Zaloguj się

Problem techniczny. Akcja nie została wykonana. Przepraszamy - spróbuj ponownie.

Download

Zarejestruj się

Problem techniczny. Akcja nie została wykonana. Przepraszamy - spróbuj ponownie.

Download

Dziękujemy za zainteresowanie

Wiadomość e-mail umożliwiająca dokończenie rejestracji konta została wysłana do

Powrót do strony internetowej

uzyskaj bezpośredni dostęp

Wypełnij poniższe pola i uzyskaj bezpośredni dostęp do zawartości tej strony

Text error notification

Text error notification

Checkbox error notification

Checkbox error notification

Problem techniczny. Akcja nie została wykonana. Przepraszamy - spróbuj ponownie.

Download

Dziękujemy za zainteresowanie

Masz teraz dostęp do Ocena zagrożeń maszynowych (MRA)

Wiadomość e-mail z potwierdzeniem została wysłana do

Przejdź do strony

Teraz lub uzyskaj bezpośredni dostęp, aby pobrać ten dokument

Ocena zagrożeń maszynowych (MRA)

Przestrzegaj zgodności z przepisami prawnymi w zakresie bezpieczeństwa maszyn

Aby móc się skupić na tym, co robisz najlepiej – na produkcji

Producenci maszyn są prawnie zobowiązani do wykonania oceny ryzyka w oparciu o założenia projektowe, ponieważ projektują i budują maszyny, nawet jeśli maszyna jest produkowana na użytek własny producenta.

Skontaktuj się z nami w celu uzyskania porady dotyczącej bezpieczeństwa maszyny

Nowe maszyny

Przed uruchomieniem nowej maszyny należy odpowiedzieć na trzy pytania:

 • czy nowe urządzenia posiadają znak CE?

 • czy przeprowadzono ocenę ryzyka dla środowiska, w którym urządzenie jest używane?

 • czy przeprowadzono ocenę zgodnie z „Dyrektywą dotyczącą użytkowania sprzętu roboczego”?

Jeśli odpowiedź na wszystkie pytania brzmi „tak” – maszyna może rozpocząć pracę.

Maszyny używane obecnie

Użytkownik końcowy ma ogólny prawny wymóg dokonania oceny ryzyka w regularnych odstępach czasu podczas cyklu eksploatacji urządzenia, a także w przypadku przeniesienia maszyny zgodnie z „Oceną dyrektywy użytkowania sprzętu roboczego” (UWED).

Redukcja ryzyka… i nie tylko

Nasza usługa oceny ryzyka maszynowego (przeprowadzana według EN ISO 12100) pomaga spełnić te wymagania zgodnie z dyrektywą maszynową 2006/42/WE. Otrzymasz raport identyfikujący wstępne wymogi redukcji ryzyka w celu ograniczenia niebezpiecznych zdarzeń. W razie potrzeby dostarczymy również informacje o dodatkowych środkach bezpieczeństwa i funkcjach kontrolnych związanych z bezpieczeństwem.

Główne cechy i funkcje

Matematyczna ocena wszystkich zagrożeń związanych z powiązanymi zagrożeniami i zadaniami, zidentyfikowanymi przy użyciu następujących czynników:

 • Stopień ewentualnej szkody (DPH)

 • Prawdopodobieństwo wystąpienia (PO)

 • Możliwość uniknięcia (PA)

 • Częstotliwość i/lub czas trwania narażenia (FE)

Wyniki oceny to:

 • Liczbowa analiza ryzyka

 • Wstępna metodologia redukcji ryzyka

 • Ogólna lista priorytetów redukcji ryzyka

 • Identyfikacja zalecanych funkcji sterowania związanych z bezpieczeństwem.