Zaloguj się

Problem techniczny. Akcja nie została wykonana. Przepraszamy - spróbuj ponownie.

Download

Zarejestruj się

Problem techniczny. Akcja nie została wykonana. Przepraszamy - spróbuj ponownie.

Download

Dziękujemy za zainteresowanie

Wiadomość e-mail umożliwiająca dokończenie rejestracji konta została wysłana do

Powrót do strony internetowej

uzyskaj bezpośredni dostęp

Wypełnij poniższe pola i uzyskaj bezpośredni dostęp do zawartości tej strony

Text error notification

Text error notification

Checkbox error notification

Checkbox error notification

Problem techniczny. Akcja nie została wykonana. Przepraszamy - spróbuj ponownie.

Download

Dziękujemy za zainteresowanie

Masz teraz dostęp do Program zarządzania aktywami maszynowi (MAMP)

Wiadomość e-mail z potwierdzeniem została wysłana do

Przejdź do strony

Teraz lub uzyskaj bezpośredni dostęp, aby pobrać ten dokument

Program zarządzania aktywami maszynowi (MAMP)

Zgodność w tempie odpowiadającym Twojemu budżetowi

Priorytetowe udoskonalenia

Nasza usługa w ramach programu zarządzania aktywami maszynowymi to kompleksowe rozwiązanie dla wszystkich Twoich maszyn, a także pomoc w skoncentrowaniu budżetu tam, gdzie ryzyko jest największe. W ten sposób uzyskujesz pełną zgodność z przepisami dla wszystkich swoich maszyn i demonstrujesz, że zarządzasz ryzykiem. Ale ponieważ masz wpływ na tempo tego procesu (dzięki naszemu wsparciu i doradztwu), kontrolujesz także, gdzie inwestować co roku. Możemy wprowadzić wszystkie udoskonalenia we współpracy z naszymi akredytowanymi integratorami systemów w Twoim imieniu, możesz użyć własnego personelu lub możemy współpracować w partnerstwie.

Wspólnie tworzymy program sprawdzenia wszystkich maszyn. Podczas kontroli rozmawiamy z operatorami i kierownikami liniowymi, aby ocenić ich metody obsługi maszyn. Pozwala nam to pogrupować maszyny według wysokiego, średniego i niskiego poziomu ryzyka. Najpierw wprowadzamy udoskonalenia w maszynach wysokiego ryzyka, następnie w maszynach średniego ryzyka, a na końcu w maszynach niskiego ryzyka.

Skontaktuj się z nami w celu uzyskania porady dotyczącej bezpieczeństwa maszyny

Trwałe bezpieczeństwo

Nasze doświadczenie pokazuje, że inwestycja na początku projektu, podczas planowania i projektowania maksymalizuje podstawowe potrzeby w zakresie redukcji ryzyka przy odpowiednim poziomie kosztów.

Trwała zgodność

Możemy szkolić pracowników, aby zapewnić, że rozwiązania wdrożone w trakcie programu utrzymają się długo po jego sfinalizowaniu. Krótko mówiąc, unowocześniamy i modernizujemy Twoje maszyny, a następnie pomagamy ludziom utrzymać je w odpowiednim stanie. Twoja dzisiejsza inwestycja będzie więc przynosić korzyści przez wiele lat.

W celu dalszego zapewnienia ciągłej zgodności z wymogami bezpieczeństwa rutynowo przeprowadzamy ponowną inspekcję maszyn i ponownie oceniamy maszyny za pomocą naszej usługi ochrony maszynowej w celu uzyskania długoterminowej pewności.