Zaloguj się

Problem techniczny. Akcja nie została wykonana. Przepraszamy - spróbuj ponownie.

Download

Zarejestruj się

Problem techniczny. Akcja nie została wykonana. Przepraszamy - spróbuj ponownie.

Download

Dziękujemy za zainteresowanie

Wiadomość e-mail umożliwiająca dokończenie rejestracji konta została wysłana do

Powrót do strony internetowej

uzyskaj bezpośredni dostęp

Wypełnij poniższe pola i uzyskaj bezpośredni dostęp do zawartości tej strony

Text error notification

Text error notification

Checkbox error notification

Checkbox error notification

Problem techniczny. Akcja nie została wykonana. Przepraszamy - spróbuj ponownie.

Download

Dziękujemy za zainteresowanie

Masz teraz dostęp do Firma OMRON otrzymała trzeci platynowy medal EcoVadis za wyjątkowe wyniki w zakresie zrównoważonego rozwoju

Wiadomość e-mail z potwierdzeniem została wysłana do

Przejdź do strony

Teraz lub uzyskaj bezpośredni dostęp, aby pobrać ten dokument

Firma OMRON otrzymała trzeci platynowy medal EcoVadis za wyjątkowe wyniki w zakresie zrównoważonego rozwoju

Firma OMRON uzyskała prestiżowy platynowy medal EcoVadis, co plasuje ją w czołówce 1% wszystkich przedsiębiorstw ocenianych pod kątem zrównoważonego rozwoju. To już trzeci raz, kiedy firma OMRON otrzymała to międzynarodowe wyróżnienie.

Znakomite wyniki firmy OMRON w czterech kluczowych obszarach — środowisko, praca i prawa człowieka, zrównoważone zamówienia i etyka — przyczyniły się do uzyskania platynowego certyfikatu za 2023 rok.

  • Środowisko: firma OMRON jest pierwszą firmą produkcyjną w Japonii, która dołączyła do grupy klimatycznej EP100, posiadając certyfikat ISO 14001 we wszystkich zakładach produkcyjnych, komunikat o postępach w realizacji celów zrównoważonego rozwoju (Sustainable Development Goals; SDG) oraz certyfikat Inicjatywy opartej o cele naukowe (Science Based Targets Initiative1; SBTi*).
  • Praca i prawa człowieka: polityka praw człowieka firmy OMRON w zakresie różnorodności, równości i integracji (DE&I); oceny jej wpływu identyfikujące potencjalną pracę wykonywaną przez dzieci, pracę przymusową i/lub handel ludźmi; oraz kompleksowe raportowanie kwestii związanych z pracą i prawami człowieka w ramach pierwszego etapu (rok finansowy 2022–2024) długoterminowej wizji firmy OMRON — Shaping the Future 2030 (SF2030).
  • Zrównoważone zaopatrzenie: szkolenie dla pracowników w zakresie zrównoważonego zaopatrzenia i ujawnianie odsetka dostawców ocenianych przez CSR.
  • Etyka: przeprowadzanie szkoleń w celu zapobiegania praktykom antykonkurencyjnym, ocen ryzyka w zakresie bezpieczeństwa informacji oraz audytów procedur kontrolnych w celu zapobiegania naruszeniom bezpieczeństwa informacji.

Yue Liu, starszy dyrektor generalny oddziału ds. zrównoważonego rozwoju w OMRON Corporation, wyraził wdzięczność za to uznanie, stwierdzając: „To zaszczyt zostać docenionym za nasze wysiłki na rzecz zrównoważonego rozwoju przez jeden z największych i najbardziej zaufanych indeksów zrównoważonego rozwoju. Nasza strategia SF2030 aktywnie przyczynia się do reputacji firmy OMRON jako lidera w zakresie celów i środków ESG. Zgodnie z zasadami OMRON, które mają na celu poprawę jakości życia i przyczynienie się do stworzenia lepszego społeczeństwa, nasze ambitne cele ESG inspirują nas do zaangażowania wszystkich interesariuszy w naszą drogę do stworzenia lepszego świata”.

* SBTi (Inicjatywa oparta o cele naukowe, ang. Science Based Targets Initiative): międzynarodowa inicjatywa, która zaleca ustanowienie średnio- i długoterminowych celów w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych na podstawie dowodów naukowych.

Wkład firmy OMRON w zrównoważoną przyszłość

Firma OMRON mocno wierzy we włączenie wizji zrównoważonej przyszłości do swojej organizacji w sposób holistyczny i praktykuje to poprzez tworzenie wartości społecznej za pośrednictwem działań biznesowych i przyczyniania się do rozwoju społeczeństwa. Znajduje to również odzwierciedlenie w wyróżnieniu firmy OMRON przez kilka innych instytucji oceniających ESG na całym świecie. Wzmacniając pozycję ludzi poprzez automatyzację, firma OMRON dąży do zapewnienia zdrowego, neutralnego pod względem emisji dwutlenku węgla i inkluzywnego zdigitalizowanego społeczeństwa.

Śledź OMRON Industrial Automation w serwisie LinkedIn