Zaloguj się

Problem techniczny. Akcja nie została wykonana. Przepraszamy - spróbuj ponownie.

Download

Zarejestruj się

Problem techniczny. Akcja nie została wykonana. Przepraszamy - spróbuj ponownie.

Download

Dziękujemy za zainteresowanie

Wiadomość e-mail umożliwiająca dokończenie rejestracji konta została wysłana do

Powrót do strony internetowej

uzyskaj bezpośredni dostęp

Wypełnij poniższe pola i uzyskaj bezpośredni dostęp do zawartości tej strony

Text error notification

Text error notification

Checkbox error notification

Checkbox error notification

Problem techniczny. Akcja nie została wykonana. Przepraszamy - spróbuj ponownie.

Download

Dziękujemy za zainteresowanie

Masz teraz dostęp do Inicjatywy firmy OMRON na rzecz zrównoważonego rozwoju

Wiadomość e-mail z potwierdzeniem została wysłana do

Przejdź do strony

Teraz lub uzyskaj bezpośredni dostęp, aby pobrać ten dokument

Inicjatywy firmy OMRON na rzecz zrównoważonego rozwoju

OMRON otrzymał wyróżnienie Silver Class w konkursie S&P Global Sustainability Awards, w ramach którego oceniane są działania w zakresie zrównoważonego rozwoju podejmowane przez największe firmy na świecie.

Firma otrzymała wyróżnienie Silver Class w konkursie S&P Global Sustainability Awards, którego wyniki ogłoszono na łamach publikacji Sustainability Yearbook 2022, przedstawiającej oceny w zakresie zrównoważonego rozwoju przyznane największym firmom na świecie. S&P Global, z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, jest jednym z wiodących światowych dostawców badań i ocen w dziedzinie inwestowania odpowiedzialnego społecznie (SRI). 

S&P Global ocenia około 7500 największych na świecie przedsiębiorstw pod kątem działań na rzecz ochrony środowiska, odpowiedzialności społecznej, ładu korporacyjnego oraz rozwoju gospodarczego. Firmy, które znalazły się wśród 15% najlepszych konkurentów w każdej z 61 branż, zostały wyróżnione w Sustainability Yearbook 2022 ze względu na wybitne inicjatywy na rzecz zrównoważonego rozwoju. Tym razem w publikacji wymieniono osiemdziesiąt trzy japońskie firmy, w tym OMRON. Firmom, które uzyskały ocenę ESG S&P Global odchyloną o 1–5% względem najlepszego wyniku w branży, przyznano wyróżnienie Silver Class (dotyczy to siedmiu japońskich firm, w tym OMRON). 

Tym razem firma OMRON została wysoko oceniona pod względem kryteriów środowiskowych, ekonomicznych i społecznych. W wymiarze środowiskowym OMRON dokłada wszelkich starań, aby analizować wpływ zagrożeń i możliwości wynikających ze zmian klimatycznych na działalność oraz publikuje istotne informacje zgodnie z wytycznymi TCFD*, które realizuje od lutego 2019 r. Równocześnie firma OMRON potwierdza dane i parametry środowiskowe związane z jej działaniami u niezależnych stron trzecich. Również w wymiarze ekonomicznym i społecznym OMRON przoduje dzięki swoim inicjatywom w zakresie zarządzania łańcuchem dostaw, różnorodności i integracji, jak i wielu innym, mającym na celu zwiększanie przejrzystości własnych działań. 

Po ogłoszeniu wyników starszy dyrektor generalny Yue Liu oddziału ds. zrównoważonego rozwoju powiedział: „Bardzo cieszy mnie wiadomość, że firma OMRON uzyskała wyróżnienie Silver Class od jednej z wiodących na świecie organizacji w zakresie oceny zrównoważonego rozwoju. Szczególnym zaszczytem jest docenienie naszych postępów w obszarze działań na rzecz budowania społeczeństwa neutralnego pod względem emisji CO2. Interesariusze oczekują od przedsiębiorstw — podlegającym coraz ściślejszej kontroli — większego udziału w dążeniu do zrównoważonego rozwoju społeczeństwa. Firma OMRON pozostaje wierna swojej misji tworzenia zrównoważonego, lepszego społeczeństwa, osiągając to poprzez współpracę z partnerami handlowymi, z którymi rozwiązuje problemy społeczne”. 

* Grupa zadaniowa ds. ujawniania informacji finansowych w odniesieniu do klimatu 

Inicjatywy firmy OMRON na rzecz zrównoważonego rozwoju

Firmie OMRON zależy na rozwiązaniu problemów związanych ze zrównoważonym rozwojem materiałów. Wyzwania te obejmują kwestie społeczne, z którymi chce się uporać poprzez aktywność w głównych obszarach działalności w celu spełnienia oczekiwań interesariuszy w odniesieniu do wzmocnienia fundamentów firmy.

Szczegółowe informacje na temat inicjatyw firmy OMRON na rzecz zrównoważonego rozwoju można znaleźć w sekcji raportów zintegrowanych oraz zrównoważonego rozwoju na stronie internetowej firmy. 

Raport zintegrowany za 2021 rok

Inicjatywy na rzecz zrównoważonego rozwoju

Informacje o firmie S&P Global

Informacje o publikacji Sustainability Yearbook 2022 

Śledź OMRON Industrial Automation w serwisie LinkedIn