Zaloguj się

Problem techniczny. Akcja nie została wykonana. Przepraszamy - spróbuj ponownie.

Download

Zarejestruj się

Problem techniczny. Akcja nie została wykonana. Przepraszamy - spróbuj ponownie.

Download

Dziękujemy za zainteresowanie

Wiadomość e-mail umożliwiająca dokończenie rejestracji konta została wysłana do

Powrót do strony internetowej

uzyskaj bezpośredni dostęp

Wypełnij poniższe pola i uzyskaj bezpośredni dostęp do zawartości tej strony

Text error notification

Text error notification

Checkbox error notification

Checkbox error notification

Problem techniczny. Akcja nie została wykonana. Przepraszamy - spróbuj ponownie.

Download

Dziękujemy za zainteresowanie

Masz teraz dostęp do OMRON przystępuje do „The Valuable 500” — globalnej inicjatywy mającej na celu włączenie osób niepełnosprawnych w działalność biznesową

Wiadomość e-mail z potwierdzeniem została wysłana do

Przejdź do strony

Teraz lub uzyskaj bezpośredni dostęp, aby pobrać ten dokument

OMRON przystępuje do „The Valuable 500” — globalnej inicjatywy mającej na celu włączenie osób niepełnosprawnych w działalność biznesową

Firma OMRON Corporation dołącza do międzynarodowej inicjatywy „The Valuable 500”, która ma na celu promowanie aktywnego uczestnictwa osób niepełnosprawnych w biznesie. To szczytne przedsięwzięcie idealnie wpisuje się w wartości, które wyznaje firma OMRON

Inicjatywa „The Valuable 500” narodziła się na dorocznym szczycie Światowego Forum Ekonomicznego w Davos w styczniu 2019 r. Jej celem jest zachęcanie szefów międzynarodowych koncernów do wprowadzania w biznesie, społeczeństwie i gospodarce zmian pozwalających na aktywizację osób z niepełnosprawnością, aby mogły one realizować swój potencjał.

Od czasu otwarcia w 1972 r. zakładów OMRON Taiyo Co., Ltd., czyli pierwszej w Japonii fabryki, która zatrudnia osoby niepełnosprawne, firma OMRON wiedzie w japońskim społeczeństwie prym w promowaniu zatrudnienia ludzi o niewykorzystanym talencie.

Zgodnie z wyznawanymi wartościami OMRON będzie angażować swoją zróżnicowaną kadrę, w tym osoby z niepełnosprawnością, w działania stymulujące dalszy rozwój firmy i innowacyjność, przyczyniając się w ten sposób do zwiększenia dobrobytu w społeczeństwie, w którym każdy może błyszczeć.

Inicjatywy na rzecz zwiększania szans dla osób z niepełnosprawnością obejmują:

  • zatrudnianie osób niepełnosprawnych umysłowo,
  • promowanie zatrudnienia osób niepełnosprawnych,
  • rozwijanie technologii mających na celu poprawę szeroko rozumianej dostępności dla osób z niepełnosprawnością.

O inicjatywie „The Valuable 500”

„The Valuable 500” to ogólnoświatowy ruch, który zachęca firmy do uwzględniania problematyki niepełnosprawności w swojej strategii biznesowej. Założycielka ruchu Caroline Casey, odpowiedzialny społecznie przedsiębiorca z Irlandii, pragnie, aby globalne koncerny zobowiązały się do uwzględnienia kwestii niepełnosprawności w porządku obrad na dorocznym szczycie Światowego Forum Ekonomicznego w Davos w 2020 r. Dowiedz się więcej.

O inicjatywach firmy OMRON w zakresie różnorodności

Firma OMRON hołduje zasadzie szacunku do każdego człowieka. To jedna z jej podstawowych wartości. Dlatego pragnie być przedsiębiorstwem, w którym zróżnicowani pracownicy, o różnych poglądach i często odmiennym systemie wartości, mogą w pełni demonstrować swoje umiejętności i rozwijać swój wyjątkowy potencjał. Informacje o inicjatywach firmy OMRON dotyczących promowania różnorodności, z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych, można znaleźć tutaj: https://sustainability.omron.com/en/rights/diversity/

Śledź OMRON Industrial Automation w serwisie LinkedIn