Zaloguj się

Problem techniczny. Akcja nie została wykonana. Przepraszamy - spróbuj ponownie.

Download

Zarejestruj się

Problem techniczny. Akcja nie została wykonana. Przepraszamy - spróbuj ponownie.

Download

Dziękujemy za zainteresowanie

Wiadomość e-mail umożliwiająca dokończenie rejestracji konta została wysłana do

Powrót do strony internetowej

uzyskaj bezpośredni dostęp

Wypełnij poniższe pola i uzyskaj bezpośredni dostęp do zawartości tej strony

Text error notification

Text error notification

Checkbox error notification

Checkbox error notification

Problem techniczny. Akcja nie została wykonana. Przepraszamy - spróbuj ponownie.

Download

Dziękujemy za zainteresowanie

Masz teraz dostęp do Firma OMRON zostaje wyróżniona w S&P Global Sustainability Yearbook 2024 czwarty rok z rzędu

Wiadomość e-mail z potwierdzeniem została wysłana do

Przejdź do strony

Teraz lub uzyskaj bezpośredni dostęp, aby pobrać ten dokument

Firma OMRON zostaje wyróżniona w S&P Global Sustainability Yearbook 2024 czwarty rok z rzędu

Firma OMRON Corporation została wyróżniona w S&P Global Sustainability Yearbook 2024. Ten raport to jedna z najbardziej wyczerpujących publikacji na świecie, która zawiera dogłębną analizę odpowiedzialności korporacyjnej oraz prezentuje wyniki zrównoważonego rozwoju największych firm na świecie. Firma OMRON po raz czwarty z rzędu otrzymuje międzynarodowe uznanie za swe wysiłki na rzecz ochrony środowiska, społeczeństwa i ładu korporacyjnego w branży przyrządów, komponentów i sprzętu elektronicznego.

Oceny CSA S&P Global są wystawiane przez S&P Global — jednego z głównych światowych dostawców badań i ocen w dziedzinie inwestowania odpowiedzialnego społecznie (SRI). W ramach 2023 Corporate Sustainability Assessment (CSA) poddano ocenie ponad 9400 firm wiodących w zakresie zrównoważonego rozwoju z 62 różnych branż, które były brane pod uwagę przy kompilowaniu Sustainability Yearbook. Tylko 759 firm o najlepszych wynikach znalazło się w Sustainability Yearbook 2024, w tym firma OMRON.

Yue Liu, dyrektor generalny oddziału ds. promowania zrównoważonego rozwoju, skomentował: „Jesteśmy dumni z uznania naszych wysiłków na rzecz zrównoważonego rozwoju i uważamy, że to prestiżowe wyróżnienie jest wynikiem naszych nieustannych starań w osiągnięciu pełnej integracji kluczowych kwestii zrównoważonego rozwoju określonych w naszej długoterminowej wizji Shaping the Future 2030 (SF2030) we wszystkich naszych działaniach biznesowych. Naszą główną misją jest wprowadzanie innowacji na rzecz zrównoważonej przyszłości. Robimy to, stawiając ludzi i planetę w centrum wszystkich naszych decyzji i działań. Działamy na rzecz wzmocnienia naszej współpracy z naszymi pracownikami, klientami i partnerami biznesowymi oraz promowania jawności informacji”.

sustainability yearbook member a newspri misc

Wkład firmy OMRON w zrównoważoną przyszłość

Firma OMRON mocno wierzy we włączenie wizji zrównoważonej przyszłości do swojej organizacji w sposób holistyczny i praktykuje to poprzez tworzenie wartości społecznej za pośrednictwem działań biznesowych i przyczyniania się do rozwoju społeczeństwa. Znajduje to również odzwierciedlenie w wyróżnieniu firmy OMRON przez kilka innych instytucji oceniających ESG na całym świecie. Wzmacniając pozycję ludzi poprzez automatyzację, firma OMRON dąży do zapewnienia zdrowego, neutralnego pod względem emisji dwutlenku węgla i inkluzywnego zdigitalizowanego społeczeństwa.

Więcej informacji na temat inicjatyw firmy OMRON w zakresie zrównoważonego rozwoju można znaleźć w raporcie zintegrowanym za 2023 rok.

Informacje o firmie S&P Global

Udoskonalona metodologia odzwierciedla kryteria oceny wykluczenia w celu dalszego dostosowania metodologii Sustainability Yearbook do przyjętego podejścia na rzecz wybrania przedsiębiorstw kwalifikujących się pod względem indeksów ESG S&P Global.

Śledź OMRON Industrial Automation w serwisie LinkedIn