Zaloguj się

Problem techniczny. Akcja nie została wykonana. Przepraszamy - spróbuj ponownie.

Download

Zarejestruj się

Problem techniczny. Akcja nie została wykonana. Przepraszamy - spróbuj ponownie.

Download

Dziękujemy za zainteresowanie

Wiadomość e-mail umożliwiająca dokończenie rejestracji konta została wysłana do

Powrót do strony internetowej

uzyskaj bezpośredni dostęp

Wypełnij poniższe pola i uzyskaj bezpośredni dostęp do zawartości tej strony

Text error notification

Text error notification

Checkbox error notification

Checkbox error notification

Problem techniczny. Akcja nie została wykonana. Przepraszamy - spróbuj ponownie.

Download

Dziękujemy za zainteresowanie

Masz teraz dostęp do OMRON zdobywa platynowy medal EcoVadis za zrównoważony rozwój

Wiadomość e-mail z potwierdzeniem została wysłana do

Przejdź do strony

Teraz lub uzyskaj bezpośredni dostęp, aby pobrać ten dokument

OMRON zdobywa platynowy medal EcoVadis za zrównoważony rozwój

Platynowy medal EcoVadis przyznany OMRON to najwyższe wyróżnienie, stawiające firmę w czołowym 1% wszystkich przedsiębiorstw ocenianych pod kątem zrównoważonego rozwoju.

Firma OMRON otrzymała platynowy medal na podstawie oceny w zakresie zrównoważonego rozwoju przeprowadzonej przez EcoVadis. Wynik uzyskany przez firmę przekładający się na platynowy medal, stanowiący najwyższe wyróżnienie, plasuje ją wśród 1% najlepszych przedsiębiorstw ocenianych pod kątem zrównoważonego rozwoju. OMRON po raz drugi otrzymuje to międzynarodowe wyróżnienie, wcześniej doceniono ją w roku fiskalnym 2020.

Ocenę tę przeprowadza EcoVadis — zaufany, niezależny dostawca wspólnej platformy oceny zrównoważonego rozwoju, która klasyfikuje ponad 100 tys. organizacji i przedsiębiorstw. Unikalna metodologia oceniania społecznej odpowiedzialności biznesu (ang. Corporate Social Responsibility, CSR) obejmuje 200 kategorii działalności w 175 krajach. Firma współpracuje z kilkoma tysiącami podmiotów zewnętrznych (w tym organizacjami pozarządowymi, związkami zawodowymi, organami międzynarodowymi, samorządami i firmami audytorskimi). W ocenie uwzględniany jest szeroki zakres działań firmy związanych z CSR, podzielonych na cztery obszary: Środowisko, Praktyki pracownicze i prawa człowieka, Etyka oraz Zrównoważone zaopatrzenie.

Firma OMRON odnotowała znaczną poprawę wyników w obszarze etyki przy jednoczesnym zachowaniu wysokich wyników w kategoriach Środowisko oraz Zrównoważone zaopatrzenie, które również przyczyniły się do uzyskanej oceny. W kategorii Środowisko firma OMRON znalazła się wśród 1% najlepszych przedsiębiorstw z branży, co jest wyrazem uznania za ustanowienie celów środowiskowych w ramach średniookresowego planu zarządzania „SF 1st Stage”, które są związane z kwestiami zrównoważonego rozwoju materiałów określonymi w długoterminowej wizji firmy „Shaping the Future 2030” (SF2030) — jej realizacja rozpoczęła się w kwietniu 2022 r. Istotnym czynnikiem wpływającym na ocenę był też certyfikat organizacji międzynarodowej: Science Based Targets initiative (SBTi*). W dziedzinie Zrównoważonego zaopatrzenia firmę OMRON doceniono za inicjatywę promowania różnorodności w łańcuchu dostaw, co umieszcza ją wśród 2% najlepszych przedsiębiorstw z branży. W kategorii Etyka firma OMRON uzyskała wyższy wynik za raportowanie kluczowych wskaźników wydajności (KPI) związanych z etyką, w tym dotyczących szkolenia pracowników.

W ramach strategii SF2030 firma OMRON dąży do maksymalizacji swojej wartości jako korporacja poprzez tworzenie wartości społecznej i ekonomicznej za pośrednictwem swojej działalności. Firma OMRON będzie nadal zaangażowana w rozwiązywanie problemów społecznych we wszystkich czterech dziedzinach, aby sprostać oczekiwaniom klientów, dostawców i innych interesariuszy w celu utrzymania rozwoju społeczeństwa i przedsiębiorstwa.

* SBTi (Inicjatywa oparta o cele naukowe, ang. Science Based Targets Initiative): międzynarodowa inicjatywa, która zaleca ustanowienie średnio- i długoterminowych celów w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych na podstawie dowodów naukowych.

Szczegółowe informacje na temat długoterminowej wizji i inicjatyw OMRON w zakresie zrównoważonego rozwoju można znaleźć w naszych raportach zintegrowanych.

Dowiedz się więcej o inicjatywach OMRON na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Śledź OMRON Industrial Automation w serwisie LinkedIn