Zaloguj się

Problem techniczny. Akcja nie została wykonana. Przepraszamy - spróbuj ponownie.

Download

Zarejestruj się

Problem techniczny. Akcja nie została wykonana. Przepraszamy - spróbuj ponownie.

Download

Dziękujemy za zainteresowanie

Wiadomość e-mail umożliwiająca dokończenie rejestracji konta została wysłana do

Powrót do strony internetowej

uzyskaj bezpośredni dostęp

Wypełnij poniższe pola i uzyskaj bezpośredni dostęp do zawartości tej strony

Text error notification

Text error notification

Checkbox error notification

Checkbox error notification

Problem techniczny. Akcja nie została wykonana. Przepraszamy - spróbuj ponownie.

Download

Dziękujemy za zainteresowanie

Masz teraz dostęp do Firma OMRON inwestuje we wbudowaną technologię szybkiej integracji danych firmy SALTYSTER

Wiadomość e-mail z potwierdzeniem została wysłana do

Przejdź do strony

Teraz lub uzyskaj bezpośredni dostęp, aby pobrać ten dokument

Firma OMRON inwestuje we wbudowaną technologię szybkiej integracji danych firmy SALTYSTER

Osiąganie wartości ekonomicznej i społecznej dzięki zintegrowanej kontroli informacji o zakładzie produkcyjnym

Firma OMRON ma przyjemność ogłosić swoją inwestycję w firmę SALTYSTER Inc., która specjalizuje się we wbudowanych technologiach szybkiej integracji danych. OMRON będzie mieć udziały w kapitale w wysokości około 48%.

Obecnie w branży produkcyjnej rośnie zapotrzebowanie na zwiększenie wartości ekonomicznej, w tym na poprawę jakości i wydajności produkcji. Jednocześnie branża szuka sposobów na podniesienie wnoszonej wartości społecznej, jak na przykład wydajność energetyczna i zadowolenie pracowników.

Te złożone wyzwania, przed którymi stają klienci, wymagają wizualizacji danych zakładu produkcyjnego zmieniających się w odstępach nawet jednej tysięcznej sekundy. Do ich potrzeb dochodzi także optymalizacja kontroli wielu zakładów. W miarę jak branża produkcyjna zmierza w kierunku rozwiązania tych problemów poprzez transformację cyfrową (DX), istnieje rosnąca potrzeba szybkiego gromadzenia, integrowania i analizowania ogromnych ilości danych.

Ta inwestycja firmy OMRON stanowi wyraz dążenia do synergii danych kontrolnych generowanych przez własną, wysoce szybką i precyzyjną technologię sterowania z wykorzystaniem technologii szybkiej integracji danych firmy SALTYSTER. Dzięki szybkiej integracji danych z zakładów produkcyjnych klientów w sposób zsynchronizowany w czasie i gromadzeniu informacji na temat urządzeń kontrolnych, personelu i zużycia energii przez inne firmy możliwe jest zintegrowanie i przeanalizowanie danych na miejscu — tych, które zostały wcześniej podzielone na różne cykle i formaty danych dla poszczególnych zakładów.

Informacje zwrotne w czasie rzeczywistym pomagają rozwiązywać problemy w zakładach produkcyjnych, dostosowując sprzęt w oparciu o wyniki analizy. Pokrywa się to z celami, takimi jak produkcja produktów pozbawionych wad czy też lepsze wykorzystanie energii. Na przykład poprzez śledzenie stanu sprzętu i produktów oraz, w razie potrzeby, zmianę ustawień można zużywać mniej energii, zmniejszyć ilość odpadów z tworzyw sztucznych i zwiększyć efektywność energetyczną.

Inwestycja firmy OMRON w firmę SALTYSTER ma na celu zwiększenie wartości firmy poprzez przyczynienie się do ochrony środowiska w skali globalnej przy jednoczesnym zachowaniu wydajności i jakości produkcji w zakładach klientów. Wykorzystując mocne strony obu firm, OMRON dąży do opracowania propozycji wartości, które odpowiadają zmieniającym się potrzebom branży.

Informacje na temat firmy SALTYSTER, Inc.

Założona w 2008 roku firma SALTYSTER Inc. to wyjątkowa grupa inżynierów z licznymi osiągnięciami w zakresie wdrażania technologii baz danych do urządzeń kontrolnych w zakładach produkcyjnych. Integruje ona wieloletnie doświadczenie w dziedzinie technologii baz danych oraz wykorzystuje wszystkie ich typy do badań i opracowywania doskonałych silników do systemów klientów. Więcej informacji można znaleźć na stronie https://www.saltyster.com.

Śledź OMRON Industrial Automation w serwisie LinkedIn