Zaloguj się

Problem techniczny. Akcja nie została wykonana. Przepraszamy - spróbuj ponownie.

Download

Zarejestruj się

Problem techniczny. Akcja nie została wykonana. Przepraszamy - spróbuj ponownie.

Download

Dziękujemy za zainteresowanie

Wiadomość e-mail umożliwiająca dokończenie rejestracji konta została wysłana do

Powrót do strony internetowej

uzyskaj bezpośredni dostęp

Wypełnij poniższe pola i uzyskaj bezpośredni dostęp do zawartości tej strony

Text error notification

Text error notification

Checkbox error notification

Checkbox error notification

Problem techniczny. Akcja nie została wykonana. Przepraszamy - spróbuj ponownie.

Download

Dziękujemy za zainteresowanie

Masz teraz dostęp do Pomiar nacisku i siły kobota (PFM)

Wiadomość e-mail z potwierdzeniem została wysłana do

Przejdź do strony

Teraz lub uzyskaj bezpośredni dostęp, aby pobrać ten dokument

Pomiar nacisku i siły kobota (PFM)

Jeśli system robotów współpracujących używa funkcji ograniczania mocy i siły (PFL) jako metody redukcji ryzyka, należy zweryfikować rzeczywiste wartości siły i nacisku podczas zdarzeń związanych z kontaktem. Korzystając ze sprzętu skalibrowanego przez specjalistów, nasz konsultant ds. usług związanych z bezpieczeństwem dokona pomiaru wszystkich quasi-statycznych i przejściowych kontaktów zidentyfikowanych podczas oceny ryzyka. Usługa ta zapewnia, że obie wartości pozostaną poniżej progów granicznych zgodnie z normą ISO/TS 15066.

Skontaktuj się z nami w celu uzyskania porady dotyczącej bezpieczeństwa maszyny

Jak to działa

Funkcja bezpieczeństwa PFL kobotów umożliwia monitorowanie momentów działających na osie robota w celu regulacji przykładanej siły w każdej sytuacji. Jednak wywierany nacisk podczas ewentualnego kontaktu będzie nadal zależał od powierzchni styku.

Oznacza to, że narzędzie lub inne akcesoria używane w kobocie spowodują nacisk na powierzchnię styku, który musi pozostać poniżej progów granicznych określonych w normie ISO/TS 15066.

Z tego powodu, po uzyskaniu listy z każdym możliwym zdarzeniem związanym z kontaktem, zarówno quasi-statycznym, jak i przejściowym, poprzez analizę ryzyka konkretnego zastosowania nasi konsultanci zmierzą zarówno siłę, jak i nacisk w każdym z tych zdarzeń, co pozwoli na określenie, czy wartości te mieszczą się w granicach wartości progowych, czy też niezbędna jest dalsza optymalizacja.