Zaloguj się

Problem techniczny. Akcja nie została wykonana. Przepraszamy - spróbuj ponownie.

Download

Zarejestruj się

Problem techniczny. Akcja nie została wykonana. Przepraszamy - spróbuj ponownie.

Download

Dziękujemy za zainteresowanie

Wiadomość e-mail umożliwiająca dokończenie rejestracji konta została wysłana do

Powrót do strony internetowej

uzyskaj bezpośredni dostęp

Wypełnij poniższe pola i uzyskaj bezpośredni dostęp do zawartości tej strony

Text error notification

Text error notification

Checkbox error notification

Checkbox error notification

Problem techniczny. Akcja nie została wykonana. Przepraszamy - spróbuj ponownie.

Download

Dziękujemy za zainteresowanie

Masz teraz dostęp do OMRON zdobywa złoty medal EcoVadis za zrównoważony rozwój

Wiadomość e-mail z potwierdzeniem została wysłana do

Przejdź do strony

Teraz lub uzyskaj bezpośredni dostęp, aby pobrać ten dokument

OMRON zdobywa złoty medal EcoVadis za zrównoważony rozwój

Firma OMRON zdobyła złoty medal po corocznej ewaluacji wyników w zakresie zrównoważonego rozwoju przeprowadzanej przez EcoVadis. Złoty medal oznacza, że firma OMRON należy do 5% najlepszych przedsiębiorstw ocenianych pod kątem zrównoważonego rozwoju.

Ocenę przeprowadza EcoVadis — zaufany, niezależny dostawca wspólnej platformy oceny zrównoważonego rozwoju, która klasyfikuje ponad 85 tys. organizacji i przedsiębiorstw. Unikalna metodologia oceniania społecznej odpowiedzialności biznesu (ang. Corporate Social Responsibility, CSR) obejmuje 200 kategorii działalności w 160 krajach. Firma współpracuje z kilkoma tysiącami podmiotów zewnętrznych (w tym organizacjami pozarządowymi, związkami zawodowymi, organami międzynarodowymi, samorządami i firmami audytorskimi). W ocenie uwzględniany jest szeroki zakres działań firmy związanych z CSR, podzielonych na cztery obszary: Środowisko, Praktyki pracownicze i prawa człowieka, Etyka oraz Zrównoważone zaopatrzenie.

Firma OMRON została nagrodzona ze względu na niezmiennie wysokie wyniki w kategoriach Praktyki pracownicze i prawa człowieka oraz Zrównoważone zaopatrzenie. W zakresie Praktyk pracowniczych i praw człowieka doceniono politykę OMRON związaną z prawami człowieka, obejmującą zagadnienia takie, jak różnorodność, nękanie, praca wykonywana przez dzieci, praca przymusowa i handel ludźmi, a także dążenie do uzyskania równości wynagrodzeń, prowadzenie badań satysfakcji pracowników oraz inne działania, które pozwoliły firmie zająć miejsce wśród 2% najlepiej ocenianych przedsiębiorstw w branży.

Firma OMRON uzyskała również wysoki wynik w kategorii Zrównoważone zaopatrzenie ze względu na politykę związaną z pozyskiwaniem surowców mineralnych w regionach dotkniętych konfliktami i działania w zakresie zrównoważonego zaopatrzenia, a także inicjatywy związane z identyfikacją i ograniczeniem ryzyka w łańcuchu dostaw.

Ocena „poziom zaawansowany” w zakresie zarządzania emisją dwutlenku węgla

Po raz pierwszy firma OMRON została oceniona w kategorii Zarządzanie emisją dwutlenku węgla, którą wprowadzono w tym roku ze względu na rosnące znaczenie zmian klimatycznych. Uzyskany wynik to „poziom zaawansowany”.

Firmę OMRON doceniono za wdrożenie kompleksowego systemu zarządzania emisją gazów cieplarnianych, przestrzeganie globalnych standardów i zlecanie weryfikacji danych niezależnym podmiotom.

Firma OMRON będzie nadal dążyć do zwiększania swojej wartości w sposób zgodny z ideą zrównoważonego rozwoju, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom poszczególnych interesariuszy w kwestiach takich, jak Środowisko, Praktyki pracownicze i prawa człowieka, Etyka i Zrównoważone zaopatrzenie.

O inicjatywach firmy OMRON na rzecz zrównoważonego rozwoju

Firma OMRON postawiła sobie za cel rozwiązanie dwóch kluczowych kwestii związanych ze zrównoważonym rozwojem: problemów społecznych, którym mogą przeciwdziałać przedsiębiorstwa z wiodących branż, oraz kwestii wymagających wzmocnienia infrastruktury biznesowej w celu sprostania oczekiwaniom interesariuszy.

Eleonora Denna z działu jakości i środowiska w OMRON Industrial Automation Europe mówi: „Oceny z zakresu ochrony środowiska, spraw społecznych i administracji publicznej (ESG) mają kluczowe znaczenie w nowo opracowanych programach kwalifikacyjnych naszych klientów. Ecovadis pomaga nam rozwijać działalność i w jasny sposób komunikuje nasze wspólne wartości. W regionie EMEA wnosimy bezpośredni wkład w wyniki ocen EcoVadis w dziedzinie ochrony środowiska i spraw społecznych, wdrażając systemy zwrotu do producenta, by zapewnić prawidłowe przetwarzanie produktów po zakończeniu ich cyklu eksploatacji, a także wprowadzając różne inicjatywy dotyczące zasobów ludzkich, mające na celu zapobieganie dyskryminacji i nękaniu”.

Szczegółowe informacje dotyczące inicjatyw firmy OMRON na rzecz zrównoważonego rozwoju można znaleźć w dostępnym do pobrania raporcie zintegrowanym 

Dowiedz się więcej o inicjatywach firmy OMRON na rzecz zrównoważonego rozwoju

Śledź OMRON Industrial Automation w serwisie LinkedIn