Zaloguj się

Problem techniczny. Akcja nie została wykonana. Przepraszamy - spróbuj ponownie.

Download

Zarejestruj się

Problem techniczny. Akcja nie została wykonana. Przepraszamy - spróbuj ponownie.

Download

Dziękujemy za zainteresowanie

Wiadomość e-mail umożliwiająca dokończenie rejestracji konta została wysłana do

Powrót do strony internetowej

uzyskaj bezpośredni dostęp

Wypełnij poniższe pola i uzyskaj bezpośredni dostęp do zawartości tej strony

Text error notification

Text error notification

Checkbox error notification

Checkbox error notification

Problem techniczny. Akcja nie została wykonana. Przepraszamy - spróbuj ponownie.

Download

Dziękujemy za zainteresowanie

Masz teraz dostęp do Formalne oznaczenie CE (CEM)

Wiadomość e-mail z potwierdzeniem została wysłana do

Przejdź do strony

Teraz lub uzyskaj bezpośredni dostęp, aby pobrać ten dokument

Formalne oznaczenie CE (CEM)

Z naszych doświadczeń wynika, że wiele nowych maszyn lub nowo zainstalowanych linii produkcyjnych wykazuje pewną formę niezgodności. Nie zawsze są tak bezpieczne, jak mogą być. W związku z tym znak CE na maszynie po prostu może nie być ważny ze względu na szczególne wymagania co do maszyn oznakowanych CE.

Skontaktuj się z nami w celu uzyskania porady dotyczącej bezpieczeństwa maszyny

Przyspieszenie procesu znakowania CE

Znak CE jest deklaracją producenta, że maszyna jest zgodna z odpowiednimi dyrektywami UE. W większości przypadków są to dyrektywy maszynowe, niskonapięciowe i EMC. Znak CE jest potrzebny nie tylko do sprzedaży maszyny na rynku, ale także do stworzenia jej na własny użytek wewnętrzny. Możemy dostarczyć wszystkie kluczowe oceny i dokumentację potrzebną do zastosowania znaku CE i upewnić się, że jest on ważny.

Tam, gdzie wymagane są modyfikacje oryginalnych projektów, możemy dodatkowo zaoferować wsparcie w zakresie projektowania, rozwiązań inżynieryjnych, instalacji i testowania funkcji bezpieczeństwa oraz dostarczyć dokumentację do włączenia do pliku technicznego, który możemy pomóc stworzyć.

Linie produkcyjne również mogą podlegać procedurze znakowania CE i ocenie bezpieczeństwa. Ten warunek zostanie spełniony, jeśli linia produkcyjna, która może być określona jako park maszynowy, zostanie uruchomiona lub rozbudowana o nowe maszyny. Zgodnie z dyrektywą maszynową linia produkcyjna staje się parkiem maszynowym, jeśli kilka maszyn zostaje zintegrowanych w celu wykonywania jednej funkcji, która nie może być spełniona, gdy jedna z maszyn przestaje działać. Nakłada to obowiązek oceny takiego parku maszynowego w taki sam sposób, w jaki ocenia się pojedynczą maszynę.

Niektóre zadania oznakowania CE

Omron zapewnia, że cały proces jest płynny i wydajny.

 • Ocena ryzyka maszyny

 • Kontrola maszyny pod kątem wszystkich obowiązujących zasadniczych wymagań bezpieczeństwa i higieny zgodnie z dyrektywą maszynową

 • Inspekcja instalacji elektrycznej zgodnie z IEC EN 60204-1

 • Inspekcja instalacji pneumatycznej zgodnie z EN ISO 4414

 • Inspekcja instalacji hydraulicznej zgodnie z EN ISO 4413

 • Inspekcje wszystkich innych obowiązujących norm EN ISO dotyczących maszyny

 • Testowanie hałasu

 • Testowanie EMC

 • Obliczanie poziomów wydajności zgodnie z EN 13849-1 dla wszelkich funkcji sterowania związanych z bezpieczeństwem.

 • Obliczanie i dostarczanie dokumentacji pokazującej prędkość podejścia i obliczenia pozycjonowania dla wszystkich urządzeń ESPE na maszynie, takich jak kurtyny świetlne, skanery, czujniki jednowiązkowe i wszystkie inne urządzenia objęte zakresem normy EN ISO 13855.

 • Obliczanie i dostarczanie dokumentacji, pokazującej prawidłowe ustawienie blokad ochronnych i zabezpieczeń w zakresie odpowiednio EN 14120 i EN 14119.

 • Tworzenie dokumentacji technicznej dla danej maszyny.

 • Tworzenie deklaracji zgodności lub deklaracji w sprawie włączenia maszyny.

 • Tworzenie deklaracji zgodności WE lub deklaracji włączenia do podpisania przez klienta.

Jak to działa

Pomagamy uzyskać oficjalne prawne oznakowanie CE dla Twoich maszyn, współpracując ściśle i „w partnerstwie” z klientem lub jego partnerami, dostawcami (lub autoryzowanymi przedstawicielami, jeśli mieszkasz poza UE).