Zaloguj się

Problem techniczny. Akcja nie została wykonana. Przepraszamy - spróbuj ponownie.

Download

Zarejestruj się

Problem techniczny. Akcja nie została wykonana. Przepraszamy - spróbuj ponownie.

Download

Dziękujemy za zainteresowanie

Wiadomość e-mail umożliwiająca dokończenie rejestracji konta została wysłana do

Powrót do strony internetowej

uzyskaj bezpośredni dostęp

Wypełnij poniższe pola i uzyskaj bezpośredni dostęp do zawartości tej strony

Text error notification

Text error notification

Checkbox error notification

Checkbox error notification

Problem techniczny. Akcja nie została wykonana. Przepraszamy - spróbuj ponownie.

Download

Dziękujemy za zainteresowanie

Masz teraz dostęp do OMRON przedstawia wizję „Shaping the Future 2030”

Wiadomość e-mail z potwierdzeniem została wysłana do

Przejdź do strony

Teraz lub uzyskaj bezpośredni dostęp, aby pobrać ten dokument

OMRON przedstawia wizję „Shaping the Future 2030”

Cele: 930 mld jenów sprzedaży netto i 120 mld jenów dochodu operacyjnego w pierwszej fazie (rok finansowy 2024)

OMRON ogłosił swoją nową długoterminową wizję roku finansowego 2030 oraz trzyletni średniookresowy plan zarządzania, którego celem jest wzmocnienie tempa i zakresu zrównoważonego rozwoju na całym świecie. Wizja zakłada rozwiązywanie coraz bardziej zróżnicowanych problemów społecznych za pomocą naszej technologii Sensing & Control + think.

Wizja ta, nazwana przez prezesa i dyrektora generalnego OMRON Yoshihito Yamada „Shaping the Future 2030 (SF2030)” stanowi rozwinięcie znanej filozofii zarządzania korporacyjnego opartej na zasadach, która podkreśla dążenie OMRON do kształtowania zrównoważonego społeczeństwa poprzez ciągłe tworzenie wartości społecznych i korporacyjnych w oparciu o integrację wzrostu gospodarczego ze zrównoważonym rozwojem.

sf2030 fcard d en sol

Od momentu powstania w 1933 roku OMRON przyczynia się do tworzenia lepszego społeczeństwa poprzez rozwiązania z zakresu automatyki przemysłowej, opieki zdrowotnej i systemów infrastruktury społecznej. Przewidując, że w nadchodzącej dekadzie pojawi się „autonomiczne społeczeństwo”* oraz wiele bardziej zróżnicowanych i złożonych problemów społecznych, SF2030 wylicza sposoby maksymalizacji ludzkich możliwości poprzez technologie automatyzacji zorientowane na ludzi. Obejmuje to tworzenie silniejszych relacji między ludźmi a maszynami, co jest kluczem do wydobycia z ludzi tego, co w nich najlepsze, poprzez wspomaganie w rozwiązywaniu problemów. To z kolei skłania firmę do tworzenia nowych wartości korporacyjnych i społecznych.

„Chociaż udało nam się zwiększyć rentowność, zdolność reagowania na zmiany, wdrożyć zarządzanie zrównoważonym rozwojem oraz zwiększyć wartość naszej firmy poprzez wzmocnienie ładu korporacyjnego i zarządzanie ryzykiem, system społeczno-gospodarczy nadal pozostaje dynamiczny. Naszym celem jest stworzenie silnego, autonomicznego wzrostu i dalsze doskonalenie zarządzania korporacyjnego, aby zapewnić zrównoważony rozwój firmy” – dodaje Yamada.

sf2030 fcard a en sol

„Transformacji towarzyszyć będą zakłócenia w systemach społecznych, spowodowane przez wiele czynników, takich jak zmiany klimatyczne, starzenie się społeczeństwa i rosnące różnice ekonomiczne między jednostkami, by wymienić tylko kilka z nich. Taki scenariusz doprowadzi do powstania nowych złożonych problemów społecznych, które będą wymagały nowszych, zaawansowanych technologicznie i zrównoważonych rozwiązań. I właśnie w tym obszarze chcemy zwiększyć nasz wkład. Jeśli to zrobimy, stworzymy większą wartość społeczną”.

