Zaloguj się

Problem techniczny. Akcja nie została wykonana. Przepraszamy - spróbuj ponownie.

Download

Zarejestruj się

Problem techniczny. Akcja nie została wykonana. Przepraszamy - spróbuj ponownie.

Download

Dziękujemy za zainteresowanie

Wiadomość e-mail umożliwiająca dokończenie rejestracji konta została wysłana do

Powrót do strony internetowej

uzyskaj bezpośredni dostęp

Wypełnij poniższe pola i uzyskaj bezpośredni dostęp do zawartości tej strony

Text error notification

Text error notification

Checkbox error notification

Checkbox error notification

Problem techniczny. Akcja nie została wykonana. Przepraszamy - spróbuj ponownie.

Download

Dziękujemy za zainteresowanie

Masz teraz dostęp do Odkryj nowe sterowniki NX502 firmy OMRON

Wiadomość e-mail z potwierdzeniem została wysłana do

Przejdź do strony

Teraz lub uzyskaj bezpośredni dostęp, aby pobrać ten dokument

Firma OMRON wprowadza na rynek sterowniki NX502 z zaawansowanymi funkcjami sterowania informacjami i kontroli bezpieczeństwa

Nowe sterowniki firmy OMRON pomagają osiągnąć wysoką jakość produkcji i zwiększyć wydajność energetyczną.

Firma OMRON ogłosiła dzisiaj wprowadzenie na rynek sterowników automatyki z serii NX502 z zaawansowanymi funkcjami sterowania informacjami i kontroli bezpieczeństwa, jednocześnie z nowymi modułami EtherNet/IPTM. Globalna premiera odbędzie się 24 kwietnia.

Ta premiera jest odpowiedzią na wzrost wysiłków na rzecz neutralności węglowej w zakładach produkcyjnych, które zaczynają priorytetyzować zarządzanie w zakresie ESG (ochrona środowiska, odpowiedzialności społecznej, ładu korporacyjnego). Linie produkcyjne szybko rozwijających się produktów zaawansowanych technologicznie, takich jak xEV (pojazdy elektryczne o zwiększonym zasięgu) i urządzenia cyfrowe, muszą być w stanie sprostać nagłym zmianom popytu i posiadać sprzęt, który może łatwo dostosować się do tych zmian.

Nowe moduły CPU NX502 i Ethernet/IP NX-EIP201 firmy OMRON wykorzystują unikalne, zaawansowane technologie przetwarzania informacji i technologie komunikacyjne oraz pamięć o dużej pojemności, aby umożliwić analizę w czasie rzeczywistym i modularyzację procesów*1. Takie podejście przyczynia się do poprawy zrównoważonego rozwoju i minimalizacji odpadów w zakładach produkcyjnych, a także skrócenia czasu realizacji zamówień przy zmianie linii.

Główne cechy

(1) Najwyższa na świecie precyzja*2 w gromadzeniu danych i możliwości transferu o dużej przepustowości pomagają ograniczyć straty i odpady w zakładach produkcyjnych 

Możliwości gromadzenia danych o wysokiej precyzji przez NX502, z jitterem wynoszącym 1 μs lub mniej i wydajnością transferu danych około czterokrotnie większą niż w przypadku sterowników równoważnej klasy*3, zapewniają analizę w czasie rzeczywistym danych związanych z produkcją, takich jak temperatura, ciśnienie i natężenie przepływu, które mogą być odzwierciedlone w warunkach przetwarzania. Funkcja ta umożliwia szybkie doskonalenie procesów i ogranicza straty zasobów w różnych miejscach produkcji.

【Przykład zastosowania】 Proces produkcji kryształów wymagany do precyzyjnej obróbki produktów

Produkcja wysokiej jakości kryształów wymaga monitorowania w czasie rzeczywistym i fluktuacji danych związanych z produkcją w oparciu o zmienne warunki. Ograniczenia wydajności komunikacji stanowią wąskie gardło dla stabilnej jakości produkcji. Duża zdolność przetwarzania informacji przez model NX502 umożliwia wczesną identyfikację przyczyn problemów z procesem, co prowadzi do poprawy warunków produkcji i stabilnej masowej produkcji kryształów, na przykład do ogniw słonecznych.

(2) Pierwsza w serii NX technologia zintegrowanego sterowania*4 dla wielkoskalowego bezpieczeństwa przy dużych prędkościach zmniejsza czas realizacji przy zmianie linii produkcyjnych

Modele NX502 i NX-EIP201 są wyposażone w zintegrowaną technologię sterowania, umożliwiającą kontrolę dużych linii produkcyjnych z podziałem modułowym poprzez maksymalnie osiem separacji systemu sieciowego i do 254 połączeń bezpieczeństwa. Takie podejście umożliwia regulację i sprawdzanie procesów częściowych przy minimalnym wpływie na całość operacji, nawet w przypadku dużych linii. Pomaga również zmaksymalizować wydajność energetyczną i znacznie skraca czas realizacji przy zmianie linii.

【Przykład zastosowania】 Linia do spawania ram nadwozia obsługująca szeroką gamę produktów

W miarę dywersyfikacji potrzeb rynku może być konieczne dodanie lub zmiana procesów w trakcie trwania produkcji mieszanej różnych modeli pojazdów. Aby zminimalizować czas realizacji zamówienia poprzez zatrzymanie tylko odpowiednich części, modele NX502 i NX-EIP201 oddzielają systemy sieciowe, w tym bezpieczeństwa, umożliwiając elastyczne reagowanie na szczegółowe zmiany w zakładach produkcyjnych, takie jak dodanie procesów spawania. Funkcja ta przyczynia się do poprawy wydajności produkcji.

Firma OMRON wykorzystuje swoją siłę w technologii sterowania w ramach koncepcji innovative-Automation, by zwiększać wydajność w zakładach produkcyjnych. Idąc dalej, celem firmy jest stworzenie zrównoważonych zakładów produkcyjnych, w tym osiągnięcie neutralności węglowej w produkcji przy jednoczesnym dalszym zwiększaniu wydajności. Dzięki innowacyjnej automatyzacji firma OMRON przyczyni się do budowania lepszej przyszłości dla ludzi, przemysłu i całego świata.

Dowiedz się więcej o serii NX5

Uwaga

*1. Modularyzacja oznacza podzielenie każdego procesu linii produkcyjnej na jednostki funkcjonalne i ułatwienie elastycznej zmiany.

*2. Na podstawie badań firmy OMRON przeprowadzonych 31 marca 2023 r.

*3. Porównanie z modelem NJ501. Na podstawie badań firmy OMRON przeprowadzonych 31 marca 2023 r.

*4. Unikalna wielordzeniowa technologia firmy OMRON umożliwia jednoczesne przetwarzanie informacji i danych oraz sterowanie nimi.

*4. Normy w zakresie komunikacji bezpieczeństwa „CIP Safety™” i „FSoE (Safety over EtherCAT®)”.

EtherCAT®, Safety over EtherCAT® są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi, na które udzielono licencji przez Beckhoff Automation GmbH, Niemcy.

EtherNet/IP™ i CIP Safety™ są znakami towarowymi firmy ODVA.

Śledź OMRON Industrial Automation w serwisie LinkedIn