj ponownie.

Download

Dziękujemy za zainteresowanie

Masz teraz dostęp do Dodatkowe oceny (SAT & MNC)

Wiadomość e-mail z potwierdzeniem została wysłana do

Przejdź do strony

Teraz lub uzyskaj bezpośredni dostęp, aby pobrać ten dokument

Dodatkowe oceny (SAT & MNC)

Dodatkowe usługi wsparcia.

Możemy zapewnić dodatkowe usługi pomagające w wypełnianiu obowiązków prawnych i regulacyjnych oraz w zapewnieniu bezpiecznego i użytecznego sprzętu. Dodatkowe usługi mogą obejmować następujące dziedziny:

  • Indywidualne oceny wymagań dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa (EHSR)

  • Oceny systemu kontroli zgodnie z odpowiednimi normami EN

  • Ocena hałasu

Skontaktuj się z nami w celu uzyskania porady dotyczącej bezpieczeństwa maszyny

Indywidualne oceny wymagań dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa (EHSR)

Maszyny muszą być zgodne z normą EHSR dyrektywy maszynowej. Jest to integralna część procesu oznakowania CE. Jednak obowiązek ciągłego zachowania zgodności z wymogami normy EHSR jest czasami pomijany przy odnawianiu lub modernizacji maszyn.

Możemy dostarczyć indywidualne oceny do każdej jednostki EHSR w ramach dyrektywy maszynowej 2006/42/WE, a także przesłać pisemne sprawozdanie w celu zidentyfikowania wszelkich niezgodności. Możemy również nakreślić wszelkie niezbędne dalsze udoskonalenia maszyny, które mogą być wymagane w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi normami.

Oceny systemu kontroli zgodnie z odpowiednimi normami EN

Aby zapewnić zgodność z obowiązującymi normami, producent maszyny może przyjąć, że maszyna spełnia wymogi obowiązujących norm, jeśli jest zbudowana zgodnie z wymogami pozwalającymi uzyskać oznaczenie CE. Dobrym sposobem na zapewnienie zgodności z określonymi normami EN po modernizacji lub renowacji jest indywidualna ocena systemów kontroli funkcjonalnej maszyny i systemów kontroli układów mogących wyzwalać energię stanowiącą zagrożenie dla bezpieczeństwa.

  • Bezpieczeństwo maszyn według IEC EN 60204-1 — Wyposażenie elektryczne maszyn

  • Bezpieczeństwo maszyn według EN ISO 4414 — Systemy elektroenergetyczne i ich komponenty — Pneumatyka

  • Bezpieczeństwo maszyn według EN ISO 4413 — Systemy elektroenergetyczne i ich komponenty — Hydraulika

Możemy przedstawić pełny raport oceniający, który może zapewnić pewność słuszności decyzji, potwierdzając, że systemy sterowania maszyny są zgodne z wymogami obwiązujących norm.

Obliczanie hałasu maszynowego (MNC)

Jest to również obowiązkowe w ramach dyrektywy maszynowej w przypadku maszyn oznakowanych CE. Producent musi określić poziom emisji hałasu generowanego przez maszynę w instrukcji obsługi oraz wyniki testów hałasu w pliku technicznym maszyny. Mamy wykwalifikowanych konsultantów ds. oceny hałasu, którzy mogą zapewnić ocenę hałasu maszyn, aby pomóc wypełnić te obowiązki.