Zaloguj się

Problem techniczny. Akcja nie została wykonana. Przepraszamy - spróbuj ponownie.

Download

Zarejestruj się

Problem techniczny. Akcja nie została wykonana. Przepraszamy - spróbuj ponownie.

Download

Dziękujemy za zainteresowanie

Wiadomość e-mail umożliwiająca dokończenie rejestracji konta została wysłana do

Powrót do strony internetowej

uzyskaj bezpośredni dostęp

Wypełnij poniższe pola i uzyskaj bezpośredni dostęp do zawartości tej strony

Text error notification

Text error notification

Checkbox error notification

Checkbox error notification

Problem techniczny. Akcja nie została wykonana. Przepraszamy - spróbuj ponownie.

Download

Dziękujemy za zainteresowanie

Masz teraz dostęp do Napędy o zmiennej prędkości i elektroniczne wyświetlacze OMRON stają się bardziej przyjazne dla środowiska

Wiadomość e-mail z potwierdzeniem została wysłana do

Przejdź do strony

Teraz lub uzyskaj bezpośredni dostęp, aby pobrać ten dokument

Napędy o zmiennej prędkości i elektroniczne wyświetlacze OMRON stają się bardziej przyjazne dla środowiska

Unia Europejska dąży do stworzenia rynku zrównoważonych, neutralnych dla klimatu i zasobooszczędnych produktów. W celu podniesienia efektywności środowiskowej produktów należy podjąć jak najbardziej skuteczne działania już na etapie projektowania. Dyrektywa w sprawie ekoprojektu 2009/125/WE ustanawia ramy dla ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu w odniesieniu do produktów związanych z energią.

Komisja Europejska skupia się co pięć lat na niektórych kategoriach produktów i przyjmuje nowe szczegółowe przepisy, ustanawiające wymogi dotyczące ekoprojektu w odniesieniu do określonego typu produktów. W firmie OMRON nieustannie monitorujemy ten rozwój i podejmujemy niezbędne działania. Dowiedz się, w jaki sposób spełniające wymogi ekoprojektu produkty firmy OMRON pomagają klientom w pełni wykorzystać ich możliwości w zakresie usprawnionego działania na rzecz ochrony środowiska.

Napędy o zmiennej prędkości (ang. Variable Speed Drives, VSD)

Dyrektywa w sprawie ekoprojektu dotyczyła w przeszłości tylko silników, ale rozporządzenie (UE) 2019/1781 rozszerza zakres stosowania na napędy o zmiennej prędkości: w rzeczywistości od 1 lipca 2021 r. nowe zobowiązanie wymaga minimalnej klasyfikacji napędów o zmiennej prędkości (VSD) zgodnie z międzynarodową klasą efektywności energetycznej IE2, która określa maksymalne straty mocy urządzenia. Dane dotyczące wydajności zostały udostępnione na naszej stronie internetowej, a straty zostały określone zgodnie z normą IEC 61800-9. Należy pamiętać, że przepisy nie mają zastosowania do jednofazowych napędów VSD i napędów regeneracyjnych.

Potwierdzamy, że wszystkie nasze produkty są już zgodne z wymaganiami klasyfikacji według klasy efektywności energetycznej IE2. Najnowsze dane dotyczące wydajności można znaleźć na naszej stronie internetowej poświęconej ekoprojektowi.

Wyświetlacze elektroniczne

Rozporządzenie Komisji (UE) 2019/2021 określa wymogi w zakresie ekoprojektu dla wyświetlaczy elektronicznych, które począwszy od 1 marca 2021 r. mają na celu nie tylko zwiększenie efektywności wykorzystania materiałów, ale również ułatwienie recyklingu po zakończeniu cyklu żywotności produktów.

Główne wymagania obejmują znakowanie niektórych elementów z tworzyw sztucznych w zależności od typu polimeru; wykorzystanie materiałów niezawierających halogenów do produkcji podstawy i obudowy z tworzywa sztucznego; dodanie logo informującego o braku kadmu (lub kadmu wewnątrz); oraz dostarczenie instrukcji w zakresie wycofania z eksploatacji wraz z informacjami na temat demontażu. Objęte zakresem rozporządzenia produkty firmy OMRON spełniają te wymogi.

Aby pobrać dane dotyczące wydajności i dowiedzieć się więcej na temat produktów objętych zakresem dyrektywy, należy odwiedzić stronę internetową dyrektywy w sprawie ekoprojektu.

Śledź OMRON Industrial Automation w serwisie LinkedIn