Trzy kwestie społeczne, które OMRON określił jako istotne w SF2030, to neutralność pod względem emisji dwutlenku węgla, budowa społeczeństwa cyfrowego oraz wydłużenie oczekiwanej długości życia w dobrym zdrowiu.

sf2030 fcard c en sol

W pierwszej fazie planu zarządzania SF2030 firma zamierza osiągnąć sprzedaż netto w wysokości 930 miliardów jenów i dochód operacyjny w wysokości 120 miliardów jenów w trzyletniej perspektywie średnioterminowej lat 2022–2024, realizując następujące kierunki działalności w odniesieniu do zidentyfikowanych kwestii społecznych:

  • Automatyka przemysłowa: Firma będzie przyspieszać rozwój produkcji nastawionej na wspieranie zrównoważonego społeczeństwa. Zostanie położony nacisk na złagodzenie niedoborów siły roboczej i zwiększenie wydajności. OMRON będzie dążył do stworzenia środowiska produkcyjnego, które kształtuje zrównoważoną przyszłość w harmonii z globalnym środowiskiem zapewniając satysfakcję pracowników. 
  • Opieka zdrowotna: OMRON zachęcony dużymi postępami w wysiłkach zmierzających do zredukowania do zera chorób układu krążenia, zintensyfikuje swoje działania w zakresie profilaktyki i zdalnego monitorowania stanu zdrowia, a jednocześnie będzie nadal promować urządzenia medyczne do użytku domowego i zarządzanie nadciśnieniem oparte na danych, aby zapewnić bardziej dostępną opiekę zdrowotną i zdrowsze życie ludziom na całym świecie.  
  • Rozwiązania społeczne: Przyczyniając się do efektywnego wykorzystania energii odnawialnej, OMRON pomoże stworzyć zrównoważoną infrastrukturę cyfrową wspierającą autonomiczne społeczeństwo. OMRON będzie korzystać z zaawansowanej technologii sterowania energią do pozyskiwania, oszczędzania i optymalizacji energii.  
  • Domena rozwiązań urządzeń i modułów: OMRON przyczyni się do rozpowszechnienia nowych energii i szybkiej komunikacji, umożliwiając tworzenie bardziej trwałych, zaawansowanych i wydajnych urządzeń. 

Oprócz celów finansowych firma wyznaczyła sobie również 10+1 celów pozafinansowych jako część swojego celu w zakresie zarządzania. Aby wesprzeć te ambitne kierunki, OMRON zamierza wprowadzić znaczące zmiany w zarządzaniu korporacyjnym i zdolnościach organizacyjnych. Oto krótki opis kluczowych inicjatyw:

  • Przejście z perspektywy produktu na perspektywę wartości podstawowych: Zmiana perspektywy firmy z tworzenia wartości opartej na wydajności i jakości na tworzenie wartości podstawowej, pomagającej użytkownikom w tworzeniu rozwiązań.  
  • Ewolucja modeli biznesowych: Firma dąży do rozszerzenia zakresu współpracy i nawiązywania kontaktów z organizacjami o podobnych poglądach i partnerami biznesowymi w celu opracowywania lepszych i nowszych rozwiązań.  
  • Większa uwaga poświęcona „różnorodności i włączeniu społecznemu”: Przekonanie, że zasoby ludzkie są kluczem do sukcesu wizji SF2030, wymaga inwestycji w rozwój talentów i pielęgnowania inkluzywnej kultury organizacyjnej. 
  • Poprawa odporności łańcucha dostaw: Pomoc w przezwyciężaniu szybkich zmian w środowisku biznesowym, takich jak klęski żywiołowe i zagrożenia geopolityczne, a także poprawa wydajności operacyjnej, usprawnienie opracowywania projektów i decentralizacja produkcji. 
  • Rozwój inicjatyw na rzecz zrównoważonego rozwoju: Osiągnięcie neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla, ograniczenie wpływu na środowisko poprzez cele w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz poszanowanie praw człowieka w skali globalnej. Nadając priorytet tym zadaniom, OMRON zwiększy swoją przewagę konkurencyjną. 
  • Przyspieszenie „działań korporacyjnych sterowanych danymi poprzez DX”: Wspieranie transformacji biznesowej i zapewnienie pracownikom solidnego, bezpiecznego i postępowego stylu pracy.

„W wizji SF2030 naszym celem jest kształtowanie lepszego społeczeństwa, na którym ludzie zawsze mogą polegać. Organizacji, która nadal będzie spełniać wysokie oczekiwania ludzi z całego świata” – podsumowuje Yamada.

Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.

* Więcej informacji na temat wizji SF2030 i średniookresowego planu zarządzania można znaleźć tutaj.

Śledź OMRON Industrial Automation w serwisie LinkedIn